Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Esztétika

Esztétika - Hartmann, Nicolai - Régikönyvek
(0 vélemény)

˝Esztétikát ​nem annak írnak, aki alkotja a szépet, és nem is annak, aki szemléli, hanem kizárólag a gondolkodó számára, aki az előbbi kettő tevékenységében és magatartásában rejtélyes problémát lát. Aki elmerül a szép élvezetében, azt csak zavarja a gondolat, a művészet pedig kizökkenti és bosszantja.˝ Hartmann ezekkel a szinte riasztóan szigorú szavakkal kezdi vizsgálódásait. Az esztétika nem ígér élményt és inspirációt, az elméleti reflexió megtöri a közvetlen átélés varázsát. „A filozófus munkája ott kezdődik, ahol a műélvező és a művész a mélység és a tudattalan hatalmainak engedi át saját tevékenysége csodáját. A filozófus kutatni kezdi a rejtélyt, elemez. Az elemzés folyamatában azonban megszünteti a tárggyal való belső azonosulás és látomás beállítottságát.” De nem bánjuk meg, ha követjük a filozófust a maga elemző munkájában. Csak így szabadulhatunk meg azoktól az előítéletektől, amelyek a műalkotások élményszerű befogadását is akadályozzák. Mert a közvetlen átéléshez is kapcsolódnak azért gondolatok, csakhogy ezek többnyire megrekednek a felületes, hamis általánosításoknál. Hartmann rendszeres esztétikája lehetővé teszi számunkra, hogy gondolatilag megértsük a műalkotások felszíni és mélyebb rétegei közti összefüggéseket, s megszabadít azoktól a téves elképzelésektől, amelyek az irodalom mintájára értelmeznek minden művészeti ágat.

