Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Igazságot Magyarországnak! Trianon kegyetlen tévedései

Igazságot Magyarországnak! - Dr. Légrády Ottó - Régikönyvek
Igazságot Magyarországnak! - Régikönyvek Igazságot Magyarországnak! - Régikönyvek Igazságot Magyarországnak! - Régikönyvek Igazságot Magyarországnak! - Régikönyvek
(1 vélemény)

Igazságot Magyarországnak! Trianon kegyetlen tévedései. Budapest, [1928]. Pesti Hirlap (Légrády ny.) 150 p. Nagyon gazdag, részben színes szövegközti képanyaggal. Kiadói, illusztrált papírborítóban. Eredeti, sérült kartontékában, melynek alcíme: A Trianon elleni harc minden katonájának ezt a fegyvert küldi a Pesti Hírlap.

Kiadó:
Pesti Hírlap kiadása
Kiadás éve:
1928
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Légrády
Kötés típusa:
tűzött, papírmappában
Terjedelem:
150
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.50cm, Magasság: 27.50cm
Súly:
0.25kg
Kategória:
• • 110

TA RTALO MJ E GY•É K.

Oldal Oldttl

Imádság. Szép Ernő költeménye. Magyarország történelme és kultu-

[gazságot Magyarországnak: lrta: rája Trianon ellen.

dr. Légrády Ottó. A magyarok bejövetele
A magyarság történelmi hivatása '2
Vádirat Trianon ellen. A »magyarság államalkotó ereje
.3 "):4
Előszó Az Aranybulla: a kontinens legrégibb alkot-
Trianon kegyetlensége lilás országokra alkal- manya 1:1
mazva 5 A. középkori Magyarország még nemzeti állam 3

I. A világháborubun 31agyarország vesztette a Az első nagy csapás: a tatárjárás
legtöbb területet és a legtöbb népességet . . Második csapás: a mnoinies1 vész '")";
II. Magyarországot természetes határaltúi meg- A magyar nemzet szabadságharca a lelkiismereti
fosztva és lefegyverezve kiszolgáltatták szom- szabadság védelmében
szédot kénye-kedvének 7 Idegen népek rendszeres betelepítése az elpusz-

111. Európa hálája Magyarország iránt . . . tult országba 55
IV. NIagyaromág báborus felelőssége . . . ll
V. Magyarország, miután ellenezte a háborut A magyar arányszam javulás:Inak okai . . 5›:

ellene volt mindenféle annexiónak is . . 0 A. magyar nemzet szabadságharc,' a demokrácia
VI. Magyarország és a nemzettségek 11 védeintébemt "ms

VII. Elnyomta-e Magyarország a nemzetiségeket 12 Magyarország csodálatos fejlődése '19
VIII. 'Manna! szabadság Közép-Európában . . 14 A bonfoglaló magyarok kulturája tati
IX. Országhatár és történelmi jog 16 A keresztyén magyarok kulturája tin
X. Trianon és a népek cinrendelkezési joga . 17 A. modern Magyarország megteremtése . 61
XI. Trianon ugy a megmaradt, mint az elsza- A történelem döntése

kitutt részek gazdasági virágzását tönkretette 18 Amit elraboltak tőlünk 76
XII. Miért kellett hát Trianon megcsinálni? . Képzelt párbeszéd egy képzelt utazáson . 82
XIII. Kapzsi rosszindulat. tájékozatlanság és Budapest
rosszhiszemű becsapás műve a trianoni szer- 95

ződ& 20 Magyar államférfiak és tudósok . • • 108
XIV. Mivel akarták a lelkiismeretilket megnyug- Nagy magyar irók és költők . . • • 110
tatni a trianoni békedIktiltum szerzői? . . 22 A magyar zenei élet nagyságai .
XV. A nemzeti kisebbségek védelme elméletben
és gyakorlatban 24 Magyar szinészek 112

XVI. A kisebbségi szerződések nem mentik meg A magyar festőművészet világbirü

az elszakitott »magyarságot az üldözés legkü- nagymesterei 113
lönbözőbb fajtájától 2►
A magyar kisebbségek ellen elkövetett A 'magyar sport hősei 113

lélekgyilkosság és a népszövetsr",g1 védelem Harmsworth utja Magyarországon . 115

XVIII. S. O. S $2 Vidéki városaink 116

Hogy beszéltek Magyarországról a vi-
A reviziós mozgalom története. lág nagyságai — Trianon előtt . . 127

Apponyi tiltakozása a legfőbb béketanács előtt 33
A hékedelegmleló angol 61 amerikai tagjai az Trianon térképekben és grafikonokban:

erőszakos pékék ellen Magyarország ezer éve Európa szivében . . . 128
A „Pesti Hírlap" négynyelvti propagandaszáma 34 Magyarországot az rrlsten ts egységes ország-
Tiltakozásuk a békeszerződés ablIrása ratifi- nak teremtette 129
káciája ellen A Nlagyarbirocialo► területe ezer év alatt nem
Baldwin, Asqulth és Lansiug lesujtó véleménye változott 130
a békeszerződésekről Magyarországot csak akkor fedezte fel Európa,
Amerikában nem ratifikálják, Angliában a TatifikácIó alkalmából hevesen támadják a trbt-amikor az Osztrák-Magyar Monarchiát felosz-

tották 1'40
font szerződést, amelyuek a fogyatkozásalt A Magyarbirodalom területének felosztásai . . 1i1
BrIand is elismeri 35 A Magyarbirodalom lakosságának felosztása . . 131
Franciaország. már 1020-bau felajánlotta Ma- A trianoni békeszerziblés és a nemzetiségek „fel-
gyarországnak a trianoni szerződés revizióját 35 szabaditása" 132
Egyáltalában nem gondoltak a Millerand-féle A trlanonl határ mélyen belevágott a magyar-
kisérőlevél igéretének beváltására isi ság testébe 113
Benes területek vlsszaadasáról tárgyal Ytl Trianon gazdaság' rombolása 114
Masaryk nyilatkozata' A Magyarbirodalom at villigháborn előtt erős
A. gaerattlabarc korszaka 17 gazdasági fejlődésben volt
Iiotherinere megindltja akcióját A 31,mgyarbi rodalom ga Ztillgági politikája . • , 135
Rothermere és a „Pesti Hirlap" 18 A magyar állam nagy gazdasági veszteséget . 136
Mussolini a revízió mellett Trianon összebasonlitása a többi békeszerződéssel 138
A magyar kormány álláspontja Tizenhatim egy ellen 140
A revíziós követelés mint hivatalos kermány- Trianoni Kiskáté
progra 41 141
A „Pesti Hirbtp" reviziós albuma 41 Bibliográfia 146

Köszibullevelek 42 Név- és tárgymuto tó 147

150

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2017.07.04. 23:43

    Mennyi az értéke egy eredeti példánynak?