Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A szeretet breviáriuma

A szeretet breviáriuma - Sík Sándor, Juhász Vilmos - Régikönyvek
(0 vélemény)

„Tisztába ​kell vele jönnünk, hogy szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet; ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani…” – írja e tárgyról szóló művében Erich Fromm. Szavaival mintegy igazolását és megerősítését adja Sík Sándor és Juhász Vilmos eredeti célkitűzésének. Hiszen a szeretet breviáriuma, amely megjelenésekor rendkívül népszerű világirodalmi antológiának számított, az ismerettágítás és a lelki felkészülés szintjén a szeretet művészetének kézikönyve kívánt lenni. Megjelenése idején, 1947-ben hatalmas közönségigényt elégített ki. A háború iszonyú pusztítása és embertelensége rádöbbentették a megmaradottakat a szeretet és megértés pótolhatatlan voltára. Ma újra szükségünk van a hitre, hogy a szeretet nemcsak békés, belenyugvó ráhagyatkozás, hanem az embernek tartást, szilárdságot adó erény is. Szent Pál csodálatos szeretet-himnuszának igazságait sosem cáfolta meg a történelem, érvényesek azok ma is, és alapvető feladatunk, hogy továbbadjuk a következő nemzedéknek is.

Kiadó:
Christianus Orpheusz
Kiadás éve:
1991
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Negyedik kiadás
Nyomda:
Széchenyi Nyomda
ISBN:
9637638075
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
400 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
Elöljáróban / Rónay László 5
Bevezetés 9
INDIA
A védákból: Samtuta 17
A bhagavadgitából 18
Buddha tanításaiból
A gyűlölet nem tud elpihenni 18
A szellemet feloldó szeretet 18
Az erőszak ellen 19
A szeretet minden erkölcsiség legnagyobb erénye és összessége 20
Rosszat jóval fizetni 20
Buddhista legendák (dzsatakák)
Asoka király fiáról, Kunula hercegről szóló elbeszélés 21
Az erényes Magha 22
Nigrudha, a Gazellakirály 24
A dzsainák szent énekeiből 28
Ramakrishna 28
Rabindranath Tagore: Áldozati ének 29
KÍNAI BÖLCSELŐK
Li-ki 31
Lao-ce 32
Csuang-ce
A szenvedéstől való megváltás 32
A békességhez vezető út 34
A bűnösökért való felelősség 35
Mong-dsi
A haszonkeresésről 37
A szelíd uralom olyan, miként az eső aszály idején 38
A részvétről 38
A Jó közelségéről 39
Magatartás az ellenségekkel szemben 40
Az éhség és a szeretet 41
Gua-dsi 42
Kínai közmondások 43
Meiji japáni császár: Mindenki testvér 43
ISZLÁM
Al-Ghazali
Az önzetlen szeretet 45
A testvéri segítés kötelességéről 48
A szomszédok iránti kötelességek 51
A szolgák iránti kötelességek 53
Ferid Ed Din Attar 55
Dzsalal Eddin(rumi) 55
Dzsámi 55
Galib sejk: Titkos tánc 56
GÖRÖG VILÁG
Aesopus 59
Hesiodos: Munkák és napok 59
Bacchylydes: (Béke-dal) 62
Sophokles: Antigonéból 62
Euripides
Béke 67
Alkestisből 67
Aristophanes: A békéből 70
Platon: Protagorasból 72
Aristoteles: A Nikomachosi Etikából 75
RÓMAI VILÁG
Vergilius: IV. ecloga 79
Tibullus: A háború ellen 81
Seneca 83
Marcus Aurelius: Elmélkedéseiből 83
Epiktetos 86
BIBLIA
Mózes könyveiből
A Genezisből 87
A Leviticusból 91
A Deuteronomiumból 91
A királyok könyvéből 92
Tóbiás könyvéből 94
Szent Máté evangéliumából 95
Szent János evangéliumából 97
Szent Pál leveleiből
A rómaiakhoz 97
A korinthusiakhoz írt első leveléből 97
A kolosszeiekhez 98
A Timóteushoz írt első levélből 99
Szent János első leveléből 99
ZSIDÓSÁG
A talmudból 101
Chasszideus tanítások és történetek
Ajándék 101
Imádság 102
A szeretet parancsa 102
Mi a szeretet? 103
A gyógyszer 103
AZ ŐSEGYHÁZ SZÁZADAI
Aranyszájú Szent János 105
Nazianzi Szent Gergely 107
Szent Jeromos 109
Szent Ambrus 109
Szent Ágoston 112
Nagy Szent Gergely 117
Szent Benedek: A regulából 118
KERESZTÉNY KÖZÉPKOR
Angol költő Éneke Krisztus szerelméről 121
A szeretet himnusza. Ismeretlen szerző 123
Szent Bernát: Az isteni szeretetről 125
Aquinói Szent Tamás
A szeretet nem azonos a jóakarattal 127
A szeretet tárgyainak helyes rendjéről 128
A szeretet inkább a szeretésben, semmint a szerettetésben áll 129
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz 130
Peccham János: A Fülemiléből 132
Todi Jakab: A Fájdalmas Szűzről 136
Dante
Az Új Életből 139
A Paradicsomból 140
A gesta romanorumból
A megtisztult bélpoklosról 142
Miképpen lett Telonárius Péter adakozó emberré 143
Szent Ferenc virágoskertjéből 144
Boldog Assisi Egyed 149
Szent Bonaventura: Beszélgetek a lelkemmel 151
Milánói Jakab: Felebarátainkhoz való viszonyunk 153
Boldog Duns Scotus János
A szeretet erényének egysége 154
Minden lét forrása az örök szeretet! 155
