Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Heptameron

Heptameron - Navarrai Margit - Régikönyvek
Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek Heptameron - Régikönyvek
(2 vélemény)

A nagy esőzés vesztelgésre kényszerít egy francia nemes urakból és úri hölgyekből álló társaságot egy dél-franciaországi apátságban. Hogy unalmukat elűzzék, elhatározzák: amíg el nem készül a megáradt folyón átvezető híd, igaz történetekkel mulattatják majd önmagukat s egymást. - A tíz napra tervezett pihenő napi tíz történetében megelvenedik a színes francia reneszánsz, I. Ferenc király uralkodásának mozgalmas kora. Erőszakos és kegyetlen hercegek, jámbor és bölcs fejedelmek, sima szavú udvaroncok, csalafinta udvarhölgyek, felszarvazott férjek és kikapós menyecskék, kéjre és pénzre sóvárgó csuhás barátok, furfangos kereskedők, ármányos ügyvédek, együgyű parasztok mulatságos vagy drámai alakját kelti életre Margit királyasszony tolla. S ami különös pikantériával fűszerezi a történeteket: a szereplők többnyire valóságos személyek, a királyi család és közvetlen környezete. - Mese és valóság, szelídség és kegyetlenség, bosszú és megbocsátás, vidám érzékiség és komor önsanyargatás, derűs istentagadás és mély vallásosság keveredik a Heptameron lapjain, a szerző szándékosan naiv, elbájolóan suta, meg-megtorpanó, neki-nekiiramodó előadásában. - Margit navarrai királyasszony korának egyik legműveltebb, legokosabb asszonya volt: a mai olvasót is elbűvöli szellemével és bájával, üde érzelmességével és szenvedélyes igazságszeretetével.

Sorozatcím:
A Világirodalom Remekei (4. sorozat)
Fordítók:
Lothár László, Antal László
Kiadó:
Európa Könyvkiadó
Kiadás éve:
1970
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második kiadás
Nyomda:
Alföldi Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
414 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.50cm, Magasság: 21.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
ELSŐ NAP
Hogyan szedték rá az asszonyok a férfiakat, a férfiak meg az asszonyokat

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 5

ELSŐ TÖRTÉNET Saint-Agnan aleiwoni számtartó felesége szeretőjéül fo-
gadja a séez-i püspököt és a kormányzó fiát, majd ez utóbbit megöleti urával,
ki egy szellemidéző mesterkedéseihez folyamodik, amiért megbűnhődik . . . . 15

MÁSODIK TÖRTÉNET Egy amboise-i öszvérgazda felesége inkább a halált
választja, mintsem hogy béresének adja magát 22

HARMADIK TÖRTÉNET A nápolyi királyasszony, Alfonz király hitvese, egy
nemesembernek adja magát, hogy bosszút álljon urán, aki elcsábította ennek
a nemesembernek a feleségét 25

NEGYEDIK TÖRTÉNET Egy nemesember vakmerő és sikertelen vállalkozása
egy flandriai hercegnő ellen 31

ÖTÖDIK TÖRTÉNET Hogyan szabadult meg a couloni révésznő két francis-
kánus barát markából 37

HATODIK TÖRTÉNET Hogyan bújtatta el az alerwoni herceg öreg inasának
felesége a szeretőjét félszemű ura elől 41

HETEDIK TÖRTÉNET Egy párizsi kereskedő ember úgy védi meg egy leány
jó hírét, hogy nekimegy az anyjának 43

NYOLCADIK TÖRTÉNET Bornet, abban a hiedelemben, hogy a szobalányá-
val fekszik le,a feleségével hált, s az asszony tudta nélkül felszarvazta önmagát • 45

KILENCEDIK TÖRTÉNET Egy dauphinéi nemesember meghal bánatában,
mielőtt vigasztalást nyerne szíve hölgyétől, ki gazdagabb s előkelőbb volt nála 51


TIZEDIK TÖRTÉNET Amador szerelme Florida iránt, ki apácának megy,
minek utána szerelmese megöli magát

MÁSODIK NAP
Arról, mi kinek-kinek eszébe jut

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 8,1

TIZENEGYEDIK TÖRTÉNET Roncex asszony kalandja a thouars-i francis-
kánus barátokkal 81

TIZENKETTEDIK TÖRTÉNET Lorenzo de' Medici bosszút áll a firenzei
hercegen, aki csúfot akart tenni a testvérhúgán 8 /

TIZENHARMADIK TÖRTÉNET Egy gályakapitány beleszeret egy hölgybe,
aki a tőle kapott gyéfnántot visszÁküldi "á feleségének 9,1

TIZENNEGYEDIK TÖRTÉNET Borinivet úr, félrevezetve barátját, egy tal-
ján nemésembert, elcsalja tőle a szeretőjét, akit ezzel szerfölött boldoggá tesz 101

TIZENÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy előkelő családból származó leány, akit el-
hanyagol a férje, Első Ferenc Király udvarának egyik egyszerű nemesembere,
bosszúból szeretőt fogad I I I

