Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Hét évszázad magyar versei

Hét évszázad magyar versei - Komlós Aladár, Klaniczay Tibor, Lukácsy Sándor, Pándi Pál, Szász Imre - Régikönyvek
(0 vélemény)

E kötettel olyan versgyűjteményt adunk a magyar nép kezébe, amely a felszabadulás óta először foglalja össze a magyar költészet hét évszázados egészét. Kritikáink és irodalomtörténetünk hozzáfogott már haladó hagyományaink feldolgozásához és átértékeléséhez, a magyar dolgozók egyre öntudatosabb és műveltebb tömege fokozódó szeretettel olvassa klasszikusainkat. Elsősorban ennek igénye hívta létre ezt a könyvet. Aligha volt ország Európában, ahol a haladó gondolatot, a betűt, legtöbbször magát a nemzet nyelvét is olyan erős külső és belső elnyomás igyekezett elfojtani, mint nálunk. De kivételes volt az a mód is, ahogyan a nemzeti és az osztály-elnyomás ellen folytatott harc nálunk az irodalmat a maga fegyverévé tudta tenni. A vallásos kezdetek után, - amikor költészetünk önállósága, eredetisége még csak a versek nyelvében, ritmusában nyilatkozhatott meg, - költészetünk kibontakozása, igazi kezdete a tizenhatodik században szétválaszthatatlanul összekapcsolódik az idegen hódítók, elnyomók elleni harca. Költészetünk tehát már kezdeti témáiban is elsősorban politikai költészet. Petőfivel már vezető szerepet játszik politikánkban s az ellenforradalom korában is a fasizmus elleni harc gyakran használta fel álruhának, jó menedéknek, hatásos fegyvernek a művészetet és irodalmat, s a haladás gondolata nálunk legszárnyalóbban, legmagasabb színvonalon éppen költészetünkben szólalt meg. A magyar költészet hét évszázadon át hazafiságra, emberségre tanított s aki költészetünket szerette, a magyar népet szerette.

Illusztrátorok:
Győry Miklós
Borító tervezők:
Csillag Vera
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1951
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Szikra Nyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
1120 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 19.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
1.77kg
Kategória:
Előszó
Névtelenek:
Ómagyar Mária-siralom 3
Ének László királyról 4
Szabács viadala (Részletek) 5
Emlékdal Mátyás király halálára 6
Soproni virágének 7
Körmöcbányai táncszó 7
Fohászkodás 7
Apáti Ferenc:
Feddőének 7
Csáti Demeter:
Ének Pannónia megvételéről 9
Sylvester János:
Az magyar nípnek 11
Tar Benedek:
Házasságrul való dicsíret 12
Szkhárosi Horvát András:
Kétféle hitről 14
Az fejedelemségről 17
Az fösvénységről 19
Az átokról 22
Névtelen
Házasok éneki 25
Tinódi Sebestyén:
Prini Péternek, Majlát Istvánnak (Részlet) 29
Kapitán György bajviadalja 30
Zsigmond király és császárnak krónikája (Részlet) 31
Az udvarbírákról és kulkcsárokról 32
Erdéli história (Részlet) 35
Budai ali basa históriája (Részlet) 36
Kecskeméti Vég Mihály:
Az LV. zsoltár 38
Heltai Gáspár:
Hogy a halál nem fél 39
Bornemisza Péter:
Siralmas énnéköm 40
Vilmányi Libécz Mihály:
Corrector plo lectori 41
Küküllei névtelen:
História (Részlet) 41
Szendrei névtelen:
Szilágyi és Hagymási 42
Névtelen:
Cantio de militibus pulchra 45
Szegedi Kis István:
A magyaroknak siralmas éneke 49
Névtelen:
Béla király és Bankó leánya 52
Ilosvai Selymes Péter:
Az híres-neves Tholdi Miklósnak (Részlet) 56
Moldovai Mihály deák:
Éneke 56
Balassi Bálint:
Kit egy bokrétáról szerzett 60
Bizonnyal esmérem 60
Losonczy Anna nevére 62
Borivóknak való 64
Széjjel tündökleni 64
Kiben örül, hogy megszabadult az szerelemtül 65
Kit egy szép leány nevével szerzett 66
Kiben bűne bocsánatáért könyörgött 67
Egy kegyes képében 69
Kupidónak való könyörgés 70
Darvaknak szól 71
Hogy Júliára talála, így köszöne néki 72
Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról 72
Júliát hasonlítja a szerelemhez 73
Ó, nagy kerek kék ég 74
Bécsi Zsuzsannáról s Anna-Máriáról 76
Egy katonaének 76
Margaretáról 77
Zarándoknak vagy bújdosónak való ének 79
Búcsúja hazájától 80
Kegyelmes szerelem 81
Kiben az kesergő Coeliárul ír 81
Kit egy citerás lengyel leányról szerzett 82
Egy könyörgés 83
Könyörög istennek 84
Gyergyai Albert:
Árgirus históriája (Részlet) 85
Sárközi Máté:
Ének a katonákról 89
Névtelenek:
Pusztaság, kárvallás 90
Erdély veszedelméről 91
Debreczeni S.:
Katonák üdvözlete Bocskay Istvánhoz 92
Rimay János:
Egy katona éneke 94
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán, fogyásán 95
Ez világ, mint egy kert 96
Pöngését koboznak 97
Szenczi Molnár Albert:
XLII. Zsoltár 98
LXV. Zsoltár 99
Névtelenek:
Az gazdagról 100
Bethlen Gábor 101
Az rigónak ő szólása 102
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem (Részletek) 103
Peroráció 111
Az idő és hírnév 112
Névtelenek:
Zöldítsed, úristen 112
Tatár rabságban lévő erdélyiek dala 113
Ködi Farkas János:
Kádár István éneke 114
Névtelenek:
Rákóczi László éneke 116
Fegyvert s bátor szívet 117
Balogh Zsigmond:
Bánatimnak örvényében 118
Petkó Zsigmond:
Cantio Millitaris 119
Névtelenek:
Gondolkodjál, szegény magyar 121
Gyöngyösi István:
A Murányi Vénusz (Részlet) 123
Kemény János emlékezete (Részlet) 124
Thököly Imre és Zrínyi Ilona házassága (Részlet) 125
Kuruc versek (XVII. sz.)
