Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A század fele (1914-1945)

A század fele (1914-1945) - Hosszú Gyula - Régikönyvek
A század fele (1914-1945) - Régikönyvek A század fele (1914-1945) - Régikönyvek A század fele (1914-1945) - Régikönyvek A század fele (1914-1945) - Régikönyvek A század fele (1914-1945) - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
AKG Alapítvány
Kiadás éve:
1999
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második, javított kiadás
Nyomda:
GenerálPrint
ISBN:
9639190136
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
382 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.00cm, Magasság: 29.00cm
Súly:
0.94kg
Kategória:
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 5 A hadsereg
A román és cseh támadás
A HÁBORÚ KEZDETE, Magyar ellentámadás: az északi hadjárat
AZ ELSŐ HADMŰVELETEK 6 A Clemenceau-jegyzék
Merénylet Szarajevóban 6 A Tanácsköztársaság bukása
Hadüzenetek sora 6 AZ ELLENFORRADALOM GYŐZELME
Az általános lelkesültség 7 1919 zavaros ősze
Az első hadműveletek 8 A terror színei: vörös és fehér
Az első év mérlege 11 Az új világ új választásai
Európai háborúból világháború 11
AZ ÁLLÓHÁBORÚ ÉVEI 12
Új év, új tervek, új frontok — 1915 12 VERSAILLES
Verdun, a Bruszilov-offenzíva
és a Somme-folyó — 1916 13 A BÉKEKONFERENCIA SZERVEZETE
Egy újabb hadviselő — Románia Trianon
az antant oldalán 14
Flották és tengerek 16
A HÁBORÚ SÚLYA 17 AZ ELLENTMONDÁSOK ÉVTIZEDE:
A háború gazdasági következményei 17 A 20-AS ÉVEK GAZDASÁGA
Az első békekísérletek 19
A DÖNTÉS IDEJE I. 19 PÉNZÜGYI ÉS VALUTÁRIS ZAVAROK
Az 1917-es év — valaki jön (az Egyesült Egy új jelenség, az infláció
Államok), valaki távozik (Oroszország) 19 Ellentmondásos monetáris fejlődés
Hadműveletek nyugaton és délen 19 Törékeny monetáris rendszer
Fegyverek és 20 GYORS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS
...katonák 21 A második ipari forradalom kibontakozása
A teljes győzelem igézete 22 Az intenzív fejlődés kezdetei
OROSZORSZÁG FORRADALMAI 1917-BEN 24 és a koncentráció folytatódása
A cári rendszer és a háború 24 A taylorizmus és a fordizmus
A februári forradalom 24 ARÁNYTALAN NÖVEKEDÉS
Lenin és a bolsevikok 28 A mezőgazdaság állandósuló válsága
Válságos nyár 28 Ágazati eltolódások és a nemzetközi
Az októberi forradalom 30 gazdasági erőviszonyok megváltozása
A DÖNTÉS IDEJE II. — 1918 32 Elégtelen kereslet
Német támadások sora 32
A fordulat 32
A központi hatalmak veresége 33 A NAGYHATALMAK BELSŐ NEHÉZSÉGEI .

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK: A FELLENDÜLÉS
A VERESÉGTŐL A BÉKEKÖTÉSIG 37 BŰVÖLETÉBEN
Az amerikai dicsőség
AZ ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM 39 Az amerikai félelmek.
Fordulat Budapesten és vidéken 39 .és gyengeségek
A hatalom birtokában 40 Amerikai civilizáció és amerikai értékek
„A senkiföldjén" 40 Két komikus — Buster Keaton
A lázas politikai élet 42 és Charles Chaplin
A földkérdés 45 NAGY-BRITANNIA, AZ ÖREGEDŐ
A Károlyi-rendszer bukása 45 OROSZLÁN
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 45 A brit hanyatlás
Az államrendszer 46 Félmegoldások
A gazdaság-, a szociál- és a kultúrpolitika 47 A nagy sztrájk


