Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A lélek rejtélye Pistis Sophia evangéliuma

A lélek rejtélye - Valentinus - Régikönyvek
(0 vélemény)

"Nincs üres tér", mondja a klasszikus rózsakeresztesek Fama Fraternitatisa. Ezzel arra akart utalni, hogy a látható és részben felismerhető világmindenségeken kívül más világmindenségek, más kozmikus területek is vannak, amelyeket az ember nem észlel, habár itt és most léteznek. Ezek a területek halottaink számára is ismeretlenek és hozzáférhetetlenek, a dialektikus lény számára üresek. A régi gnosztikusok nyilatkozatai is olyan tantételekből indultak ki, amelyek a közönség számára ismeretlen világmindenségekre vonatkoztak. Tanaik szerint azonban az, embert meg lehet változtatni, hogy ezek a látszólag üres terek megnyíljanak neki. Valentínusz, időszámításunk kezdetének egyik gnosztikus filozófusa, akinek ezt a művet tulajdonítják, megmagyarázta tanulóinak Isten felismerhetetlen, üres tereit, világait, a Plerómát, ennek két áramlatával, az ismeret áramával, vagy Pistissel, valamint a bölcsesség áramával, a Sophiával. A modern gnosztikus-rózsakeresztes Szellemi Iskola, a Lectorium Rosicrucianum ma ugyanazt az ősrégi, mégis rendkívül aktuális tant hirdeti. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás csak az erőseknek való. Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek a szíve sok-sok inkarnáció tapasztalata révén megnyílt.