Magyarország romlásáról 120
Bónis Ferenc éneke 131
Nimród ágyékábul 134
Papvilág Magyarországon 135
Rab prédikátorok éneke 137
Thököly hadi-tanácsa 139
Ó, szegény magyarság!
Katona és bujdosó énekek
Reménység az embert
Dal 145
Oláh Gerő 145
Buga Jakab éneke 146
Bujdosik, bujdosik szegény árva legény 147
Egy bujdosó szegénylegény 148
Szegénylegény dala 149
Petrőczy Kata Szidónia:
Jaj, szívem gyötrelmei 151
Virágénekek (XVII. sz.)
Vagyon-e, szívem, szándékodban 152
Látom az időnek 152
Az erős mágneshez hasonlatos sólymom 153
Megkötözött engem 154
Ám úgy legyen, mint akarod 154
Áll előttem egy virágszál 155
Menj el madár, menj el 155
Gonddal teljes idő 156
Ifjúság, mint sólyommadár 157
Áldott pünkösdnek 158
Kertemben nyílt piros rózsám 158
Mint az útonjáró 159
Isten áldjon meg, édes barátom 162
Megmondám, tűzégette 163
Éljetek vígan 164
Mívesek lakodalma 164
Kuruc versek
A Rákóczi-szabadságharc idejéből
A szomolányi diadalról 167
Gyászének a koroncai harcról 169
Szatmár megvételéről 172
Magyarország, Erdély, hallj új hírt! 174
Ének Vak Bottyánról 175
Csínom Palkó 176
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése 178
A szegénylegény éneke 182
Kuruc versek
A Rákóczi-szabadságharc után
Édes hazám, szánjad válásom 165
Sírva írt levelem 166
Rákóczi kesergője 186
Rákóczi-nóta 183
Én is hajdon magyar voltam 189
Megjártam a hadak útját 189
Zöld erdő harmatát 190
Paraszténekek (XVIII. sz.)
Porció-ének 103
A diák és paraszt vetélkedése 194
Nincs boldogtalanabb a parasztembernél 196
Generális insurrectio 196
Parasztének 198
Szerelmi versek (XVIII. sz.)
Nem lesz mindenkor így 199
Arany ideim folyása 199
Mint gerlice-madár 200
Boldogtalan vagyok 202
Ej, haj, gyöngyvirág 203
Adame László:
A szép fényes katonának 203
Édes dudi duduskám 205
Faludi Ferenc:
Tündérkert 205
Útravaló 207
Forgandó szerencse 207
Tavasz 207
Ráday Gedeon:
A tormába esett féreg 208
Orczy Lőrinc:
A bugaci csárdának tiszteletére 209
Bessenyei György:
Az írigy elmérül 213
Barcsay Ábrahám:
Ányos Pálnak 215
A kávéra 215
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak 216
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál 217
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet) 218
Barcsaynak 218
Gróf Zrínyi Miklósról 220
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz 221
A magáéval élni nem tudóról 221
Egy ledőlt diófához 221
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor 222
Rájnis József:
A hazáról 224
Virág Benedek:
Vitézeinkhez 224
Lantomhoz 225
Békesség-óhajtás 226
Előszózat 226
Péczeli József:
Szarkák és szajkók 227
Jobbágy, halál 227
Farkas, kutya 228
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet) 230
Egy falusi notáriusnak budai utazása (Részlet) 231
Pálóczi Horváth Ádám:
Magyar mars a török ellen 233
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után 234
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan 235
Széphalom 236
Híven szeretni 236
Hőseink a Kenyérmezején 236
Férfilélek 236
A nagy titok 236
A kész írók 237
Írói érdem 237
Szokott és szokatlan 237
A mi nyelvünk 237
Gróf Széchenyi Istvánhoz 238
Bacsányi János:
Bíztatás 240
A látó 240
A franciaországi változásokra 241
Levél egy régi várból 241
Hazafiúi aggódás 243
Bosszú tűnődés az ámító szenteskedőkre 245
Az európai hadakozásokra 246
Tűnődés 243
A rab és a madár 249
Gyötrődés 253
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál 253
A magyar író 253
A mester és a tanítvány 254
Szentjóbi Szabó László:
A reménységhez 255
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének 255
Az igaz bölcs 256
Egy ártatlan felelet 256
Az igazsághoz 257
Dayka Gábor:
Esdeklés 257
Kesergés 258
A tavasz 258
Vitéz Imréhez 259
Kis János:
Sopron tájékához 260
Földi János:
Enyim Juliska 261
Idegen szépség 261
Fazekas Mihály:
Nyári esti dal 262
Ki a boldog? 263
A debreceni első kalendáriumba 264
A debreceni kalendáriom második kiadása eleibe 265
Kalendáriom magyarázatja után 265
Hortobágyi dal 266
Rajta vitéz! 266
Egy véres ütközet estvéjén 267
A korán jött esőhöz 267
A tavaszhoz 268
