Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Gyermekpszichológia

Gyermekpszichológia - Hiebsch, Dr. Hans, Clauss, Dr. Günter - Régikönyvek
Gyermekpszichológia - Régikönyvek Gyermekpszichológia - Régikönyvek Gyermekpszichológia - Régikönyvek Gyermekpszichológia - Régikönyvek Gyermekpszichológia - Régikönyvek Gyermekpszichológia - Régikönyvek
(0 vélemény)

A nagy sikerű gyermeklélektani munka hatodik kiadásban jelenik meg magyar nyelven. Az általános tájékoztató rész után életkorok szerint tárgyalja a gyermek személyiségének kialakulását és életkori sajátosságait. Összefoglalja a gyermekpszichológia eddigi eredményeit, s függelékében ismerteti a patopszichológiai kérdéseket. Mivel a könyv hasznos gyakorlati útmutatásokat is ad, élénk érdeklődést keltett a pedagógusok körében is.

Kiadó:
Akadémiai Kiadó
Kiadás éve:
1980
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Hatodik kiadás
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9630522780
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
371
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Első rész
Rövid bevezetés a személyiségtanba

I. Fejezet
A pszichológia tárgya és munkamódszere
I. § A pszichológia tárgya
r. A pszichikum szubjektív jellege 17
2. A pszichikum mint visszatükröződés, mint az ideális 18
3. A pszichikum mint az agy teljesítménye 19
4. A ,.tudat és cselekvés egysége" 20
5. A pszichológia tárgyának összefoglaló meghatározása 20
6. A pszichológia és a többi tudományok 21
• 2. § A pszichológia munkamódszere (metódusa) 21
r. A pszichológia alapmódszerei 22
2. A pszichológiai vizsgálat menete 25

II. Fejezet
A személyiséglélektan alapjai 28
3. § Az emberi cselekvés analízise 28
I. A cselekvést lehetővé tevő pszichofizikai funkciók 29
2. A cselekvés során jelentkező személyi tulajdonságok 32
4.'§ A cselekvés morfológiai és fiziológiai alapjai 34
I. Az endokrin rendszer 35
2. A vegetatív idegrendszer 36
3. A központi idegrendszer és az érzékszervek 36
5. § Hogyan működik az agy? 39
r. Veleszületett és szerzett magatartásmódok 40
2. A magatartás vezérlésének emberi formája 41
6. § A filogenetikus fejlődés 41
r. Az állati magatartás fejlődése 42
2. Az ember keletkezése 44

Második rész
Bevezetés a pszichikai fejlődés elméletébe

III. Fejezet
Az általános fejlődéselmélet alapkérdései 49
7. § A dialektikus materializmus fejlődéselmélete 49
r. A fejlődés mint mozgás 49
2. A fejlődés mint az „Új" keletkezése so
3. A fejlődés törvényei so
4. Néhány végkövetkeztetés 55

IV. Fejezet
A pszichofizikai ontogenezis alapfolyamatáról 58
8. § Az aktivitás fogalma és lényege 58


V. Fejezet
A fejlődés feltételei 61
9. § A pszichofizikai fejlődés determináltsága 61
ro. § Az adottságok 63
I. Az öröklött tényezők és a környezet hatása a fejlődésre 63
2. Mit értünk öröklött adottságon? 64
3. Az adottságok formálhatósága 67
I. § A környezet 68
I. A társadalom emberformáló hatása 68
2. A nevelés jelentősége 74

VI. Fejezet
A gyermeki fejlődés formája és sajátossága 79
12. § Érés és tanulás 79
13. S A fejlődés mint differenciálás és centralizálás 84
I. A szerves szférában végbemenő differenciálás és centralizálás
fogalmához 84
2. Differenciálás és centralizálás a pszichikumban 85
3. Megjegyzések az alkat, a szerkezet fogalmához 86
4. A differenciálódás és centralizálódás mint dialektikus folyamatok 87
5. Gondolkodás és cselekvés 90
14. § A fejlődés szakaszai 92

Harmadik rész
Gyennekpszichológia

VII. Fejezet
A csecsemőkor 99
15. § A születés előtti fejlődés 99
I. Embrionális és fötális állapot 99
2. A főtusz szenzibilitása Ioo
16. § Motorikusság és szenzibilitás az újszülöttnél tol
t. Az újszülött idegrendszere 101
2. Az újszülött motorikája 102
3. Az újszülött szenzibilitása 103
17. § Magatartás és teljesítmény az első életévben 105
1. Rendszerezett mozgások keletkezése 106
2. Az érzékszervek célra irányuló használata 112

VIII. Fejezet
A kisgyermekkor I 14
18. § A kisgyermek fázistartása 114
I. Szociális magatartásinódok 114
2. A kisgyermek gondolkodási teljesítménye 115
3. A cselekvés I x 8
19. § A beszéd fejlődése 122
I. Az előszakaszok 122
2. Az első szavak elsajátítása 123
3. A szókincs kibővülése 125
4. A nyelvtani ragozás elsajátítása 127
20. § A játék fejlődése 129
I. A játékcselekvés ismertető jegyei 129
2. Funkciósjátékok 132
3. Fikciósjátékok 132
4, Konstrukciósjátékok 135


