Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Az Ószövetség története a Szentírás alapján

Az Ószövetség története - Radó Polikárp - Régikönyvek
Az Ószövetség története - Régikönyvek Az Ószövetség története - Régikönyvek Az Ószövetség története - Régikönyvek Az Ószövetség története - Régikönyvek Az Ószövetség története - Régikönyvek
(0 vélemény)

A gerince bordázott, az első kötéstáblán aranyozott dombornyomású díszítés található. 40 művészies, rézkarcszerű képpel illusztrálva, mely világhírű mesterek eredeti festményeiről mélynyomással készült a Pallas RT. műintézetében. A könyvben minden oldalon díszítő rajz található, mely két hasábra osztja az oldalakat.

Kiadó:
Szentírás-Egyesület
Kiadás éve:
1937
Kiadás helye:
Budapest
Kötés típusa:
aranyozott egészvászon kötés
Terjedelem:
285
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 23.50cm, Magasság: 30.00cm
Kategória:
Előszó 4. Izsák pátriárka.

Izsák születése 37
L AZ EMBERISÉG ŐSTÖRTÉNETE. Ábrahám szövetséget köt a filiszteus királlyal 38

Izsák feláldozása 38
1. A világ teremtése
Sára halála és temetése 40
A teremtés története a Szentírásban 9 Izsák házassága 40
A teremtéstörténet jelentősége hitünkben . 9 Izsák eltemeti atyját és szövetséget köt torara

A teremtéstörténet magyarázata 10 királyával 42

2. Az emberiség ősszülei 5. Isten kiválasztja Jákobot.

Az első emberpár teremtése 12 Ézsau és Jákob születése 43
Az ősszülők boldogsága 12 Jákob megszerzi az elsőszülöttséget 43

Az emberiség származása az Édonkertből . 13 Jákob menekül Ézsau haragja elől 45

3. A bűnbeesés és a Megváltó megígérése. Jákob álomlátása az égig érő létráról 45

Az elsó emberpár bűne és bünhődéso , 15 Jákob megérkezik Háránba 46
Az elbeszélés történeti volta 15 6. Jákob története.

A bűntől való megváltás • 16 Jákob Lábánnál szolgál 47
4. Ádám utódainak romlása. Jákob eltávozik apósától és szövetséget köt vele 48

17 Jákob Kánaán határán az Úrral küzd 49
Kain és Ábel
Az emberiség .szétválása jókra és rosszakra. 17 Jákob kibékül Ézsauval 50
A pátriárkák hesszú élete 17 Jákob Béthelben beváltja fogadalmát 51

7. Isten kiválasztja Józsefet.
5. A vízözön.
Szeth utódainak romlása 19 Józsefet eladják testvérei 53
19 József sorsa Putifár házában 54
A bárka építése
20 József megfejti a börtönben rabtársai álmát 55
A vízözön lefolyása
20 József megfejti a fáraó álmát 56
A vízözön-elbeszélés történetisége
József Egyiptom korMányzója lesz 57

6. Noé utódalnak története.
8. Isten Izrael népét Egyiptomlyv vezeti.
Noé áldása és átka utódain 22
A bábeli toronyépítés 22 Jákob fiai Egyiptomba mennek élelemért . . . 59
Jákob fiai másodszor mennek Egyiptomba . . 60

József próbatétel után megismerteti magát
II. A PÁTRIÁRKÁK KORA.
tostvéreivol 61

1. Ábrahám elhagyja bálványimádó hazáját. József elhozatja Jákobot és családját Egyip-

Abrahám Kánaánba vonul 25 tomba 62

Az isteni áldás értérme 26 Jákob törzse Gesszen földjén lakik 62
A pátriárkák eetinödja 26 Jákob József, fiait fiaivá fogadja 63

Jákob megáldja fiait és meghal 63
2. Ábrahám vándorlásai. Jákob temetése és József halála 65

Ábrahám és L6t elválik egymástól 29

A Sziddim-völgyi ütközet 30 III. MÓZES ÉS A BIRÁK KORA.

