Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Hidrológiai statisztika Egyetemi tankönyv

Hidrológiai statisztika - Reimann József, V. Nagy Imre - Régikönyvek
Hidrológiai statisztika - Régikönyvek Hidrológiai statisztika - Régikönyvek Hidrológiai statisztika - Régikönyvek Hidrológiai statisztika - Régikönyvek
(0 vélemény)
Illusztrátorok:
Zeikfalvy Lenke
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1984
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Szegedi Nyomda
ISBN:
9631766470
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
519
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Bevezetés 11
1. Valószínűségszámítási alapfogalmak 17
1.1. A valószínűség fogalma és szerepe a hidrológiában 17
1.1.1. A véletlen esemény fogalma 17
1.1.2. A valószínűség fogalma 22
1.1.3. Kombinatorikai alapok 27
1.1.4. Példák a valószínűségek kombinatorikus kiszámítására 33
1.1.5. Feltételes valószínűség és függetlenség 37
2. Valószínűségi változók és valószínűségeloszlások 50
2.1. A valószínűségi változó és a valószínűségeloszlások fogalma 50
2.1.1 A valószínűségeloszlásokra vonatkozó általános ismeretek 50
2.1.2. A többdimenziós eloszlás fogalma 59
2.1.3. Feltételes eloszlás- és sűrűségfüggvény 62
2.1.4. A valószínűségi változó Monoton fÜg‚iv. énYékiek eloszlása 67
2. I .5.Két független valószínűségi változó ösizegének eloszlása 67
2.1.6. Két független valószínűségi változó szorzatának és hányadosának eloszlása 69
3. Valószínűségeloszlások jellemzői 71
3.1. A várható érték fogalma és tulajdonságai 72
3.2. A feltételes várható érték 76
3.3. A szórás fogalma és tulajdonságai 78
3.4. A valószínűségi változók momentumai 81
3.5. A korrelációs együttható 84
3.6. A generátorfüggvény és a karakterisztikus függvény 'T 88
3.6.1. A generátorfüggvény 88
3.6.2. A karakterisztikus függvény 89
4. A fontosabb valószínűségeloszlások áttekintése 92
4.1. Diszkrét valószínűségeloszlások 93
4.1.1. Egyszerű alternatíva 93
4.1.2. A binomiális eloszlás 94
4. I .3.A polinomiális eloszlás 101
4.1.4. A geometriai eloszlás 10•
4.1.5. A Poisson-eloszlás 1051
I
.'
h
4.) 1 7,
4 1 2 8
4,2.29.
41.
4.3.1.
4.3.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.6.5.
5.6,6.
5.7.
5,8,
5,8.1.
5.8.2.
5.8,1.
5,134.
5.8.5.
5,0,
1.9.1.
5,9.2.
5,9 .1.
S.4.4.
6.
6,2,
6 2,1.
I
1.1,11,■
1111,1
11131,',
11•1/111,
1
1,1111,1111A',
1,0/,
11.,I 111.111
lé,
"II
111,1
11,.
1
IIItLn,
1,
1,
I
t.1■111.
(..11,1wlo
1111111.1
111,311,
..........
11
'''11
III
111,,,P,,i
el1,1/1.,1
1,1 I
Nletikel tele clowlá,
N1111111'11,
1,111.,
r
A
I $.,1)v1
Ide /
ciostlas
A/ egyenletes elosztás
I tUrináhn eloszlások
A (iumbel•féle elosztás
A nagy uámuk törvénye
A nagy vámok törvényének Bernoulli-féle alakja
A centrális határeloszlás tétele
A matematikai statisztika és annak hidrológiai alkalmazásai
A hidrológiai statisztikai módszerek sajátosságai
A matematikai statisztika mint a valószínűségelmélet egy fejezete
A statisztikai minta
A statisztikai függvény
Az empirikus eloszlásfüggvény. Glivenko tétele
A legfontosabb empirikus jellemzők
A mintaközép
Az empirikus medián
Az empirikus kvantilisek
Az empirikus szórásnégyzet
A variációs tényező
Az aszimmetriatényező
A tapasztalati sűrűségfüggvény
A rendezett minták elméletének elemei
A rendezett minta fogalma
A rendezett mintaelemek eloszlása
A rendezett mintaelemek eloszlása exponenciális eloszlás esetén
A maximális túllépések eloszlásának meghatározása
A Kolmogorov—Szmirnov-típusú határeloszlások
Grafikus eloszlásvizsgála t
Valószínűségi hálózatok
Közelítő paraméterbecslések
Valószinűségi változók átalakítása
A bekövetkezési valószínűség és a tervezési kockázat
Statisztikai becsléselmélet
A becslés problémája
A becslés módszerei
A momentumok módszere
A ittaximum•likelihood-módszer

