Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A Gyulai Református Egyház története

A Gyulai Református Egyház története - Kósa László - Régikönyvek
A Gyulai Református Egyház története - Régikönyvek A Gyulai Református Egyház története - Régikönyvek A Gyulai Református Egyház története - Régikönyvek A Gyulai Református Egyház története - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Gyulai Füzetek
Kiadó:
Békés megyei Levéltár
Kiadás éve:
1994
Kiadás helye:
Gyula
ISBN:
9637239227
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
227
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Tartalom

Előszó 5
I. Fejezet. Bevezetés 9
A gyulai református egyház az eddigi történeti irodalomban. Kor-
szakhatárok. Az egyes fejezetek szerkezete

II. Fejezet. A reformáció Gyulán és környékén 15
Gyula a középkor végén. Brandenburgi György őrgróf földesura-
sága. Ozorai Imre. Gálszécsi István. Szegedi Kis István. A latin
iskola. Gyulaiak egyetemre járása. Énekszerzők. Valkay Kelemen.
Balsaráti Vitus János. Szikszai Fabricius Demeter, Sibolti Demeter.
Főúri pártfogók. Mágócsy Gáspár. A katolikus egyház megszűnik a
városban. Sztáray Mihály. Vitája Melius Juhász Péterrel. A svájci
irány győzelme. Istentiszteleti helyek. A gyulai reformáció
antitrinitárius epilógusa.

III. fejezet. Egyházi élet nyomai a török hódoltság idején 36
A török megszállók berendezkedése. A város környékének közép-
kori településhálózata a XVI. század végéig tovább él. A váradi
jezsuita misszió és a gyulai katolikusok. A református gyülekezet
bizonytalan nyomai. A környező községek református lelkészei. A
békési (makói) és a zarándi egyházmegye élete. A tizenöt éves
háború pusztításai. Jenő és Várad elestének hatása. A felszabadító
háborúk.

N. Fejezet. A reformátusok a város újratelepülése és az abszolutista 48
kormányzás korában (1695-1791)
A zarándi, bihari és békési református gyülekezetek tömeges pusz-
tulása a felszabadító és a kuruc háborúkban. A népesség menekü-
lése, elrejtőzése, visszatérése. Reformátusok a várőrségben és az
első telepesek között. A lakossági folytonosság. Gyula újjáéledése
az 1703. évi rácdúlás előtt és a szatmári béke után. Az első reformá-


tus díjlevél (1712) és az első név szerint ismert lelkész (1715). Római
katolikus telepesek és a plébánia újjászervezése (1715-1716). Az
oratórium. Ellenreformációs összeütközések: harangelvétel, ható-
sági engedélyhez kötött egyházi élet, iskola, Bicskei Szőke István
állásvesztése, római katolikus vizitációk. Reformátusok és görög-
keletiek közös mozgalma a kizárólagos római katolikus városveze-
tés megszűnéséért (1783). Református lelkészek. Külföldi tanulmá-
nyaik.

V. Fejezet. A gyulai egyház a rendi társadalom utolsó évtizedeiben 67
(1791-1849)
Az ármentesített és művelt területek növekedése Gyula határában.
A református templom építése. Az 1801-i tűzvész. Az újjáépítés. A
presbitérium szervezeti élete. Viták a testület- és a gondnokválasz-
tás, a papmarasztás és az egyházi közgyűlés körül. Honoráciorok,
városi tisztviselők és nemesek a presbitériumban. Kenézy Lajos
törekvése második lelkésszé választására. 1848/49. A presbiteri
gyűlések napirendje. Az erkölcsbíráskodás. Penitenciatartás. Kuthy
Lajos pere. Értelmiségiek erkölcsi kihágásai. A hétköznapok vallá-
sos buzgósága és lanyhulásának első jelei az 1840-es években. A
református iskola. Tormássy János tanügyi reformja 1842-ben. Az
egyházközség jövedelmei. Telekhasználat. Díjlevelek. Párbér. Ma-
lomvásárlás. Önkéntes adományok. Az első jótékony alapítvány.
Szegénygondozás. Rászoruló egyházak segélyezése. Az egyház
mint polgári joghatóság. Felekezeti viszályok. Vegyesházasságok.
Fogadalmi ünnep.