Fordítók:
Bonyhai Gábor
Borító tervezők:
Ginács László
Kiadó:
Magyar Helikon
Kiadás éve:
1977
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dürer Nyomda
ISBN:
9632070836
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
821 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 18.00cm
Kategória:
BEVEZETÉS
Az esztétikai beállítottság és az esztétika mint ismeret 7
A szép törvényei és a róluk alkotott tudás 10
A szép mint az esztétika egyetemes tárgya 14
Esztétikai aktus és esztétikai tárgy. Négyféle elemzés 18
Elkülönülés és kapcsolat az élettel 22
Forma és tartalom, matéria és anyag 24
Szemlélet, élvezet, értékelés és produktivitás 30
A természeti szép, az emberi szép és a művészi szép 36
A szép idealista metafizikája. Intellektualizmus és anyagközpontú beállítottság 40
A forma esztétikája és a kifejezés esztétikája 45
Pszichologiai és fenomenológiai esztétika 48
Az esztétikai tárgy létmódja és struktúrája 54
Realitás és látszat. Elvalótlanítás és megjelenés 59
Utánzás és teremtés 64
A MEGJELENÉSI VISZONY
Az esztétikai aktusszerkezet
Az észlelésről általában
A keresztültekintés 73
Az észlelési mező gyakorlati megrostáltsága 77
Az érzelmi összetevők 80
Az esztétikai észlelés
Visszatérés az eredeti beállítottsághoz 85
Az egyidejű adottság és a kinyilatkoztatás 91
Elidőzés a "képnél" 94
Az észlelés irányítása az esztétikai viszonyban 99
A szemlélés és a gyönyör
A dinamikus-emocionális megőrződése az esztétikai észlelésben 104
Észlelés és magasabb fokú szemlélet 106
A vitális és az erkölcsi értékérzés szerepe 111
A gyönyör, a tetszés és az élvezet 113
Kant tanítása az esztétikai tetszésről 116
Az esztétikai tárgy struktúrája
Kapcsolódás az aktuselemzéshez
A kétféle szemlélet és a tárgy két rétege 125
Az "eszme látszása" hegeli formulájának szükséges kiigazítása 129
Az esztétikailag autonóm gyönyör helyzete 132
Az objektiváció törvénye
A "matéria" szerepe 137
A szellemi tartalom és az élő szellem 141
Magábanvaló lét és számunkra-való lét az objektivált szellemben 146
Előtér és háttér 149
Előtér és háttér az ábrázoló művészetben
A probléma és a vizsgálódás felosztásáról 153
A rétegződés a szobrászati műalkotásban 155
Grafika és festészet 159
Az alapviszony a költészetben 166
A tárgyi közbülső réteg a költői műalkotásban 170
A színmű és a színész művészete 174
Realizálás és elvalótlanítás 178
Előtér és háttér a nem ábrázoló művészetekben
A formával való szabad játék 182
A zenei szép 186
A zenei háttér jellege 190
A kompozíció és a zenei játék 194
A megjelenő háttér az építőművészetben 199
Gyakorlati cél a szabad formálás 203
Az ornamentika helye 207
A szép a természetben és az ember világában
Az eleven ember mint szép tárgy
Az emberi szépség mint jelenség 211
A szépség az erkölcsi és a vitális értékekhez való viszonyában 214
A típus megjelenése 217
Az élet szituációja és dramatikája 220
A természeti szép
Az élő szépsége 225
A dinamikus szerkezet szépsége 230
A táj szépsége és hasonlók 233
Természeti szépség és művészet 237
A természeti szép metafizikája
A természeti szép a természetben 241
Közöny, csend, tudattalanság 244
Tökéletesség, biztonság, szabadsághiány 250
Természeti alkotás és művészi alkotás 254
FORMÁLÁS ÉS RÉTEGZŐDÉS
A rétegek egymásutánja a művészetekben
A háttér felbontása
Létmódok és tartalomstruktúrák 261
Egy példa: az arckép 265
A példa megvitatásához. Következtetések 267
A megjelenés függősége és a felépítés függősége 269
A rétegegymásután ontikus kitöltése 272
A rétegek egymásutánja a költészetben
A költészet tanúskodása a középső rétegekről 276
Költői konkrétság 278
A rétegek megkülönböztetése a költői műben 281
A legbelsőbb. A kimondható határai 284
Az eszmék a költészetben 287
A rétegek áttekintéséhez 290
A rétegek a képzőművészetekben
A rétegegymásután a szobrászatban 293
A festészet külső rétegei 296
A festészet belső rétegei 300
Festészet és természeti tárgy 305
A zenemű rétegei
A zenei egység fokozatai 310
A zene belső rétegei 314
Kompozíció és lelki élet 318
A programzene helye 325
A zenei játék rétegződése 329
A rétegek az építőművészetben
Az építmény külső rétegei 333
Az építmény belős rétegei 337
Közösség, hagyomány, stílus 342
Az esztétikai forma
Egység, körülhatárolás, forma
A forma sokfélesége 347
A sokféleség egysége 350
Kiválasztás és körülhatárolás 353
Lépcsőzetes formálás a művészetben
A művészi formálás sajátossága 359
A rétegek formálásának lépcsőzetessége 363
A formálás kötöttsége a rétegekben 367
A forma belülről való meghatározottsága 373
Megjelenés és formálás
