Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint)

A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Pauler Gyula - Régikönyvek
A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Régikönyvek A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Régikönyvek A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Régikönyvek A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Régikönyvek A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt I-II. (reprint) - Régikönyvek
(1 vélemény)
Kiadó:
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése
Kiadás éve:
1984
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Szegedi Nyomda
ISBN:
9630227002
Kötés típusa:
műbőr
Terjedelem:
519+695
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 20.00cm
Kategória:
Lap.
VII
I. Fejezet. — A magyar nemzet. A mai Magyarország a IX.
századégén. A honfoglalás. Külső kalandok. Belső átala-
kulás a NI,zázad folyamán. Vallásos viszonyok ... 1
II. Fejezet. — Géza\vajda. A kereszténység. István vajda. Tervei.
Ellenzék. M. Ottó és II. Szilveszter. A magyar királyság:
Első törvényhozás ...... 16
Ill. Fejezet. — Egyházi szervezet. Erdély és Gyula. Kalocsa é3
.Aschiieh. Csanád és Ajtony. Kolostorok. Gellért püspök.
Vármegyék. Királyi biróság
1V. Fejezet. — István és a külföld. Horvátország és Velencze.
If. Konrád német császár. Magyar-német háború. István

V. Fejezet. — István végnapjai. l'éter király. Aba Sámuel. Ill. Hen-
rik német király. Magyar-német háború. Ménfői csata. Aba
bukása. Péter ismét király lesz. ...... ......... –o
VI. Fejezet. — Magyarország német hiíbér. Nemzeti ellenhatás. l',;-
gány lázadás. Péter bukása. I. Endre király. Béla herczeg.
Magyar-német háború. Magyarország kivívja függetlenségét 89
VII. Fejezet. — I. Endre és Béla. I. Béla király. Pogány lázadás.
Német beavatkozás. L .Béla halála. Salamon király. Géza
herczeg. Kibékülésük ......... 104
VIII. Fejezet. -- Idegen befolyás. László herczeg. Bessenyő betörés.
Görög háború. Belvillongás. A mogyoródi csata. I. Géza
király. IV. Henrik segíti Salamont. VII: Gergely pápa. Az
tij korona. I. Géza halála. LítódjáVá I. Lászlót választják 114
IX. Fejezet. — A magyar urak. László törvényhozása.. Salamon.
István király szentté avatása. Salamon bukása. László •és
a szomszéd szlávság. Horvát hadjárat. Will háború 1091. 13m;
X. Fejezet. -- Orosz hadjárat. Kibékülés IV. Henrikkel. Szabolcsi
zsinat. Izmaeliták. Zsidók. László egyházi alapítványai. Len-
gyel és cseh bonyodalmak. Kálmán és Álmos. László király
1 (k)
XI. Fejezet. — Kálmán király törvényhozása. Kálmán és az egyház 17g


.141A(..
- Fejezet. --- Az I. keresztes hadjárat. Horvátország elfoglalása.
Viszálykodás Álmossal. Orosz hadjárat. A dalmát városok
elfoglalása. Német-cseh háború. A Hartvich-legenda. Belső191
XIII. Fejezet. — Álmos katasztrófája. Kálmán halála. II. István.
Velenczei, osztrák, orosz háború. István és a magyar
urak. Görög háború. Álmos fia trónutód. lI. István halála.
If. vagy vak Béla. Borisz, Vak Béla győzelme. Bosznia,
Ráma megszerzése ...
.XIV. Fejezet. — lI. Béla végső évei. II. Géza. Belos bán. Új vár-
megyék. Hadi viszonyok. VenJégek. II. Géza testvére, Zsófia.
Borisz mozgalmai.'A lajtamenti csata. A II. keresztes had-
24t;
XV. Fejezet. ---Orosz viszonyok. lI. Géza és halicsi Vladimirko.
Manuel. Görög háborúk. L Géza testvérei. Rőtszakállá
Frigyes. Egyházi schisma. It. Géza halála ......... 208
XVI. Fejezet. — III. István. 31. Lásló. 1V. István. Manuel és Béla
herczeg. Magyar-görög háborúk. Egyházi viszonyok: 111. Ist-
ván-halála. EL Béla és ellenfelei. Dalmáczia visszafoglalása.
Görög háború. Halics elfoglalása ... 295
XVII. Fejezet. — Belső viszonyok a XII—XIII. század fordulópontján.
A királyság. Törvénykezés. Nemesség. Királyi j;ve.lelme.k.
Vármegyék. Vendégek. Királyi szolgáló népek... ... :303
XVIII. Fejezet. — Magán szolgáló népek. Rabszolgák. Egyházi viszo-
nyok. Irodalom, magyar nyelv. A névtelen jegyző. Kolos-
torok. Cisterciták. Prémontrciek. Lovagrendek 347
Rövidítések magyarázata ... 371
3.73