A Brit Birodalom megújulása 91 Az importpótló iparosítás
FRANCIAORSZÁG, A GYENGÉLKEDŐ Agrárprotekcionizmus az iparosodott
GYŐZTES 92 országokban iáé
A kormányzás bizonytalanságai 92 Szétesett kapcsolatok 1$5
A Ruhr-vidék megszállása 92 A modern technikai-szerkezeti átalakulás
A stabilizáció 92 hiánya, fokozódó lemaradás 139
OLASZORSZÁG: AZ ERŐSZAK) DIADALA 94
A csalódott győztes gyenge demokráciája ....94
„Mussolini, az erős bástya" 94 A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
„Süketen és némán" 95 (1919-1933)
A rendszer megszilárdulása 96
A korporatív rend kialakítása 96 EGY NAGY REMÉNYŰ SZERVEZET,
NÉMETORSZÁG. A DEMOKRÁCIA A NEMZETEK SZÖVETSÉGE 14:
ÚTVESZTŐI 97 AZ EREDETI TERVTŐL ELTÉRŐEN
Válságos évek (1919-1923) 97 A szerződések ellenségei 143
Két csapás: a francia megszállás A Népszövetség kudarcai és sikerei 143
és az infláció 98 A török eset 144
A fellendülés évei 99 Kína és a Csendes-óceán 144
Berlin 100 A VESZTESEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 146
Moszkva 102 A genovai konferencia a pénzügyekről 146
OROSZORSZÁG ÚJ UTAKON 104 Szovjet—német közeledés: a rapallói
Az új rendszer nehézségei: szerződés 146
polgárháború és gazdasági válság 104 AZ ÉRZÉKENY PONT:
Szovjet-Oroszország a NEP-korszakban A FRANCIA—NÉMET VISZONY 147
(1921-1928) 107 Egy súlyos probléma: a jóvátétel 147
AZ ÁZSIAI „NAGYOK" 109 A megegyezés: a Dawes-terv 147
India 109 A közeledés: Locarno 148
Kína 111 A KOLLEKTÍV BIZTONSÁG FELÉ 149
A japán hódítás 112 Kísérlet a Népszövetség megerősítésére 149
Briand más törekvései 149
A NAGYHATALMAK BEFOLYÁSA
KELET-KÖZÉP-EURÓPA AZ ELSŐ KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 149
VILÁGHÁBORÚ UTÁN 115 A franciák 149
A németek és a szovjetek 150
NEMZETI FORRADALMAK: NAGY Az olaszok 150
BIRODALMAK HELYÉN KIS ORSZÁGOK 115 A FESZÜLTSÉG MEGJELENÉSE (1931-1933) .. 151
Lengyelország: a visszaállított ország Az enyhülés pénzügyi alapjainak
és híres katonája 115 pusztulása, a jóvátételek felszámolása 151
Csehszlovákia: polgári demokrácia A Népszövetség válsága 151
és nemzeti elfogultság 117
Románia: a nehezen emészthető
gyarapodás 120 MAGYARORSZÁG 1920-1931:
Jugoszlávia 122 A KONSZOLIDÁLT ÉVTIZED 153
Vallási megosztottság és a vallás
különleges szerepe 123 A BELPOLITIKAI KONSZOLIDÁCIÓ 153
MAGYAR NEMZETI KISEBBSÉGEK Teleki miniszterelnöksége 153
A SZOMSZÉD ÁLLAMOKBAN 1918 UTÁN 124 „A mór megtette..." — a különítmények
Az önszerveződés akadályai 124 leszerelése 154
A kisebbségi egység A hazajáró király 154
és az érdekképviselet 126 Bethlen István miniszterelnöksége 155
A kisebbségek sérelmeiből 127 A rendszer ellenzéke 157
A kultúráról 128 A GAZDASÁGI KONSZOLIDÁCIÓ 157
Két magatartástípus 129 Trianon gazdasági következményei 157
Az szomszéd államok magyar kisebbség- A szétzilált gazdaság
történetének néhány jellemzője 130 és a pénzügyminiszterek 158
A GAZDASÁG A gazdasági szerkezet módosulása 159
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN 137 Az életszínvonal 160
Védővámos elzárkózás, önállóság
és öoeliátás 137


A KÜLPOLITIKAI KONSZOLIDÁCIÓ 160 Az új szovjet társadalom
Nyitott határkérdések Trianon után: A mindennapi élet a 30-as években
Pécs és Sopron 160 A sztálini terror
Szűk térben 161 Lágerek, koncentrációs táborok
Az olasz kapcsolat 161 Berlin — Moszkva
A KULTÚRPOLITIKA 162 BALOLDALI KÍSÉRLETEK EURÓPÁBAN
Akadémia, egyetemek, ösztöndíjak 162 A francia népfront
A középiskolai reform 162 A spanyol polgárháború
A népiskola 163 KELET-KÖZEP-EURÓPA
A „kultúrfölény" 163 A 30-AS ÉVEKBEN
Cserkészek és leventék 164 A gazdasági válság következményei
A RENDSZER SZELLEME 165 Kelet-Közép-Európában
Az egyházak 165 Ausztria
Az irredentizmus 166 Lengyelország
A keresztény nemzeti gondolat 167 Csehszlovákia
Románia
Jugoszlávia a királyi puccs után
A NAGY GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁG 175 A zsidó „nemzeti mozgalom"

FELHŐTLEN NAPOK 175
Az amerikai gazdagodás és a tőzsde 175 A HÁBORÚ FELÉ (1933-1939)
A VÁLSÁG „MENETRENDJE" 175
A „fekete csütörtök" —1929. október 24. 175 Hitler első lépései és a nagyhatalmak
A bankok csődje 176 reagálása
A nemzetközi hitelélet összeomlása 176 A demokráciák pacifizmusa
A beruházások visszafogása, A Szovjetunió zavarban
a munkanélküliség és a kereskedelem A diktatúrák egymásra találnak
hanyatlása 177 (1936-1937)
A GAZDASÁGI VÁLSÁG Az Anschluss
MAGYARORSZÁGON 178 Csehszlovákia sorsa, avagy az erőszak
A mezőgazdasági válság 178 dramaturgiája
Az ipari válság 178 Lengyelország sorsa
A pénzügyi válság 178
Válságmagyarázatok 179
MAGYARORSZÁG (1931-1939)

