Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Arany János összes költeményei I-II.

Arany János összes költeményei I-II. - Arany János - Régikönyvek
Arany János összes költeményei I-II. - Régikönyvek Arany János összes költeményei I-II. - Régikönyvek
(0 vélemény)

Arany János költői életművének (verseinek és elbeszélő költeményeinek) régóta nélkülözzük az irodalomtörténeti kutatás legújabb eredményeit is felhasználó, tudományos igényű, ugyanakkor széles körben is használható, népszerű kiadását. A félévszázaddal korábban készült, s már akkor is több ponton bírált kritikai kiadás óta napvilágot látott ugyan több, neves irodalomtörténészektől gondozott edíció, ám mind az élet-mű teljességét illetően, mind a kronológiai kérdésekben és a szöveg pontosságában számos alapvető kérdés megoldatlan maradt. Az Osiris Kiadó gondozásában megjelenő új kiadás arra tesz kísérletet, hogy valamit törlesszen a magyar irodalomtörténet-írás és textológia Arany iránti adósságából: úgy törekszik a költő teljes életművének kiadására, hogy revízió alá veszi a kiadások öröklődő hibáit, helyesbíti a tévedéseket, s részletes szó-magyarázatokkal és keletkezéstörténeti kommentárokkal segíti az olvasót a magyar irodalom egyik legnagyobb költőjének felfedezésében: a kétkötetes kiadás ilyenformán egy új Arany-kép kialakításához is hozzájárulhat.