Ámelihez 268
Az új bor 268
Lúdas Matyi (Részletek) 269
Csokonai Vitéz Mihály:
Konstancinápoly 274
Az esztend négy szakasza (Részlet) 276
Búcsú a magyar múzsáktól 277
Az estve 278
Zsugori uram 280
Magyar! Hajnal hasad! 281
November 282
Dorottya (Részletek) 282
Édes keserűség 286
A rózsabimbóhoz 286
Tartózkodó kérelem 287
Szemrehányás 287
Újesztendei gondolatok 287
A békekötésre 289
Lillához 291
A boldogság 291
Keser-édes 291
A tavasz 291
Siralom 292
A tihanyi ekhóhoz 292
Még egyszer Lillához 293
A reményhez 294
Dr. Földi sírhalma felett 294
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 295
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban 296
A magánossághoz 297
Egy fiatal házasulandónak habozása 298
Az ember, a poézis első tárgya 298
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 298
A farsang búcsúszavai 299
Főhadnagy Fazekas úrhoz 300
Tüdőgyulladásomról 301
Halotti versek (Részlet) 302
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem (Részletek) 304
A boldog szerelem (Részlet) 305
Berzsenyi Dániel:
Horác 306
Bucsuzás 306
Az ulmai ütközet 307
A közelítő tél 307
A magyarokhoz 308
Levéltöredék barátnémhoz 309
Búcsúzás Kemenesaljától 309
Kazinczy Ferenchez 310
A magyarokhoz 314
Életfilozófia 315
A táncok 316
Napoleonra 316
Dukai Takács Judithoz 317
Vitkovics Mihályhoz 318
A pesti magyar társasághoz 319
Új Görögország 321
Gróf Mailáth Jánoshoz 321
A poézis hajdan és most 322
Magyarósi Szőke József:
Hazai föld 324
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás 326
Vitkovics Mihály:
Pirongatol 326
A költő 327
Szedliczky Imréhez 327
Virág Benedekhez 328
Bécs és Moszkva 328
Barraihoz 328
Katona József:
Vágy 329
Az andal 329
Bánk bán (Részlet) 330
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll 335
Elfojtódás 335
Fejedelmünk, haj 336
Rákos 336
Csolnakon 337
Himnusz 337
Zsarnok 338
Vanitatum vanitas 339
Áldozat 340
Drégel 340
A szabadsághoz 340
Balassa 341
Zrínyi dala 341
Kölcsey 342
Búsan csörög 342
Huszt 343
Emléklapra 343
Rebellis vers 343
Zrínyi második éneke 343
Szemere Pál:
Bálványozás 344
Kisfaludy Károly:
A hazafi 345
Mohács 345
Rákosi szántó a török alatt 347
Szülőföldem szép határa 347
Sárga levél 348
Vörösmarty Mihály:
Mit forralt 348
Zalán futása (részlet) 349
Utóhang Cserhalomhoz 350
A gyászkendő 350
A buvár Kund 351
Puszta csárda 352
Pázmán 352
Méh 352
Csongor és Tünde (Részlet) 353
A kérő 355
A két szomszédvár (részlet) 355
Magyarország címere 356
Szép Ilonka 356
A hontalan 358
Idához 359
A szegény anya 359
Szózat 359
Késő vágy 360
Csalogány 361
A Guttenberg-albumba 361
Vashámor 361
Liszt Ferenchez 362
Éj és csillag 363
Az unalomhoz 363
Petike 364
Az élő szobor 365
Emléksorok Fáy Andrásnak 366
Egy politikus költőhöz 366
Az úri hölgyhöz 366
Laurához 367
Haragszom rád 368
Keserű pohár 368
Honszeretet 370
Ábránd 370
A merengőhöz 370
Megyei 371
Kölcsey 371
Gondolatok a könyvtárban 372
A sors és a magyar ember 374
Laurának 376
Az emberek 377
Országháza 378
Vásárhelyi Pál sírkövére 378
Mi baj? 379
Jóslat 380
Szabad sajtó 381
Harci dal 381
Átok 382
Emlékkönyvbe 383
Előszó 383
Mint a földmívelő 384
Az ember élete 384
A vén cigány 385
Fogytán van a napod
Czuczor Gergely:
Hunyadi 387
Fonóházi dal 387
Mohács 388
Korteskedés 388
Riadó 389
Ítélőszék előtt 391
A rab 391
Garay János:
Egy ismeretlen széphez 392
Kont 392
Mátyás király Gömörben 394
Örökváltság 395
Az obsitos (Részlet) 396
A költő-katona 398
Bajza József:
Apotheózis 399
Sóhajtás 400
A rab költő 401
Emma 401
Ébresztő 402
Fohászkodás 403
Haynau-dal 404
Jóslat 405
Eötvös József:
Búcsú 406
Én is szeretném 407
Mohács 407
Végrendelet 408
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére 408
Népdal 409
Vajda Péter:
Buzdítás 409
Magyar lelkület 410
Utazó magyarok 410
Székács József:
Napoleon 412
Kunoss Endre:
A vándordalok-ból 412
Nagy Imre:
Sashoz 413
Gaál József:
Az ólmos botok 413
Tóth Lőrinc:
Dugovics Titusz (Részlet) 414
Epigrammák 415
Szentiváni Mihály:
A szolgalegény 416
A vértanú 417
A dévai váron 417
Kriza János:
A villám 413
