Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A független India

A független India - Bettelheim, Charles - Régikönyvek
A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek A független India - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Józsa Péter
Borító tervezők:
Szántó Tibor
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.000 darab
Kötés típusa:
fűzött nyl kötés
Terjedelem:
600 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.67kg
Kategória:
ELŐSZÓ 5
BEVEZETÉS. Az Indiai Unió megszületése 7
1. A FÜGGETLENSÉG KIVÍVÁSA 8
Az Indiai Nemzeti Kongresszus. Működésének kezdete 9
Az 1928-tól 1937-ig terjedő időszak 11
Az 1937-es választások és a tartományi kormányok meg-
alakulása 13
A második világháború 15
A függetlenség felé. Az 1946. évi „politikai nyilatkozat" 18
A belső helyzet romlása és az ideiglenes kormány meg-
alakulása 21
A Mountbatten-terv és az India függetlenségéről szóló
törvény 22
2. AZ INDIAI GAZDASÁG FEJLETTSÉGI SZÍNVONALA 23
A különböző gazdasági tevékenységek részaránya 24
A tőkés szektor. A tulajdonból származó jövedelmek 26
Az aktív népesség 27

ELSŐ RÉSZ
INDIA A FÜGGETLENSÉG KIVIVAS ÁNAK
MÁSNAPJAN
I. FEJEZET. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS ÉS PROB-
LÉMÁI 31
A vízprobléma 35
A műtrágyaprobléma 37
Az állattenyésztés problémája és az erdők pusztulása 38
A mezőgazdasági ismeretek problémája 42


II. FEJEZET. AZ INDIAI FALU GAZDASÁGI ÉS TÁRSA-
DALMI STRUKTÚRÁJA 46
1. A JOGI ÉS ELSAJÁTÍTÁSI VISZONYOK 47
2. A TÁRSADALMI TERMELÉSI VISZONYOK 51
A mezőgazdasági munkások 56
A kizanok és a malikok 57
A tőkés mezőgazdasági üzemek 59
3. AZ AGRARSTRUKTŰRA A MEZŐGAZDASÁG FEJ-
LŐDÉSÉNEK KEREKKÖTŐJE 60
Az emberi termelőerő területén 61
A termelő felhalmozás területén 61
A foglalkoztatás területén 65
4. A FALVAK NEM FÖLDMŰVELŐ LAKOSSÁGA 66
A nem mezőgazdasági eredetű falusi jövedelmekre vo-
natkozó adatok 70
5. A KASZTRENDSZER A FALUSI ÉLETBEN 72
A kasztrendszer általános jellemzői 73
A kasztok és a mesterségek 77
A kasztrendszer gazdasági következményei 79
A kasztrendszer társadalmi és politikai következményei 82
III. FEJEZET. AZ IPARI TERMELÉS FEJLŐDÉSE ÉS AZ
INDIAI STRUKTÚRA 85
India ipari erőforrásai 85
A hagyományos ipar háttérbe szorulása és a modern
ipar előretörése 86
Az indiai ipar fejlődése a XX. század eleje óta 89
Az indiai ipar struktúrája 90
IV. FEJEZET. A BURZSOÁZIA ÉS A TŐKE 93
1. A BURZSOÁZIA JÖVEDELMÉNEK ÉS A TŐKEJÖ-
VEDELMEKNEK RÉSZESEDÉSE AZ INDIAI NEMZETI
JÖVEDELEMBEN 94
2. AZ INDIÁBAN BEFEKTETETT KÜLFÖLDI TŐKE 97
Az indiai gazdaság külföldi tőke általi közvetett ellen-
őrzésének méretei 100
3. AZ INDIAI NAGYTŐKE FEJLŐDÉSI FELTÉTELEI
ÉS EREDETE 104
4. AZ INDIAI NAGYTŐKE POZÍCIÓI 106
A gazdasági és a pénzügyi koncentráció néhány iparág-
ban 108
Az indiai nagytőke univerzálódási tendenciája és a pénz-
csoportok kialakulása 111


