Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet Dokumentumok a munkásszolgálat történetéhez Magyarországon II. kötet 1942 május - 1945 november

Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Karsai Elek - Régikönyvek
Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek Fegyvertelen álltak az aknamezőkön II. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
A Magyar Izraeliták Országos Képviselete Kiadása
Kiadás éve:
1962
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Nyomdaipari Tanulóintézet
Kötés típusa:
fűzött félvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
852 oldal + 60 oldal képmelléklet
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
76. A Honvédelmi Minisztérium elnöki 20. osztályának és elnöki
osztályának, valamint a honvédelmi miniszternek állásfog-
lalása a „zsidóvonatkozású" tisztek szolgálati alkalmazása
és nyugdíjazása tárgyában (1942 május 16—július 6) .. 3
77. A Honvédelmi Minisztérium rendelete a származás-igazolások
meggyorsításáról, a kiadott rendelkezések szigorú megtar-
tásáról, a származás feltüntetéséről (1942 május 16) 8
78. Radó László, Bíró József és Brust György munkaszolgálato-
sok visszaemlékezése (1942 május 25-1945 augusztus) (1945
szeptember 3) .. .. 24
79. Marmor Dávid munkaszolgálatos visszaemlékezése (1942
május 26-1945 nyara) (1945 november 19) .. .. 28
80. Krausz Ferenc munkaszolgálatos visszaemlékezése (1942 má-
jus 28-1945 ősze) (1945 november 13) .. .. 29
81. A Budapesti Népbíróság ítélete Kicsi Péter ügyében: a
munkaszolgálatosokkal szemben tanúsított kegyetlen bánás-
módja miatt 15 évi kényszermunkára ítéli (1942 május-1943
karácsony) (1945 május 7) .. .. 31
82/a. A Budapesti Népbíróság ítélete Mike Sándor ügyében: a
munkaszolgálatosokkal szemben tanúsított kegyetlen bánás-
módja miatt életfogytiglani fegyházra ítéli (1942 május-1943)
(1945 április 28) .. .. 36
82/b. A NOT enyhítő ítélete az a) alatt közölt ügyben (1942 má-
jus-1943) (1947 február 5) .. • .. 40
83. A vezérkari főnök rendelete a „megbízhatatlan" egyének
nyilvántartásának felülvizsgálása és katonai szolgálatra való
beosztása tárgyában (1942 május 30) .. .. 42
84. Dr. Patriász István munkaszolgálatos visszaemlékezése (1942
június 25-1945 május 4) (1945 szeptember 10) : . .. 51
85. Schillinget Béla munkaszolgálatos visszaemlékezése (1942
június 25-1945 május 5) (1945 augusztus 22) .. 56
86. Weil Ernő munkaszolgálatos visszaemlékezése (1942 június-
1945 május 4) (1945 július 15) .. .. 58
87. Csiby ezredes magánlevele Schindle• vezérezredeshez a
Magyarországról származó zsidók partizántevékenységéről
(1942 július 3) .. 61
88. A Magyar Szentkereszt Egylet beadványa a kormányzóhoz
az 1939 : IV. te. alapján kivételezett zsidók katonai rend-
fozatának meghagyása érdekében (1942 július 4) .. .. 63