A hazatérő katona 415
Téli zöld és nyári hó 419
Úrbér 419
Pap Endre:
A pór sírja 419
Vachott Sándor:
Népdal 420
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő 420
A napipolitika költőihez 420
Petőfi Sándor:
A nemes 423
Egy estém otthon 243
Megy a juhász szamáron 424
Az Alföld 424
Csokonai 425
János vitéz (Részletek) 426
A királyok ellen 430
Magyarország 430
A jó öreg kocsmáros 431
Alku 432
A négyökrös szekér 432
A magyar nemes 432
A gyüldei ifjakhoz 433
Tündérálom 434
Sors, nyiss nekem tért 439
Dalaim 440
Várady antalhoz 441
A nép 442
Csalogányok és pacsirták 443
Nagykárolyban 444
Véres napokról álmodom 444
Reszket a bokor, mert 445
Halhatatlan a lélek 445
Egy gondolat bánt engemet 446
Szabadság, szerelem! 446
Ha férfi vagy, légy férfi 447
Kutyakaparó 447
Palota és kunyhó 448
A kutyák dala 449
A farkasok dala 449
A XIX. század költői 450
Arany Jánoshoz 450
Magyar vagyok 451
A Tisza 452
A magyar ifjakhoz 453
A nép nevében 454
Háború volt 455
Az ítélet 455
Rongyos vitézek 456
Bányában 457
Arany Lacinak 457
A gólya 458
Levél Arany Jánoshoz 461
A szájhősök 463
Beszél a fákkal a bús őszi szél 453
Szeptember végén 454
Elértem, amit ember érhet el 454
Kazinczy Gáborhoz 465
Meddig alszol még, hazám? 465
Pató pál úr 466
Okatootáia 467
A magyar politikusokhoz 468
Vasúton 468
A téli esték 469
Van-e egy marok föld 471
Mit csinálsz, mit varrogatsz ott? 472
Minek nevezzelek? 472
A puszta télen 473
Olaszország 475
A tél halála 475
Kemény szél fúj 476
Dicsőséges nagyurak 476
Nemzeti dal 477
Föltámadott a tenger 478
A királyokhoz 478
Készülj, hazám! 479
Megint beszélünk s csak beszélünk 480
A konzervatívok 480
Ausztria 481
Kiskunság 481
A magyar nép 483
A nemzetgyűléshez 484
Respublika 485
A nemzethez 486
Forradalom 487
Az apostol (Részletek) 487
Itt benn vagyok a férfikor nyarában 492
Tudod, midőn először ültünk 493
A vén zászlótartó 494
Búcsú 494
1848 495
Itt van az ősz, itt van újra 496
Itt a nyilam, mibe lőjjem? 496
Akasszátok föl a királyokat 497
Vesztett csaták, csúfos futások 497
Az év végén 498
Európa csendes, ujra csendes 499
Bizony mondom, hogy győz most a magyar 499
Az erdélyi hadsereg 500
Jött a halál 500
A honvéd 501
Szörnyű idő 503
Kerényi Frigyes:
Zsarnok 503
Nincs a szóban 503
Greguss Ágost:
Úri parancs a hajduhoz 504
Samarjay Károly:
Szegény deák 504
Harc lesz talán 505
Berecz Károly:
Népéletből 505
Anno Domini 506
Mentovich Ferenc:
A fölkelt nép 507
Zalár József:
Föl a vörös tollakkal! 507
Tompa Mihály:
A hangyákhoz 508
Ünnep 508
Némuljatok meg 509
Egy valóságos magyar gróf 509
Pusztán 510
A gályához 511
Pünköst reggelén 512
Őszi tájnak 512
A madár, fiaihoz 513
Forr a világ 513
Télben 514
Új simeon 515
Ikarus 516
Sárosi Gyula:
Arany trombita (Részlet) 517
Farsangi dal 518
Börtön-dal 519
Ingeborg, önszületése napján 520
Medgyes Lajos:
Újoncállítási népdal 521
Jósszózat 521
Börtön-dal 522
Békeszózat 522
Arany János:
Az elveszett alkotmány (Részlet) 525
Toldi (Részletek) 528
Válasz Petőfinek 531
A szegény jobbágy 532
Toldi estéje (Részletek) 533
Eldorádó 534
Nemzetőr-dal 535
Mit csinálunk? 536
János pap országa 536
A rablelkek 538
Április 14-én 539
Haj, ne hátra, haj, előre 539
Rásüt az esthajnal 540
Névnapi gondolatok 540
Emléklapra 542
Évek, ti még jövendő évek 543
Koldus-ének 543
Letészem a lantot 545
Egynémely nagyocska emberre 546
Írószobám 546
A lacikonyha 547
Ősszel 548
Bolond Istók 549
Toldi szerelme (Részletek) 552
Családi kör 556
Kertben 558
A költő hazája 559
A dalnok búja 561
Ó, ne nézz rám 562
Visszatekintés 563
Rozgonyiné 564
Alkalmi vers 565
V. László 566
A vígasztaló 567
Keveháza 568
Mátyás anyja 571
A fülemile 572
Szibinyáni Jank 574
Emlények 575
Szondi két apródja 575
A walesi bárdok 578
Balzsamcsepp 580
A lejtőn 580
Reményinek 581
Juliskához 581
Széchenyi emlékezete 582
Rendületlenül 585
Kies ősz 587
Magányban 589
Vojtina ars poétikája 589
Buda halála (Részletek) 592
Bolond Istók, II. (Részlet) 597
Epilógus 598
Vásárban 599
Tamburás öreg úr 600
Tengeri-hántás 601
Midnvégig 602
A régi panasz 603
A tölgyek alatt 604