Az indiai tőke szervezetei 115
5. A BANKOK ÉS A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK 117
6. A PÉNZVGYI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
TCLSCLYA 121
V. FEJEZET. A PROLETARIÁTUS ÉS A KISPOLGÁRSÁG 132
1. AZ INDIAI TÁRSADALOM VÁROSI SZEKTORA 132
2. AZ IPARI BÉRMUNKÁSOK 135
A bérszínvonal 136
Az ipari proletariátus stabilitása 137
3. A NEM MEZŐGAZDASÁGI „KÖZÉPOSZTÁLYOK" 138
A nem ipari bérért dolgozók 139
A nem mezőgazdasági kispolgárság 141
A nem ipari bérért dolgozók jövedelmei 141
Általános megjegyzések a kispolgársággal kapcsolatban 143
Általános megjegyzések a nem ipari bérért dolgozókkal
kapcsolatban 146
FÜGGELÉK. A kasztrendszer a városi életben 148
VI. FEJEZET. A POLITIKAI STRUKTÚRA A FUGGETLEN-
SEG KIVÍVÁSÁNAK MÁSNAPJÁN 157
1. AZ ALKOTMÁNY FŐ RENDELKEZÉSEI 158
A központi végrehajtó hatalom 159
A törvényhozó hatalom 161
A Legfelsőbb Bíróság 162
Az államok 162
Az Unió és az államok viszonya 164
A központ és az államok pénzügyi kapcsolatai 166
A szükségállapot 168
Az alkotmány módosítása 169
2. A HATALOM SZERVEI ÉS A KÖZIGAZGATÁSI
PROBLÉMÁK 170
A közigazgatási apparátus 171
A közigazgatási személyzet és a rendőrség szerepe 176
A hadsereg és a politikai élet 179
A hagyományos önkormányzati és igazságügyi intézmé-
nyek 183
A modern falusi önkormányzati intézmények 188
3. A POLITIKAI PÁRTOK 197
A Kongresszus Párt 199
A baloldali ellenzék 205
A jobboldali ellenzék 209
FÜGGELÉK. A nyelvi problémák 214


MÁSODIK RÉSZ

INDIA A HOLNAP FELÉ VEZETŐ ÚTON
VII. FEJEZET. AZ ÁLLAMKAPITALISTA TÖREKVÉSEK ÉS
AZ ÖTÉVES TERVEK
1. INDIA ÖTÉVES TERVEI ÉS A KÖZGAZDASÁGI EL-
MÉLETEK
2. AZ INDIAI TERVEK ÁLTALÁNOS JELLEGZETES-
SÉGEI ‘T'-
3. A TERVEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT SZER-
VEK 229
4. AZ ÖTÉVES TERVEK MÉRETEI 232
5. A BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA 234
Állami beruházások és magánberuházások 236
6. AZ EGYES ÖTÉVES TERVEK NAGY CÉLKITŰZÉSEI
ÉS SAJÁTOSSÁGAI 239
Az első ötéves terv célkitűzései és perspektívái 239
A második ötéves terv sajátos tényezői 242
A második ötéves terv célkitűzései és perspektívái 245
A harmadik ötéves terv fontossági sorrendje 249
A második ötéves terv globális eredményei és a har-
madik perspektívái 251
7. AZ ÁLLAMI SZEKTOR INDIA GAZDASÁGÁBAN 253
VIII. FEJEZET. A MEZŐGAZDASÁG FEJLŐDÉSE ÉS AZ AG-
RÁRPOLITIKA 257
1. A TERVEK ÉS MEGVALÓSULÁSUK 257
2. A TÁRSADALMI ÁTALAKULÁSOK ÉS AZ AGRÁR-
REFORMOK 263
A közvetítők kiküszöbölése 268
A haszonbérletek és örökbérletek szabályozása 272
A földbirtokok, illetőleg a gazdaságok „plafonjának"
megállapítása 282
A szövetkezetek 287
3. A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NÖVELÉSÉRE IRÁ-
NYULÓ AGROTECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK 295
A vízügyi politika és a nagy építkezések 295
A művelhető terület növelése és a talajkötéssel kap-
csolatos intézkedések 299
A különböző trágyák és a nemesített vetőmagok alkal-
mazásának fokozása 300
Egyéb agrotechnikai intézkedések 302