89/a.
A Budapesti Lipótvárosi Orvostársaság felterjesztése a hon-
védelmi miniszterhez: diplomás orvosokat a munkaszolgálat
keretén belül orvosi beosztásban alkalmazzanak (1942 július 6) (15
89/b.
A Honvédelmi Minisztérium ib. osztályának az a) alatt
közölt tárgyban tett intézkedései (1942 augusztus 21) ..
09
90.
A kőszegi rendőrkapitányságnak a Belügyminisztériumhoz
intézett 1942. júniusi helyzetjelentése a kőszegi zsidók életé-
ről és a városban állomásozó munkaszolgálatos zászlóaljakról
(1942 július 7) .. .. • . 09
91/a.
Az Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosa
megküldi a Honvédelmi Minisztériumnak a balatonfüredi
községi elöljáróság felterjesztését, mely egyes zsidók munka-
táborba való behívását kéri (1942 július 9) ..
7(1
91/a-1. Az a) alatt közölt irat melléklete: a balatonfüredi községi
elöljáróság által készített névjegyzék (1942 július 9)
..
71
91/b.
A Honvédelmi Minisztérium lb. osztályának megjegyzése az
a) alatt közölt tárgyban és a szombathelyi 3. kerületi parancs-
noksághoz intézett utasítása (1942 július 21) ..
71
92/a.
A Honvédelmi Minisztérium elnöki 11. osztályának feljegy-
zése és tervezett rendelete a debreceni hadtestparancsnok-
sághoz és a Budapesti Építési Igazgatósághoz a hajdúhad-
házi gyakorlótábor építésével kapcsolatosan (1942 július 10)
92/b.
A debreceni VI. hadtestparancsnokság távirati felterjesztése
az a) alatti tárgyban (1942 július 13) .. .
92/c.
A debreceni VI. hadtestparancsnokság újabb jelentése az a)
alatt közölt tárgyban (1942 augusztus 22) ..
93/a.
A szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság távirati
(elterjesztése a Honvédelmi Minisztériumhoz a szegény sorsú
zsidó legénység lábbelivel való ellátása tárgyában (1942
augusztus 18) ..
..
• •
- •

93/b.
Az elnöki III. Csoportfőnökség állásfoglalása az a) alatt
közölt tárgyban (1942 szeptember 1)
94.
Dr. Barta István és Rosenberg László munkaszolgálatosok
visszaemlékezése (1942 augusztus 26-1945 május 4) (1945
augusztus 22)
95.
A debreceni VI. hadtestparancsnokság távirata az elnöki 21.
osztályhoz. Felvilágosítást kér a hadműveleti területre induló
zsidó tábori munkásszázadok keretének és legénységének
élelmezési és pénzbeli illetményére vonatkozólag (1942
augusztus 29) ..
• •
96.
A Győri Népbíróság ítélete Varga Ferenc és Suri István
keretlegények bűnügyében (1942 nyarán) (1945 augusztus 2)
97.
A Honvédelmi Minisztérium kiterjeszti a csendőrségre a
honvédségnek kiadott rendeletét, mely előírja, hogy a zsidó
hősi halottak emlékére rendezendő ünnepélyeken a fegyveres
testületek milyen formában képviseltessék magukat (1942
szeptember 1)


98. A honvédelmi miniszter rendelete a származásriak az
1942 : XIV. tc. (3) bekezdése alapján történő elbírálásáról
(1942 szeptember 3) .. .. 90
99/a. Az L közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljparancsnokság
felterjesztése a Honvédelmi Minisztériumhoz: döntést kér,
hogy a keresztény vallású, de zsidónak számító munka-
szolgálatosokat milyen módon lássa el téli óvófelszereléssel
(1942 szeptember 9) .. 95
99/b. A 2r. osztály véleménye az a) alatt felvetett kérdésben
(1942 november 6) 96
100/a. A Honvédelmi Minisztérium rendelete a munkásszázadok
szervezéséről és kiképzéséről (1942 szeptember 11) .. 96
100/a-1. 2. számú melléklet az a) alatt közölt irathoz (1942 szep-
tember 11) .. 104
100/a-2. 3. számú melléklet az a) alatt közölt irathoz (1942 szep-
tember 105
101. A Magyar Zsidók Lapja közli a tudnivalókat a munkaszol-
gálatosok téliruha-gyűjtési akciójával kapcsolatban (1942
szeptember 24) .. .. 106
102. A Vezérkari Főnökség • elnöki 1. osztályának feljegyzése
a hadiüzemekben alkalmazott zsidó munkások behívásával
kapcsolatban (1942 október 8) .. .. 107
103/a. A Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár Részvénytár-
saság felterjesztése a Honvédelmi Minisztériumhoz: szak-
képzett zsidó munkaszolgálatosokat kér a gyárban fennálló
munkáshiány leküzdésére (1942 október 12) .. .. 108
103/a-1. Az a) alatti irat melléklete: a Vadásztölténygyár Rt. bead-
ványa az iparügyi miniszterhez, valamint a kérelem új
változata (1942 október 2-7) .. 110
103/b. Az elnöki 3c. osztály megjegyzése az a) alatt felvetett kér-
désben, (1942 október 27) .. 111
103/c. A 17a. osztály véleménye az a) alatt közölt tárgyban (1942
december 7) .. .. 112
103/c-1. A c) alatt közölt irat melléklete: jegyzőkönyv a hadba-
vonultak pótlására beadott munkaerő igénylések kielégítése
tárgyában a Honvédelmi Minisztériumban tartott értekez-
letről (1942 április 9) .. .. 113
103/d. Az elnöki 3c. osztály további megjegyzése és tervezett
válasza az a) alatt közölt tárgyban (1942 december 15) .. 115
104. A honvéd vezérkar főnökének parancsa: a német Todt szer-
vezet egyik ,vezetőjének előadására kirendeli az illetékes
honvédségi vezetőket (1942 október 23) .. .. 115
105. A magyar zsidóság hivatalos szerveinek felhívása a hívők-
höz: támogassák a munkaszolgálatosok megsegítését célzó
ruhagyűjtési akciót (1942 október 29) .. 117
106/a. A Honvédelmi Minisztériumba érkezett névtelen panasz-
beadvány az első vonal mögötti alakulatoknál tapasztal-
ható súlyos visszaélésekről (gazdasági tisztek, tábori csend-
őrök, keretlegények garázdálkodása) (1942 november 1) .. 120