Kozmopolita költészet 605
Híd-avatás 605
Népdal 607
Ének a pesti ligetről 607
Plevna 609
Vörös Rébék 609
Intés 611
Dal fogytán 611
Civilizáció 611
Lévai József:
Nép és király 612
A nádori palotában 612
Mikes 613
Szüretünk 614
Gyulai Pál:
Hazám 615
Hadnagy uram 615
Magyar költők 615
Szüreten 616
Szeretnélek még egyszer látni 616
Horatius olvasásakor 617
A népszerűség (Részlet) 618
A táblabíró 619
Szász Károly:
Pestre, Pestre! 620
Iduna 621
Franciaországhoz 621
Madách Imre:
Dalforrás 623
Ó- és újkor 624
Nem féltelek, hazám! 626
Csak béke, béke 626
Nép szava 627
Az ember tragédiája (Részletek) 627
Tóth Kálmán:
Előre! 630
Befútta az utat a hó 631
Jókai Mór:
John Bull galantéria és vegyeskereskedése 631
Milyen fából faragják a bíbornokot? 632
Zilahy Károly:
Reményi Edének 632
Bajza Jenő:
A Duna 633
Ormódy Bertalan:
Nehéz napokban 634
A néger 634
Balogh Zoltán:
Kolumbusz 635
Horvát Boldizsár:
Egy praktikus főpaphoz
Vajda János:
A honárulókhoz 639
Siránok 640
A virrasztók 640
Hajótöröttek 641
Luzitán dal 642
A kárhozat helyén 643
A váli erdőben 644
Húsz év múlva 644
Az üstökös 645
Megnyugvás 645
Jubiláte! 647
Nyári les 649
Vasúton 649
Végrendelet 650
De profundis 650
Nádas tavon 651
Emléksorok 652
Harminc év után 652
Lenni vagy nem lenni 653
Sodoma 656
Credo 657
Nyári éjjel 658
Búcsú a naptól 658
Tolnai Lajos:
Koldusok éneke 659
Kislányom emlékére 661
Thaly Kálmán:
Esztergom megvételéről 661
A kölesdi harcrul 663
Ocskai Lászlórul való ének 664
Bújdosó Rákóczi 666
Dömötör János:
Sötét éjben 667
Arany László:
A délibábok hőse (Részletek) 668
Darmay Viktor:
A kommünről (Részlet) 672
Ó, hogyha tudnám 672
Reviczky Gyula:
Első szerelem 673
Petőfi él! 674
Ősz felé 675
Ma született a Messiás! 675
A volkov-temető 676
Pálma a Hortobágyon 676
A kenyér 677
Magdolna 678
Számlálgatom 678
Útra készen 679
Március tizenötödikén 679
Komjáthy Jenő:
A homályból 680
Emléksorok 680
Siralom 681
Mind hasztalan! 682
Önvád 682
Törj össze mindent 683
A börtönből 684
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv 685
Zsákhordó 686
Endrődi Sándor:
Gyönge violának 687
A homályban 687
Langsam Tóbiás 688
Szabó Endre:
A betyárnak jól van dolga 689
Május elsején 689
Ének a magyarok istenéről 690
Kiss József:
Ó, mért oly későn 691
Tüzek 691
Stanzák 693
Nagy fekete erdő 693
A Krnyáz Potemkin 693
Hova? 694
Inczédi László:
Hajdan és most 695
Gárdonyi Géza:
Ygazság a földön (Részlet) 696
Éjjel a Tiszán 698
Szeptember 699
Kozma Andor:
A kárthágói harangok 699
Varga Gyula:
A vén komfortáblis ló 701
Kevés a vetés 701
Szőlőhegyen 702
Palágyi Lajos:
Mit tettem eddig? 702
Lívia (Részlet) 703
Szentessy Gyula:
Gyári lányok 703
Új élet 704
Pásztor Árpád:
Vérbetűkkel 705
Ady Endre:
Góg és Magóg fia vagyok én 709
A magyar Ugaron 709
Harc a Nagyúrral 710
Párisban járt az ősz 710
A magyar Messiások 711
Az ős Kaján 711
Álom egy méhesről 712
Az Értől az Oceánig 713
A papok istene 713
Fölszállott a páva 713
Egy megtalált könyv 714
Az Illés szekerén 714
Az Isten harsonája 715
Magyar jakobinus dala 715
A téli Magyarország 716
Dózsa György lakomáján 716
A vörös Nap 716
Emlékezés Táncsics Mihályra 717
A Hadak Útja 717
A grófi szérűn 718
Csák Máté földjén 719
A csillagok csillaga 719
Új várak épültek 719
Dózsa György unokája 720
Májusi zápor után 720
A rothschildék palotája 720
Kacag a föld 721
Földrengés előtt 721
Szeretném, ha szeretnének 722
Bujdosó kuruc rigmusa 722
Esze Tamás komája 723
Séta bölcső-helyem körül 723
Proletár fiú verse 724
Az öreg Kunné 724
Az Anti-Krisztus útja 725
Gőzösről az Alföld 725
A márciusi Naphoz 726
Az utolsó kuruc 727
A Tűz márciusa 727
A tavalyi cselédekhez 728
Az új kísértet 729
Történelmi lecke fiúknak 730
Fajtáddal együtt átkozlak 730
A nagyranőtt Krisztusok 731
Elbocsátó, szép üzenet 732
Hűség aranyos kora 733
Új, tavaszi sereg-szemle 734
Rengj csak föld 735
Ének aratás előtt 736
Barangolás az országban 736
Rohanunk a forradalomba 737
A Mindegy átka 738
Hunn, új legenda 738
A Tűz csiholója 737
Most már megállhatok 740
Ülj törvényt, Werbőczi 740
Sípja régi babonának 741