I
I
Itt
io
12?
124
1? /
I t1
Itt
143
151
I 53
155
157
158
159
165
168
168
171
176
177
178
181
183
185
187
187
189
189
190
192
192
194
203
203
204
207
209
214
218
218
224
230
232
236
236
237
238
240
1,
1
(,
I
I
‹,
t

I.
t
t
1,
I
•1
‘,
6.4
I.
6.4,2
6.4 1
6,4..1,
7,
7. I .
7.1.1.
7.2.
7,3.
7.4'
7.5.
7.5.1.
7,5.1.1.
7.5.1.2.
7.5.1.3.
7,5.2.
7.5.3.
7.5.3.1.
7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.
7.5.7.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.2.1.
7.6.2.2.
7.6.2.3.
7.6.2.4.
7.6.2.5.
7.6.2.6.
7,6.2.7.
7.6.3.
7.6.3.1.
7.6.3.2.
7.6.3.3.
7.6.4.
7.6.5.
7.7.
7.7.1.
A 1~414 tulajdonságai
248
A becslés torzítatlansága
248
A becslés hatásfoka
250
Irőson konzisztens és konzisztens becslések
252
A Cramer
Rao-egyenlőtlenség
253
Elégséges becslések
256
Intervallumbecslés. Megbízhatósági (konfidencia-) intervallumok 259
A normális eloszlás várható értékének konfidenciaintervalluma
261
A normális eloszlás szórásnégyzetének konfidenciaintervallurna
262
Al exponenciális elosztás d paraméterének kontidenciaintcrvalluma
263
A/ di
vizállástúllépések empirikus eloszlásfüggvényének konlidenciaintervalluma 266
Statismkai hipotézisek vizsgálata
267
A stat is/tikai hipotézisvizsgálat hidrológiai sajátosságai
267
Paraméteres és nem paraméteres problémák
270
A statisztikai próba
270
A próba erőfüggvénye
274
A statisztikai próbák általános tárgyalása
277
Paraméteres próbák
278
A Student-féle t-próba
278
Egymintás eset
278
Kétmintás eset
281
Hidrológiai alkalmazások
281
A Welch-próba
286
Az F-próba
287
Hidrológiai alkalmazások
292
Több szórás megegyezésének vizsgálata: a Bartlett-próba
293
A Pitman-próba
294
Több normális eloszlású valószínűségi változó várható értékének összehasonlítása
(szórásanalízis)
295
Szekvenciális módszer hipotézisvizsgálata
299
Illeszkedésvizsgálat
106
Az illeszkedésvizsgálat feladatai
306
A z2-próba
107
Csapadékadatok eloszlása
109
Csapadék előrebecslésének értékelése
312
Az árhullámok számának eloszlása
114
Az árvízi vizállástúllépések nagyságának eloszlása
315
A vízhozamgörbe illesztése
117
A;(2-próba alkalmazása homogenitásvizsgálatra
119
Függetlenségvizsgálat 72-próbával
120
A Kolmogorov-próba
121
Vízállásmaximumok illeszkedésvizsgálata
325
Az árvizi vizállástúllépések illeszkedésvizsgálata
327
A maximális árvizi túllépések eloszlásának illeszkedésvizsgálata
328
Normalitásvizsgálat a mintaelemek transzformációja alapján (Sarkadi-próba)
330
Az exponenciális eloszlásra vonatkozó hipotézis vizsgálata (Störmer-próba)
331
Homogenitásvizsgálat
132
A homogenitásvizsgálat általános célkitűzései
112


