Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A nyelv enciklopédiája

A nyelv enciklopédiája - Crystal, David - Régikönyvek
(1 vélemény)

David Crystal könyve az angol reneszánsz ismeretterjesztés legjobb hagyományait követve, olvasmányos és magas színvonalú összefoglalásét adja mindannak, amit napjainkban a nyelvről tudni lehet. A hagyományosan nyelvészetinek tekintett témák mellett (grammatika, fonetika, fonológia, szemantika, nyelvtörténet, nyelvtudomány-történet) részletesen tárgyalja a nyelv pszichológiai, társadalmi aspektusait, és foglalkozik a nyelvi viselkedés patológiás zavaraival is. Több fejezete elemzi a nyelvnek a modern világban betöltött szerepét. Kiadásunk hazai nyelvészeti szakemberek segítségével készült, s amennyiben ez lehetséges, igyekezett a könyv eredeti, főleg angol nyelvterületről vett példáit, sőt nyelvi humorát, vicceit is magyar megfelelőkkel kiegészíteni. A könyv illusztrációként több száz képet, grafikont, térképet, ábrát tartalmaz.

Sorozatcím:
Osiris tankönyvek
Fordítók:
Zólyomi Gábor, László Zsuzsa, Szűcs Tamás, Szemere Pál, Rebrus Péter, Szentgyörgyi Szilárd, Vinkler Zsuzsa, Szentkuti-Kiss Katalin
Kiadó:
Osiris
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Javított, bővített kiadás.
Nyomda:
Dürer Nyomda Kft.
ISBN:
9633894816
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
619 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.50cm, Magasság: 29.00cm
Súly:
1.50kg
Kategória:
TARTALOM
Szerkesztői tanácsadók 8
Előszó 9
Közkeletű nézetek a nyelvről 11
Széles körben elterjedt nyelvi hiedelmek és attitűdök; a nyelv legfontosabb funkciói
A perspektív hagyomány 12
A nyelvi autoritás és nyelvhelyesség népszerű elképzelései; purizmus és nyelvváltozás; a nyelvészeti leírás szerepe
A nyelvek egyenrangúsága 17
A primitív nyelvek és a nyelvek felsőbbrendűségének mítosza
A nyelvi mágia 19
Nyelvi babonák és tabuk; a tulajdonnevek misztikus ereje
A nyelv funkciói 21
A nyelv által betöltött kulturális, társadalmi és személyes funkciók
Nyelv és gondolkodás 25
A nyelv és gondolkodás közötti összetett viszony; a nyelvi realitivizmus fogalma
Nyelv és ember 29
Az egyéniség és a társadalmi idenitás nyelvi kifejeződésének módjai
A nyelv és a testi adottságok 30
A nyelv, illetve az életkor, nem, fizikai típus és testi állapot kapcsolata; hanglenyomatok; férfi és női beszéd
A nyelv és a pszichológiai sajátosságok 35
A nyelv, illetve a személyiség, intelligencia és más pszichológia tényezők kapcsolata
A nyelv és a földrajzi hovatartozás 38
A beszélők területi háttere; akcentusok, dialektusok, nyelvi térségek és a nyelvjáráskutatás
A nyelv és az etnikai, nemzeti hovatartozás 51
Nyelv, etnikum és nacionalizmus; a kisebbségi nyelvek és dielektikusok problémája
Társadalmi identitás 56
Nyelv és társadalmi rétegződés, osztály, státus, szerep, szolidaritás és társadalmi távolság; a szexizmus problémája
Nyelv és kontextus 68
A beszéd és írás szituációtól függő változatai; korlátozott és titkos nyelvek; nyelvi játékok és művészetek; szójátékok
Stílus és irodalmi nyelvhasználat 90
A stílus fogalma; szerzői azonosság és igazságügyi nyelvészet; a költészet, a dráma és a próza irodalmi nyelve
A nyelvi szerkezet 107
A nyelv valamennyi formájának (beszélt, írott és jelelt) elemzésben szerepet játszó tényezők
Nyelvi szintek 108
A nyelvi elemzés legfontosabb összetevőinek kapcsolata; a nyelvszerkezet modelljei
Nyelvtipológia és univerzálék 111
A világ nyelvei között meglevő szerkezeti hasonlóságok és különbözőségek elemzése
A nyelv statisztikai tulajdonságai 114
A nyelvre jellemző statisztikai szabályszerűségek vizsgálata; a hangok, betűk és szavak előfordulási gyakorisága
Grammatika 117
Szintaxis és morfológia; a szavak, csoportok, mellékmondatok és mondatok szerkezete