Kiadó:
Arany Rózsakereszt Közössége
Kiadás éve:
1989
Nyomda:
PALLAS Nyomda
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
254 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.50cm
Kategória:
A vezeklő Pistis Sophia tizenhárom éneke
Amire Jézus nem oktatta tanítványait. A tanítványok azt gondolták erről a misztériumról, hogy ez minden teljesülés teljesülése
Hatalmas világosságerő jött le Jézusra
A tanítványok megrémülnek a kozmikus megrendülés miatt
A csodás sugarak
Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!
Örvendjetek. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek
Kezdettől fogva megmondtam nektek, hogy nem ebből a világból valók vagytok. Én sem ebből vagyok. Keresztelő Jánsoba kötötték Éliás próféta lelkét
A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába taszítottam. Ti vagytok azok, akik a világot meg fogják menteni.
Felöltöttem a ruhámat, mondja Jézus
Íme az idő eljött. Öltsd magadra a ruhát és jer hozzánk
Ezt a ruhát küldtük neked, amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer, mert a világosság pompája rejlik benne
Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a mi tudtunk nélkül?
Felmentem az első szférába, negyvenkilencszer világosabban ragyogva
És széttöredeztek minden területük, rendjük és házuk kötelékei. Mert a világ nem bírta volna ki a világosság bőségét, hanem azonnal megsemmisült volna
Szférájukat megfordítottam, hogy hat hónapig balra, hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat
És ők harcoltak a világosság ellen. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát
Akinek van füle, az hallja
Mária párhuzamot von a példabeszéd és Ésaiás próféta között
A Megváltó Máriát biztatja
Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva, hogy mit teszel, mert ők múlandó anyagból vannak
Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat, az semmi igazat sem talál
Fülöp kérdezi: melyik misztérium fordíttatott meg veled minden rendet?
Ha pályájukat nem fordítottam volna meg, sok lélek pusztulna el
Mária kérdezi: hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?
Mielőtt jöttem, minden azchon és eon és sorserő úgy volt megkötve, ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?
Az archonok célja utalkodásuk idejének meghosszabbítása
Idejüket lerövidítettem, hogy a misztériumokban tökéletes lelkek száma beteljesedjen
Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének misztériumát
A Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. Egyedül
Pistis Sophia története. A huszonnégy kisugárzás. Pistis Sophia megpillantotta a fénykincs függönyében a világosságot, és ahhoz kívánkozott. De nem tudott oda menni. Mérgesek voltak a Pistis Sophiára, mert el akarta hagyni az ő misztériumait és magasabbra akart menni
Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt, és lement. Erre körülzárták őt Authádész erői
Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedem el testvéreimtől. Ne hagyd, hogy a káosz betemesse az erőimet. Amikor a fényt kerestem, sötétséget adtak, amikor erőmet kerestem, anyagot adtak nekem
Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. 69. zsoltár. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt enegem. Epével etettek és ecettel itattak
Jézus Máriát dicséri
Te vagy a megmentőm és megváltóm, te vagy a misztériumom, ó Világosság. Második vezeklés
Gondolkodásom mindig reád irányul. 70. zsoltár
Teljessé teszlek titkeket a misztériumok bőségében alegbelsőbbtől a legkülsőbbig. Harmadik vezeklés
Márta hasonlatot von a 70. zsoltárhoz
Negyedik bűnbánat. Mert az én időm szellőként illant el, s múlandó anyag lettem. Eljött az időm, amikor erőmet és lelkemet újra keresed
János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. Letaroltatott és megszáradt mint fű az én szívem. Ez megírattatik a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat
Ötödik bűnbánat. Ó, Világosság, végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad, hogy társpárom kiszabadítson szükségemből
Fülöp panaszkodik. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet, hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól
A három tanú Fülöp, Tamás és Máté. A 87. zsoltár. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön, amelyről megfeledkeztél?
Hatodik vezeklés. A világosságban egy nagy, mentő misztérium van
Mert a te neved miatt bíztam benned, Uram. 130. zsoltár, András
Mert aki benned bízik, az nem semmisűl meg. Hetedik esdeklés. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmeneküés és misztérium mindazoknak, akik az ő örökségének és misztériumainak területeire törekszenek. Tamás, 25. zsoltár. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek
De irgalomból, magamtól, parancs nélkül a káosztnak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. Nyolcadik esdeklés. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak, hanem védettebb helyre vittél
És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett
Máté a 31. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem az ellenség kezébe, sőt, tágas térre állítod lábaimat
Ha a tökéletes szám el lett érve, és a mindenség mennyekké emeltetett, akkor és a fénykincsben trónolok. Kilencedi bűnbánat. Rajtad kívül nincsen mentő. Ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint. Ó, Világosságok Világossága, ne hagyd, hogy továbbra is rabolják az én világosságomat
Jakab, 35. zsoltár. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Szabadítsd meg lekemet tombolásaiktól; mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából
Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. De nem csak ti, haenm mind aki véghezviszi majd az én misztériumomat. És ebben az órában el lett fogadva a bűnbánata
Péter, 120. zsoltár
Tizenegyedik vezeklés. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. zsoltár. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró?
Tizenkettedik ének. És gyűlölnek engem, mert téged szeretlek. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt, mint valami köpenyt
András, 109. zsoltár. Rosszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel a szeretetemért. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját
Tizenharmadik ének. Ó, Világosságok Világossága, hallgass meg engem, amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek, ahonnan kimetem. 51. zsoltár
A Pistis Sophia ideje beteljesedett, hogy kivezettessen a káoszból. Salomé Salamon szavait idézi
A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. Dicsérő hinuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Az Úr az én fejemen, mint a koszorú. Nem tágítom tőle
Jézus a két vlágosságáramról beszél. 85. zsoltár, Mária. Kegyelem és igazság összetalálkoznak
Jézus anyja, Mária, beszél a szellemalak és a Jézus-alak találkozásáról, melyek egyesültek
Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást
A Megváltó a lélekkel kapcsolatos kérdésekre válaszol
Mária kérdez: Ki, mi a 24 láthatatlan?
Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága
Mária: Uram, akik megkapják a fénymisztériumokat, kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsénak teremtményeinél?
Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. A világosságbirodalom hierarchiájáról. Mindenki addig a területig jut el, ameddig a misztériumokat kapta
Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók
Jézus a magasságban lévők páratlan fényességétől beszél
Az öt segítő és mérhetetlen távolságuk
Ahol van a ti szívetek, ott lesz a ti kincsetek is. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el, ameddig a misztériumokat kapta
A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni, de a magasabbakhoz nem. A Kimondhatatlan ősmisztériumának Gnózisáról
A Kimondhatatlan ősmisztériumának Gnózisa
A Kimondhatatlan ősmisztériumának Gnózisa
A tanítványok visszahúzódnak. Mária Magdaléna: Uram, hol van az az ember a földön, aki képes mindezeket megérteni?
Jézus: ez a ti misztériumkotok. Aki lemond, és Isten alá rendeli magát, annak egyszerűbb ez, mint a fénybirodalom minden más misztériuma. További magyarázat ennek a misztériumnak a Gnózisáról
Jézus: Mindezekről a mindenség magyarázatánál bezsélek majd veletek. tifogjátok ennek a misztériumnak az ismeretét és művét befejezni, mert minden misztérium rátok van bízva. A KImondhatatlan misztériumát megkapó lélek nagy fényáradat alakjában száll fel, és átmegy az archonok minden területén. Aki ezt a misztériumot kapja, az egy ember a világban, de felemelkedik minden kozmikus terület fölé, egészen fényörökségéig. Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezek tudni fogják, hogyan keletkezett a világ
Én vagyok a mindenség ismerete. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után, fényáramlat alakjában
A Kimondhatatlan egyetlen misztériuma három és öt nézetéről. A lelkek átvonulása az archonok területén, mely a mindenkori misztériumtól függ, hogy öt, vagy három, vagy a Kimondhatatlan egyetlen misztériumát kapták-e. A feleletekről, megindoklásokról és titkos jelekről a terekben. A világnak hány éve egy világosságév?
Az együtt-uralkodásról a világosságbirodalomban. Az örökség három része
András nem érti. Nem látjátok-e, hogy ti minden angyallal, arkangyallal, istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a misztériumok: de az emberi nemnek szükségesek, mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). Azért küldött engem az Első Misztérium, hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit
Egy elveszett könyv vége
A terjedelmes mértékben való lemondásról. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalmas szeretetet. A misztériumok az Első Misztérium ajándékai
Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után
Bocsássatok meg a bűnösnek ne csak héztszer, hanem sokszor hétszer
A misztériumok kiosztásáról
A misztériumok kiosztásáról
Kérdések azokkal kapcsolatban, akik a misztériumokat megérdemlik vagy nem érdemlik
Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő misztériumok végrehajtásával
A test elhagyása szenvedés nélkül a misztériumok segítségével
A gyógyítás misztériuma. Keressetek és ne lankadjatok, míg meg nem találtátok a világosság misztériumait, melyek a fénybirodalomba vezetnek
Adjátok a misztériumokat érdemek szerint. Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. Ellenzékszellem, sors, lélek, erő, és ezek feladatai a test elhagyásakor
A lélek lepecsételése és a testek váltása az utolsó fordulatig. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól
A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. Mária négy gondolata. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. 2: Akinek vámmal tartoztok, annak vámot adjatok. 3. Az ember ellensége az ő házanépe. 4: Nem jössz ki onnét, míg meg nem fizettél az utolsó fillérig
Mindent megnyilvánítok nektek. Azokat is, amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak
A keresztelő és a bűnbocsánat misztériumai
Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem, hogy tüzet vessek a világra. A keresztség misztériumai elégetik a lélek bűneit és megtisztítják őt
A Kimondhatatlan misztériuma: a bűnbocsánat kegyelme
A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan misztériumától. A bűnbánat szükségessége
Az Első Misztérium és a Kimondhatatlan misztériuma a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja
A bűnbánat szükségessége. Jó a só, de ha megízetlenül... eldobják. Ha az emberek tudnák az időpontot, amikor testüket el kell hagyniuk, akkor vigyáznának
A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan misztériumától. A megbánás szükségessége. A Kimondhatatlan misztériuma minden bűnt megbocsát
Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul. A terméketlen fügefa
A misztériumok végrehatása különböző esetekben
Aki misztériumot kapott, majd vétkezik és nem bánja meg, az nagyon rosszul jár. Akire sokat bíztak, attól sokat várnak el
Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett, bezárom a világosság kapuit. Azért küzdjetek, hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a misztériumokat. Én vagyok ez a misztériuim
A külső sötétség tizenkét büntetőtörvényszéke (kamrája)
A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája
Mária kérdezi, hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami misztériummal. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan misztériumát, mely a bűnöket mindig megbocsátja. És a sárkány kiadja lelkét
A lélek, mely nem tér meg, mely bűneit nem bánja meg, nem tud áthatolni a tereken
Mária kérelme. A Megváltó dicséri érte. A lelkek, melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. Aki a sárkányt nevén nevezi, megmenekülhet
Az embert a sorskeresők archonjai kényszerítik a bűnökre. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. Úgy hoztam a misztériumokat a világba, hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják, amelyet a lélek kötött.
Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti, ellenlábas) sorsról, lélekről és erőről; és ahogyan ezt az archonok teremtik. Az archonok pecsétei a plazmában (teremtményben). A sors elkerülhetetlensége
A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. Mert misztériumok nélkül senki se megy be a világosság országába, sem bűnös, sem igaz ember
A megkülönböztetőképességről. Az igaz és a hazug tanok. Azért jöttek a misztériumok a világba, mert mindenki a bűnökben áll, és mindenkinek kellenek a misztériumok ajándékai
Mielőtt a világra jöttem, egyetlen lélek sem ment be a világosságba. Azt mondom neked Mária, nem fognak ők sem bemenni a világosságba, mielőtt be nem vitte a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Áldottak vagyunk mi az emberek között

Valentinus

Valentinus  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 550 Ft
20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 880 Ft
20%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 2000
Antikvár könyv
3 700 Ft 2 960 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...