Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Jézus pöre

Jézus pöre - Rosadi, Giovanni - Régikönyvek
Jézus pöre - Régikönyvek Jézus pöre - Régikönyvek
(0 vélemény)

Rosadi, Giovanni. Jézus pöre. [Budapest], [1928]. Révai (Ny.). [4], VII, [1], 384 p. Ford. Boros Ferenc. Egészvászon. / Részlet a könyvből: Az, akit a halhatatlan, fejedelmi szépségek iránti vágyakozása Firenzébe vet, esti sétája közben, a Ponte vecchio körüli szűk utcák labirintusában, a dóm tájékán, vagy a S. Marco kolostor mellett, míg a renaissance-architectura előkelő monumentalitása megejti a művészet egyetlen fővárosának igézetével, valami megdöbbentően furcsa, örökre feledhetetlen menettel találkozhat: a firenzei temetéssel. Autók robognak, kocsik viszik az elbámészkodó japánt, a pompás, kényelmes hajón érkezett amerikait, a baedeckeres németet; az est összemossa ezt a sokféle nyelvet beszélő tömeget egyetlen forgatagba, de mondom, ebben a XX. századbeli reklámtáblás, villanylámpás, hangos estében valami egészen idegen, teljesen középkori ez a különös ceremónia, úgyhogy már szinte víziónak tetszik. A házsorok alatt a késő este sötétjében fehér kámzsás, szótlan halottvivők mennek, vállukon a Szent Mihály lova a koporsóval, lefelé fordított fáklyák, szövétnekek kísérteties lobogása mellett. A koporsót beviszik a templomba s ott a gyertyafényes katafalkra teszik, miközben a papok száján soha nem hallott ősrégi dallamra komorlik föl a circumdederunt...

Fordítók:
Boros Ferenc
Kiadó:
Révai kiadás
Kiadás éve:
1928
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Révai Testvérek nyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
384 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 14.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.50kg
Kategória:
I. FEJEZET. Jézus pörének
nagy igazságtalansága. - A vádlott hosszú büntetlensége. -
Kora. -- A próféták. - Palesztina szektái. - A rabbik és
a zsidóság egyéb zelotái. -
Agitáció a nép körében az eretnekség, a cenzus, az adó és a
törvény szigora ellen. - Jézus örvendetes izenete. - Teljes szociális forradalom. - A
büntetlenség okai. 11
II. FEJEZET. A pusztában
kiáltónak szava. - Jézus előfutárja. - A fejsze a fa gyökerén. - A Messiási gondolat útja
a pusztából a civilizált világba. - Jézus polgári állása. -
A haza. - A szülők. - Korán
érett gyerekség. - A család
mestersége. - Találkozás Keresztelő Szent Jánossal. - Jézus nyilvános életének kezdete. 23
III. FEJEZET. Jézus tanításának gazdasági része. - A tulajdon szisztémája a zsidóknál.
- A gazdagság összeférhetetlen
Isten országával. - Jézus támadásai és példázatai. - Tanításának lényege: az élet értelmének új meghatározása, a
társadalom pogány felfogásának
helyettesítése a kereszténnyel. -
Nem tagadja és nem akarja felosztani a gazdagságot, hanem a
tulajdonosok által kezeltetni az
összesség szolgálatára. - Kereszténység és szocializmus. -
Jézus elgondolása és beszéde a
közvéleménnyel s a gazdagságra
vonatkozó törvényhozással szemben. - Jézus nem sérti meg az
intézményeket és a törvényeket, de különböző érzelmeket
kelt fel tartalmukkal. - A gazdagok kezdik gyűlölni. 29
IV. FEJEZET. Jézus tanításának vallási része. - Támadás
a templomgyalázók ellen. - A
papok és a leviták bőséges jövedelmei. - A papság és a
nemzet érdeke összeesik. - A
theokratikus alkotmány formája.
- A szövetség és a mózesi törvény. - A jeruzsálemi szentély,
mint a nemzeti erők középpontja. - Jézus magatartása
nem theokratikus és nem nacionalista. - Mózes törvényének
betetőzése. - Határozott kijelentései az istentisztelet hivatalossága ellen. - Szichem kútjánál. - A fanatikusok a gazdagokhoz csatlakoznak Jézus
gyűlöletében. 48
V. FEJEZET. Jézus tanításának politika! része. - Alapelve és közömbös viselkedése az
intézményekkel szemben. - Az
erőre s Jézus erkölcsi törvényére
alapított jog, melyet ő a lélek
szabadságára bíz. - Se összeütközés, se közeledés az emberi és az isteni méltóság között.