106/b. A Honvédelmi Minisztérium elnöki 13. osztályának feljegy-
zése és tervezett rendelete a 2. honvéd hadsereg parancs-
nokának az a) alatt közölt panaszbeadvánnyal kapcsolato-
san (1942 november 27) .. .. 126
107/a. A Honvédelmi Minisztérium lb. osztálya értekezletet hív
össze a zsidóknak munkaszolgálatra való behívása ügyében
(1942 november 3) .. .. 127
1071b. A Vezérkari Főnökség elnöki 1. osztálya meghatalmazott
képviselőjének feljegyzése az a) alatt jelzett értekezletról
(1942 november 4) .. .. 128
107/b-1. A b) alatt említett „Hirdetmény" tervezete (1942 noveni-
129
107/c. A honvédelmi miniszter szigorúan bizalmas rendelete n
24-33 éves zsidóknak hirdetmény útján történő behívásáról,
valamint a 42. évet betöltött zsidó kisegítő szolgálatosok
leváltásáról (1942 november 6) 130
107/d. A honvédelmi miniszter értesíti a belügyminisztert a 24-33
éves zsidók behívásáról (1942 november 6) .. 135
107/e. A Belügyminisztérium XVIII. osztálya intézkedik az a) alatt
ismertetett rendelet végrehajtásáról (1942 november 19) .. 136
107/f. A Belügyminisztérium VII. közbiztonsági osztályának utasí-
tása a rendőrség budapesti és vidéki fökapitányaihoz a
toloncházakban és internáló táborokban levő 24-33 éves
zsidóknak munkaszolgálatra való bevonultatása és a 18-42
éves zsidó hadkötelesek összeírása tárgyában (1942 novem-
137
108/a. A honvédelmi miniszter átirata a Belügyminisztérium
Országmozgósítási osztályához a zsidók kisegítő szolgálatra
történő általános igénybevétele tárgyában (1942 november 13) 142
108/a-1. Az a) alatt közölt irat 1. számú melléklete: a honvédelmi
miniszter által kiadott bevonulási és jelentkezési hirdet-
mény (1942 november) .. .. 144
108/a-2. Az a) alatt közölt irat 2. számú melléklete a honvédelmi
miniszter hirdetménye a 18-48 éves zsidók jelentkezési
kötelezettségéről (1942 november 14) .. 148
108/a-3. Az a) alatt közölt irat 3. sz. melléklete: Minta a hadiüzem-
ben dolgozó zsidók részére kiadandó igazolványra (1942 no-

