Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A kohó- és gépipar gazdaságtana II.

A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Fekete József, Losonci Nándorné (szerk.) - Régikönyvek
A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek A kohó- és gépipar gazdaságtana II. - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
Nyomtatott példányszám:
1.200 darab
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
646 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.50cm, Magasság: 24.50cm
Kategória:
II. kötet

VI. A munka hatékonysága — munkaerő-gazdálkodás — személyi jövedelmek (Dr. Salamon
József — Antal Lajos — Meggyesi Imre — Dr. Wintsche István) 3

1. A munka hatékonysága 5

A termelékenység fogalma és jelentősége 5
Termelékenyég mérése népgazdasági és ágazati szinten 8
Termelékenység mérése iparvállalati szinten 11
A munkatermelékenység tervezése 17
A munkatermelékenységre ható tényezők 22

2. A vállalat távlati munkaügyi koncepciójának kialakítása 42

Jövedelempolitika 44
Munkaerő-politika 54

3. Munkaerő-gazdálkodás 60

Munkaerőhelyzet 60
A vállalati munkaerő-gazdálkodás 64
Munkaerő-szükséglet tervezése 79
A munkaerő-szükséglet fedezésének tervezése 83
Az átlagos teljesítményszázalék megtervezése 83
A munkaidőalap kihasználásának tervezése 86

4. Vállalati bér- és jövedelemgazdálkodás 91

A személyi jövedelmek forrásai 92
Munkások bérezése 97
Alkalmazottak bérezése 101
Az ösztönzés formái és forrásai 103
A bérezési módszerek hatékonyságának vizsgálata 115
Az ösztönzés forrásának meghatározása 116
A vállalattól kapott béren kívüli juttatások köre és szerepe 117
A vállalaton belüli egységek érdekeltségi és ösztönzési rendszere 119
Az érdekeltségi rendszer kialakításánál figyelembe veendő tényezők 120
Az érdekeltségi rendszer kialakítása 122
Az érdekeltségi rendszer megismertetése és elfogadtatása 124
Az alkalmazott érdekeltségi rendszer hatékonyságának elemzése 125
Személyi jövedelem növelésére felhasználható alapok tervezése 126
A munkabéralap tervezése 126
A munkabéralap szerkezete 128
Munkások béralapjának tervezése 128
Alkalmazottak munkabéralapjának tervezése 129
Vállalati összes béralap tervezése 130
Bérszínvonal-szabályozás rendszere 130
Bérszínvonal-mutató 130
Bérfejlesztési mutató 132


Bérfejlesztési befizetés 132
Részesedési alap tervezése 135

5. A munkaügyi tevékenység egyéb kérdései 137

A munkaviszonyra vonatkozó kérdések vállalaton belüli szabályozása 137
Vállalati munkavédelmi szabályzat 138
Kollektív szerződés 138
Egyéb szabályok, vállalati rendelkezések 141
A szakszervezet vállalati szervének feladata és hatásköre 141
Az erkölcsi ösztönzés formái az iparvállalatnál 142
A munkalélektan és szociológia tapasztalatainak felhasználása az iparvállalatnál . 145
A szocialista munkaverseny formái, szervezésének és irányításának újszerű feladatai 149

Irodalomjegyzék 151

VII. Gazdaságosság — jövedelmezőség — ár (Dr. Bukna Antal) 153

1. A jövedelmezőség mint a vállalatok anyagi megítélésének alapja 155

A jövedelmezőség fogalma 156
A jövedelmezőség mutatószámai 158
A nyereség szerepe 160
Fedezeti költségszámítás 162
A jövedelmezőség és nyereségérdekeltség 164
A nyereségadózás és a vállalati érdekeltségi alapok képzése 165
Nem jövedelmező gazdálkodás 171

2. A gazdaságosság jelentősége az iparvállalati gyakorlatban 174

Gazdaságosság fogalma 176
A gazdaságossági mutatószámok 178
Gazdaságossági számítások rendszerezése 180
Gyártási rendszerek és a gazdaságosság 181

3. A szocialista árpolitika és árrendszer 187

Az ár szerepe a szocialista gazdaságban 188
Érték- és ártípusszámítás 188
A termelői ár szerkezete 192

4. Az 1968. I. 1-i árreform 194

5. A gépipari árrendszer 196

6. A gépipari árreform sajátosságai 199

A forgalmi adó szerepe 202
Kereskedelmi haszonkulcsok és TEK-árrések 203


7. A gépipar árképzési irányelvei 206

Az árvetés felépítése 210
A hatósági ármegállapítások köre és rendje 212
Az árak hatálybalépése és közzététele 214
Árviták intézésének rendje 215
Az árak változtatása 215
Az árak és árváltozások nyilvántartása 217

8. A kohászat árrendszere 219

A kohászati termékek árparitása 220
A kohászati termékek árformái 220
A kohászati termékek árelemei és az ötvözetlen acéltermékek árai 221
ötvözött acéltermékek árai 222
Vas- és acélöntvények árai 223
Kovácsoltacél termékek árai 223
Nehézfémkohászati termékek árai 224
A helyszíni szerelések árainak kialakítása 225

9. Árellenőrzés 227

10. A külkereskedelmi árak kialakítása 232

A belföldi és külföldi árak kapcsolata 232
Az egységes devizaszorzók 233
A vámrendszer 234
Import termékek árképzése 235
Külkereskedelmi bonyolítási formák 236
Az export termékek árinformációs forrásai 238

