Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Horthy Miklós titkos iratai

Horthy Miklós titkos iratai - Szűcs László, Szinai Miklós - Régikönyvek
Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek Horthy Miklós titkos iratai - Régikönyvek
(0 vélemény)

Magyarország ​legújabb kori történetéből 25 év Horthy Miklós nevével kapcsolódik össze, mégis nagyon keveset tudunk az ellenforradalom vezetőjének politikai tevékenységéről. A különböző, újabban megjelent történelmi feldolgozásokban Horthyval kapcsolatban leggyakrabban saját, külföldön megjelent visszaemlékezéseire szoktak hivatkozni. Emlékirataiban azonban a lehető legkedvezőbb színben tünteti fel saját tevékenységét. A történelmi tények eltorzítására, a tények szándékos megváltoztatására annál könnyebben vállalkozhatott, mert abban a biztos tudatban élt, hogy iratai megsemmisültek. Maga írta könyvének előszavában, hogy „azokat a hivatalos iratokat és magánfeljegyzéseimet…”, melyeket páncélszekrényemben őriztem, 1944 októberében történt elfogatásomkor részben megsemmisíteni, részben a budai Várpalotában visszahagyni kényszerültem". A Várpalota kiégésekor azonban nem pusztultak el ezek az iratok, mint ahogy azt Horthy joggal hihette. Németországba hurcolták ezeket, ahol vasúti kocsiba rakva, más iratokkal összekeveredve talált rájuk a szovjet hadsereg egyik alakulata. A nagy mennyiségű iratanyagot néhány évvel ezelőtt a Szovjetunió átadta a Magyar Népköztársaságnak. Az iratanyagban az ellenforradalmi rendszer vezetőinek, elsősorban Horthynak, és különböző külföldi jobboldali vezető politikusoknak rendkívül értékes és érdekes levelei, feljegyzései találhatók. Így többek között előkerültek a német és magyar ellenforradalmi, szélsőjobboldali körök 1920-as évekre visszanyúló szoros kapcsolatának jelentős dokumentumai, a szomszédos államok ellen szervezett akciók tervei, a Szovjetunió elleni nemzetközi összefogásban Horthy részvételét megvilágító levelek, Magyarországnak a második világháborúba való belépését és részvételét részletező levélváltások Horthy és Hitler között stb. Az előkerült belpolitikai vonatkozású iratok jelentősége semmivel sem marad el az előbbiek mögött. Rendkívül értékes anyag tárul elő az uralkodó osztályok különböző csoportjai közötti hatalmi villongásokra, Horthy dinasztia-alapítási terveire, a nyilas szervezkedés erősödésére, a"kiugrási" tervek előkészítésére stb. vonatkozóan. Ez az iratcsomó új megvilágításba helyezi Horthynak a rendszer irányításában betöltött tényleges szerepét. s a rendszer egészének néhány jelentős kérdését.

Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1962
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Athenaeum Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
533 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.94kg
Kategória:
TARTALOM.

Előszó 5

1919 -193Z
1. Windischgraetz Lajos herceg szolgálatait felajánló levele Horthy Mik-
lóshoz (1919. június 29.) 9

2. A nemzetgyűlési pártok vezetőinek nyilatkozata az 1920: I. tc. Horthy
követeléseinek megfelelő módon való megváltoztatásáról (1920
március 1 ) 15

3. Ismeretlen személy levele IV. Károly visszatérésének belpolitikai elő-
készítése ügyében (1920. április 6.) 17
1. sz. melléklet. Hunyady József gróf által IV. Károly számára ké-
szített nyilatkozat-tervezet 19
2. sz. melléklet. IV. Károly által Hunyady József grófhoz intézendő
levél tervezete a királypuccs előkészítése ügyében 20
4. Boroviczény Aladár levele Horthy Miklóshoz Gömbös Gyula Habsburg-
ellenes politikai elképzeléseiről (1920. május 1.) 21

5. IV. Károly levele Horthy Miklóshoz visszatérésének előkészítése ügyé-
ben (1920 május) 23

6. Bádoki Soós Károly honvédelmi miniszter előterjesztése Horthy Miklós-
hoz a „vörösvédelmi szervezet" újjászervezése és a kormányválság
megoldása ügyében (1920. július 16.) 27
7. Erich Ludendorff levele Horthy Miklóshoz Németország és Magyarország
egymásrautaltságáról és a közép-európai ellenforradalmi szervezke-
désekről (1920. augusztus 19.) 33

