Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

Lét és idő

Lét és idő - Martin Heidegger - Régikönyvek
Lét és idő - Régikönyvek Lét és idő - Régikönyvek Lét és idő - Régikönyvek Lét és idő - Régikönyvek Lét és idő - Régikönyvek Lét és idő - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Gondolkodók
Fordítók:
Vajda Mihály
Kiadó:
Gondolat
Kiadás éve:
1989
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
ISBN:
9632822366
Kötés típusa:
egészvászon, kiadói borítóban
Terjedelem:
756 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
ELŐSZÓ 5
Heidegger útja a Lét és időig
Bevezetés
A LÉT ÉRTELMÉRE IRÁNYULÓ KÉRDÉS FELVETÉSE 87
Első fejezet
A létkérdés szükségessége, struktúrája és elsőbb-
sége 87
1. §. A létre irányuló kérdés kifejezett megismét-
lésének szükségessége 87
2. §. A létre irányuló kérdés formális struktúrája 91
3. §. A lét kérdésének ontológiai elsőbbsége 96
4. §. A lét kérdésének ontikus elsőbbsége 100
Második fejezet
A létre irányuló kérdés kidolgozásának kettős fel-
adata. A vizsgálat módszere és vázlata 105
5. §. A jelenvalólét ontológiai analitikája mint a
horizont hozzáférhetővé tétele az általában
vett lét értelmének interpretációja számára 105
6. §. Az ontológiatörténet destrukciójának fel-
adata 111
7. §. A vizsgálódás fenomenológiai módszere 121
A) A fenomén fogalma 123
B) A logosz fogalma 127
C) A fenomenológia előzetes fogalma 131
8. §. Az értekezés felosztása 137


Első rész
A JELENVALÓLÉT IDŐBELISÉGRE IRÁNYULÓ INTERPRETÁ-
CIÓJA ÉS AZ IDŐNEK MINT A LÉTKÉRDÉS TRANSZCEN-
DENTÁLIS HORIZONTJÁNAK EXPLIKÁCIÓJA
Első szakasz
A jelenvalólét előkészítő fundamentálanalízise . 119
Első fejezet
A jelenvalólét előkészítő analízisének expozíciója 10
9. §. A jelenvalólét analitikájának témája 1•1(1
10. §. A jelenvalólét analitikájának elhatárolása
az antropológiától, a pszichológiától és a
biológiától 1.1'■
11. Az egzisztenciális analitika és a primitív
jelenvalólét interpretációja. Egy „természe-
tes világfogalom" megalkotásának nehéz-
, ségei 152
Második fejezet
A világban-benne-lét általában mint a jelenvalólét
alapszerkezete 155
12. §. A világban-benne-lét előzetes bemutatása a
benne-létre mint olyanra való orientálódás
alapján 155
13. §. A benne-lét exemplifikálása egy fundált
móduszon. A világmegismerés 165
Harmadik fejezet
A világ világisága 170
14. §. A világ világiságának eszméje általában 170
A) Az általában vett környező-világiság és a vilá-
giság analízise 175
15. §. A környező-világban utunkba kerülő léte-
ző léte 175
16. §. A környező-világnak a világonbelüli léte-
zőn jelentkező világszerűsége 182


17. §. Utalás és jel 188
18. §. Rendeltetés és jelentésesség: a világ világi-
sága 197
B) A világiság analízisének szembeállítása a világ
• descartes-i interpretációjával 205
19. §. A „világ" meghatározása res extensa-ként 206
20. §. A „világ" ontológiai meghatározásának
fundamentumai 210
21. §. A „világ" karteziánus ontológiájának her-
meneutikai diszkussziója 214
C) A környező-világ környezetszerűsége és a je-
lenvalólét térbelisége 223
22. §. A világonbelüli kézhezálló térbelisége .. 224
23. §. A világban-benne-lét térbelisége 227
24. §. A jelenvalólét térbelisége és a tér 235
Vegyedik fejezet
N. világban-benne-lét mint együttlét és Önmaga-lét
'Az ,akárki" 240
25. §. A jelenvalólét kilétére vonatkozó egziszten-
ciális kérdés felvetése 241
26. §. A mások együttes-jelenvalóléte és a min-
dennapi együttlét 245
27. §. Az Önmaga mindennapi léte és az akárki 258
jtödik fejezet
benne-lét mint olyan 264
28. §. A benne-lét tematikus analízisének felada-
ta 264
A) A jelenvalóság egzisztenciáliS konstitúciója 269
29. §. A jelenvaló-lét mint diszpozíció 269
30. §. A félelem mint a diszpozíció egyik módu-
sza 278
31. §. A jelenvaló-lét mint megértés 281