4. A NEVELŐ ÉS SZERVEZŐ TEVÉKENYSÉG 303
A községfejlesztés eredete és szervezete 304
Az új igazgatási szervek fejlődése 308
Az új igazgatási szolgálat költségei 309
A CD perspektívái és a pancsajatok szervezeti szerepe 320
Összefoglaló áttekintés 323
Ft7GGELÉK. Az agrárviszonyokról Kerala államban elfogadott
törvény 326
IX. FEJEZET. AZ IPAR FEJLŐDÉSE 333
1. AZ IPARI FEJLŐDÉS TÉNYEZŐI AZ ÖTÉVES TER-
VEK BEINDÍTÁSA ÓTA 335
Az ipari termelés növekedése és a kereslet alakulása 339
Az állami ipar beruházásai 342
Az ipari magánberuházások 342
Iparfejlesztési pénzintézetek létesítése 345
Az ipari magánberuházások, a profit növekedése és a
pénzpiac 350
2. AZ IPARFEJLESZTÉS FORMÁI 352
Az iparfejlesztés sorrendi problémái 353
A vezérelvek 353
A tényleges fontossági sorrend 357
Az iparfejlesztés műszaki bázisa és a kisipar szerepe a
hivatalos felfogás szerint 362
A hivatalos felfogás érvényesítésére tett kísérletek költ-
ségei 364
A kisipar tényleges eredményei és ezek jelentősége 366
3. AZ IPARI FEJLŐDÉS PROBLÉMÁINAK ÖSSZEFOG-
LALÓ ÁTTEKINTÉSE 380
Indiai tőke és külföldi tőke 381
A nagytőke és a kis- és középvállalatok 383
Az ötéves tervek és az ipari fejlődés 385
Az iparfejlesztés e formájának korlátai 387

X. FEJEZET. AZ IPARFEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA 392
1. A TŐKEKÉPZŐDÉS ÉS AZ IPARFEJLESZTÉS PÉNZ-
ÜGYI TERHEI 395
A magánberuházások 396
A iparfejlesztés pénzügyi terhei 398
2. AZ ÁLLAMI KIADÁSOK BELSŐ FINANSZÍROZÁSA 399
A folyó bevételek 401
3. A PÉNZKÉSZLETEK ÉS AZ ÁRAK ALAKULÁSA 404
4. A KÜLFÖLDI KÖLCSÖNÖK 408


XI. FEJEZET. A KÜLFÖLDI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK 414
I. AZ INDIAI EXPORT LASSÚ NÖVEKEDÉSÉNEK OKAI 415
2. A KÜLKERESKEDELMI NEHÉZSÉGEK LEKÜZDÉSE
ÉRDEKÉBEN ÉLETBE LÉPTETETT INTÉZKEDÉSEK 417
3. AZ EDDIGI INTÉZKEDÉSEK EREDMÉNYEI 423
A mezőgazdasági import hazai termékekkel helyettesítése 423
Az ipari import hazai termékekkel helyettesítése 425
Az export növelése érdekében tett erőfeszítések 428
A piacok terén bekövetkezett változások 432
4. AZ ÚJABB GAZDASÁGI FEJLŐDÉS HATÁSA A
FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEGRE 434
A folyó fizetési mérleg deficitje a második ötéves terv
időszakában 435
A fizetési mérleg deficitjét a második ötéves terv fo-
lyamán befolyásoló tényezők 437
5. INDIA FOKOZÓDÓ ELADÓSODÁSA 438
6. A HARMADIK ÖTÉVES TERV KILÁTÁSAI A FIZE-
TÉSI MÉRLEG TERÜLETÉN 443
XII. FEJEZET. AZ ÉLETSZÍNVONAL ALAKULASA 449
1. AZ ÁTLAGOS EGYÉNI FOGYASZTÁS ALAKULÁSA 450
2. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ALAKULÁSA 451
A közegészségügy 451
A közoktatás fejlődése 454
A műszaki személyzet és a műszaki oktatás problémája 459
Az egyetemek fejlődése 460
A lakásépítés 463
3. A FOGLALKOZTATOTTSÁG ÉS A MUNKANÉLKÜ-
LISÉG 466
4. AZ EGYÉNI JÖVEDELMEK ÉS A BÉREK 470
A bérlő és a tulajdonos földművelők életszínvonala 470
A mezőgazdasági bérek 472
Az ipari bérek 472
A „középosztályok" jövedelme 474
5. A BURZSOÁZIA JÖVEDELME 475
6. AZ ADÓZÁS BEFOLYÁSA AZ EGYES RÉTEGEK
HELYZETÉRE 476
7. AZ „U-SZEKTOR" ERŐSÖDÉSE 478
XIII. FEJEZET. A TÁRSADALMI HARCOK ÉS A POLITI-
KAI ÉLET 480
1. A SZAKSZERVEZETI MOZGALOM ÉS A SZTRÁJKOK 480
A szakszervezetek taglétszámának alakulása 481


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...