- Jézus individualizmusa, mely
az ember felszabadítását jelenti
az állampolgár túlsúlyával szemben. - Az Isten polgárának
korlátlan felsőbbsége. - A jogról való lemondás s az intézmények iránti közömbösség nem
mondanak ellent a valódi igazságnak, se a harcrakész életnek, se a munkának, se a kultúra haladásának. - Annál kevésbé mondtak ellent a rési Palesztinában. - Jézus egyáltalán
nem törekszik politikai hatalomra 59
VI. FEJEZET. Az ige hirdetése s a hivők csatlakozása. -
Senkise próféta a saját hazájában. - A tizenkét apostol. -
Jézus meghittsége s ünnepélyes
viselkedése. - A megbotránkozott képmutatók. - Jézus szavának eredetisége és varázsa. -
Előadásmódja. - Támadás az álnokság, az alattomosság eszközei s az egyenetlenség okai ellen. - Tekintélyes hívők. - Az
első fenyegető összecsapások. -
Heródes Antipas szerelme sietteti Keresztelő Szent János halálát. - A helytartó látni akarja
Jézust. 71
VII. FEJEZET. Az apostolok
első küldetése. - A Mester meghányja-veti tanítványai előtt a
nyilvános élet veszedelmeit. -
A bizonytalan, óvatos igehirdetés időszaka. - A jeruzsálemi
farizeusok és írástudók követséget küldenek Jézushoz, hogy
tudakozódjanak nála. - A formák elhanyagolásának kérdése.
- Jézus felelete a vaskalaposoknak és a kétszínüsködőknek.
- Egy másik megbízatás hetven
tanítvány részére. - Jézus
hosszabb útja után szembetalálkozik az ellenséges Jeruzsálemmel. - A házasságtörő nő bűnének feloldozása. - A feloldozás
jelentősége a mózesi s a római
törvény szempontjából. - Jeruzsálem vélekedése Jézusról. -
Menekülés Keresztelő Szent János tartózkodási helyére. 81
VIII. FEJEZET. Üzenet Betániából. - Lázár háza. - Márta
és Mária. - Lázár feltámadásának híre. - Jeruzsálem vénei és
papjai összehívják a Magas Tanácsot. - Állami szükségesség,
hogy valaki meghaljon a népért. Ennek az álláspontnak a
jogi következményei. - Hírek
egyéb csodákról a büntetőjoggal való viszonylatban. - Főbenjáró vád a szombati csodatételek miatt. - Más veszélyes támadások. - Estebéd Betániában.
- Iskarióti Júdás árulása a
hagyományban. - Jézus küldetésének végén. - Hangos bevonulása Jeruzsálembe. - E körülmény jogi és politikai jelentősége. - Utolsó összeütközések a templomban. - Pihenés
Betániában. - Az utolsói vacsora. 91
IX. FEJEZET. A letartóztatás. - Júdás vezeti a poroszlók csapatát. - Az áruló csók.
Ellenállás fegyveres kézzel.
- A Magas Tanács újabb ülése
a letartóztatás előtt. - A gyűlés jogi jelentősége. - Az elfogató parancs és végrehajtása. -
Felbújtók. - A kém alkalmazása a mózesi törvény szerint.
- A római hatóságnak és a
fegyveres erőnek semmi köze a
letartóztatáshoz. - A zsidó hatóság illetéktelensége a letartóztatásra vonatkozólag. - Jézus
Annás előtt: szabadságvesztés.