Az idő rostájában 741
A cigány vonójával 741
Kétféle velszi bárdok 741
Véres panorámák tavaszán 742
Egyszer volt csak 744
Vallomás a szerelemről 744
A mesebeli János 744
Emlékezés egy nyár-éjszakára 745
Ember az embertelenségben 745
Véresre zúzott homlokkal 746
Intés az őrzőkhöz 747
Elhanyagolt véres szívünk 747
Mag hó alatt 748
Krónikás ének 1918-ból 748
Az eltévedt lovas 749
A halottak élén 749
És mégis megvártalak 750
Őrizem a szemed 750
Beteg szívemet hallgatod 750
Nézz, drágám, kincseimre 751
Ifjú szívekben élek 751
Elégedetlen ifjú panasza 752
Kaffka Margit:
Petike jár 752
Hajnali ritmusok (Részlet) 754
Litánia 754
Záporos folytonos levél 755
Gyóni Géza:
Csak egy éjszakára 757
Egy gyöngédlelkű grófnőhöz 758
Isten kegyelméből 759
Oláh Gábor:
Forradalom 760
Napfordulás korszaka 761
A Hortobágyon 762
Somlyó Zoltán:
Ebéd 762
Bölcsődal 763
Külváros 1926 763
Nem az én letem ez 764
Babits Mihály:
Itália 765
Május huszonhárom Rákospalotán 765
Fortissimo 765
Dal, prózában 767
Petőfi koszorúi 768
Utca, délelőtt 769
Cigány, a siralomházban 769
Mint a kutya silány házában 770
Vers a csirkeház mellől 771
Verses napló (Részlet) 772
Esős nyár 773
Ősz és tavasz között 773
Jónás könyve (Részletek) 775
Talán a vízözön 776
Lelkem kiszikkadt mezején 777
Tóth Árpád:
Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz 773
Elégia egy rekettyebokorhoz 779
Egy régi ház előtt 780
Őszi szántás 781
Március 782
Az új isten 783
Arany felhő 784
Két régi költő 785
Aquincumi korcsmában 785
Körúti hajnal 785
Az ősök ritmusa 785
Rozskenyér 787
Jó éjszakát! 788
Esti sugárkoszorú 788
Bazsalikom 789
Áprilisi capriccio 789
Erdőszél 790
Juhász Gyula:
Magyar népem 791
Profán litánia 791
Áldott e bánat 791
Magyar táj, magyar ecsettel 792
Milyen volt 792
Magyar nyár 1918
A munka 793
A munkásotthon homlokára 793
A dolgozókhoz 794
Dózsa feje 794
Petőfi-centenárium 795
A tápai Krisztus 795
Tápai lagzi 795
Új vallomás 796
Magyar tél 796
Gulácsy Lajosnak 796
Fructidor 797
Anna örök 798
Emberi hitvallás 798
Kosztolányi Dezső:
A vér és tűz dala 799
Boldog, szomorú dal 800
A nagyvárosban éltem 800
Éji riadalom 801
Közéleti kitűnőség 801
Februári óda 802
Szeptemberi áhitat 803
Karinthy Frigyes:
Martinovics 804
Így írtok ti (Részletek) 805
Méné tekel 806
Kemény Simon:
Napos februári dél a dunaparton 807
Európa elrablása 807
Emőd Tamás:
Írás a palackban 808
Reményik Sándor:
Nocturne 809
Nyomdában 810
Nagy Zoltán:
A ketrec 810
Elégia 811
Ének a temető kapujában 811
Balázs Béla:
Vonatom zümmögi 812
Dallá halnotok így kell 813
Tábortűz mellett, vörös őrségen 813
Emigrációs karácsonyi ének 1939-ben 814
Hamburger Jenő:
Latinka-ballada 817
Komját Aladár:
Meghalt Lenin 818
Magyar dolgozók bíztatása 818
November 7 819
A "sárga csőcselék" fölállt 819
Gyermekkor 820
A nemzetközi-brigád indulója 820
Bányai Kornél:
Vasénekű testvéreim 821
Vadember 821
Alföld 822
Szépség mezőin 823
Sárközi György:
Virágok beszélgetése 823
Reggeli dal 824
Kilátó 824
Közeledő léptek 825
Higgy a csodában! 825
Kesergő 826
József Attila:
Megfáradt ember 827
Lidi nénémnek 827
Tiszta szívvel 827
Biztató 828
József Attila 828
Fiatal asszonyok éneke 828
Áldalak búval, vígalommal 829
Ringató 829
Anyám 829
Tiszazug 830
Nyár 830
Favágó 830
Bánat 831
Harmatocska 831
Esik 831
Áradat 832
Regős ének 833
Bethlehem 833
Betlehemi királyok 833
Egy költőre 834
Ady emlékezete 834
Tömeg 835
Szocialisták 835
Végül 836
Külvárosi éj 837
Holt vidék 838
Mondd, mit érlel 838
Munkások 839
Medvetánc 840
Eső 840
Fagy 841
Határ 841
Bánat 842
Reménytelenül 842
Téli éjszaka 842
A tőkehaszon balladája 844
Búza 844
Lebukott 845
Elégia 845
Óda 847
Falu 847
Vígasz 848
Eszmélet 849
Mama 850
Ha a hold süt 851
A város peremén 851
Levegőt! 852
A Dunánál 853
Egy spanyol földmíves sírverse 854
Kirakják a fát 854
Judit 855
Nagyon fáj 855
Kései sirató 856
Altató 857
Ars poetica 857
Thomas Mann üdvözlése 858
Születésnapokra 858
Március 859
A költő hasztalan vonít 860
Hazám 860
Flórának 862
Flóra 862
Talán eltűnök hirtelen 864
Már régesrég... 864
Íme, hát megleltem hazámat 865