Boldog Raimundus Lullus: Az Imádónak és imádottnak könyvéből 157
Árpád-házi Szent Margit: A magyar Margit-legendából 159
Szent Gertrud: Az Isteni Szeretet Követéből! 163
Hackeborni Mechtildisz
A szeretet hatalmáról 164
A Lélek és a Vőlegény 164
Echkart mester: Az igaz lelkület 168
A theologia germanicából 169
Boldog Seuse Henrik 171
Folignói Boldog Angela: Zarándoklat Assisibe 171
Siemai Szent Katalin
A felebaráti szeretet és a türelmesség 175
Végrendeletéből 178
EURÓPA SZELLEMI ÁTALAKULÁSA ÉS A VALLÁSI HARCOK KORA
Genovai Szent Katalin 179
Pazzi Szent Magdolna 180
Pico Della Mirandola 181
Savonarola: A megkísértett lélek önmagát erősíti 182
Kempis Tamás: Krisztus követéséből 183
Johannes Ruysbroek
A szeretet vihara 186
Példabeszéd a hangyáról 187
Luther Márton: Az V. parancsolat magyarázata 188
Melanchton Fülöp 189
Kálvin János: Az evangéliumi harmóniából 189
A berni egyház hitvallásából: A 32. pont 190
Erasmus Rotterdamus: Querela pacis 190
Sebastian Franck
A szeretet nem vétkezik és nem cselekszik igazságtalanul 193
Amit az emberek szeretetnek neveznek, az Isten előtt gyűlölet 194
Jakob Böhme 198
Mórus Szent Tanás: A seholszigetiek vallásáról 199
Dévai Biró Mátyás 200
Pázmány Péter: Felebarátunk szeretéséről 201
Zrínyi Miklós: Mátyás király életéről 206
Szent Terézia: A Tökéletesség Útjából 207
Keresztes Szent János
A Lélek Sötét Éjszakájából 210
A szeretet tüzében égve 212
ISTEN ÉS EMBER A BAROKK KORBAN
Szalézi Szent Ferenc
A Teotimusból 217
A Filoteából 218
Depaul Szent Vince 222
Angelus Silesius: A Kerubi Vándorból 222
Shakespeare: Lear királyból 223
Pascal: Gondolataiból 227
Fénelon 228
Jean Pierre Camus 229
FELVILÁGOSODÁS
Emanuel Swedenborg 231
Coethe: Rofikus ősigék, szerelem 231
Immanuel Kant: A gyakorlati ész kritikájából 2330
A LEGÚJABB KOR VALLÁSI ÉLETE
Franz Werfel: Bernadette c. regényéből 237
Lacordaire 249
Lisieux-i Szent Teréz: Önéletrajzából 249
Prohászka Ottokár: Az Élő Vizek Forrásából 251
Maria Antoinette de Geuser: "Consummata" 253
F. W. Robertson 254
Ch. H. Spurgeon 255
Stanley Jones 256
ROMANTIKUS HUMANIZMUS
Ralph Waldo Emerson 259
Silvio Pellico: A börtöneimből 259
Dickens: A Karácsonyi Énekből 260
Henry Dunant: Manifesztum a Vöröskereszt megalapítására 264
Walt Whitman: Teérted, óh demokrácia! 266
Victor Hugo: A Nyomorultakból 266
Flaubert: Irgalmas Szent Julián legendájából 270
OROSZ IRODALOM, OROSZ ÉLET
Egy szent az orosz világban: J(uri) Szemjonov (szibéria meghódítása c.) könyvéből 277
Dosztojevszkij: A Karamazov testvérekből 287
Tolsztoj
A Háború és békéből 294
Leveleiből 300
Maxim Gorkij: Az Anya c. regényből 301
NYUGAT-EURÓPA MODERN IRODALMA
Paul Verlaine: Uram, szerelmed megsebesített 311
Emile Verhaeren: A szelíd pap 313
Rainer Maria Rilke: A Szegénység és a halál könyvéből 314
Francis Jammes: A Rózsafüzérből 316
Francois Mauriac: A Fronenac-misztériumból 317
Henry Bergson: Az erkölcs és a vallás kettős forrásából 321
Paul Claudel: Segítő Miasszonyunk 326
André Gide: Numquid et tu... 328
Gerogers Bernanos: A Gondolatokból 328
Bernard Shaw: Szent Johannából 328
Thomas Mann
A Varázshegyből 332
Az éhezők 333
Thornton Wilder: A Szent Lajos király hídja c. regényből 338
Jacques Maritain: A szeretet bilincse 342
Aldous Huxley: A Philosophia Perennisből 344
A LEGÚJABB KOR MAGYARJAI
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban 347
Petőfi Sándor
Sors, nyiss nekem tért 351
A XIX. század költői 352
Széchenyi István 353
Báró Eötvös József: A Gondolatokból 354
Jókai Mór 355
Ady Endre
A könnyek haszna 356
Alázatosság langy esője 356
A Jézuska tiszteletére 357
Babits Mihály
A jóság dala 358
Zsoltár gyermekhangra 359
Kosztolányi Dezső
Szeretet 361
Özvegy a villamosban 361
Juhász Gyula
Ó Ember! 362
Békét! 364
Sík Sándor: Az Alexiusból 364
Jegyzetek a szerzőkről és a művekről 367
A szerkesztő jegyzete 390

Sík Sándor

1889 - 1963
Sík Sándor (Budapest, 1889. január 20. – Budapest, 1963. szeptember 28.) piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, irodalomtörténész, egyházi író, cserkészvezető, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1946–49), Kossuth-díjas (1948), a 20. század jelentős magyar lírikusa. Kutatási területe: a barokk korszak irodalma, az újabb irodalom, esztétika, verstan.

Sík Sándor  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
8 000 Ft 5 600 Ft
20%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 800 Ft 2 660 Ft
akár 10%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...