3. Isten szövetséget köt Ábrahámmal. 1. Isten vezért küld Izrael népének.

Isten Ábrahámnak jelet ad, hogy ígóreteiben A fáraó sanyargatja az izraelitákat 69

bízzák 32 Mézes születése és nevelkedése 70

A szövetségkötés megújítása és külső jelének Mózes Mádjánba menekül 70

elrendelése 33 Az égő csipkebokor 71

Isten Ábrahám vendége Mambré völgyében . 33 Mózes visszatér Egyiptomba 72

Az altváros pusztulása 35 A fáraó nem hallgat Mózes és Áron szavára 73

282


2. Isten megmutatja hatalmát a fáraónak. 8. Józsne elfoglalja az Igéret földjét.

Mózes igazolja a fáraó előtt isteni küldetését . 75 Izrael felkészül Kánaán elfoglalására 114

Az egyiptomi csapások 75 A nép átkel a Jordán folyón 114

1. A víz vérré változik 75 A nép Galgalában megüli a húsvét ünnepét . . 115

2. Békák lepik el Egyiptomot 76 Az izraeliták elfoglalják Jerikót 115

3. A szunyogok kínozzák az egyiptomiakat 76 Az izraeliták elfoglalják Haj városát 116

4. Bőgölyök sanyargatják az országot j. . 76 Az izraeliták Gabaon lakóival szövetséget

5. Az állatállományt vész tizedeli 76 kötnek 117

6. Az egyiptomiakat fekélyek borítják el 76 Józsue Gabaonnál legyőzi a déli városok szö-
7. Jégeső sujtja Egyiptomot 76 vetségét 117

8. Sáskák pusztítják Egyiptomot 77 Józsue Morom tavánál legyőzi az északi váro-

9. Háromnapi sötétség borítja el az országot 77 sok szövetségét 119

Isten az elsőszülöttek halálával fenyegeti meg
a fáraót 79 9. Józsue szétosztja az izraeliták között az Igéret földjét.

Izrael először ünnepli meg a húsvétot 80 120
A tizedik csapás 81 A szétosztandó föld határai
Az Igéret földjének tálai 120

3. Mózes kivezeti népét Egyiptomból. Sorshúzás útján szétosztják az országot . . . . 123

A nép útja a Vörös-tengerig 82 Józsuo elbocsátja a Jordánon túl lakó tör-

Átkelés a Vörös-tengeren 82 zseket 123
A nép zúgolódik a keserű forrásvíz miatt . 84 Józsue utolsó intelmei és halála 124

Isten fürjeket és mannát ad a népnek 84
Mózes vizet felit a sziklából és legyőzi az 10. Izrael népét bírák kormányozzák.

amalekitákat 85 Az izraeliták a kánaániak hatása alá kerülnek 125

Mózes találkozik apósával és családjával . . . 86 Aod bíró a moábitáktól szabadítja meg Izraelt 126

Debbóra és Berek legyőzik Jábin királyt . . 126
4. Isten kihirdeti törvényeit. Gedeon megmenti népét a mádjánitáktól . . . 127

Isten kihirdeti a tízparancsolatot 87 Jefte az ammonitáktól szabadítja meg Izrael
Isten szövetséget köt a néppel 88 fiait 128

Isten a választott nép királya 88 Sámson a filiszteusok ellen küzd 129

Mózes felmegy a Sinai hegyre 89
A tisztaság törvénye 89 11. Ruth története.

A családi élet törvényei 90 Ruth Izrael országába költözik 132

A polgári élet törvényei 92 Ruth megismerkedik Boózzal 132

Ruth Dávid házának ősanyjává lesz 133
5. Az istentisztelet rendje a mózesi törvényben.

Izrael népe aranyborjút imád Isten helyett 94 12. Sámuel története.

Az 17r ismét megköti a szövetséget 95 Sámuel születése 134

Mózes felállítja és felszenteli a frigysátrat 95 Hálj főpap fiainak vétkei 135
Népének papságot rendel az Ér 96 filiszteusok megverik Izraelt és elfogják a
Isten ünnepeket rendel az °szövetségnek . 97 frigyszekrényt 136

Áldozatok és más szent cselekmények 99 A filiszteusok visszaküldik a frigyszekrényt 136

Sámuel Izrael bírája lesz 137
6. Izrael népe a Sinai pusztaságban bolyong.