Salamon Ernő:
Gyerekdal 865
Békevers 866
Különféle találmányok 867
Gulyás Pál:
Csokonai gúlája előtt 868
Az atom imája 868
Dsida Jenő:
Harum dierum carmina 869
Csokonai sírjánál 869
Miért borultak le az angyalok viola előtt (részlet) 871
Fenyő László:
Hová lettek a költők? 873
Márciusi álom 873
Emigránsok 874
Forgács Antal:
A háború kétszázkilencvenharmadik napján 875
Éjfél 875
Mint az állat 875
Radnóti Miklós:
Hispánia, Hispánia 876
Tétova óda 877
Mint észrevétlenül 877
Nem tudhatom 878
Nem birta hát 879
Ó, régi börtönök 880
Sem emlék, sem varázslat 880
Majális 881
Töredék 881
Hetedikecloga 883
Levél a hitveshez 883
A la recherche 884
Erőltetett menet 885
Razglednicák 886
Heltai Jenő:
Csavargó 889
Mozi 889
Szabadság 890
Dutka Ákos:
A vörös táltos 891
Új ekék 891
Füst Milán:
A szőlőműves 892
Levél a rémületről 892
Szép Ernő:
Tiszapart 893
Pitypang 893
Kassák Lajos:
Márciusok 894
Népgyűlés 894
Mesteremberek 895
Áprily Lajos:
Március 896
A kor falára 896
Gábor Andor:
Az én hazám 898
Tiszt urak 897
Megvertek egy asszonyt 898
Évfordulón 900
Páncélautó 900
Sorozáskor 901
Gellért Oszkár:
A Petőfi-centenáriumra 902
Valamit a végtelen sugarakból 902
Dicsekvő gyökerek 903
Soroksár 903
A végső repülésre 903
Lányi Sarolta:
Lenin a ravatalon 904
Kaukázusi utazás 905
Nadányi Zoltán:
A testőr 906
Te már seholse vagy 906
Fodor József:
A paradicsomok és a kert 907
Szelídlábú napjaim 907
Nép 908
Piros fejfák 908
Kőtörő 909
Szabó Lőrinc:
Testvérsiratók (Részlet) 909
Operába indul az autó 910
Hajnali rigók 911
Illyés Gyula:
Elégia 911
Óda egy hivatalba lépő ajgán miniszterhez 912
Három öreg 913
Testvérek 915
Dózsa György beszéde a ceglédi piacon 916
Ifjuság (Részlet) 917
Nem menekülhetsz 918
Hősökről beszélek (Részlet) 919
Egy barackfára 920
A mécsesre a diófán 921
Ég kék 921
Ozorai példa 922
Vadak etetése (Részletek) 922
A kacsalábon forgó vár 923
Dűlő-út 928
Rendet 929
Nem volt elég 929
Megy az eke 930
Cserepező 931
Gabrovoban 932
Amikor a Szabadság-hídra a középső részt fölszerelték 932
E megmozdult világban 933
Két kéz (Részlet) 933
Jegyzőfüzet (Részletek) 935
Az építőkhöz 936
Jankovich Ferenc:
Áldj meg minket, Jézus! 937
A nyúl éneke 938
Szántód partjainál 938
Sej, a mi lobogónkat 939
Keszthelyi Zoltán:
Júliusban 940
Őszi bíztatás 940
Kis Ferenc:
Fogházban 941
Márciushoz 942
Szelíd húrokon 942
Arckép 943
Hajnal Anna:
Füzes (részlet) 944
Sztálin 945
Weöres Sándor:
Tavaszi dal 945
Grófkisasszony 945
Jékely Zoltán:
Apotheozis 947
Vasvári Pál nyomában 947
Vas István:
Egy ifjú költőhöz 948
Nem a halál 949
Nyarak 949
Csikók 950
Zelk Zoltán:
Békabánat 951
Úgy tudlak téged 951
Ha nem tudnálat 952
Egy vöröskatona sírjánál 953
Zuglói reggel 953
A pártos éneke 954
Negyven és százezer 955
Vörös katonák 958
Párbeszéd 957
A hűség és a hála éneke 957
Kommunisták 959
A Lenin-mauzóleumban 959
Szüdi György:
Felszabadulás 960
Képes Géza:
Levél egy népi-kollégistához 961
Vészi Endre:
Fiatal munkás 963
Budapest 964
Benjámin László:
Óda a fiatal költőkhöz 965
E kisvárosban 966
Ha szent a föld 967
Egy költő-kritikusomhoz 967
Tavasz Magyarországon 968
Erdőben éltem 969
Örökké élni 970
Dobó István 971
Lenin 971
Mindennap győzelem 972
Nyolcszázmillió 973
Számadás 974
Devecseri Gábor:
A béke katonái 975
Terv 976
Kónya Lajos:
Egy összeesküvésre 977
Foggal-körömmel is 977
Fények a Dunán 978
Szerelmes vers, betegágyon 979
Évgyűrűk (Részletek) 979
El a kezekkel Koreától! 981
Somlyó György:
"Dunánk szélén" 982
Aczél Tamás:
Enyingi járás 984
Az ezüst erdőben 985
Kuczka Péter:
Nem adom senkinek 986
Az élet szép 986
Siettem haza 987
Ballada Kim Gun Ok kapitányról 987
Darázs Endre:
Díszmenet 988
Asztalos Sándor:
Szabad életünk törvénye (Részlet) 989
Mitra (Részlet) 990
Nagy László:
Zuhatag 992
Levél barátomnak a plovdivi vásárról 992
A tüzér és a rozs 993
Tamási Lajos:
Bojtor Vaszi balladája 993
Őszi sorakozó 994
Juhász Ferenc:
A Sántha-család (Részletek) 995
Apám (Részlet) 999
Fiatal házasok, virágzó fák 1001
Beszélgetés 1002
Kora esti ének 1002
Népköltészet
Regősének 1005
Kerekes Izsák 1006