- A korábbi főpap illetéktelen
intrikái s beavatkozása. - Nepotizmus a papság körében. -
Kaifás főpap. 105
X. FEJEZET. Sziria politikai
szervezete, tekintettel a római
jogra. - Pompeius hódítása. -
Nagy Herodes birodalma s felosztása Archelaos, Fülöp és Heródes Antipas között. - Archelaos fejedelemségét megszüntetik s még Jézus pöre előtt elnöknek rendelik alá. - A római
hódítás következményei a pénzügy, a közrend s az igazságszolgáltatás terén. - A koloniák, municipiumok és a provinciák. - A ius gladii a római hatalom kezében. - A kormányzó
tiszte s a helytartókként működő procuratorok. - A helytartók illetékessége főbenjáró
ügyekben. - A Magas Tanács
átlépi jogkörét. - A törvénykezési eljárás fordított viszonyban van az emberiség haladásával. - Elfogulatlan s maradi
érdekektől mentes bírák nem
ítélték volna el Jézust. - Osztálybíráskodás s politikai bűntett. - A Magas - Tanács bitorolta a rómaiak ítélkező jogát
osztályérdekei védelmére. - A
helytartónak teljes bírói jogkörben kellett volna megvizsgálni
minden bizonyítékot s végigvezetni a tárgyalást. - A gyanúsított letartóztatása tekintetében
is ő volt illetékes. 122
XI. FEJEZET. A Magas Tanács ülése. - Az ölés órája.-
A mózesi törvény tilalma főbenjáró bűnügy éjszakai tárgyalása ellen. - Eltérések a színoptikusok közt. - .Jézus pöre a
Magas Tanács előtt az evangélium előadása szerint. - Megállapítható, hogy a Magas Tanács az éj folyamán ítélkezett.
- E szabálytalanság jelentősége a törvényes formákat tiszteletben tartó zsidóknál. - Másik szabálytalanság: az ítéletet
nem volt szabad a tárgyalás .
napján kihirdetni. 142
XII. FEJEZET. A Magas Tanács összetétele. - Történelmi
adatok hiánya, föltevések. - A
biblia bírái. - A király, a vének
és a bírák. - Dávid és intézményei. - A Deuteronomion
utalása a jeruzsálemi magas törvényszékre. - A héber igazságszolgáltatás rendje a talmud
szerint. - A háromfokú bíróságok. - A nagy Szinhedrion
illetékessége. - A nasi, az írástudók és a shoterim. - A Magas Tanács Jézus idejében elveszíti legfőbb jogait. 152
XIII. FEJEZET. A Magas Tanács jegyzőkönyvei. - Jézus
életének és pörének pogány forrásai. - A kritika következtetései az evangeliumi külalakját,
tartalmát illetőleg. - Az evangeliumi szövegek a Magas Tanács előtt lefolyt tárgyalásról.
- A Jézus elleni két vád: lázadás és istenkáromlás. - A Magas Tanács az elsőt bizonyítékok hiányában elejti, a másodikat a vádlott vallomása alapján bizonyítottnak jelenti ki. -
A vallomás nem mentesítette
volna a bírákat a tanúkihallgatás kötelezettsége alól. - A
vallomás nem lehetett bizonyítéka a bűntettnek. 159
XIV. FEJEZET. A két vád
tartalmának vizsgálata. - Bizonyítása annak, hogy a lázítás
vádja hamis, az istenkáromlásé pedig igazságtalan. - Renan ama föltevésének cáfolata,
hogy a Magas Tanács az első
és nem a második vád alapján
ítélt. - Jézus kijelenti, hogy ő
a Messiás. - A Messiás-fogalom erkölcsi és történelmi jelentősége. - Jézus kortársai különbözőkép értelmezték és várták a Messiást. - A Magas Tanács bíráinak kötelességmulasztása: a vádlottal szembenállva
elmulasztják fölvetni a Messiás
azonosságának problémáját. -
Az akkori zsidóság és a rákövetkező kereszténység bizonyítják, hogy e probléma elől nem
volt szabad kitérni. - A Magas
Tanács összeesküvést szőtt s nem
tárgyalást vezetett.
XV. FEJEZET. Bizonyítéka
annak, hogy a Magas Tanácsnak
tulajdonított ítélet jogi szempontból nem volt az. - Az állítólagos ítéletben a büntetés
nincs megjelölve. - Az evangélisták egyike sem beszél igazi
ítéletről. - A mózesi büntető
perrendtartás fejtegetése és végső következtetés arra nézve, mi
lett volna a Jézus ellen alkalmazható büntetés. - A halálbüntetés nemei: akasztás, megkövezés, elégetés, fővétel. - A börtön, mint biztonsági őrizet. -
Pénzbírság és megostorozás. -
Az istenkáromlás bűnét megkövezéssel sújtották. - Végső következtetés: ha a Magas Tanács ítélte volna el Jézust, megkövezték volna.