8. Berzeviczy Béla vezérkari főnök előterjesztése Horthy Miklóshoz az
aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről (1920. október 19.) 39

9. IV. Károly levele Horthy Miklóshoz a „királykérdésben" kialakult
álláspontjáról (1920. november 9.) 46

10. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének beadványa Horthy Miklóshoz
a sajtó megrendszabályozása érdekében (1921. február 22.) 47

11. Bádoki Soós Károly altábornagy javaslata Horthy Miklós számára a
vezérkari főnökség szervezése ügyében (1922. augusztus 17.) 53


12. Albin Schager gróf levele Otto Welsersheimb grófhoz az osztrák legiti-
misták tevékenységéről és Horthymagatartásáról (1925. március 14.) 58
13. Bethlen István gróf levele Horthy Miklóshoz lemondása ügyében (1926.
szeptember 24.) 61
14 a. Mayer Csejkovits Károly ezredes előterjesztése Horthy Miklóshoz
Magyarország háborús felkészüléséről és fasizálásáról (1928. már-
cius 24.) 68
14 b. Horthy Miklós felj egyzése Mayer Csejkovits Károly emlékirata alapján
az ország katonapolitikai helyzetéről (1928) 73
15 a. Ismeretlen személy tervezete Horthy Miklós számára Csehszlovákia
megtámadásáról (1929 október) 74
15 b. Vitéz Kary Béla nyugalmazott altábornagy levele Horthy Miklóshoz
Csehszlovákia megtámadásának ügyében (1931 január) 79
16. A gazdasági és politikai válság ügyében tartott koronatanács jegyző-
könyve (1931. február 20-március 5.) 82

1, sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 1. számú napirendi
pontjához: dr. Farkas Béla Csongrád vármegyei főispán jelentése
az igazságügyminiszterhez a megyében végrehajtott árverésekről
(1930. december 18.) 96
2. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 2. számú napirendi
pontjához 99
3. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 3. számú napirendi
pontjához 102
4, sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 4. számú napirendi
pontjához 105
5. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 5. számú napirendi
pontjához 107
6. sz. melléklet. Előterjesztés a koronatanács 6. számú napirendi
pontjához 108

17. Bethlen István gróf miniszterelnök feljegyzése Horthy Miklóshoz, a
kormányválság megoldása ügyében (1931 augusztus) 110
18. Szmrecsányi Lajos egri érsek levele Horthy Miklóshoz Hock Jánosnak,
a Magyar Nemzeti Tanács volt elnökének felelősségre vonása ügyé-
ben (1932. november 20.) 112
19. Szentgáli Antalnak, a Magyar Turáni Szövetség helyettes nagyvezéré-
nek beadványa Horthy Miklóshoz a szövetség állami támogatása
ügyében (1931. március 15.) 114
20. Horthy Miklós üdvözlő levele Hindenburghoz köztársasági elnökké
történt másodszori megválasztása alkalmából (1932. április 15.) 117
21. Gömbös Gyula honvédelmi miniszter levele vitéz Somkúthy Józsefhez,
Horthy katonai irodájának vezetőjéhez, gazdaságpolitikai elképze-
léseiről (1932. szeptember 20.) 118


22. Horthy Miklós emlékirata huszonhárom államfőhöz a Szovjetunió elleni
összefogás ügyében (1932 október) 121
[1933-1941
23. A Gömbös-kormány idején tartott első koronatanács jegyz őkönyve
(1933. március 18.) 131
24. Horthy Miklós levéltervezete Gömbös Gyula miniszterelnökhöz fajvé-
delmi nézeteiről (1933) 136
25. Horthy Miklós beszéde a mezőtúri hősi emlékmű leleplezése alkalmából
a királykérdésről (1933. október 8.) 138
26. Szmrecsányi Lajos egri érsek levele Horthy Miklóshoz felekezeti ellen-
tétek ügyében (1933. november 29.) 141

