Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Heptameron

Heptameron - Navarrai Margit - Régikönyvek
Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek
(1 vélemény)
Fordítók:
Lothár László, Antal László
Kiadó:
Magyar Helikon
Kiadás éve:
1969
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Kötés típusa:
fűzött nyl kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
414
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.50cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
ELÖLJÁRÓ BESZÉD 5 t,

ELSŐNAP
Hogyan szedték rá az asszonyok a férfiakat, a férfiak meg
az asszonyokat

ELső TÖRTÉNET Saint-Agnan alenfoni számtartó felesége szeretők-ül fogadja a
séez-i püspököt és a kormányzó fiát, majd ez utóbbit megöleti urával, ki egy
szellemidéző mesterkedéseihez folyamodik, amiért megbrínhődik r f

MÁSODIK TÖRTÉNET Egy amboise-i öszvérgazda felesége inkább a halált választja,
mintsem hagy béresének adja magát 22

HARMADIK TÖRTÉNET A nápolyi királyasszony, Alfonz király hitvese, egy nemes-
embernek adja magát, hogy bosszút álljon urán, aki elcsábította ennek a nemesember-
nek a feleségét 25

NEGYEDIK TÖRTÉNET Egy nemesember vakmerő és sikertelen vállalkozása egy
flandriai hercegnő ellen 3o

ÖTÖDIK TÖRTÉNET Hogyan szabadult meg a couloni révésznő két franciskánus
barát markából 35

HATODIK TÖRTÉNET Hogyan bújtatta el az alenfoni herceg öreg inasának felesége
a szeretőjét fél szemű ura elől 4o

HETEDIK TÖRTÉNET Egy párizsi kereskedő ember úgy védi meg egy leány jó hírét,
hagy nekimegy az anyjának 42

NYOLCADIK TÖRTÉNET Bornet, abban a hiedelemben, hogy a szobalányával fekszik
le, a feleségével hált, s az asszony tudta nélkül felszarvazta önmagát 45

KILENCEDIK TÖRTÉNET Egy dauphinéi nemesember meghal bánatában, mielőtt
vigasztalást nyerne szíve hölgyétől, ki gazdagabb s előkelőbb volt nála f0

TIZEDIK TÖRTÉNET Amador szerelme Florida iránt, ki apácának megy, minek
utána szerelmese megöli magát ff


MÁSODIK NAP
Arról, mi kinek-kinek eszébe iut

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 82

TIZENEGYEDIK TÖRTÉNET RO/ICeX asszony kalandja a thouars4 franciskánus
barátokkal

TIZENKETTEDIK TÖRTÉNET Lorenzo de' Medici bosszút áll a firenzei hercegen,
aki csúfot akart tenni a testvérhúgán 83.

TIZENHARMADIK TÖRTÉNET Egy gályakapitáty beleszeret egy hölgybe, aki a tőle
kapott gyémántot visszaküldi a feleségének 92

TIZENNEGYEDIK TÖRTÉNET Bonelvet Úr, félrevezetve barátját, egy talián nemes-
embert, elcsalja tőle a szeretőjét, akit ezzel szerfölött boldoggá tesz 103

TIZENÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy előkelő családból származó leány, akit elhanyagol a
a férje, I. Ferenc Király udvaráhak egyik egyszerű nemesembere, bosszúból szeretőt
fogad 109

TIZENHATODIK TÖRTÉNET Egy milánói nemes hölgy, ámbár elhatározta, hogy hű
marad ura emlékéhez, enged egy francia nemesembernek, aki három esztendeig
ostromolta szerelmével 12 r

TIZENHETEDIK TÖRTÉNET Első Ferenc Király nagylelkűen viselkedik IFilhelm
gróffal, aki életére tört 126

TIZENNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy hölgy hosszú próbának vet alá egy nemesifjú
diákot, aki szerelmes belé 130

TIZENKILENCEDIK TÖRTÉNET Paolina apácának megy, mivel kedvese, ki nem
veheti feleségül, belépett az obszervánsok rendjébe ryy

HUSZADIK TÖRTÉNET Egy szerelmes férfiú, kit sokáig az orránál fogva vezettek,
kedvesét a lovásza karjában találja, és kigyógyul szerelméből [47