A formálás önállósága és függősége 376
A formával való tiszta játék 380
Felszíni és mély művészet 384
Forma és tartalom a rétegépítményben 388
Az esztétikai formálás elmélete
Esztétikai formaérzés 393
Beleérzés és aktivitás 396
Formálás és önábrázolás 400
Függetlenedés az alkotótól a forma által 402
A forma metafizikájához
Utánzás és teremtés 406
A forma megtalálása és a stílus 411
A nagy művészeti stílusok és a modor 416
A spekulatív tételek józan értelme 420
Egység és igazság a szépben
Művészi szabadság és szükségszerűség
Szabadság és önkény 425
Esztétikai ideálalkotás 429
Művészi szükségszerűség és egység 433
A mű egysége és az alkotás szabadsága 435
Az igazságigény a költészetben
Hamis igazságigény 440
Az élethűség követelménye 443
A rétegek kérdése az igazságigényben 447
Élethűség a szélő rétegekben 452
Élethűség és szépség
A költészet életfeltáró funkciója 455
A realizmus és határai 459
A realista ábrázolás dialektikájához 462
Élethűség és lényegigazság 465
Az igazság a képzőművészetben
Kritériumok és mércék 470
Élethűség a festészetben 473
Lényegigazság a festészetben 477
Az igazságigény a szobrászatban 480
Az igazság a nem ábrázoló művészetekben
Az igazságkérdés határai 483
A formaillúzió valótlansága és a meghatározatlanság 486
Az élethűség beütése a zenében 490
A programzene kérdése 493
A SZÉP ÉRTÉKEI ÉS NEMEI
Az esztétikai értékek
Az esztétikai értékek sajátszerűsége és sokfélesége
A probléma részei és a felosztás alapja 499
Az értékérzés milyensége szerint való megkülönböztetés 503
A szép terjedelme 507
Az értékprobléma mai állása
Értékosztályok és érétkaporiák 511
Az értékosztályok rokonsága és ellentéte 516
Javakhoz fűződő értékek és erkölcsi értékek 520
Az elérni szándékozott érték és a szándék értéke 524
A metafizikai értékprobléma 527
A szép helye az értékek birodalmában
Visszavezetési kísérletek 531
A szép haszon nélküli volta: "luxus az életben" 535
Az esztétikai értékeknek az erkölcsi értékekre való alapozása 539
A szép bővített alapozása a vitális értékekre 544
A szép viszonya az alacsonyabb értékosztályokhoz 548
A szép értékmozzanatainak áttekintése
A puszta tárgylét értékei 551
Az elvalótlanítás értékei 554
Az esztétikai érték relativitása és abszolút volta 558
A fenséges és a bájos
A fenséges fogalma és jelensége
A fenséges megjelnési területei az életben 563
A fenséges megjelenése a művészetekben 567
Kant elmélete a fenségesről 571
Az esztétikailag fenséges struktúrája
A fenséges különös formái 574
A fenséges megragadható lényegvonásai 579
Megragadhatatlan lényegvonások 582
A fenséges helye rétegépítményben
A belső rétegek túlsúlya 586
A fenséges a tragikusban és aporiái 592
A fenséges határkérdései 597
A bájos és alfajai
A fenséges ellentétei 603
Tájékozódás a bájos lényege felé 606
A külső rétegek túlsúlya 610
A bájos peremproblémái
A fenséges és a bájos egyesíthetősége 614
A bájos határjelenségei 618
Más esztétikai értékellentétek 623
Értelemadás az esztétikai értékekben
A világ értelemigényéről 626
Az ember és a művészet értelemadása 630
Álesztétikai magatartások 633
A komikus
A komikus iránti érzék és formái
Szívtelen és jóindulatú vidámság 637
A spontán komikum és a humor 641
A nevetés különböző ethoszai 645
A komikum lényege
Az elméletek téve és használható elemei 649
A képtelenség válfajai a nevetségesben 654
A képtelenség önmegszüntetése 659
A fölény a humorban 663
A komikus és a komoly
A komikum metafizikai aspektusai 667
A komikum határjelenségei 672
A tragikum az életben és a költészetben 678
A komikus helye a rétegépítményben
A külső és a belső rétegek egyensúlya 681
Komikum és élethűség 686
Következtetések a komikus rétegződésbeli helyéből 689
Aggályok és ellenvetések
A komikusban lelt gyönyör és a szépben lelt gyönyör 693
A komikum a festészetben és a zenében 696
A komikum az egyes rétegekben 700
FÜGGELÉK
Az esztétikai tárgy ontológiájához
Az esztétikai tárgyrétegek és az ontikus rétegek 707
Valamennyi nagy művészet konvergenciája 710
Egyes rétegek eltűnése és az átugrás 715
A művészi képesség kétféle határa 719
A művészetek történetiségéről
A nagy művészet történeti stabilitása és állandósága 722
Visszatérés az élethez. Bénító és megtermékenyítő hatás 726
Az eszmében való életről 729
Az ember teremtő képessége 732
A MŰ KELETKEZÉSÉRŐL 735
UTÓSZÓ 737

Hartmann, Nicolai

Hartmann, Nicolai  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 500 Ft 2 450 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
6 000 Ft 4 200 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...