IX. Fejezet
Az óvodáskor 137
21. § A gyermek viselkedése az iskoláskor előtti időben 137
r. A szociális magatartás 137
2. A gondolkodás 138
3. A cselekvés 145
22. 5 A rajzkészség fejlődése 146
I. A firkálás foka 147
2. Sémarajzok 148
23. § Az iskolaérett gyermek teljesítménye és magatartása 149
I. Az első alakváltozás 149
2. Feladattartás 152
3. A csoportban való nevelhetőség 153
4. Az iskolaérettség és az iskolát megelőző nevelés 154
5. Emócionális tényezők befolyása a gyermeki fejlődésre 156

X. Fejezet
A korai iskoláskor 160
24. § Fázistartás a korai iskoláskorban 160
r. A motorika 160
2. A szellemi magatartás és a cselekvés 161
25. 5 Szellemi fejlődés a korai iskoláskorban r65
I. Az észlelő magatartás 165
2. Emlékezetbeli teljesítmények 170
3. Mennyiség- és számfelfogás 172
4. Fogalomalkotás és gondolkodás 176
a) Fogalomalkotás 176
b) A viszonylatok felismerése 178
c) Gondolkodási műveletek r 8o
26. § A fiatalabb iskolásgyermek és szociális környezete r
r. A gyermek viszonya a tanítóhoz 182
2. A csoportosulások szerkezete 183
3. Az öntudat geneziséhez 185

XI. Fejezet
A középső iskoláskor 189
27. § Fázistartás a középső iskoláskorban 189
I. Testi állapot és testtartás 189
2. Lelki-szellemi és szociális tartás 190
28. § A szellemi fejlődés a középső iskoláskorban 193
I. Érdeklődés 194
2. Az észlelés 196
3. Emlékezési teljesítmények 197
4. Gondolkodás és fogalomalkotás 198
5. A beszéd fejlődése az iskoláskorban 199
29. § Szociális fejlődés a középső iskoláskorban 203
r. Csoportalkotás 203
2. Az osztály struktúrája 205

XII. Fejezet
A késői iskoláskor 209
3o. § Fázistartás a késői iskoláskorban 209
1. A második alakváltozás 209
2. Tipikus magatartásmódok 211
3. Érzelmi élet és cselekvés 212


4. A nemi érés hormonális okai 214
31. §, Szellemi fejlődés a késői iskoláskorban 217
I. Az észlelés a prepubertás korában, különös tekintettel az önmeg-
figyelésre 257
2. Emlékezet és képzelet a prepubertásban 22ö
3. A serdülő érdeklődési köre 224
4. A serdülő gondolkodása 228
a) Fogalomismeret és definiáló teljesítmény 228
b) Fázistipikus gondolkodás stílusok 230
C) Gondolkodási hibák 233
32. § A serdülő magatartása saját magával és embertársaival szemben 235
z. Prepubertás és család 236
2. Prepubertás és iskola 242
a) Iskolához való viszony 242
b) Viszonyuk a tanítóhoz 242
c) Életkorra tipikus magatartás az osztály kötelékében 245
3. Serdülők egymás közt 248

XIII. Fejezet
Tanulás az iskoláskorban 251
33. § A tanulás mint a tapasztalatok elsajátítása 251
I. A tanulás fogalma 251
2. A tanulás neurofiziológiai alapjai 252
34. § Áz ismeretszerzés 255
I. A tanulás időpontja 255
2. A tanulás megszervezése 256
3. A tanuló viszonya a tanuláshoz és a tanulás eredményességéhez 262
4. A tanulási készség szociális determinánsai 267
35• § A készségek elsajátítása 269
I. A gyakorlati görbe általános formája 27o
2. Mitől függ a gyakorlás eredményessége 274
a) Az ismétlések száma 274
b) A tevékenység nehézségei 274
c) A teljesítményakarás 275
d) Sikerélmények 276
e) Tanulási és gyakorlási módszerek 278
f) Individuális különbségek 28o

XIV. Fejezet
Kitekintés a későbbi fejlődésre 285
I. A későbbi fejlődés szakaszai 285
2. Az ifjúkor általános jellemzése 285
3. Az ifjúkorú önátélése és önfOrmálása 286
4. A fiatalkorú szociális magatartása 290
5. A fiatalkorú és a hivatás 292

Függelék
Dr. Hans Böttcher
A gyermek- és ifjúkor patopszichológiája 297
z. § Patopszichikai jelenségek a gyermek- és ifjúkorban 298
I. A kudarc 299
z. Nevelési nehézségek 304
3. Alkalmazkodási nehézségek 309
4. Szimptómák és szimptómaszerű cselekedet 314


2. § Okok 324
I. Környezet és téves irányú fejlődés 325
2. Különleges élmények és konfliktusok 33o
3. Pszichofizikai konstitúció és téves fejlődés 33
3. § A téves fejlődés típusa, „mechanizmusai" — pedagógiai szempontok 332
1. Elvadulás 333
2. A megkeményedés 334
3. Szenzibilitás 335
4. A gondterheltség kialakulása 335
5. Kompenzációs fejlődés 336
6. Neurotikus fejlődés 337
Irodalom 341
Idegen szavak jegyzéke 349
Névmutató 355
Tárgymutató 359

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...