Szemantika 132
A nyelvi jelentés vizsgálata; a szavak és mondatok szemantikai elemzése
Szótárak 143
A szótárak használata és értékelése; a lexikográfia múltja, jelene és jövője
Nevek 149
Minták és tendenciák a személynevek használatában; helynevek és történetük
Diskurzus és szöveg 154
A beszélt és írott nyelv mondatnál hosszabb szakaszainak kutatása; a társalgás természete; a szövegszerkezet elemzése
Pragmatika 159
A társas interkació során használt nyelv kiválasztását meghatározó tényezők; beszédaktusok és elemzésük
A nyelv kifejezési formái: A beszéd és a hallás 163
A kommunikáció hangzó csatornáinak vizsgálata; a beszédképzés, -átadás és -észlelés
A beszéd anatómiája és fiziológiája 164
A szájüreg és a beszédszervek; a hangképzés sajátosságai
A beszéd akusztikája 172
A hanghullámok sajátosságai és szerepük a beszédátadásban; a hangspektográf és használata a beszédhang elemzésében
Kísérleti beszédelemzés 180
Az akusztikai jelek és a hangképző szervek fiziológiájának vizsgálatára használt eszközök
A beszédészlelés 184
A fül és a hallás folyamata; a beszédészlelés és vizsgálata
Beszéd-előállítás és -felismerés gépekkel 192
Az automatikus beszéd-előállítás és -felépítés elmélete és gyakorlata
A beszédhangok 195
Fonetika; a magánhangzók és mássalhangzók leírása; a fonetikai átírások fajtái
A hangok nyelvi használata 205
Fonológia; fonémák, megkülönböztető jegyek és más modellek; a nyelvek hangrendszereinek összehasonlítása
Szupraszegmentális tulajdonságok 216
A beszéd prozódiája; hanglejtéssémák, tonális nyelvek; a beszéd és a zene kapcsolata
Hangszimbolika 222
A hangok és a jelentés kapcsolata; az onomatopoeia szerepe
A nyelv kifejezési formái: Az írás és az olvasás 225
Az írott nyelv válfajainak kialakulása és funkciói
Írott és beszélt nyelv 226
A beszéd és az írás viszonya; a beszéd hangzásának visszaadása
Grafikus megjelenítés 231
Az írott nyelv fizikai tulajdonságai; a grafikus megjelenítés típusai; kézírás, nyomtatás, gépírás és az elektronikus változatok
Nyelvészeti grafológia 246
Az írás mint szimbólumrendszer; az írás története; az ábécé; betűzés (helyesírás); központozás és más szembenállások; gyorsírásrendszerek
Az írás és olvasás folyamata 262
Az írás, olvasás és betűzés folyamatának pszichológiai leírásai; a betűzés szabályossága és a helyesírási reformok
A nyelv kifejezési formái: A jelelés és a látás 275
A siketek által használt jelnyelvek kialakulása és működése
Jelnyelv 276
Közkeletű téveszmék a jelnyelvről, a siketek jeleinek kialakulása és használata
A jelnyelvek struktúrája 279
A jelek használata grammatikai szembenállások kifejezésére; az Amerikai jelnyelv
Másodlagos jelnyelvek 282
Az ujjábécé a jelzett beszéd és a más rendszerek
A gyermeki nyelvelsajátítás 285
Hogyan tanulják meg a gyermekek anyanyelvüket: módszerek, elméletek és eredmények; az iskolai anyanyelvoktatás
A gyermeknyelv vizsgálata 286
A gyermeki nyelv vizsgálatának módszerei; beszédképzés és -megértés; a nyelvelsajátítás elméletei
Az első év 296
A csecsemők hangadásának fejlődése; a korai beszédészlelés és interkació
Fonológiai fejlődés 301
A hangrendszer elsajátítása; a magánhangzók, a mássalhangzók és az intonáció megtanulása
Grammatikai fejlődés 304
A nyelvtan elsajátítása; a mondatok hosszának és összetettségének növekedése
Szemantikai fejlődés 307
A szókincs elsajátítása; az első szavak és jelentésük; a szavak jelentésének megkülönböztetése
Pragmatikai fejlődés 310
A társalgás készsége elsajátítása; az ikrek nyelve
Nyelvi fejlődés az iskolában 313
Az iskolai anyanyelvoktatás; a szóbeli kifejezőképesség későbbi fejlődése; az olvasás- és írástanulás
Nyelv, agy és diszfunkció 325
A nyelv neurológiai alapja; a beszélt, írott és jelelt nyelv diszfunkcióit okozó fizikai és pszichológiai problémák
