Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Heptameron

Heptameron - Navarrai Margit - Régikönyvek
Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek
(1 vélemény)
Fordítók:
Antal László
Illusztrátorok:
Würtz Ádám
Kiadó:
Magyar Helikon
Kiadás éve:
1969
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
414 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
ELÖLJÁRÓ BESZÉD 5
ELSŐ NAP
Hogyan szedték rá az asszonyok a férfiakat, a férfiak meg
az asszonyokat

ELSŐ TÖRTÉNET Saint-Agnan alenfoni számtartó felesége szeretőjéig fogadja a
séez-i püspököt és a kormányzó fiát, majd ez utóbbit megöleti urával, ki egy
szellemidéző mesterkedáeibez folyamodik, amiért megbűnhődik rJ

MÁSODIK TÖRTÉNET Egy amboise-i öszvérgazda felesége inkább a halált választja,
mintsem hogy béresének adja magát 22

HARMADIK TÖRTÉNET A nápolyi királyasszony, Alfonz király hitvese, egy nemes-
embernek adja magát, hogy bosszút álljon urán, aki elcsábította ennek a nemesember-
nek a feleségét 21

NEGYEDIK TÖRTÉNET Egy nemesember vakmerő és sikertelen vállalkozása egy
flandriai hercegnő ellen 3o

ÖTÖDIK TÖRTÉNET Hogyan szabadult meg a couloni révésznő két franciskánus
barát markából 3

HATODIK TÖRTÉNET Hogyan bújtatta el az alenfoni herceg öreg inasának felesége
a szeretőjét fél szemű ura elől 4o

HETEDIK TÖRTÉNET Egy párizsi kereskedő ember úgy védi meg egy leány jó hírét,
hogy nekimegy az anyjának 42

NYOLCADIK TÖRTÉNET Bornet, abban a hiedelemben, hogy a szobalányával fekszik
le, a feleségével hált, s az asszony tudta nélkül felszarvazta önmagát is

KILENCEDIK TÖRTÉNET Egy dauphinéi nemesember meghal bánatában, mielőtt
vigasztalást nyerne szíve hölgyétől, ki gazdagabb s előkelőbb volt nála JO

TIZEDIK TÖRTÉNET Amador szerelme Florida iránt, ki apácának megy, minek
utána szerelmese megöli magát JJ


MÁSODIK NAP
Arról, mi kinek-kinek eszébe iut

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 82

TIZENEGYEDIK TÖRTÉNET Roncex asszony kalandja a tbouars-i franciskánus
barátokkal 83

TIZENKETTEDIK TÖRTÉNET Lorenzo de' Medici bosszút álla firenzei hercegen,
aki csúfot akart tenni a testvérhúgán 8y

TIZENHARMADIK TÖRTÉNET Egy gályakapitány beleszeret egy hölgybe, aki a tőle
kapott gyémántot visszakiildi a feleségének 92

TIZENNEGYEDIK TÖRTÉNET &linket Úr, félrevezetve barátját, egy talján nemes-
embert, elcsalja tőle a szeretőjét, akit ezzel szerfölött boldoggá tesz 103

TIZENÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy előkelő családból származó leány, akit elbanyagol a
a férje, I. Ferenc Király udvarának egyik egyszerű nemesembere, bosszúból szeretőt
fogad 109

TIZENHATODIK TÖRTÉNET Egy milánói nemes hölgy, ámbár elhatározta, hogy bél
marad ura emlékéhez, enged egy francia nemesembernek, aki három esztendeig
ostromolta szerelmével I2.7

TIZENHETEDIK TÖRTÉNET Első Ferenc Király nagylelktlen viselkedik Wilbelm
gróffal, aki életére tört 126

TIZENNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy hölgy hosszú próbának vet alá egy nemesifjú
diákot, aki szerelmes belé r3o

TIZENKILENCEDIK TÖRTÉNET Paohna apácának meg, mivel kedvese, ki nem
veheti feleségül, belépett azobszervánsok rendjébe 137