HARMADIK NAP
Olyan hölgyekről, kik szerelmükben egyes-egyedül a tisztességre töre-
kedtek, s a szerzetesek álnokságáról és hitváiyságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 149
HUSZONEGYEDIK TÖRTÉNET Rolandine, kit atyja nem enged férjhez menni, el-
jegyzi magát egy nemesi származású fattyúval, akihez mindaddig hű marad, míg s'
halála hírét nem veszi, s hozzá nem megy rokonához, egy nemesemberhez r f0

HUSZONKETTEDIK TÖRTÉNET A Saint-Martin-des-Cbamps-i perjel hasztalan
ostromolja Marie Heroöt nővért ró/
HUSZONFIARMADIK TÖRTÉNET Egy franciskánus barát, akiben a kelleténél jobban
bízott egy perigord-i nemesember, a halálát okozza ennek, a feleségének meg
a gyermekének 1.7)-

HUSZONNEGYEDIK TÖRTÉNET A kasztíliai királyasszony szerelme Elisorral,
aki, megunva a hosszú várakozást, remeteségre adja a fejét 182

HUSZONÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy ifjú herceg szerelme egy párizsi Ügyvéd feleségével 191

HUSZONHATODIK TÖRTÉNET AtlaBBef úr egy okos hölgy tanácsai által megmenekül
ama veszedelemből, amelybe egy pamplonai hölgy szerelméért került 196

HUSZONHETEDIK TÖRTÉNET Egy hercegnő szobainasának a felesége sikerrel meg-
szabadul a férjénél vendégeskedő másik szolga zaklatásaitól 208

HUSZONNYOLCADIK TÖRTÉNET Bernard du Ha gascogne-i kereskedő ember ra-
vaszul rászedi a navarrai királyasszony jegyzőtét, aki őt akarta rászedni 209

HUSZONKILENCEDIK TÖRTÉNET Miként menekedett a bajból a carrelles-i plébá-
nos, akit megleptek egy paraszt ember ifjú feleségével 212

HARMINCADI K TÖRTÉNET Egy nemesifjú förtelmes szerelme anyjával és leányával 217


NEGYEDIK NAP
NEGYEDIK NAP
A hölgyek erényes türelméről és hosstí várakoásáról, s a férfiaknak
a nőkkel szemben tanúsított óvatosságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 221

HARMINCEGYEDIK TÖRTÉNET Hogy latorságáért megbiintessenek egy franeiskánus
barátot, aki felgerjedt egy, nemesember feleségére, fölperzselték a kolostorát, s ott
benn égett a többi barátokkal egyillt, kik hasonló bűnbe', találtattak 222

HARMINCKETTEDIK TÖRTÉNET Bernage, VIII. Károly király követe, megbékít
egy nemesembert a feleségével 226

HARMINCHARMADIK TÖRTÉNET Egy álszent plébánosról, aki a húgával blJál-
kodott 231

HARMINCNEGYEDIK TÖRTÉNET Két franciskánru barát halálra rémill,azt hivén,
hogy vendéglátó gazdájuk, egy hentesmester (aki elhatározta, hogy leszúrja a mala-
cait), őket akarja megölni 233

HARMINCÖTÖDI K TÖRTÉNET Egy pamplonai hölgy, ki azt hitte, hogy veszedelem
nélkiil szerethet egy franciskánust, az ura segedelmével megszabadul a veszedelemből 239
9
HARMINCHATODIK TÖRTÉNET A greneble-i Főbíró megmérgezi a feleségét,
bosszúból, hogy az összeszűrte a levet az egyik inasával 241

HARMINCHETEDIK TÖRTÉNET Loué úrasszony Úgy édesgeti magához a férjét, hogy
szalmatüzet gyújt alá, amikor rajtakapja a szobalányával 2/0

HARMINCNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy tours-i polgárasszony jóságával eszére téríti
a férjét, aki összeállt az egyik béres asszonyával 234

HARMINCKILENCEDIK TÖRTÉNET Miként szabadította megagrignaulx-iföldesúr
a házát a hamis kísérletektől 236

NEGYVENEDIK TÖRTÉNET fossebelin gróf megöli húga férjét, a húgát meg egy
elhagyatott várkastélyba záratja 2/8


Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (1981Európa Könyvkiadó) 2017.11.23. 10:41

    Aki kedvelte a Dekameront, ezt a könyvet is szívesen olvassa majd, melyben a koránál felvilágosultabb szerző érdekes képet rajzol a korabeli szabados állapotokról.