109. A honvédelmi miniszter utasítása az illetÉkes parancsnok-
ságokhoz a 18-48 éves zsidók jelentkezési kötelezettségéről
(1942 november 14) .. 158
110/a. A honvédelmi miniszter, átirata a belügyminiszterhez a
18-48 éves zsidó férfiak jelentkezése tárgyában kiadott
rendeletéről (1942 november 14) .. .. 158
110/b. A belügyminiszter körrendelete a zsidók jelentkezésre köte-
lezése és kisegítő szolgálatra történő igénybevétele tárgyú-
ban (1942 november 28) .. .. 159


110/c. A belügyminiszter megfelelő rendelkezések kiadása céljából
megküldi a VII. osztálynak a b) alatt közölt rendeletet
(1942 november 28) .. 170
110/c-1. A Belügyminisztérium VII. (közbiztonság» osztálya a kül-
földi állampolgárokkal szemben szükséges eljárások meg-
tétele céljából megküldi a KEOKH-nak a b) alatt közölt
rendeletet (1943 január 21) .. .. 171
111. Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter felszólalása
a költségvetési vitában a munkaszolgálat kérdéséről (1942
november 19) .. .. 172
112. A Honvédelmi Minisztérium módosítja a zsidókkal való
bánásmód tárgyában kiadott rendeletet (1942 december 2) 174
113. A Honvédelmi Minisztérium elnöki osztálya értesíti az ille-
tékes szerveket, hogy Rőder Jenő vezérőrnagy megbízatást
kapott „különböző hátországi alakulatok és szervek fel-
ügyeletére" (1942 december 11) .. 175
114. A honvédelmi miniszter rendelete: a hivatásos állományból
származó, nyugállományú és szolgálatonkívüli zsidó tisz-
tekre nem vonatkozik a jelentkezési és bevonulási kötele-
zettség, kisegítő szolgálatra nem vehetők igénybe (1942
december 11) .. 177
115. Nagybaczoni Nagy Vilmos honvédelmi miniszter utasítás-
ban közli az illetékes katonai parancsnokokkal a zsidó
munkásszázadok megszemlélése során szerzett tapasztalatait
és megparancsolja, hogy a , zsidókkal való bánásmód"-ra
vonatkozó rendeleteit szigorúan tartsák meg (1942 decem-
178
116. Malasits Géza országgyűlési képviselőnek a honvédelmi mi-
niszterhez intézett beadványa, melyben panaszt emel a győri
Frigyes-laktanyában elhelyezett munkaszolgálatosok súlyos
bántalmazása miatt (1942 december 29) 184
117/a. A 61. honvéd bevonulási központ felterjesztésében felvilágo-
sítást kér a Honvédelmi Minisztérium elnöki osztályától
származásigazolásoknál felmerült vitás kérdésekben (1942
december 30) .. 186
]17/b. Az elnöki osztálynak az a) alatt közölt tárgyban a 61. hon-
véd bevonulási központhoz intézett rendelete (1943 január 15) 187
118. A Budapesti Népbíróság ítélete Borbás István munka-
szolgálatos századparancsnok ügyében (1942-1943 decem-
ber) (1946 október 1) .. 188
119. A Budapesti Népbíróság ítélete Kapuszta János keret-
legény ügyében (1942-1943) (1945 november 14) .. .. 191
120. A Népbírósági Közlöny cikke a keleti hadszíntéren a
munkaszolgálatosokkal szemben elkövetett kegyetlenkedé-
sekről (1942-1943) (1945 december 8) .. .. 193
121. A Népbírósági Közlöny cikkében ismerteti egy munkaszol-
gálatosokkal kegyetlenkedő szakaszvezető népbírósági tár-
gyalását (1943 eleje) (1946 február 9) .. 184


Karsai Elek

1922 - 1986
Karsai Elek (Putnok, 1922. június 14. – Budapest, 1986. május 23.) szocialista szellemiségű történész, levéltáros. Az 1945-1990 közötti magyarországi történetírás egyik meghatározó alakja.

Karsai Elek  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...