27. Horthy Miklós levele II. Vilmos voltnémet császárhoz 75. születésnapja
alkalmából (1934. január 22.) 143
28. Horthy Miklós levele Józef Pilsudski lengyel tábornokhoz Gömbös
Gyula miniszterelnök varsói látogatása alkalmából (1934. októ-
ber 10.) 144
29. Ismeretlen személy feljegyzése Horthy Miklósnak a marseille-i merény-
lettel kapcsolatban (1934. november vége) 146

30. Horthy Miklós levéltervezete Tomas Garrigue Masaryk csehszlovák
köztársasági elnökhöz személyes sérelme ügyében (1935) 151

31. Adolf Hitler levele Horthy Miklóshoz Németország és Magyarország
felfegyverzéséről, a két ország külpolitikájának egybehangolásáról,
és Göring tábornok magyarországi látogatásának tervéről (1935.
május 13.) 152
32. Horthy Miklós feljegyzése Adolf Hitler számára a magyar és német kül-
politika kisantant- és szovjetellenes célkitűzéseinek összehangolásá-
ról (1936 augusztus) 157
33. Horthy Miklós levele Darányi Kálmán miniszterelnökhöz a kormányzói.
jogkör kiterjesztéséről szóló törvényjavaslat visszavonása ügyében
(1937. június 14.) 168.

34. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a 'nyilaskeresztes szervezkedések-
kel kapcsolatos aggodalmairól és a Szovjetunió elleni háború elő-
készítéséről (1938 március) 170
35. Horthy Miklós rádióbeszéde az anschlussról és Magyarország belpolitikai
helyzetéről (1938. április 3.) 174
36. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a Csehszlovákia elleni közös fellépés
ügyében (1938 szeptember) 181


37. Horthy Miklós levele Neville Chamberlain angol miniszterelnökhöz
Magyarország területi igényeinek támogatása érdekében (1938
október 8.) 183
38. A magyar kormány nyilatkozat-tervezete a magyar-csehszlovák tár-
gyalások megszakításáról (1938. október 13.) 185

39. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a csehszlovák-magyar tárgyalá-
sok megszakításáról és a mozgósítás elrendeléséről (1938. október
13.) 187
40. Neville Chamberlain angol miniszterelnök válasza Horthy Miklós támo-
gatást kérő levelére (1938. október 28.) 189
1. sz. melléklet. Lord Halifax edinburghi beszédének a csehszlo-
vák-magyar tárgyalásokra vonatkozó része (1938. október 24.) 190
41. Payr Hugó beadványa Horthy Miklóshoz a szélsőjobboldali mozgalmak
megfékezése ügyében (1938. október 31.) 192
42. Horthy Miklós feljegyzése a magyar polgári és katonai repülés állapo-
táról (1938 október) 198
43. Eckhardt Tibor földreform-javaslata (1938 december) 201
44. Bethlen István gróf és több „keresztény nemzeti alapon álló jobboldali
ellenzéki" politikus Horthy Miklóshoz intézett memoranduma az
Imrédy-kormány politikájáról (1939. január 14.) 209
45. Lord Rothermere üdvözlő levele Horthy Miklóshoz Magyarországnak
az antikomintern paktumhoz csatlakozása alkalmából (1939. január
19.) 215
46. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek a kishaszonbérletek léte-
sítését ellenőrző beadványa (1939. január 24.) 217

47. Horthy Miklós levele Adolf Hitlerhez a romániai viszonyokról és az
erdélyi kérdésről (1940. július eleje) 220

48. Sombor-Schweinitzer József rendőrfőtanácsos jelentése Éliássy Sándor
budapesti rendőrfőkapitánynak a nyilasok államcsínyre irányuló
szervezkedéséről és annak leleplezéséről (1940. július 31.) 224

49. Teleki Pál miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz a vezérkari főnökkel
való ellentétéről és lemondási szándékáról (1940. szeptember 1.) 232
1. sz. melléklet. Teleki Pál miniszterelnök előterjesztése Horthy
Miklóshoz a hadseregnek a polgári kormányzatra gyakorolt nö-
vekvő befolyásáról 238

50. Ismeretlen forrásból származó beadvány a magyar belpolitikai helyzet-
ről, a nyilasok növekvő befolyásáról, a kormánypropaganda fogya-
tékosságairól és az erélyes kormányintézkedések szükségességéről
(1940 ősze) 251

Szűcs László

Szűcs László  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 840 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 420 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...