XIX. Fejezet. III. Keresztes hadjárat. Halics elvész. Dalinácziát Lap.
megtartja Magyarország. Imre és Endre. Külső viszonyok.
III. Béla meghal. Imre király. Testvérháború. III. Incze pápa.
A bogomilok. Szerb és bolgár ügyek. IV. Keresztes had-
járat. Külföldi viszonyok. Imre Endrét elfogja. Imre király
halála. III. László király Endre herczeg elől menekül. Meghal 1
XX. Fejezet. II. Endre prédálása. Gertrud királyné és testvérei.
Idegenek pártolása. Külső viszonyok. Halicsi dolog. Gertrud
megöletése. II. Endre második fia, Kálmán, Halics királya
lesz. Keresztes hadjárat .............................................39
XXI. Fejezet. Zavar II. Endre távollétében. Hazajő Palaesztinából.
II. Endre és a. pápa. Kálmánt elűzik Halicsból. A királyi
birtok. fogy. Izmaeliták és zsidók. Béla trónörökös. II. Endre
és a papság. Az aranybulla 69
XXII, Fejezet. Viszály II. Endre és Béla fia közt. Béla Drávántúl.
Délszláv dolgok. Erdély. Endre herczeg. Domokosiak és
Ferencziek. Kún térítés. Szörény. Gertrud gyilkosainak meg-
büntetése. Dénes nádor. Az »örökségek< visszavétele ... 86
XXIII. Fejezet. Szerencsétlen halicsi hadjárat (1229.). Az 1231-iki
törvény. Halics elfoglalása (1231.). Róbert érsek interdic-
tuma. Jakab praenestei biboros. A bereghi egyezmény.
Halícsi és osztrák dolgok. Új interdictum. II. Endre vég-
napjai. IV. Béla. Bosszúja. Az »Örökségek« visszakövetelése ... 105
XXIV. Fejezet. Külső viszonyok. Julián utazása Nagymagyarországba.
A tatárok. Kötöny kúnjai bevándorolnak. A tatárok táma-
dása. A sajómezei csata 1241. ápril 11-én ... 135
XXV. Fejezet. Az ország pusztulása 1241. nyarán. IV. Béla sorsa.
A külföld. A tatárok átkelnek a Dunán. IV. Bélát Dalmá-
cziába üldözik. Az országot önként elhagyják ............... 164
XXVI. Fejezet. Magyarország nyomorúsága. IV. Béla nem csügged.
A zsidók. Védő intézkedések. Az ispotályosok. Városok.
Zágráb. Buda. Bevándorlás. IV. Béla és a nemesség. A kúnok. 186
XXVII. Fejezet. Külföldi viszonyok. Délszláv zavarok. István bán.
Osztrák háború. Halicsi vereség. Harcz a Babenbergek ha-
gyatékáért. Przemysl Otakár. A pozsonyi béke 1254. Királyi
birtokok visszakövetelése. Autonom vármegyék alakulása.


Lap.
Rasztiszláv. Stájer bonyodalmak. Tatár veszély. Cseh háború.
A morvamezei csata 1260-ban. Kibékülés IL Otakárral ... 206
XXVIII. Fejezet. Föléledő vallásos érzés. Isván ifj. király és IV. Béla.
Mária kiralyné és Béla herczeg. Viszály, háború. István és
IV. Béla közt. Bolgár ‚háború. Uj viszály István és IV. Béla
közt. István győz. Béke. István bolgár háborúja 1266. ... ... 243
XXIX. Fejezet. IV. Béla és István híveiket jutalmazzák. Az 1267-iki
törvény. Szerb háború. István szövetsége Anjou Károlylyal.
IV. Béla II. Otakárhoz közeledik. Ifjabb Béla herczeg. Ha-
lála. IV. Béla fájdalma. Halála. Hivei menekülnek. V. István
király. Fegyverszünet, majd háború II. ótakárral. A mosonyi
csata 1271. A pozsonyi béke ... 265
XXX. Fejezet. A magyar főurak. A korona fogalma. Megyék és kü-
lön kerületek alakulása. Joakhim bán elrabolja László trón-
örököst. V. István halála. Udvari villongások. Háború. lt. Ota-
kárral. Polgárháború. Habsburg Rudolf. Ingadozás II. Ota-
kár és Rudolf közt. Új polgárháború. Joakhim győzelme 1276. 293
XXXI. Fejezet. >Szenti Margit. II. Otakár megtörése. Zavarok Erdély-
ben és a Dráván túl. Joakhim halála. Szövetség Habsburg
Rudolffal. IV. László jelleme. Belvillongások. Háború.
11. Otakárral. A dürnkruti csata 1278. ... ... 324
XXXII. Fejezet. Országos zavar. Fermoi Fülöp pápai követ. A kúti
törvény. A budai zsinat. IV. László ellenkezése a legatussal ;
fogsága. Enged. Kún lázadás. A hódmezei csata. IV. László
kibékül az egyházzal. Fülöp legátus távozása ... 347
XXXIII. Fejezet. IV. László és Finta nádor. IV. Márton pápa. Kézai
Simon. Ladomér érsek. A Henrikfiak. A tatárok betörése.
Henrikfia Iván és a németek. IV. László kicsapongásai. Pol-
gárháború. Kibékülés. Osztrák becsapás. Új polgárháború.
IV. László halála ... 376
XXXIV. Fejezet. Velenczei Endre király lesz. Az ó-budai országgyűlés.
III. Endre intézkedései. Külföldi praetendensek. Háború Ausz-
triával 1291. Polgárháború. liI. Endre fogsága. Morosini
Tomasina. Országos zavarok. Ladomér halála. VIII. Bonifácz
pápa. A göllheimi csata 1298. ... 4l4
XXXV. Fejezet. A pesti országgyűlés 1298. Ligák. VIII. Bonifácz
Csák Mátyus. Gergely érsek. Az Anjouk támadása. III. Endre
halála. Leányának sorsa. A magyar nemzet fejlődése a
XI—XIII. században. A magyar nemzet jelleme ... 453
Röviditések magyarázata 481
483
Függelék I.... 587
Függelék II............- 600

Pauler Gyula

1841 - 1903
Pauler Gyula (Zágráb, 1841. május 11. – Badacsonytomaj, 1903. július 8.) jogász, levéltáros, történész és író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

Pauler Gyula  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
5 000 Ft 3 500 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1985Állami Könyvterjesztő Vállalat) 2019.07.14. 22:39