7.7.2.
A WIlcoxon•próba
114
111.2.5.
Korreláció a Markov-láncokban
466
7,7.3,
llomogenitásvizsgálat kombinatorikus módszerrel
138
10.2.6.
Markov-lánc állapotai közötti függőség vizsgálata információelméleti eszközökkel
468
7.7.4.
A Kolmogorov
Szrnirnov-féle késmintás próba
342
10.2.7.
Összetett Markov-láncok
471
7.7.5.
Néhány homogenitásvizsgálati módszer összehasonlítása
144
111.2.8.
Véges vagy megszámlálhatóan végtelen sok állapotú Markov-folyamatok
473
7.8.
Véletlenségvizsgáat
147
10 t
Stacionárius folyamatok a hidrológiában
476
7.8.1.
A Wald•—Wolfowitz-próba
348
10 1 I.
A stacionárius folyamatok jellege
476
).8.2.
Futampróbák alkalmazása
350
10 1 2
Alkalmazási példák
480
7.9.
Események valószinűségére vonatkozó hipotézisek vizsgálata
152
1(1.3.2.1. Stacionárius véletlen sorozatok
480
7.9.1.
A
(A) = p nullhipotézis ellenőrzése
352
10.3.2.2. Folytonos stacionárius folyamatok
481
7.10.
A döntésfüggvények elméletének elemei
354
10.3.3.
Ergod-tétel stacionárius folyamatokra
484
7.10,1.
A statisztikai döntési eljárás
355
10.4.
Hidrológiai idősorok elemzésének néhány statisztikai módszere
486
7.10.2.
Veszteségfüggvény és kockázatfüggvény
556
10.4.1.
Trendvizsgálat
486
7'10.3.
A Bayes-féle döntési elv
357
10.4.2
Periódusvizsgálat
488
7.10.4.
Árvédekezési döntések
361
10.4.3.
Autoregresszív modellek
498
8.
Korrelációanalízis
365
10.4.4.
Az átlagfüggvénytől való maxikális eltérések vizsgálata
508
8.1.
A sztochasztikus kapcsolatok jellemzése
165
Irodalomjegyzék
511
8.2.
A regressziós függvény
368
Tárgymutató
517
8.3.
A korrelációs együttható statisztikai vizsgálata
369
8,4.
Az indikátorkorreláció
372
8.5.
Az indikátorkorreláció becslése
376
8.6,
Függőségvizsgálat a kvantilisértékek segitségével
380
8,7,
Valószinüségek közelítő kiszámitása kétdimenziós valószínűségeloszlások esetén
381
8.8.
Extrernális értékek sztochasztikus kapcsolata kétdimenziós eloszlások esetén
386
9,
Információelméleti meggondolások valószihűségi változók közötti sztochasztikus kap-
.,
csolatok vizsgálatára
388
10.
Árvízi vízállások sztochasztikus kapcsolatai
395
Regresszióa na I izis
198
II
I
,
A legkisebb négyzetek módszere. A regressziós görbe
398
9,2,
Regresszió kétváltozós normális eloszlás esetében
399
9.3.
Lineáris regresszió becslése a statisztikai mintából
401
9.4,
Két változó lineáris függvénykapcsolatának statisztikai vizsgálata
4I 1
9, 5,
Regressziós felület és sík
413
9.6.
Többváltozós lineáris függvénykapcsolat. A Gauss-féle normálegyenletek
416
9./•• I
Polinomiális regresszió
423
9
7.
Parciális korreláció
424
9
1.1.
Többszörös korreláció
426
1, 8
Regresszióvizsgálat a kvantilisgörbével
427
9 I‹
I.
A kvantilisgörbe alkalmazása árhullámok vizsgálatára
433
I> 9
Több mérőállomás adatainak összevonása
435
9
III,
Kapcsolatvizsgálat belső függést mutató adatsorok esetén
437
In
A sztochasztikus folyamatok elméletének elemei. Markov-láncok
439
Itt.l.
A víz körforgása mint sztochasztikus folyamat
439
10.2.
Markov-láncok. Markov-folyamatok
445
10.?.I.
A Markov-lánc fogalma
445
10
'
Alkalmazási példák
448
Tározók kiürülési. ill. lúlfolyási valószínüségeinek meghatározása
453
Hidrológiai iddsorok crgodicitása
461


Reimann József

Reimann József  további könyvei

60%
Hűségpont:
 
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 480 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...