AZ ÚTKERESÉS IDEJE 181 A VÁLSÁG HATÁSA A POLITIKÁBAN
Bethlen lemondása
AZ AMERIKAI ÚT — A NEW DEAL Gömbös — a jobboldali reform kísérlete
(1933-1941) 181 Új Szellemi Front
Roosevelt kísérlete 181 Gazdaság
Az új egyensúly 182 Társadalom
NÉMETORSZÁG — A HITLERI Budapest
NEMZETISZOCIALIZMUS 185 Magyar képzőművészet a két háború
A megrendült polgári demokrácia 185 között
A totális diktatúra felé 190 ESZMÉK, PROGRAMOK, MOZGALMAK
Felhatalmazási törvény— 1933• A konzervatívok: Szekfű koncepciójának
március 23. 191 átalakulása
A társadalom egységesítése 193 A népiek, a népi mozgalom
A faji kérdés bűvöletében 195 A polgáriak: liberálisok és radikálisok
A propaganda 200 A népi-urbánus vita: nemzet, polgárosodás.
A nemzetiszocialista gazdaság- modernizáció. Érvek és vádak
és szociálpolitika 201 A népfőiskolák
A SZOVJETUNIÓ — A SZTÁLINI A nyilasmozgalom indulása
SZOCIALIZMUS 203 KÉT KORMÁNY SORSA
A gazdaság szocializálása 203 A Darányi-kormány, avagy a rutinos
A kollektivizálás 205 közigazgatási szakember fordulata
Az iparosítás 206 Imrédy Béla — Szálasi letartóztatásától
Sztálin teljhatalma 208 a csodaszarvasig


A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 283 Néhány fegyver
Antifasiszta ellenállás Európában
VILLÁMHÁBORÚK EURÓPÁBAN 1939-1945
(1939-1941) 285 A SZÖVETSÉGESEK LENDÜLETBEN - 1944
Német támadás, lengyel tragédia 285 Szovjet eredmény: a németek kiűzése
A szovjet terjeszkedés; a balti államok Olaszországban, mint a csiga
bekebelezése és a finn háború 286 A második front megnyitása
A „furcsa háborútól" a német győzelemig 287 Franciaországban
Az angol ellenállás 290 A NÉMET MEGSZÁLLÁS
Németek a Balkánon és Észak-Afrikában 292 MAGYARORSZÁGON
A TELEKI-KORMÁNY: MAGYARORSZÁG Tárgyalás Klessheimben
FEGYVERES SEMLEGESSÉGE 294 A Sztójay-kormány
Kárpátalja birtokbavétele 294 Tárgyalás Klessheimben, 1944.
A nyugalom érdekében 295 március 18.
A menekülő lengyelek 295 A magyar zsidóság sorsa
A második bécsi döntés: „Édes Erdély..." 295 „A magyar holocaust"
Jugoszlávia megtámadása 297 A nagy szovjet támadás 1944 nyarán
A leendő miniszterelnök és a vezérkari A MAGYAR KIUGRÁS KUDARCA
tiszt - Erdély visszacsatolásáról 298 A román kiugrás következményei
A visszatérés nehézségei 300 Magyar delegáció Moszkvában.
GYŐZELMEKBŐL VERESÉGBE (1941-42) 302 Német előkészületek
Német támadás a Szovjetunió ellen 303 A kiugrás kísérlete - 1944. október 15.
Az antifasiszta koalíció kialakulása 305 Szálasi uralma - zöld ingek
Japán az Egyesült Államok ellen 306 és díszmagyar
Az 1942. évi német támadás A szovjet hadsereg hadműveletei
a Szovjetunióban 307 A magyar ellenállás
MAGYARORSZÁG A SZOVJETUNIÓ ELLEN ... 310 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés
A kassai bombázás és a magyar és az Ideiglenes Kormány
hadüzenet 310 Budapest ostroma és az utolsó
Az első háborúellenes megmozdulások 311 hadműveletek
A 2. magyar hadsereg a Donnál 311 A megtorlásnak kitéve
SZTÁLINGRÁDTÓL TEHERÁNIG - 1943 316 Harc a Csendes-óceánért - 1943-1944
Casablanca 316 Jalta, 1945. február 4-11.
A sivatagi háború vége 316 A NÉMET ÉS A JAPÁN BUKÁS -1945
A kurszki ütközet 317 Németország veresége
Az olaszországi partraszállás 318 Japán veresége
Teherán 318
A „KÁLLAY-KETTŐS" 320
Magyar vonakodás 320 PORTRÉK
Német válasz 320
A zsidóság megsemmisítési kísérlete 321 TARTALOMJEGYZÉK


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...