Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az információról mindenkinek

Az információról mindenkinek - Petrovics, N. - Régikönyvek
Az információról mindenkinek - Régikönyvek Az információról mindenkinek - Régikönyvek Az információról mindenkinek - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Kovács György
Kiadó:
Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve:
1977
Kiadás helye:
Budapest, Moszkva
ISBN:
9631014614
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
206 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.20kg
Kategória:
Tartalom A hang- és fényhullámok nem oldották meg a nagytávolságú
információtovábbítás problémáját. De segítségre jött egy új
„futár": a villamos áram.

Bebizonyosodott, hogy az információ ráültetése és levétele a
futárról nem is olyan egyszerű. Néhány évtized ráment a gya-
Nem látható, de van 7 korlatban megfelelő megoldás megkeresésére.

Az elektromos áram csak „sineken", kábelekben, vezetékekben
Valamely ember élete különböző döntések szakadatlan lánco- terjed. A rádió felfedezésével az ember univerzális információ-
latának is felfogható. Hogyan dönt az ember? 9 hordozóhoz jutott, amely nem kívánt sineket, s képes áthidalni
A méh-felderítő, miután felfedezte az élelmet, a kaptárba siet, tetszőleges távolságot mind a Földön, mind a világűrben. . .
hogy a többi méhekkel közölje a nektárt tartalmazó virág Az ember az információt nemcsak a térben, hanem az időben
koordinátáit. Hogyan sikerül ez neki? A hangyákat rá lehet is továbbítja. Miképpen történik ez, és a két lehetséges közül
vonni arra, hogy teljesen egészséges társukat eltemessék. Ho- melyik irányban?
gyan lehet viselkedésük e furcsaságait megmagyarázni? . . 13
Régóta vélik úgy, hogy a halak teljesen néma teremtmények. Hát ez meg micsoda?
Hogyan tudják a halak a vizet hangjukkal úgy fodrozni mint Egyetlen természetalkotta élőlény, egyetlen ember tervezte
az ember a levegőt? 15 gép sem működhet sikeresen információ vétele és adása nélkül

Ha láthatnánk a „hőt", akkor lebilincselő kép tárulna szemünk Mi ez az információ?
elé. Kár, hogy elvesztjük ezt az információt. Vannak-e élőlé- Az információt bitekkel mérik. Mekkora információt tartal-
nyek, amelyek nem szenvednek ilyen termikus vakságban? maz egy bit?
Az emberek a gesztusoktól, az arcjátéktól, a tagolatlan han-
goktól a modern hírközlő eszközökig jutottak el. Melyek ennek Egy békés város felé ellenséges repülőgép repül halálos terhé-
az útnak a mérföldkövei? .19 vel. Milyen mennyiségű informáciobitet kell továbbítani a lég-
A születendő ember, szervezete felépítéséhez, szüleitől teljes, védelmi rakéta fedélzetére, hogy az megsemmisítse a repü-
egyetlen sejtben elraktározott programot kap. Miben áll az lőt?
átöröklési információ átadásának titokzatos mechanizmusa? 22 Diszkrét jelekkel továbbított információt kényelmesen lehet
bitekkel mérni. De hogy történik ez folytonos jelekből álló
Alárendelve néki idő és a tér 35 információval, mint például a beszéd, a zene, a tv? . . . .

Az információ önmaga, valamilyen anyagi hordozó nélkül nem Az információnak a térben való továbbításáról beszélve, meg
képes a térben terjedni. Ez a hordozó vagy „futár" a tér egyik kell említeni könyörtelen, mindenhol megtalálható, gonosz
pontjában felszedi az információt és elszáguld vele a másikba. ellenségeit. Kik ezek?
A különböző kőzegekbent erjedő és információt hordozó hul-
lámok természete eltérő. Nom lehetne-e ezeket egyetlen össze- Ideális vevőkészülék
függéssel leírni? 37
Kotelnyikov ideális vevőjének egyenlete és blokksémája miért
Hogyan lehet az információt a „futárokra" terhelni, s mi tör- lett ismert az egész világon?
ténik a terhelés növelésekor? Csak az atmoszféra jelenléte ad
lehetőséget az embereknek a beszélgetésre. Hogyan működnek A vevő bemenetére A és B hírcsomagok formájában továbbí-
az ember hangképző és hallóberendezései? 40 tott közlemény jut. A zavarok erősen torzítják ezeket. Hogyan
ismeri fel a vevő, hogy mikor került továbbításra A, és mikor
A szem alapvető fontosságú kapu, amelyen információ jut az B?
agyunkba. Ezt az információt a fénysugár szállítja, amelynek
a természetéről a tudósok már több mint kétezer éve vitatkoz- Kotelnyikov megtalálta az ideális vevő működési algoritmu-
nak. 43 sát. Miért nem lehet elkészíteni ezt a szokásos rádióalkatrészek-
ből: tekercsekből, kondenzátorokból, ellenállásokból és tran-
A fény természetének megismerése a polarizációnak elnevezett zisztorokból?
érdekes tulajdonság felfedezése után lényegesen mélyebbé vált
Mi ennek a lényege? 46 Valamely jel leguniverzálisabb, legpraktikusabb továbbítása
„igen-nem" típusú bináris hírcsomagokkal történhet. Mit
A fényelmélet tökéletesítése kiemelkedő tudósok: Maxwell, javasol Kotelnyikov elmélete ilyenjelek adására és vótelére?
Einstein, Planck nevéhez fűződik. Milyen új gondolatokkal Bináris jelek továbbításának legjobb módszere a fázis — táv-
gazdagították az elméletet? 49 író-üzemmód. Ezt azonban gyakorlatilag lehetetlen megva-