XVI. FEJEZET. Lucius Pontius Pilátus. - Hispaniái származása. - Tibérius udvarában.
- Claudiával való házassága
miatt nevezték ki Judea procuratorává. - Felesége követi
a provinciába. - Pilátus makacs és heves természete ellentétben a hagyománnyal. - Kihívó és erőszakos viselkedése a
zsidókkal szemben. - Hivatalos
pályájának vége utolsó erőszakosságai miatt. - Dante célzása. 199
XVII. FEJEZET. Bizonyítéka
annak, hogy Jézus úgynevezett
bírái a vádlók szerepét játszották Pilátus előtt. - A beszennyezéstől való félelem visszatartja őket a törvényház kapujánál. - Pontosan meghatározzuk a napot, melyen az események történtek. - Pilátus törvényszéke. - A zsidók csak a
vádról beszélnek s nem az ítéletről. - Immár nem tartják fenn
az istenkáromlás vádját, hanem újra a lázadást hangsúlyozzák, melyet egyszer már elejtettek. - Jézus kihallgatása Pilátus előtt. - A helytartó arra
a végső következtetésre jut, hogy
Jézusban nem talál bűnt. 211
XVIII. FEJEZET. Pilátustól
Herodesig. - Herodestől Pilátusig. - Miért nem volt joga
a tetrarchának bíráskodni Jézus
fölött, noha ez galileai volt?
Heródes kihallgatja a vádlottat,
de Jézus nem felel. - Hallgatásának értelme. - A főpapok
és írástudók megismétlik vádjaikat Heródes előtt. - Jézust fehér ruhában visszaküldik Pilátushoz. - Az egyszerű fenyítés második segédeszköze. - A
második kudarc után a helytartó
harmadik kifogást keres. 223
XIX. FEJEZET. Kegyelem
Barabbásnak. - Megjegyzések a
megkegyelmezettre vonatkozólag.
- A megkegyelmezés nem a mózesi törvényen alapult. - Kísérlet arra nézve, hogy a római
jog alapján indokolják meg. -
Az ítélet különböző következményei, vagy a büntetés eltörlése, enyhítése: a büntetés kitöltése, halálbüntetés, megkegyelmezés, pertörlés, általános és
egyéni amnesztia. - Annak bizonyítása, hogy Pilátus is csak
egyéni amnesztia címén szabadíthatta meg Barabbást. - E
szabadonbocsátás csak a vádló
kívánságára, nem a bírák véleményére történhetett. 231
XX. FEJEZET. Barabbást Jézus elé helyezik. - Pilátus feleségének izenete. - Jövőbe
látó álma. - Pilátus megmarad
a kérdésnél: Krisztust-e vagy
Barabbást? - A helytartó csúfot űz a keresztre feszítendő
királyból, mire a zsidók szolga
jelleme a császár barátságát veti
neki oda. - Egyhangú felkiáltások: feszítsd meg! - Hogyan,
hogy nem lehetett hallani az
előző vasárnapi hozsannák visszhangját? - Az ok: a csodára
váró nép csalódása. - Ugyanez
a tömegjelenség megismétlődik
Firenzében, Fra Girolamo Savonarola kivégzésekor. - Ez a
tömegszuggesztió tapasztalati is-
merete alapján magyarázható. 244
XXI. FEJEZET. Pilátus kezét
mossa. - E zsidó szokás jelentősége. - A tömeg álhatatossága. - A helytartó utolsó ellenállása. - Ecce Homo! - Jézus
kiszolgáltatása a zsidóknak. -
Az elítélés csupán ebben a kiszolgáltatásban állott. - Jézus
kivégzése is a helytartó vétke.
- Csak most lépnek fel a római hóhérok. - A megostorozás és Jogi indokolása. - A vádlott átöltöztetése. - A töviskorona. - A római bírósági tárgyalások lefolyása. - A Jézus
elleni eljárás e tárgyalások
egyetlen szabályának sem felelt
meg. - Jézus keresztre feszítése 289
politika! gyilkosság.
XXII. FEJEZET. A kereszt.
-- Menet a Kálvária hegyére. -
Miért kellett a három elítéltnek
magának vinni a keresztet? -
Cirenei Simon. - A két lator.
- A kísérő asszonyok és Jézus
anyja. - A Golgota. - A kereszthalál nem a mózesi, hanem
a római igaszságszolgáltatás büntetése. - A keresztre felírt bűntett. - Jézus megfeszíttetése. - Az ecettel itatott szivacs. - A
kivégzettek ruhái a hóhérokat illetik. - A megfeszítetteknek
csontjait megtörik. - Jézus
utolsó szavai. - Halála. 272
JEGYZETEK. 291

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...