Nóta Dakó Sándorról 1007
Budai Ilona 1008
Kádár Kata 1009
Nagy Bihal Albertné 1011
Molnár Anna 1012
Kőmíves Kelemenné 1014
Nyomorúság az életem 1015
Minapában Debrecenből 1016
Felszántom a császár udvarát 1017
Izend meg 1017
Most akadtam, babám 1017
Kimegyünk egrercírozni 1018
Nagyabonyban csak két torony látszik 1018
Azér, hogy én bé vagyok sorozva 1018
Ezernyolcszáznegyvennyolcba 1018
Látom a szép eget 1019
Ha elmegyek katonának 1019
Most szép lenni katonának 1019
Kossuth Lajos azt izente 1019
Háromszínű lobogót tart a magyar 1020
Kecskemét is kiállítja 1020
Rózsa virít 1020
Zúg az erdő 1021
Damjanics a vezérünk 1021
Kossuth Lajos azt írta 1021
Kitelt már a hideg ősz 1021
Két szem szilva 1021
Ágas-bogas a diófa teteje 1021
Áldja meg az isten 1021
Kossuth lova 1022
Jobb szerettem volna 1022
Szennyes az én ingem 1022
Majd elkészül mán majd az a vasút 1022
Kossuth Lajos a Bakonyban 1023
Garibaldi csárdás kis kalapja 1023
Lobog a nemzeti zászló 1023
Könnyű a németnek 1023
Ócsó mán a pásztor 1024
Dudariak nem élhetnek 1024
Csütörtöki napon 1024
Intéző úr kiáll az eresz alá 1024
Jaj istenem, de bajos a szegénynek 1025
Aladáron azér nem jó szolgálni 1025
Nincsen rosszabb, mint a szegény béresnek 1025
Hozd el, uram isten, kiskarácsony napját 1025
Haj, Dunárul fuj a szél 1025
Érik a szőlő, hajlik a vessző 1026
Béres vagyok, béres 1026
A hatvani hodályba 1026
Indul a gőzös 1026
Jó a földje a hédervári határnak 1026
Verje meg az isten 1027
Nem jó mán a Tóth úr masinája 1027
Farkas Julcsa 1027
El kéne indulni 1027
Szendre báró leánya 1028
Verd meg, uram 1029
Szegénylegény, ne menj 1029
A pozsonyi kisasszony 1029
Olyan fürge, mint az ürge 1030
Járjad, pap uram, a táncot 1030
A panyiti halas-tóba 1030
Kedves feleségem 1030
Hej páva, hej páva 1032
A rossz feleség 1032
A három árva 1033
Sobri 1033
Mikoir Rózsa Sándor 1034
Amott legel, amott legel 1034
A főcinkos 1034
Fehér Anna 1036
A rab legény 1037
Felszállott a páva 1038
Elmegyek, elmegyek 1038
Elmennék én valamerre 1038
Hazám, hazám, édes hazám 1038
Porcsalmai Palkó 1039
Istenem, mi lelt engemet 1039
Elindultam szép hazámbul 1039
Amerre én járok 1040
Szólnak a kakasok 1040
Amerikás magyarok éneke 1040
Őrmester úr, az áldóját magának! 1041
Hideg szél fúj, édesanyám 1041
Búsan búgó bús gerlice 1041
Magos hegy közt lakom 1042
Menj el, virág, virágozzál 1042
Az én galambomnak 1042
Egy kicsi madárka 1043
Hervad a rózsa 1043
Száraz ágról messze repül a madár 1044
Valaki jár a kertembe 1044
Nem vagyok én oka semminek 1044
Megrakják a tüzet 1044
Megyen már a hajnalcsillag lefelé 1044
Angoli Borbála 1045
Mi vót, édes mátkám 1046
Erdő, erdő, de magos vagy 1046
Csillagok, csillagok 1046
Magas hegyen lakom 1047
Görög Ilona 1047
Izent nékem a gavallér 1048
Egyszer egy királyfi 1049
Szép Ilona 1050
Mikor éngem férjhez adtak 1051
A tücsök meg a légy lakodalma 1051
A kenderem kiázott 1052
Hej páva, hej páva 1052
Ó, friss galamb, örülhetsz 1052
Ahon egy virágos kertbe 1052
Ha én rózsa volnék 1052
Tavaszi szél vizet áraszt 1053
Elment a két lány virágot szedni 1053
Hej, tulián, tulipán 1054
Gerencséri utca 1054
Aki szép lányt akar venni 1054
Siroki erdőben 1054
Cifra bunda szegre van akasztva 1054
Ó, be sok hal terem a nagy Balatonban 1055
Vagyok olyan legény, mint te 1055
Már én többet Vígbogácsnak 1055
Elment az én babám állami gazdaságba 1055
Pentelei hármas kocka de magos 1056
Gyertek, lányok, öltözzetek fehérbe 1056
Jegyzetek
A kötet költői 1059
Jegyzet-szótár 1079
Tartalomjegyzék 1106

Komlós Aladár

1892 - 1980
Komlós Aladár (született: Kredens, álnév: Koral Álmos; Alsósztregova, 1892. december 10. – Budapest, 1980. június 22.) magyar író, költő, műfordító, irodalomtörténész.

Komlós Aladár  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
800 Ft 560 Ft
50%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1974
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft
20%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1976
Antikvár könyv
700 Ft 560 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...