HUSZADIK TÖRTÉNET Egy szerelmes férfiú, kit sokáig az orránál fogva vezettek,
kedvesét a lovásza karjában találja, és kigyógyul szerelméből r¢ f


HARMADIK NAP
Olyan hölgyekről, kik szerelmükben egyes-egyedül a tisztességre töre-
kedtek, s a szerzetesek álnokságáról és hitványságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 149

HUSZONEGYEDIK TÖRTÉNET Rolandine, kit atyja nem enged férjhez menni, el-
jegyzi magát egy nemesi származású fattyúval akihez mindaddig hű marad, míg
halála hírét nem veszi, s hozzá nem megy rokonához, egy nemesemberhez z JO

HUSZONKETTEDIK TÖRTÉNET A .Saint-Martin-des-Champs-i perjel hasztalan
ostromolja Marie Heroöt nővért 56y

HUSZONHARMADIK TÖRTÉNET Egy franciskánus barát, akiben a kelleténél jobban
bízott egy perigord-i nemesember, a halálát okozza ennek, a feleségének meg
a gyermekének 2.77

HUSZONNEGYEDIK TÖRTÉNET A kasztíliai királyasszony szerelme Elisorral,
aki, megunva a hosszú várakozást, remeteségre adja a fejét 582

HUSZONÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy ifjú herceg szerelme egy párizsi ügyvéd feleségével 59r
r
HUSZONHATODIK TÖRTÉNET AVÚ/Iner Úr egy okos hölgy tanácsai által megmenekül
ama veszedelemből, amelybe egy pamplonai hölgy szerelméért került .596

HUSZONHETEDIK TÖRTÉNET Egy hercegnő szobainasának a felesége sikerrel meg-
szabadul a férjénél vendégeskedő másik szolga Zaklatásaitól 208
HUSZONNYOLCADIK TÖRTÉNET Bernard du Ha gascogne-i kereskedő ember ra-
vaszul rászedi a navarrai királyasszany jegyzőlét, aki őt akarta rászedni 209

HUSZONKILENCEDIK TÖRTÉNET Miként menekedett a bajból a carrelles4 plébá-
nos, akit megleptek egy paraszt ember ifjú feleségével 212

HARMINCADIK TÖRTÉNET Egy nemesifjú förtelmes szerelme anyjával és leányával 22'


NEGYEDIK NAP
A hölgyek erényes türelméről és hosszú várakozásáról, s a férfiaknak
a nőkkel szemben tanúsított óvatosságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 22I

HARMINCEGYEDIK TÖRTÉNET Hogy latorságáért megbibltessenek egy franciskánus
barátot, aki felgerjedt egy nemesember feleségére, fölperzselték a kolostorát, s ott
benn égett a többi barátokkal együtt, kik hasonló blínben találtattak 222 •

HARMINCKETTEDIK TÖRTÉNET Bernage, VIII. Károly király követe, megbékít
egy nemesembert a feleségével 226

HARMINCHARMADIK TÖRTÉNET Egy álszent plébánosról, aki a húgával bujál-
kodott 231"

HARMINCNEGYEDIK TÖRTÉNET Kétfranciskánus barát halálra rémül, azt hívén,
hagy vendéglátó gazdájuk, egy hentesmester (aki elhatározta, hogy leszúrja a mala-
cait), őket akarja megölni 23f

HARMINCÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy pamplonai hölgy, ki azt hitte, hogy veszedelem
nélkül szerethet egy franciskánust, az ura segedelmével megszabadul a veszedelemből 239

HARMINCHATODIK TÖRTÉNET A greneble-i Főbíró megmérgezi a feleségét,
bosszúból, hogy az összeszlírte a levet az egyik inasával 247

HARMINCHETEDIK TÖRTÉNET Loué úrasszony Úgy édesgeti magához a férjét, hogy
szalmatüzet gyújt alá, amikor rajtakapja a szobalányával 270

HARMINCNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy tours-i polgárasszony jóságával eszére téríti
a férjét, aki összeállt az egyik béres asszonyával 274

HARMINCKILENCEDIK TÖRTÉNET Miként szabadította meg a grignaulx-i földesúr
a házát a hamis kísértetektől 276

NEGYVENEDIK TÖRTÉNET fossebelin gróf megöli húga férjét, a húgát meg egy
elhagyatott várkastélyba záratja 278


ÖTÖDIK NAP
Az erényes asszonyokról, akik tisztességüket nagyobb becsben tar-
tották a testi gyönyörűségüknél; más nőkről, akik ellenkezőképpen
cselekedtek, s ismét mások együgyűségéről

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 265

NEGYVENEGYEDIK TÖRTÉNET Miképpen bűnhődött egy fraticiskárius ama különös
penitenciáért, amelyet egy úri kisasszonyra akart kiszabni 266

NEGYVENKETTEDIK TÖRTÉNET Egy ifjú herceg, nem tudván elnyerni egy ifjú
tours-i hajadon kegyét, nagy becsületben tartja, és tisztességesen kiházasítja 270

NEGYVENHARMADIK TÖRTÉNET Egy Jambicque nevezetű úri hölgy titokban sze-
relmeskedik, a szeretője felismeri, ő pedig bosszút áll rajta 278

NEGYVENNEGYEDIK TÖRTÉNET A sedani földesúr egy malac helyett kettőt ad egy
franciskánus barátnak, hogy megjutalmazza igaz beszédéért 283

NEGYVENÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy tours-i szőnyegszövő mester különös módon
„vesszőzi" a szobalányát, utána meg a feleségét 286

NEGYVENHATODIK TÖRTÉNET De Valé barátot hasba rúgják, s ó' egy ájtatos
asszonyság lányán bosszulja meg magát 291

NEGYVENHETEDIK TÖRTÉNET Egy percbe-i nemesember elhatározza, hogy bosszúból
felszarvazza a barátját, aki azzal gyanúsította, hogy megcsalja a feleségével 294

NEGYVENNYOLCADIK TÖRTÉNET Miképpen bűnhődik két perigorci-i franciská-
Ilus, miután egyikük elfoglalja az újdonsült férj helyét a nászéjszakán 298
NEGYVENKILENCEDIK TÖRTÉNET Egy külországbeli grófné, Károly Király sze-
retője, megosztja kegyeit három más nemesemberrel, akik ezért bosszút akarnak
állni rajta 3o I

ÖTVENEDIK TÖRTÉNET Giovanni Pietro cremonai nemesúr meghal abban a pilla-
natban, amidőn szíve hölgye a várva várt örömben részesíti 306


HATODIK NAP
Mi fajta hamisságokkal szedték rá a férfiak a nőket, a nők a férfiakat
vagy a nők a nőket, kaptáságból, bosszúvágyból vagy hitványságból

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 310

OTVENEGYEDIK TÖRTÉNET AZ urbina herceg elakasztat egy hölgyet, aki támo-
gatta fiának és a farse-i plébános húgának szerelmét 311

ÖTVENKETTEDIK TÖRTÉNET Egy alenfoni patikárius segédje bolonddá teszi
a tirelüre-i uraságot és Antoine Bacheré ügyvédet 314 •

ÖTVENHARMADIK TÖRTÉNET Neufchátel úrasszony kalandba bocsátkozik
Cheriotz úrral, holott Belhoste herceg úr akart udvarolni neki 317

ÖTVENNEGYEDIK TÖRTÉNET Thogas Úr hitvese az árnyjátékból eszébe veszi, hogy
férjeura csalja a szobaldlyával 322

OTVENÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy zaragózai kereskedő ember özvegye huncut csellel
elad egy lovat meg egy macskát, hogy urának végső akaratát teljesítse 326