TIZENHATODIK TÖRTÉNET Egy milánói nemes hölgy, ámbár elhatározta,
hogy hű marad ura emlékéhez, enged egy francia nemesembernek, aki három
esztendeig ostromolta szerelmével

TIZENHETEDIK TÖRTÉNET Első Ferenc Király nagylelkűen. viselkedik
Wilhelm gróffal, aki életére tört 12H

TIZENNYOLCADIK TÖRTÉNET Egy hölgy hosszú próbának vet alá egy
nemesifjú diákot, aki szerelmes belé I t I

TIZENKILENCEDIK TÖRTÉNET Paolina apácának megy, mivel kedvese,
ki nem veheti feleségül, belépett az obszervánsok rendjébe I It


HUSZADIK TÖRTÉNET Egy szerelmes férfiú, kit sokáig az orránál fogva ve-
zettek, kedvesét a lovásza karjában találja, és kigyógyul szerelméből 146

HARMADIK NAP
Olyan hölgyekről, kik szerelmükben egyes-egyedül a tisztességre törekedtek, s a
szerzetesek álnokságáról és hitványságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 150

HUSZONEGYEDIK TÖRTÉNET Rolandine, kit atyja nem enged férjhez
menni, eljegyzi magát egy nemesi származású fattyúval, akihez mindaddig hű
marad, míg halála hírét nem veszi, s hozzá nem megy rokonához, egy nemes-
emberhez 151

HUSZONKETTEDIK TÖRTÉNET A Saint-Martin-des-Champs-i perjel hasz-
talan ostromolja Marie Heroűt nővért 167

HUSZONHARMADIK TÖRTÉNET Egy franciskánus barát, akiben a kelle-
ténél jobban bízott egy perigord-i nemesember, a halálát okozza ennek, a felesé-
gének meg a gyermekének 178

HUSZONNEGYEDIK TÖRTÉNET A kasztíliai királyasszony szerelme Elisor-
ral, aki, megunva a hosszú várakozást, remeteségre adja a fejét 185

HUSZONÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy ifjú herceg szerelme egy párizsi ügyvéd
feleségével 194

HUSZONHATODIK TÖRTÉNET Avannes úr egy okos hölgy tanácsai által
megmenekül ama veszedelemből, amelybe egy pamplonai hölgy szerelméért ke-
rült 199

HUSZONHETEDIK TÖRTÉNET Egy hercegnő szobainasának a felesége si-
kerrel megszabadul a férjénél vendégeskedő másik szolga zaklatásaitól . . . . 211

HUSZONNYOLCADIK TÖRTÉNET Bernard du Ha gascogne-i kereskedő
ember ravaszul rászedi a navarrai királyasszony jegyzőjét, aki őt akarta rászedni 213


HUSZONKILENCEDIK TÖRTÉNET Miként menekedett a bajból a car-
relles-i plébános, akit megleptek egy parasztember ifjú feleségével 215

HARMINCADIK TÖRTÉNET Egy nemesifjú förtelmes szerelme anyjával és
leányával 218

NEGYEDIK NAP
A hölgyek erényes türelméről és hosszú várakozásáról, s a férfiaknak a nőkkel
szemben tanúsított óvatosságáról

ELÖLJÁRÓ BESZÉD 224

HARMINCEGYEDIK TÖRTÉNET Hogy latorságáért megbüntessenek egy
franciskánus barátot, aki felgerjedt egy nemesember feleségére, fölperzselték a
kolostorát, s ott benn égett a többi barátokkal együtt, kik hasonló bűnben talál-
tattak 225

HARMINCKETTEDIK TÖRTÉNET Bernage, VIII. Károly király követe,
megbékít egy nemesembert a feleségével 229

HARMINCHARMADIK TÖRTÉNET Egy álszent plébánosról, aki a húgával
bujálkodott 234

HARMINCNEGYEDIK TÖRTÉNET Két franciskánus barát halálra rémül,
azt hivén, hogy vendéglátó gazdájuk, egy hentesmeSter (aki elhatározta, hogy
leszúrja a malacait), őket akarja megölni 23"

HARMINCÖTÖDIK TÖRTÉNET Egy pamplonai hölgy, ki azt hitte, hogy
veszedelem nélkül szerethet egy franciskánust, az ura segedelmével megszabadul
a veszedelemből 1**

HARMINCHATODIK TÖRTÉNET A grenoble-i Főbíró megmérgezi a fele-
ségét, bosszúból, hogy az összeszűrte a levet az egyik imokával

HARMINCHETEDIK TÖRTÉNET Loué úrasszony úgy édesgeti magához a
férjét, hogy szalmatüzet gyújt alá, amikor rajtakapja a szobalányával

Navarrai Margit

Navarrai Margit  további könyvei

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • (1981Európa Könyvkiadó) 2019. 04. 06. 21:41

    Akit érdekel Európa történelme.

  • (1981Európa Könyvkiadó) 2017. 11. 23. 10:41

    Aki kedvelte a Dekameront, ezt a könyvet is szívesen olvassa majd, melyben a koránál felvilágosultabb szerző érdekes képet rajzol a korabeli szabados állapotokról.