Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet

Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Székely György, Elekes Lajos, Lederer Emma - Régikönyvek
Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek Magyarország története az őskortól 1526-ig I. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás éve:
1965
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második kiadás
Nyomda:
Pécsi Szikra Nyomda
Kötés típusa:
fűzött egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
460
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
A Kárpát-medence és a magyar nép története a ?ion-
foglalás előtt (őstörténet)
I. A KÁRPÁTOK MEDENCÉJÉNEK LAKÓI A MAGYAROK ELŐTT 8
I. A Kárpát-medence őstörténete 8
Kőkorszak 8
A fémfeldolgozás kezdetei 9
Bronzkor 9
Vaskor to
A kelták
A dákok
z. Pannónia es Dacia a rómaiak, az Alföld a lovas nomádok uralma alatt 12
A római hódítás 12
Tátsadabni fejlődés és ideológia 13
A barbaricum 14
Dacia provincia 15
A pannóniai uralom hanyatlása 16
3. A népvándorlás hulláma, a Kárpátok medencéjében
A hunok 17
Attila birodalma 59
Germán törzsek uralma 20
Az avarok uralma 21
A frank támadás 23
Erdély a népvándorlás korában 23

11. A HONFOGLALÓ MAGYARSÁG KIALAKULÁSA 25
s A magyar nep kialakst.'ásának finnugor ét ugor szakasza 25
A finnugor nyelvrokonság 25
Társadalomfejődés a finnugor együttélés korában 27
Az ugorkori fejlődés 28
Az állattenyésztésre áttérés következményei 29
2. A magyar pásztortársadalom vándorlása. A katonai demokrácia 30
Vándorlás a mai Szovjetunió földjén 30
A mezőgazdaság fejlettsége 31
Társadalmi és szervezeti változások 32
A honfoglalás előestéjén 34

Magyarország története a feudalizmus korai szakaszá-
ban (A honfoglalásról kb: a 13. század derekáig.)
AH. A FEUDÁLIS VISZONYOK FEJLŐDÉSE (a honfoglalástól állam-
alapitásig) 39
t. A honfoglalás 39
A honfoglalókkal kapcsolatban álló országok helyzete
A honfoglaló magyarok hadszervezete 43
A honfoglalás története 44


z. Az osztályviszonyok fejlődése
A pásztortársadalom válsága 4 -
Az osztályviszonyok a szláv területeken
Az úri. kalandozó hadjáratok 5
A „kibékíthetetlen osztályellentétek" kialakulása 54
3. Az állam megszervezése 58
Harcok az államszervezésért 58
Az István-kori állam gazdasági alapja. (A feudális földtulajdon kialakulása ) Go
Az új magyar állam harca az idegen hódítók ellen 65

IV. A FEUDÁLIS FÖLDTULAJDON MONOPÓLIUMÁNAK KIALAKULÁSA 68
I. A „pogánylázadások" 68
2. A korai .feudális állam megszilárdulása 72
3, A feudális .földtulajdon monopóliumának kifejlődése 76
A világi magánnagybirtok 78
Az egyházi birtok 8o
Királyi birtok 85
4. A honfoglaláskari pogány műveltség és a keresztény egyházi művelődés kezdetei 87
V. A KORAI FEUDÁLIS ÁLLAM A SZÉTTAGOLÓDÁS UTJÁN 93
• i. A bel- És külpolitika fejlődése Kálmán/ól III. Béláig 93
2. Az állam 11I. Béla idején l03
3. A feudális anarchia éleződése a 13. század elején I o6
A királyi birtokok népei és helyzetük a 13. század elején 112
A „setviensek" (servientes regis) 224
Az Aranybulla-mozgalom és eredményei r75
Az egyházi nagybirtok reakciója : az 1231-i bulla és a beregi egyezmény izo
4. A tatárjárás és következményei 124
IV. Béla politikája a tatárjárás előtt 124
A tatár hódítás jellege és szervezete. A tatárjárás 226
IV. Béla bel- és külpolitikája a tatárjárás után /29
5. A keresztény egyházi műveltség kibontakozása 132