VI. fejezet. A polgári korszak (1849-1948). Első rész: 1849-1920 90
A polgári korszak kettéválasztásának indokai. A város dualizmus
kori fejlődése. A reformátusok lélekszámának növekedése. A pres-
bitérium szabályszerű működésének szünetelése az önkényura-
lom alatt. Lelkészválasztások (1853, 1861, 1887). Korteskedések.
Püspöki látogatások. Papp Mihály. Dombi Lajos. A népképviseleti
presbitérium. Gyülekezeten belüli társadalmi feszültségek és össze-
ütközések. Gondnokok. Református értelmiség. A presbiteri gyű-
lések napirendje: a gazdasági kérdések túlsúlya, hitbuzgalmi ügyek
hiánya. Hitéleti változások: általános laicizálódás. Szekták és kis-
egyházak jelentkezése. Kilépések, áttérések. Vegyes házasságok,
reverzális kérdés. A református - római katolikus és a református -
evangélikus viszony. A kétegyházi és az eleki leányegyház. Az
egyházfenntartás önkéntes formái: perselypénz, önkéntes adomá-


nyok. Az „Aranykönyv". Alapítványok és alapok. Takarékmagtár.
Temetkezési egylet. Az egyház pénzgazdálkodása. Az egyházi
adó. Egyéb bevételek. A fizetési mérleg növekvő hiánya. Az
ingatlanvagyon: úrbéri örökegyezség, adományok, vásárlások,
építkezések. Kölcsönfelvételek külső és belső forrásokból. Kísér-
let az alapítványok értékének megóvására. Háborús pénzromlás.
Államsegély. Az iskolahálózat növekedése és hiányosságai. Tanyai
hitoktatás.

VII. Fejezet. A polgári korszak (1849-1948). Második rész: 1920-1948 135
A város határszéli elszigeteltsége. A gazdasági élet stagnálása. A
polgári réteg szélesedése a helyi társadalomban. Pallmann Péter.
Harsányi Pál. Az egyházi gazdálkodás nehézségei: két infláció,
gazdasági válság, háború. Az 1928. évi templomrenoválás és isko-
laépítés. Ravatalozó. Gyülekezeti ház. Laura Otthon. A presbitéri-
um befolyásának súlya csökken a gyülekezeti életben. „Belmisszi-
ós" mozgalmak. Egyháztársadalmi egyesületek. Felekezetközi vi-
szonyok. Az iskola. A földosztás hatása. Az „ébredés". A Harsányi
„ügy".

VIII. Fejezet. Kommunizmus alatt (1948-1990) 155
Gyula gazdasági életének pangása az 1950-es években. A lakos-
ságszám és az ipar növekedése. Nagyarányú beköltözés. A foglal-
kozási szerkezet átrétegződése. Az 1948. évi kettős lelkészválasz-
tás. Iskolaállamosítás. A földbirtok elvesztése. Az egyházfenntar-
tásban mutatkozó áldozatkészség. Kiegyensúlyozott pénzügyi vi-
szonyok. Az 1955-i és 1973-i templomrenoválás. A hitélet eleven-
sége. A „közösség". A világi hatóságok és a felSő egyházi vezetés
durva beavatkozása: a konferenciák és evangélizációk, a hitokta-
tás és házi istentiszteletek megszüntetése. 1956: csatlakozás a
„református megújulási mozgalomhoz". A termelőszövetkezetek
megszervezése. Nagyarányú szekularizáció. A gyülekezeti élet
hanyatlása. Ismét egy lelkészi állás van (1971). Anyagi viszonyok.
Küzdelem a gyülekezeti ház elvétele ellen. Az egyházi szertartások
igénylésének visszaesése. A gyülekezeti élet élénkülése az 1980-as
évek második felében.

IX. fejezet. A jelen 172
Okmánytár és adattár 175
Rövidítések jegyzéke 210
Képmelléklet 212
Tartalom 226


Kósa László

Kósa László  további könyvei

Life and tradition in rural Hungary - Kósa László - Régikönyvek
60%
600 Ft 240 Ft (60%)
Antikvár könyv
Apáról fiúra - Kósa László, Szemerkényi Ágnes - Régikönyvek
10%
1 300 Ft 1 170 Ft (10%)
Antikvár könyv
Magyar művelődéstörténet - Kósa László - Régikönyvek
10%
6 000 Ft 5 400 Ft (10%)
Antikvár könyv
Szabadon szolgál a szellem - Kósa László - Régikönyvek
20%
1 000 Ft 800 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...