A nyelv és az agy 326
Az agy felépítése és működése; féltekei dominancia és lokalizáció, nyelvbotlások és kritikus periódusok
Nyelvi diszfunkció 335
Incidencia, a károsodások oka és osztályozása; siketség, afázia, diszelxia, diszgráfia, hangképzési, artikulációs és beszédfolyékonysági zavarok, megkésebb beszédfejlődés; alternatív kommunikációs rendszerek és segédeszközök
A világ nyelvei 359
A múltban és napjainkban beszélt nyelvek - számok, beszélők, források; a nyelvváltozás meghatározása és magyarázata
Hány nyelv van a világon? 360
A világ nyelveinek azonosítása, megszámlálása és osztályozása
Hányan beszélnek egy nyelvet? 362
Hogyan határozható meg egy nyelv beszélőinek száma; a világ legelterjedtebb nyelvei és nyelvcsaládjai
A nyelv eredete 365
Mítoszok és kísérletek a nyelv eredetéről, farkasgyermekek; emberek és főemlősök; a paleontológia tanulsága
A nyelvcsaládok 370
A nyelvtörténet feltárása; az összehasonlító filológia, a világ nyelvcsaládjai
Az indoeurópai nyelvcsalád 374
Az indoeurópai nyelvek története, felosztása és beszélőik földrajzi elhelyezkedése
Más nyelvcsaládok 384
A világ (nem indoeurópai) nyelveink földrajzi eloszlása, nyelvcsaládjaik és beszélőik
Szigetnyelvek 406
A nagyobb nyelvcsaládokba nem sorolható nyelvek
A nyelvváltozás 409
A hangrendszer, a nyelvtan és a szókincs változása; glottokronológia; magyarázatok a nyelvváltozásra
Pidgin és kreol nyelvek 417
Eredetük, földrajzi eloszlásuk, a pdigin és kreol nyelvek napjainkban
A nyelv a világban 425
A világ nyelveinek és nyelvváltozatainak sokfélesége által okozott kommunikációs problémák és a lehetséges megoldások
Nyelvi korlátok 426
Az idegen nyelvek által a nemzetközi kommunikációban okozott problémák, a nyelv és az üzleti világ
Fordítás és tolmácsolás 428
A fordítás és tolmácsolás elmélete és gyakorlata; a gépi fordítás szerepe
Mesterséges nyelvek 438
A mesterséges nyelvek története és jelenlegi helyzetük; eszperantó, Basic English és más rendszerek
Világnyelvek 444
A nyelvek nemzetközi használata; hivatalos nyelvek, a világangol és változatai
Többnyelvűség 449
A kétnyelvű attitűdök és a kétnyelvű lét okai és elterjedése; nyelvmegőrzés és nyelvváltoás; nyelvek közötti váltás
Nyelvi tervezés 454
A nyelvek és nyelvváltozatok használatát szabályozó hivatalos politika; kétnyelvű oktatási programok
Idegennyelv-tanulás és -oktatás 458
Az idegen nyelvek szerepe és státusza az iskolában és a társadalomban; a nyelvtanulás elméleti és a nyelvoktatási módszerek; nyelvoktatási anyagok és nyelvi laborok
Szaknyelvek 470
A tudomány, a gyógyítás, a vallás, a jog, az újságírás, a reklám és az elektronikus médiák nyelve; a szaknyelvek érthetőségének és változásának problémái
Nyelv és kommunikáció 491
A nyelv és más emberi és nem emberi kommunikációs rendszerek kapcsolata, a nyelv tudományos vizsgálata
A nyelv és más kommunikációs rendszerek 492
A nyelv deffiniciója; a csimpánzok kommunikációja; szemiotika; kommunikáció nem nyelvi hangokkal, arccal, gesztusokkal és érintéssel
Nyelvészet 502
A nyelv tudományos vizsgálata során megfogalmazott elképzelések története, a 20. századi nyelvészet területei és alakjai; nyelvészeti módszerek
Függelék 515
Glosszárium 516
Jelek és rövidítések 544
A világ nyelveinek táblázata 547
További olvasmányok 567
Hivatkozott irodalom 586
Nyelvek, nyelvcsaládok, nyelvjárások és írások mutatója 592
Névmutató 598
Tárgymutató 603

Crystal, David

Crystal, David  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 200 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
4 800 Ft 2 880 Ft
10%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 300 Ft 1 170 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2020.05.24. 13:07

    Aki egy kicsit is foglalkozik a témával, annak a polcán ott a helye ennek a könyvenek!