Sorozatcím:
Arany János összes költeményei
Borító tervezők:
Szántó Tibor
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1967
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner Nyomda
Nyomtatott példányszám:
10.900 darab
Kötés típusa:
nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
913+804 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 11.50cm, Magasság: 18.50cm
Kategória:
I. KÖTET
Kisebb költemények
Elégia 7
Feléd, feléd 7
Szilágyi István nevenapjára 9
Szent Pál levele 16
Válasz Petőfinek 19
A varró leányok 20
A méh románca 21
Aranyaimhoz 23
Egykor tanítványom emlékkönyvébe 25
Arcom vonásit 25
Kedves barátom 25
A szegény jobbágy 28
Szőke Panni 29
Barátomhoz 30
A rab gólya 31
Falusi mulatság 32
A tudós macskája 34
Czakó sírján 37
Télben 38
Eldorádó 40
Episztola Petőfihez 42
Az Alföld népéhez 44
Nemzetőr-dal 46
Egyesülés 47
A rodostói temető 48
Egy életünk egy halálunk 55
A legszebb virág 56
Lóra ...! 57
Mit csinálunk? 57
János pap országa 58
Rákócziné 62
A rablelkek 64
Él-e még az Isten? 65
Az örökség 66
Álom - való 67
Erdély 72
Válság idején 73
Ápril 14-én 74
Haj, ne hátra, haj előre 75
Rózsa Sándor 75
Beállottam 79
Rásüt az esthajnal 80
Én vagyok az anyám átka 81
Van-e olyan 83
Nyalka huszár 85
A betyár I-IV. 86
A lantos 90
Karácsony éjszakán 93
Névnapi gondolatok 93
Ha álom az élet 95
Emléklapra 95
Furkó Tamás 97
Évek, ti még jövendő évek 100
Koldus-ének 101
Évnapra (Kelsz és lenyugszol) 103
Letészem a lantot 103
Fiamnak 105
Juliska elbujdosása 106
Háziuraság 108
Reményem 110
A hajótörött 112
A honvéd özvegye 113
Egynémely nagyocska emberre 117
Írószobám 118
A falu bolondja 119
A lacikonyha 121
Egressy Gábornak 125
Gondolatok a béke-kongresszus felől 127
Hej! iharfa 131
Hecc, hecc! 131
Agio-világ 132
Eh... 132
Ősszel 133
Vojtina levelei öccséhez I-II. 135
Téli vers 144
Az ó torony 145
Varga Mihály 146
Szilveszter-éjen 149
Év kezdetén 150
Családi kör 152
Kertben 156
A költő hazája 157
Hajnali kürt 159
A gyermek és a szivárvány 160
A dajka sírja 165
Domokos napra 166
Ráchel 167
Ráchel siralma 169
A dalnok búja 172
Érzékeny búcsu 175
Ohajtanék én 176
Névnapi köszöntő Mentovich Ferencnek 176
Köszöntő vers Szász Károlynak 178
Oh! ne nézz rám 180
Enyhülés 181
A világ 182
Itthon 183
Dante 184
Temetőben 185
Lévay Józsefnek 185
Látogató-jegy I-II. 188
Lisznyai Kálmánnak 189
Kín 191
Vágtat a ló 191
Mint egy alélt vándor 192
Visszatekintés 194
Az elhagyott lak 196
A pusztai fűz 196
Ősz végén 198
Hiú sovárgás 199
A puszta rémei 200
Két éles kard 200
Magyar Misi 201
A hamis tanú 202
Rozgonyiné 204
A kis pokol 207
Poétai recept 208
Év utolján 209
Alkalmi vers 210
Arkádia-féle 212
Újévi köszöntés 214
De gustibus 215
Török Bálint 216
V. László 220
Régi jó időből 222
Névnapra 223
A hegedű 224
A sárkány 227
Vágy (Nem itt, nem itt) 231
A vigasztaló 232
Tájkép 233
Szent László 235
Iduna emléke I-II. 239
Csendes dalok I-II. 239
Az egri leány 240
Ágnes asszony 244
Mátyás anyja 248
A fülemile 251
Reg és est 255
A bajusz 256
Egy kis hypochondria 262
A kincskeresők 263
A kincstalálók 263
Sírvers Baranovszky Miklós hamvaira 264
Az ihlet perce 264
Hatvani 265
A tetéleni halmon 268
Kapisztrán 270
Szibinyáni Jank 271
Hunyadi csillaga 273
István örökje 275
Stanzák "Mátyás dalünnepe" eposzi kísérletből 275
A vén gulyás 278
A vén gulyás temetése 280
Losonczi Gyula nevében 281
Emlények I-III. 282
Népnevelés 284
Árva fiú 286
Zách Klára 287
Bor vitéz 290
Néma bú 292
Bartos Gábor sírkövére 292
Írjak, ne írjak? 292
Szondi 295
A két apród 296
Szondi két apródja 296
Az özvegy lakása 299
Népdalok I-II. 299
Dal 300
Pázmán lovag 300