32. §. Megértés és értelmezés 284)
33. §. A kijelentés mint az értelmezés származé-
kos módusza 296
34. §. Jelenvaló-lét és beszéd. A nyelv "t(h
B) A jelenvalóság mindennapi léte és a jelenvaló-
lét hanyatlása ; I •1
35. §. A fecsegés ; I
36. §. A kíváncsiság ► I ()
37. §. A kétértelműség
38. §. A hanyatlás és a belevetettség +.'(

Hatodik fejezet
A gond mint a jelenvalólét léte 33 t
39. §. A jelenvalólét struktúraegészének ereden-
dő egész-voltára vonatkozó kérdés ► t t
40. §. A szorongás alapdiszpozíciója mint a jelen-
valólét egyik kitüntetett feltárultsága . . . . 3
41. §. A jelenvalólét léte mint gond 347
42. §. A jelenvalólét mint gond egzisztenciális in-
terpretációjának igazolása a jelenvalólét
preontológiai önértelmezéséből 355
43. §. Jelenvalólét, világiság és realitás 360
a) A realitás mint a „külvilág" létének és
bizonyíthatóságának problémája 362
b) A realitás mint ontológiai probléma 372
c) Re2litás és gond 375
44. §. Jelenvalólét, feltárultságok és igazság . . . 377
a) A hagyományos igazságfogalom és on-
tológiai alapjai 379
b) Az igazság eredendő fenoménje és a ha-
gyományos igazságfogalom származé-
kossága 386
c) Az igazság létmódja és az igazság előfel-
tételezése 396


Második szakasz
Jelenvalólét és időbeliség 402
45. §. A jelenvalólét előkészítő fundamentálana-
lízisének eredménye és e létező eredendő
egZisztenciális interpretációjának feladata 402
Első fejezet
A jelenvalólét lehetséges egészléte és a halálhoz vi-
szonyuló lét 409
46. §. A jelenvalólétszerű egészlét ontológiai
megragadásának és meghatározásának lát-
szólagos lehetetlensége 409
47. §. Mások halálának tapasztalhatósága és egy
egész jelenvalólét megragadásának lehető-
sége 411
48. §. Kinnlevőség, vég és egész-volt 416
49. §. A halál egzisztenciális analízisének elhatá-
rolása a fenomén egyéb lehetséges interpre-
tációitól 423
50. §. A halál egzisztenciál-ontológiai struktúrá-
jának előzetes körvonalazása 428
51. §. A halálhoz viszonyuló lét és a jelenvalólét
mindennapisága 432
52. §. A véghez viszonyuló mindennapi lét és a
halál teljes egzisztenciális fogalma 436
53. §. A halálhoz viszonyuló tulajdonképpeni lét
egzisztenciális kivetülése 443
Második fejezet
A tulajdonképpeni lenni-tudás jelenvalólétszerű ta-
núsítása és az elhatározottság 454
54. §. A tulajdonképpeni egzisztens lehetőség ta-
núsításának problémája 454
55. §. A lelkiismeret egzisztenciál-ontológiai
alapjai 458


Martin Heidegger

Martin Heidegger  további könyvei

Rejtekutak - Martin Heidegger - Régikönyvek
10%
Kiadás éve: 2006
3 400 Ft 3 060 Ft (10%)
Antikvár könyv
Költemények - Martin Heidegger - Régikönyvek
10%
4 000 Ft 3 600 Ft (10%)
Antikvár könyv
Mi a metafizika? - Martin Heidegger - Régikönyvek
20%
4 200 Ft 3 360 Ft (20%)
Antikvár könyv

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...