Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban Tanulmányok

A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek
A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Gondolkodók
Fordítók:
Erdélyi Ágnes
Borító tervezők:
Lengyel Lajos
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Kiadás éve:
1974
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Nyomtatott példányszám:
3.500 darab
ISBN:
9632800699
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
634 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 18.50cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
Bevezető (Erdélyi Ágnes) 5
BEVEZETÉS A SZELLEMTUDOMÁNYOKBA 57
Kísérlet a társadalom és a történelem tanulmányozásá-
nak alapvetésére. Első kötet. [1883] 57
Előszó 6
Első bevezető könyv
Áttekintés a szellem szaktudományainak összefüggé-
séről, melyben meg fog mutatkozni egy alapvető tu-
domány szükséges volta 71
I. Mi a célja e bevezetésnek a szellem-.
tudományokba ? 73
II. A szellemtudományok önálló egészet alkot-
nak a természettudományok mellett 75
III. A szellemtudományok egészének viszonya a
természettudományokéhoz 90
IV. Áttekintések a szellemtudományokról tor
V. Anyaguk Io6
VI. A kijelentések három osztálya a szellemtudo-
mányokban 109
VII. A szaktudományok kiválása a történeti-társa-
dalmi valóságból
VIII. Az egyes emberekről mint e valóság elemeiről
szóló tudományok 112
IX. A megismerésnek a történelmi-társadalmi va-
lóság összefüggéséhez viszonyított helyzete 123
X. Az emberiség, valamint az egyes népek termé-


szetes tagolódásának tudományos tanulmá-
nyozása 129
XI. A szaktudományok további két osztályának
megkülönböztetése 132
XII. A kultúra rendszereinek tudományai 143
A kultúra rendserei és a társadalom külső szerve-
zete közötti különbség. A jog 147
A kultúra rendszereinek megismerése. Az erkölcs-
tan a kultúra egy rendszerének tudománya 156
XIII. A társadalom külső szervezetének
tudományai 165
A pszichológiai alapok 165
A társadalom külső szervezete mint történelmi
tényállás 174
A társadalom külső szervezetének teoretikus ábrá-
zolása előtt álló feladat 182
XIV. A történelemfilozófia és a szociológia nem va-
lódi tudományok 198
XV. Feladatuk megoldhatatlan 207
A történelemtudomány feladatának meghatározása
a szellemtudományok összefüggésében 207
XVI. Módszereik hamisak 224
XVII. Nem ismerik fel a történelemtudománynak
a szellem szaktudományaihoz viszonyított
helyzetét 232
XVIII. A szaktudományok növekvő terjedelme és
tökéletesedése 237
XIX. Az ismeretelméleti alapvetés szükségessége a
szellem szaktudományai számára 241
ADALÉKOK AMA KÉRDÉS MEGOLDÁSÁHOZ,
HOGY HONNAN ERED ÉS MENNYIBEN JOGOS
A KÜLVILÁG REALITÁSÁBA VETETT HITÜNK
[189o] 249


A fenomenalitás tétele z 5 2
E tétel intellektualisztikus értelmezése. A fenome-
nalizmus 253
Az uralkodó természettudományos hipotézis az objek-
tumok realitásába vetett Kit eredetéről 2 55
A magyarázat elve 259
Történeti észrevétel 261
Impulzus és ellenállás 263
A külvilág nyomása 273
A sajátélet testi körülhatárolása és a külvilág 274
Látásészlelés és külvilág 278
Más személyek realitásába vetett hit z8i
A külső objektumok realitása 287
Megerősítő következtetések a realitás tudatának mó-
dosulataiból 292
A dolgok elevenségéből származó megerősítés a gyer-
mek és a vadember számára 304
Az eredmény 30 5
GONDOLATOK EGY LEÍRÓ ÉS TAGLALÓ PSZI-
CHOLÓGIÁRÓL [1894] 321
I. A szellemtudományok pszichológiai alapveté-
sének feladata 3 23
II. A magyarázó és leíró pszichológia megkülön-
böztetése 345
III. A magyarázó pszichológia 351
IV. A leíró és taglaló pszichológia 366
V. A magyarázó és a leíró pszichológia viszonya 399
VI. A leíró pszichológia vállalta feladat megoldásá-
nak lehetősége és feltételei 408
VII. A lelkiélet struktúrája 413
VIII. A lelkiélet fejlődése 43s
IX. A lelkiélet különbözőségeinek tan ti 1 mány, )
zása. Az individuum


A HERMENEUTIKA KELETKEZÉSE [I900] 469
A TÖRTÉNELMI VILÁG FELÉPÍTÉSE A SZEL-
LEMTUDOMÁNYOKBAN
(Részletek) [I9to] 495
I. A szellemtudományok elhatárolása 497
III. Általános tételek a szellemtudományok összefüggé-
séről 510
Második szakasz — A szellemtudományok struk-
túrája 512
Első fejezet — Az élet és a szellemtudományok 513
i. Az élet 513
2. Az élettapasztalat 515
4. Ideális egységek mint az élet és az élettapaszta-
lat hordozói 517
5. A szellemtudományok kibontakozása az egye-
sek és a közösségek életéből 519
6. A szellemtudományok összefüggése az élettel, és
általánosérvényűsegük feladata 521
Második fejezet — Azok az eljárásmódok, me-
lyekben a szellemi világ adva van 523
1. Az élményből kiinduló reprezentációk vonala 523
2. A kölcsönös függőség viszonya a megértésben 526
3. Az életmegnyilvánulások fokozatos felderítése
a két tudomány állandó kölcsönhatásán keresztül 532
Harmadik fejezet — Az élet objektivációja 534
FÜGGELÉK 543
Wilhelm Dilthey és Edmund Husserl levél
váltása 543
JEGYZETEK 559


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...