11. Vállalati árpolitika a gépiparban 240

A vállalati és népgazdasági árpolitika kapcsolata 240

Irodalomjegyzék 249

VIII. Készlet-, pénz- és hitelgazdálkodás 251
(Dr. Kósa Rudolf — Dr. Kocsis György — Dr. Petrilla Györgyné — Dr. Varga József)

1. Készletgazdálkodás 253

A készletgazdálkodás környezeti tényezői, elvei és feladatai 253
Az értékesítési funkció helye, tartalma, szerepe, fejlődési iránya 257
Az anyagellátási funkció helye, tartalma, fejlődési iránya 259
A készletgazdálkodás mechanizmusa 261


2. Készletgazdálkodási módszerek, modellek, gyakorlati alkalmazásuk 264

Anyaggazdálkodási módszerek, modellek 264
Készletgazdálkodási modellek és alkalmazásuk 272
Kereskedelmi áruk készletgazdálkodása 278
Saját termelésű készletek normatívái, gazdálkodási elvei, módszerei 279

3. Készletgazdálkodás elemzése 288

Forgási sebesség elemzése 288
Vállalaton belüli készletgazdálkodási ösztönzés gyakorlata 291
Finanszírozási kötöttségek 291
Felesleges készletek feltárása és hasznosítása 292

4. A vállalatok és a bank kapcsolatai 294

5. A vállalatok pénz- és hitelforgalma 300

A bankszámla és a bankszámlaszerződés 300
A vállalatok pénzügyi forrásai 314
Kamatpolitika, kamatrendszer 330

IX. Információrendszerek és az adatfeldolgozás korszerű módszerei 333
(Dobó Andor 1. pont; Bors Andor — Ugrai László 2-6. pont)

1. A számítógéprendszer alkalmazásának technikája 335

Számítástechnikai rendszer kialakítása és működtetése 339
A számítástechnikai rendszer bevezetése 340
A rendszerszervezés alapelve 344
Az adatkezelés technikája 347
Az adatbank kialakításának megközelítési módjai 349

2. Az iparvállalati adatfeldolgozó munka célja és módszerei 362

Az adatfeldolgozó munka célja 362
Az iparvállalati döntéseknél alkalmazható adatfeldolgozási módszerek 366

3. Az adatfeldolgozás gépesítésének szervezése és feltételei 373

A gépi adatfeldolgozás szervezése 375
A rendszerelemzés 379
A funkcionális analízis 380
Az általános modell megtervezése 382
A szervezési dokumentáció kidolgozása 386
A rendszerjavaslat kidolgozása 387
A bevezetés megtervezése és lebonyolítása 387
Az adatfeldolgozás gépesítésének feltételei 388


4. Az adatfeldolgozó munka eszközei 39é

Irodai segédeszközök és kisgépek 396
Középgépek 397
Lyukkártyagépek 399
Elektronikus adatfeldolgozó rendszerek 402
Távadatfeldolgozás 418

5. Az elektronikus adatfeldolgozás lehetőségei az iparvállalat irányítási rendszerében 420

Műszaki alapadatok nyilvántartási és karbantartási rendszere 425
Rendelésnyilvántartás és rendelésvállalás 436
Értékesítés tervezés 439
Szükséglet tervezés 442
Készlet- és megrendelésszámítás 447
Terhelésvizsgálat 450
Gyártásindítás 460
A gyártás irányítása és ellenőrzése 461
Pénzügyi és számviteli elszámolások 462

6. Iparvállalati információfeldolgozás irányítási problémái 466
Irodalomjegyzék 472

X. Az ágazati és vállalati döntések megalapozásának néhány módszere és problémája (Horváth
Gyula). 473

1. Az indirekt irányítási rendszer ágazati és vállalati sajátosságai 475

2. Az ágazati döntések Újszerű feladatai 479

Az Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) és szerepe a távlati célkitűzések megha-
tározásában 481
3. A vállalati tervezőmunka új vonásai 489
Döntési munka az iparvállalatnál 491
A döntéshozatal információigénye 497
A döntéselőkészítés néhány problémája 500

4. Matematikai módszerek a döntések előkészítésében és megalapozásában 505

5. A korszerű vezetés néhány alapkritériuma 511

6. A számítógépek térhódítása az iparvállalati gyakorlatban 513

7. Lineáris modellek felhasználása az ágazati és vállalati döntések előkészítésénél 521

Egyszerű példák a mátrix-számítás ipari alkalmazására 522
A lineáris programozás matematikai alapjai 530


A lineáris programozás értelmezése a kétdimenziós térben (grafikus megoldásmód) 532
Szimplex algoritmus alkalmazása a lineáris többváltozós esetnél 538
Az „árnyékárak" jelentősége és gyakorlati felhasználhatóságuk 543
Az ún. „szállítási probléma" egy egyszerű esetének megoldása a lineáris programozás
segítségével 546

8. A lineáris programozás gyakorlati alkalmazásának általános előfeltételei és az eddigi
tapasztalatok 553

9. A matematikai programozás néhány egyéb módszere 558

A dualitás értelmezése, a duális probléma megoldása 559
A „szállítási probléma" egy érdekes esetének tárgyalása 562
A dinamikus programozás alapjai 566

10. A hálós tervezés mint a döntés hatékony segédeszköze a vezetői beavatkozás meg-
ítélésénél 569

11. A döntéselőkészítő apparátus helye a vállalati szervezetben 590

12. A korszerű döntési módszerek és eszközeik alkalmazásának emberi problémái . . 593

Irodalomjegyzék 596


Fekete József

Fekete József  további könyvei

akár 70%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
5 000 Ft 3 500 Ft
akár 40%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...