204


Befejeződtek a heves viták Bürakánban, a szimpozion résztve-
lósítani. Létezik-e ezt a legjobbat me?közelítő, ám megvaló- vői szétszéledtek a különböző országokba. Mi változott meg a
sítható módszer ilyen jelek továbbításara? 109 probléma helyzetében e viták után?

Shannon és Wiener 117 Ni vár ránk holnap?

Kotelnyikov kimutatta, hogy a zajok miatt, még az ideális Civilizációnk csaknem valamennyi alapvető mutatója az ún.
vevő is hibázik. Shannon megállapította, hogy másodpercen. exponenciális törvény szerint növekszik. Mi is ez a törvény?
ként meghatározott számú bitet lehet továbbítani egyetlen Bizonyos előrejelzések szerint az emberiséget „információ
hiba nélkül, még zaj jelenléte esetén is. Hogy lehet összebé- robbanás" fenyegeti. Min alapulnak ezek az előrejelzések? . .
kíteni ezt a két megállapítást? 119
Az „információrobbanás" elhárításának milyen útjai rajzolód-
Zajvédett kódolás, azaz információt nem hordozó redundancia- nak ki már napjainkban is?
szimbólumok beépítése a jelbe lehetővé teszi a hibák elkerü-
lését. Mindig megvan ez a lehetőség? 124 Az új hírközlési rendszerek, szövetségben a számítógépekkel,
lehetőséget teremtenek számunkra, hogy aktívan harcoljunk
A mesterségesen bevezetetten kívül van természetes redun- a növekvő információáradattal, továbbá járulékos energiát
dancia is, például az emberi nyelvben. Milyen szerepet játszik ós időt adnak az embereknek. Mik is ezek a rendszerek? . .
a redundancia a nyelvben? 129

Annak az információnak a pontos meghatározása érdekében,
amelyet a hír hordoz, Shannon egy új fogalmat vezetett be:
az entrópiát. Mit jelent ez a szó? 135

Wiener felfedezte a megoldandó információtovábbítási felada-
tok egységét a gépekben, az élő szervezetekben, sőt még élő-
lények közösségeiben is. Mi ezeknek a feladatoknak a lényege? 140

Bürakím, 1971 ősze 147

Az utóbbi időben gyakran emlékeznek meg Biirakánról újsá-
gokban, folyóiratokban, sok előadásban és disszertációban. Mi

történt ott? 149

A Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolat problémája
olyan gigantikus csomóra emlékeztet, amelybe begubancoló-
dott majdnem minden földi tudomány. Melyek ezek a tudo-
mányok? 153

A bürakáni vitákban szerepelt egy összefüggés, amelyet a részt-
vevők többsége vagy felírt krétával egy táblára vagy hivat-
kozott rá. Mire vonatkozik ez a népszerű összefüggés? . . . 156

A földi tudomány azt allítja, hogy sok lakott világ van. Ho-
gyan létesítsünk kapcsolatot velük: repüljünk el hozzájuk,
küldjünk okos robotokat vagy létesítsünk radióhidat? . . . 161

A szupercivilizációknak végülis energiát és anyagot kell kiter-
melniiik a szomszédos bolygókon, csillagokon, sőt esetleg ga-
laktikákon. A földi csillagászat ez idáig még nem fedezte fel
ilyen tevékenység jeleit. Milyen következtetések származnak
ebből? 168

A bürakáni konferencia határozatában leírták, hogy a kapcso-
latlétesítés legperspektívikusabb útja: más civilizációk jelei-
nek keresése. Hogyan kell ezt a koresést megszervezni? . . .

A világűrből jövő értelmes jelek sikeres kereséséhez rendel-
keznünk kell valamilyen feltevéssel, azok lehetséges struktú-
ráiról. Léteznek-e jelenleg ilyen feltevések? 172


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...