ÖTVENHATODIK TÖRTÉNET Egy padovai vén franciskáurrs egy ifjú rendtársához adja
feleségül egy jámbor asszony leányát, hogy a hozományát megkaparintsa 328

OTVENHETEDIK TÖRTÉNET Egy angolországi lord Úgy tesz tanúságot a szeretett
hölgyhöz való hűségéről, hogy magán hordja drága kövekkel ékesített fél kesztyűjét 333

ÖTVENNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy nemesurat bolonddá tesz hajdani szíve hölgye,
miközben tolvajt kiált reá 336

ÖTVENKILENCEDIK TÖRTÉNET Az előbbi hölgy azt tanácsolja szobalátlyának,
hogy részesítse kegyeiben urát, aki — hogy a felesége raitaiit — szánja-bánja bűnét, és
minden kívánságát teljesíti 339

HATVANADIK TÖRTÉNET Egy párizsi ember, feleségét halottnak kivár, újból
megházasodik, de tizenöt esztendő múlva visszafogadja első felesége't, aki ez idő alatt
férjhez ment XII. Lajos Király egyik kántorához 344


HETEDIK NAP
Azokról, akik kötelességükkel vagy szándékukkal ellenkező módon
cselekedtek

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 349

HATVANEGYEDIK TÖRTÉNET Egy házas ember hajlandó megbékülni feleségével,
aki tizenöt esztendeig együtt élt egy autunbeli kanonokkal 3 f0

HATVANKETTEDIK TÖRTÉNET Egy asszonyszemély más nő rovására mesél el egy
történetet, amely vele esett meg, és menthetetlenül megszepkilli a maga tisztességét 3 f f
f
HATVANHARMADIK TÖRTÉNET Egy házas nemesember vonakodik re'szt venni
a Királynak rendezett mulatságban, és becsülete nagyot nő tulajdon felesége szemében 377

HATVANNEGYEDIK TÖRTÉNET Egy valenciai nemesember elkeseredésében beáll
szerzetesnek, és hidegen hallgatja a szeretett hölgy rimánkodását 360

HATVANÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy vénasszony tévedése a lyoni Szent János-székes-
egyház síremlékénél 3 64

HATVANHATODIK TÖRTÉNET Egy csele'dasszary, azt hive'n, hogy egy prOt011ótáritIS,
kapott rajta a kedvesével, csúnyán becsméreli az ilíti házas Vendóme herceg sirat
meg a hercegasszony 367
HATVANHETEDIK TÖRTÉNET Egy házas embert és a feleségét, kik Robertval
társai voltak, kitesznek egy lakatlan szigetre 369

HATVANNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy pesti,' patikárius felesége, férje tudtán kívül,
rajta próbálja ki a szert, mit az egyik barátnőjének adott, akit a férje elhanyagolt 371

HATVANKILENCEDIK TÖRTÉNET Charles-nak, a király lovászmesterének felesége
rostálás közben meglepi a férjét, fején a cselédlánya kötényével 374

HETVENEDIK TÖRTÉNET A vergyi várúrnő története 377


NYOLCADIK NAP
A legnagyobb és legigrObb bolondságokról, melyek kinek-kinek
eszébe jutnak

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 394

HETVENEGYEDIK TÖRTÉNET Miként tér életre egy amboise-i szligyártó mester
haldokló felesége, látván, hogy ura a szobalátyát cicerészi 39 y

HETVENKETTEDIK TÖRTÉNET H0/01111kraSVáS közben egy barát csúfot tesz egy
apásán, aki megvallja vétkét az alenfoni hercegasszonynak 397

JEGYZETEK 4o1


Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (1981Európa Könyvkiadó) 2017.11.23. 10:41

    Aki kedvelte a Dekameront, ezt a könyvet is szívesen olvassa majd, melyben a koránál felvilágosultabb szerző érdekes képet rajzol a korabeli szabados állapotokról.