Both bajnok özvegye 305
A tanári kar 306
Weis barátom 307
Alkalmatosságra írott versek 307
Köszöntő- dal 310
A bujdosó 310
Hollósy Kornéliának 311
Balzsamcsepp 311
A walesi bárdok 312
Béranger halálakor 316
Knócz József és László sírverse I-II. 317
Szemere Miklósnak 317
A lejtőn 318
A madár ha nem dalolhat 319
Disznairól hajdanonta 319
Kempelen Ríza sírkövére 319
Tanári jubileumra 320
A poloska 320
Ghazel 322
Wohl Janka emlékönyvébe 322
Dal és öt forint 323
Az új magyar költő 324
Juliskához 325
Reményinek 325
Széchenyi emlékezete 326
A négy jövevény 333
Mondacsok I. 333
Félmagyarság 334
Cilinder 334
Az örök zsidó 336
Rendületlenül 337
Kies ősz 338
Kupai Kovács Mihály sírjára 338
A Három-pipa utca 339
Magányban 339
Palóczy halálakor 340
Vojtina Ars poétikája 341
Szerkesztői levél 347
Grammatika versben 348
A két madár 349
Coronini 350
Cynismus 350
Széchenyi tiszai oszlopára I-III. 350
Az élclapok rajzolóihoz 351
Poéta és politikus 351
Jókaihoz 351
Ősz felé 352
Kitör az! 352
Tinódi redivivus (A hatvanas évekből) 352
Testvéri ünnep 353
Károlyi Sámuel sírkövére 353
Sír-vers (Nincs végezve) 355
Álom és vágy 355
Emlékül 355
Báró Kemény Zsigmondhoz 355
Görgey Arthur leányának 356
Ártatlan dac 356
Szülőhelyem 359
Szülőföldemhez 359
Akadémiai papírszeletek I. 360
Az emberi öltőt 360
Jaj, biz ez a 361
Bordács Dániel sírverse 361
Leányomhoz 361
Juliska sírkövére I-II. 361
Feljajdulás 361
Juliska emlékezete 362
Vágy (Vágytam, Juliskám) 362
Intéz (A fájdalommal) 363
A csillag-hulláskor 363
Mondacsok II. 366
A haza sorsa 366
Demokrata-nóta 366
Pohárköszöntő 366
Áj-váj 366
Hinc illae 366
Tompa sírkövére 367
Szegény Miska sírkövére 367
Az alkotmányos sarjadék 367
Az 1869-i választások 367
Emlékre (Vándor megállj!) 368
Rockenstein Mihály sírkövére 368
Nőmhöz 368
Karlsbadi versike 369
Búcsú a fürdőtől 369
Aj-baj! 369
Főtitkárság 369
Alunni 370
"Uram-bátyám" 370
Sírvers (Élt, szeretett) 370
Óda egy vendéghajhoz 370
Ötvenhárom év 370
Zöld vers a Ligetben 371
Az "Üstökös"-nek 371
Piroska betegségében 371
1872. május 1. 371
Régi magyar énekek 371
Ének az öregségről 372
Ejnye! 372
Toldyhoz I-II. 372
A lepke 373
Epilogus 374
Az elkésett 376
Naturam furca expellas 376
Vásárban 377
Csak azért is! 377
Tamburás öreg úr 378
"A hazáról" 379
Honnan és hová? 380
Tengeri-hántás 382
Az ünneprontók 385
Mária! bűneid meg vannak bocsátva 387
Mindvégig 388
A régi panasz 389
Rangos koldus 390
Növünk együtt 392
Éjféli párbaj 393
Öreg pincér 396
A tölgyek alatt 397
Kozmopolita költészet 399
Meddő órán 401
Vándor cipó 401
Őszikék I-II. 404
Semmi természet 405
Híd-avatás 406
Kortársam R. A. halálán 408
Hírlap-áruló 409
Népdal 411
Bonczék 412
Az elagott fülemile 413
Végpont 413
Még egy 413
Ének a pesti Ligetről 414
Plevna 418
Így is jó 419
Ex tenebris 419
Vörös Rébék 120
Intés (Jó költőkrül) 422
Párviadal 423
Tetemre hívás 428
Almanach 1878-ra 430
Haja, haja, hagyma-haja 433
Dal-fogytán 433
A kép-mutogató 433
Hagyaték 438
Aisthesis 438
Formai nyűg 439
Csak boldog 439
Próféta-lomp 440
Az idők 440
A néma háború 441
Civilizáció 441
Szenvedek én 441
Vakságban 441
A jó öreg úrról 442
Az "öreg" házról 442
Hoc erat in votis 443
Még ez egyszer 443
A szájasok 444
Ez az élet 555
"A tölgyek alatt" 445
Nem kell dér 447
Akadémiai papírszeletek II. 448
Budenzhez 448
Bálint Gábor röpiratára 448
Balassagyarmaton 448
Caput, alas, pedes 449
Emlékre (Itt nyugosznak) 449
Harminc év múlva 449
Évnapra (Ma hatvankét) 450
Szász Károlynak 450
A sors húmora 450
Régi adoma 451
Otium 451
Nincs már széna 451
Toldi II. részéhez 451
Gyöngyösiád 452
Egy ara sírkövére 452