A nép elindul a Sinai hegységtől 101
Isten a zúgolódó nép fölé hetven vént rendel . 101 IV. AZ EGYSÉGES KIRÁLYSÁG KORA.
Mirjam és Áron zúgolódása 102
1. Saul, Izrael első királya.
Mózes tizenkét férfiú által kikémlelteti Kánaánt 102
A népet lázadása miatt Isten negyven évi bo- A nép királyt követel maga fölé 141

lyongásra ítéli 103 Isten Sault választja ki királynak 141
Lázadás Mózes és Áron hatalma ellen . . . . 104 A nép elismeri Saul királyságát 142
Isten Mózest és Áront kételkedésük miatt meg- Sámuel lemondása 143
Isten Saul utódait megfosztja a tróntól 143
bünteti 103
A rézkígyó. Izrael első győzelmei 105 Saul elveszti jogát a királysághoz 145

7. Izrael Moáb mezején. 2. Isten Dávidot hívja meg királynak.

A moabita király Bálaámot küldi Izrael ellen . 108 Sámuel Dávidot királlyá keni 147

Bálaám négyszer megáldja Izraelt és jövendöl 108 Dávid és Góliát 147

Mózes utolsó rendelkezései 110 Saul Dávid életére tör 149

Mózes buzdító beszédet intéz a néphez 110 Dávid elmenekül Saul elől 149

Mózes a nép számára összefoglalja a törvé- Saul mindenfelé hajszolja Dávidot 149
nyeket 111 Dávid nagylelkűsége 150

Mózes a nép véneihez beszél 111 Dávid a filiszteusoknál keres menedéket 152
Mózes utolsó napjai 112 Saul az endori boszorkánynál 153

Mózes halála 112 Saul és fiai elesnek a csatában 153


I. Dávid uralkodása. 3. A próféták működése az ászövetségben.
Dávidot csak Juda törzse teszi meg királynak 155 A próféták hivatása 203
Saul búzának pusztulása 155 A próféták az istenuralom védői . 203
Égőn Izrael elismeri Dávidot . . . 156 A próféták Isten akaratát közölték az embe-
Dávid a frigyszekrényt Sion hegyére viteti 157 rekkel 204
Isten örök trónt igér Dávidnak 158 A próféták története 205
Dávid győzelmes hadjáratokat visel 159
4. Illés és Elizeus próféta működése Izrael országában.
L Dávid bűne és blinhődése. Az igaz Isten hitének végső veszedelme . 207

Dávid vétke 161 Illés működése 207
Dávid bűnbánatot tart 161 Illés menekülése és lelki vívódása 208
~alom megöli Dávid elsőszülöttét 162 Illés újabb működése és mennybevétele . . 209
Absalom lázadása 163 Elizeus próféta lesz Illés utóda 211
'újabb lázadás Dávid ellen 165
A népet j.irvány tizedeli 166 5. Jónás próféta működése a pógány világban.
1)ávid megkoronáztatja Salamont és megaal 166 Jónás menekül Isten elől 215
Jónás működése kbaivében 216
S. A zsoltároskönyv.
Kiknek zsoltárait vették be a Szentírásba 168 6. Tóbiás az asszír fogságban.
A zsoltároskönyv az ()szövetség énekeskönyve 168 Tóbiás istenfélő élete 217 •
Mire tanítanak a zsoltárok 169 Tóbiás türelme vakságában 217
A zsoltárok fajai 170 Tóbiás útra boosájtja fiát 218
Az ifjú Tóbiás elveszi Sárát feleségül . . 219
B. Az ()szövetség egyéb költői könyvei. Jób könyve, Tóbiás hazatérése 219
Énekek Éneke.
Az istenfélő Jób szenvedései 173 7. Izajás próféta működése Jnda országában.
Jóbot barátai bűnökről vádolják 173 / Isten meghívja Izajást a prófétai hivatalra 221
Jóbot barátai még hevesebben támadják 174 Izajás ellenáll tikház király pogány törekvé-
Jób elmélkedései szenvedése miatt 175 seinek . . . . 221
Eliu beszédei 175 Izajás Ezokiásbak, a jámbor királynak tanács-
Isten beszédei 175 adója 223
Jób megjutalmazása 176 Izajás megjövendöli Ezeklásnak csodálatos fel-
A szép szeretet könyve 176 gyógyulását 223
Az Énekek Énekének dalai 176 Isten megmenti JeruZsálem Bárosát a pusztu-
lástól 224
r. Bölcs Salamon uralkodása. Izajás az isteni büntetés hirdetője 225
Salamon uralkodásának kezdete 179 Izajás népének vigasztalója . . . 226
Salamon bölesesége és hatalma 179
Salamon templomot épít az Érnak 181 8. Juda országának utolsó
A tomplom felszentelése 181 A bálVányimádás újra felüti fejét Judában 227
Sába királynője meglátogatja Salamont 182 Joziás király istenfélő uralkodása 228
Salamon uralmának vége 183 Jeremiás működése Juda utolsó királyai alatt 229
Nabukodouozor elfoglalja és lerombolja. Jeru-
L Billcseség-irodalom az Ószövetségben. zsálemet 231
Salamon Példabeszédeinek könyve 184 A próféta siratja az elpusztult várost 232
Jóaua, Sirák fiának könyve 185
A Prédikátor könyve 186 9. A királyság korának többi prófétát.
A. Billeseség könyve 187 Amosz próféta 234
Ozeás próféta 234
V. IZRAEL ÉS JUDA ORSZÁGÁNAK TORTÉNETE. Mikeás próféta 235
Nahum próféta 235
L A választott nép egysége megszűnik. Szofoniás próféta 236
Kettős királyválasztás Szikhemben 191 Habakuk próféta 236
Jeroboám bitújítása 192 Abdiás próféta 286
Joroboám újítását próféta ítéli el 192 Joel próféta 237
Aldász próféta Jeroboám ellen jövendöl 192 Báruk próféta 237
Roboám uralkodása 193
VI. A FOGSÁG UTÁNI KOR.
L. A két ország története.
Juda és Izrael félszázados háborúja 194 1. Ezekiel próféta működése a babiloni fogságban.

Muri• házának uralma Izrael fölött 195 A zsidók a babiloni fogságban ..... . . 241
J min királyai az Amri-házzal szövetkeznek 196 Isten meghívja Ezekielt prófétának 242
Izrael Jehu házának uralma alatt 197 Ezekiel működése á fogságban Jeruzsálem
Juda országa békében virágzik 199 pusztulása előtt 243
Izrael országa elpusztul 201 Ezekiel működése Jeruzsálem pusztulása után 246


2. Dániel Isten hatalmát hirdeti a pogány világban. 5. Ezdrás és Nehemiás az ország újjászervezői.

Dániel és társai a babiloni király udvarában 250 A nép nagy süllyedése Zorobábel ideje után . 264
Dániel megmenti az ártatlan Zsuzsannát 250 Ezdrás pap a vegyes házasságok ellen küzd 264
Dániel három társa a tüzes kemencében 251 Nehemiás újraépíti a város falait 265
Dániel megjövendöli királya betegségét 252 Nehemiás és Ezdrás szervező munkája . . . 266

Boldizsár király lakomája 252 Malakiás próféta működése . . . . 268

Dániel az oroszlánok vermében ;53
Dániel és a bálványok 254 6. Judith és Eszter megmentik a választott népet.

3. Dániel a Megváltó országáról jövendöl. Rolofernesz szorongatja Bethulia városát . 269
Judith megmenti Bethuliát 270
Dániel megfejti Nabukodonozor álmát a szo- A perzsa király kiirtásra ítéli az izraelitákat 271
borról 256 Esztor megmenti népét 271
Dániel látomása a négy vadállatról 257
Dániel látomása a kos és kecskebak harcáról . 258 7. A szir-görög királyok üldözik az ószövetségi vallást.
Dániel a Megváltó eljövetelének idejéről jö-
vendő! 258 A szent város a szir-görög királyok uralma
Dániel történeti látomása az eljövendő har- alatt 273
cokról és a világ végéről 259 A vallásgyakorlás megtiltása 274
A hét vértanu testvér 275
4. A nép visszatér a fogságból és felépít' I&ten
templomát. 8. A Makkabensok szabadsitgharea.

Kyrus hazájukba engedi a zsidókat 260 Matatiás pap fiaival együtt felkel a vallás-
A templom építése azt zlapkö lerakása után üldözések ellen 277
abbamarad 261 Makkabeus Judás kivívja a vallásszabadságot 278

Aggeus és Zakariás buzdítja a népet a tomp- Makkabeus Judás dicső harcai és hősi halála 279
lomépítés folytatására 261 Jonatás és Simon kivívják az ország teljes
A templom felszentelése 262 függetlenségét 280

Radó Polikárp

Radó Polikárp  további könyvei

Az egyház szentjei - Radó Polikárp - Régikönyvek
20%
2 500 Ft 2 000 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...