A jóságos özvegynek 452
Különbség 453
Csalfa sugár 453
Melyik talál? 454
A Csikyek 454
A "Tavasz-ünnepély"albumába 454
A szigeten 454
Toldy sírjára 455
Népdalok a kornak I-III. 455
Az orthológusokra I-IX. 455
A hangsúlyosok hexametere 457
Hangsúlyos verselés 458
Klasszikus körmönfont fordítása 458
Dalszövegül 458
Török Pálnak I-II. 459
Hasadnak rendületlenül 459
En philosophe 460
Évnapra 460
Sok nagy ember (Az utolsó évekből) 460
Melyik a bűnös? (Az utolsó évekből) 461
Bóka Bandi (Az utolsó évekből) 461
Buga Péter (Az utolsó évekből) 462
Örökké (Az utolsó évekből) 462
A reggel 462
Sejtelem (Ifjúkori munkát) 463
Az agg szinész (Hihetőleg az utolsó évekből) 463
Tanulság 464
Ha napfényes Vízkereszt 464
Dr. Beadynak 464
Elégiák I-III. 465
Mi vagyok én? 465
Magamról 466
Goethe után szabadon 466
Sejtelem (Életem hatvanhatodik ) 466
Tóth Lőrincnek 466
KÖLTŐI BESZÉLYEK ÉS BESZÉLY TÖREDÉKEK
Rózsa és Ibolya 469
Szent László füve 482
Murány ostroma 489
Losonczi István 550
Katalin 560
Bolond Istók 589
Az özvegy ember árvái 655
A Jóka ördöge 657
A nagyidai cigányok 672
Az első lopás 725
Rózsa és Ibolya II. 735
Perényi 736
Édua 737
Öldöklő angyal 742
Csanád 751
A Zrinyiász népies kidolgozása 753
Az utolsó magyar 773
Idegen költőkből
Reggeli ének (németből) 789
Az új görög dalnok (Byron) 789
A Dismal mocsárok tava (Moore) 793
Eszünkbe jusson 795
A dalnok elhullt 795
Oh! Ne bántsd a költőt 796
Sir Patrick Spens 796
Mirza Shaffyból 800
A Bibliából 801
Nyerészkedés 801
Az utolsó főpap 802
Német dal 203
Ballada az elűzött és visszatért grófról 804
Ariostóból 807
Tassóból 817
Firduszi: Zóráb-jából 825
A Nibelung-énekből 826
Dante Isteni Színjátékából 826
Tegnér Frithiof-mondájából 827
Tündérkirály 827
Az Yvetot-i király 828
Anya és gyermeke 829
A Géniusz bilincsben 829
Hadsi-Jurth 830
Az aratás 839
Az éj 839
Hindu vers 840
A Szakuntalá-ból 840
Görögből 849
Anyagond 850
Az Eddából 850
A Mab királyné 853
Az ördög elvitte a fináncot 852
Egy hő csókot 853
Függ lomha köd 853
Kóbor Tamás 854
Horatiusból (Megszegett sok esküvésed) 860
A Köztársasághoz (Horatius) 861
Károly császár forrásaihoz 862
Chinai dalok 863
A szép horganytű 863
A tőr 865
Wangné asszony 866
Újév első hónapja van 869
Romulidae Cannas 870
Töredékes holmi 870
Anakreonból I-II. 870
Horatiusból I-IX. 870
Vergiliusból I-V. 873
Zsengék, törmelékek, Aranynak tulajdonított versek
Gyermekkori ex-libris 877
Dévai Bálintnak 877
Sírversek a szalontai temetőből I-II. 878
Gabuz Istók halálára 878
Cigány-búcsúztató 879
Tompa Mihályhoz 879
Tompához 880
Verses bírálatok, széljegyzetek 880
Verses rejtvény 881
Paródiák Kertbenyre 882
Tschókonay 882
Volkslied 882
Aranynak tulajdonított versek
Tisza Lajos leányának temetésére 882
A dévaványai juh behajtás 883
Kenyeres János fiának halálakor 895
Töredék egy népies víg eposzból 896
II. KÖTET
AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY (1845) 5
A Toldi-Trilógia
Toldi 97
Toldi estéje 157
Daliás idők 218
Daliás idők 269
A földrengés 319
Toldi szerelme 320
Glossarium Toldi szerelméhez 614
A Csaba-Trilógia
Keveháza 627
Csaba királyfi 639
Előhang 659
Csaba-trilógia 661
Buda halála 681
A Csaba-trilógia újabb alaprajza 785
Csaba-trilógia 786
Utószó 799

Arany János

1817 - 1882
Arany János (Nagyszalonta, 1817. március 2. – Budapest, 1882. október 22.) magyar költő, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára.

Arany János  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 420 Ft
akár 50%
Hűségpont:
 
akár 60%
Hűségpont:
 
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 500 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...