Magyarország története az érett feudalizmus időszaká-
t a n (kb. a 73. század derekától)
VI. FEUDÁLIS SZÉTTAGOLTSÁG (a /3. század derekától kb. /32o-ig) 143
I. Az árutermelef taráinak jeletdkezése 243
A termelőerők fejlődése a magánnagybirtokon a /3. század folyamán 243
A munkamegosztás fejlődése, városok alakulása 146
z Az uralkodó osztályon belüli rétegharcok kiéleződére r56
A nemesi megye 156
A tartományuraságok szervezete, magánhadsereg, familiaritás 259
3. A paraszti osztályharc és eredményei a 13. század második felében 262
4. Az Interrevmm : 4 ffagy rarlománvurak iever‚se 176

VII. AZ EGYSZERI: ÁRUTERMELÉS RENDJÉNEK KEZDETEI. AZ URAL-
KODÓ OSZTÁLY TÖREKVÉSEI AZ ÁLLAMHATALOM RENDI
MEGOSZTÁSÁRA (kb. 1320-1382, 184
I. A központi hatalom climenett megerősödése Károly Róbert idején 184
A királyi hatalom és a nagybirtokosság egyensúlya 284
A magyar állam külpolitikájának fejlődése Károly Róbert idején. A kül-
kereskedelem a 14. században 189
Az. állami pénzügy fejlődése Károly Róbert korában 191
A banderiális hadrendszer I 92
2. Az árutermelés továbbfeiló'dése
A munka termelékenységének emelkedése a mezőgazdaságban és a pa-
raszti árutermelés 294
A bányászat fejlődése a 14. században 299
A városok fejlődése, a céhek kezdődő kialakulása 201


• 3 rendi tárekvilsok .jelentkezése
Az új nagybirtokosok felülkerekedése 208
1, Lajos külpolitikája 210
A hódító hadjáratok hatása a tsadalini ellentétek kiéleződésére. A2 1351
évi országgyűlés 253
4. A ni/ágian irányú nemesi és városi műveltség elemei az egyházi kultúra keretei közt zi;

VIII. A VÁROSOK FEJLŐDÉSE ÉS A RENDI-KÉPVISELETI ÁLLAM ELE-
MEINEK KIALAKULÁSA (1382--1439) 233

r. A rendi-képviseleti állam elemeinek kialakulása 233
Bárói ligák és dinasztiák harcai a hatalomért 233
A rendi ellentétek fejlődése a kiszélesedő árutermelés talaján 240
Zsigmond külpolitikája 254
2, A Med-ziliz" magyarországi visszhangja ér az erdélyi magyar—román paraszt-
felkelés 258
A pénzjáradék előretörése és a zselléresedés a századforduló évtizedeiben 258
Antifeudális harcok, eretnekmozgalmak 262
Az 1437-38. évi erdélyi magyar—román parasztfelkelés 266

IX. HARCOK A TÖRÖK HÓDÍTÓK ELLEN. A RENDI-KÉPVISELETI
ÁLLAM KIPEJLODESE (5439-5458) 2.76
I. A hódítók visszaszorítása 276
A török veszedelem kibontakozása a feudális pártharcok fokozódása
idején 276
A török háborúk fordulata zig
Összefogás a török visszaszorítására
2 Küzdelmek a központi hatalom megszilárdításáért a rendi-képviseleti államban 28?
A rendi-képviseleti állam kifejlődése
Újabb kísérletek a török visszaszorítására. A nándorfehérvári (belgrádi)
(:1 293

KÖZPONTOSÍTÓ TÖREKVÉSEK A RENDI-KÉPVISELETI ÁLLAMBAN
A NÖVEKVŐ ÁRUTERMELÉS ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁS TALA-
JÁN (1458-1490) 302

I. A rendi-képviseleti állam megszilárdítása és a központosító' kezdetei 302
Mátyás királlyá választása és a központositás kérdése 302
A rendi-képviseleti állam megszilárdítása, függetlenségének és egységé-
nek biztosítása 3o6,
Harcok Boszniában a török hódítók ellen 312
2 A központosító politika belső erőforrásai 314
Az egyszerű árutermelés rendjének fejlődése 314
Az osztályok és a központosító politika 321
3 Az, államhatalom központi szervezetének kiépítése 328
Küzdelmek a központositás belső és külső akadályaival 328
Az új intézmények : hadsereg, hivatalok 333
4 Küzdelmek a központosítás eredményeinek megsk,,ilárditásáért 340
Mátyás hivatali-rendeleti kormányzása és a rendek 340
„Két császár ellen" 343
5. A világi elem megerősödése a műveltségben 352

A RENDI REAKCIÓ ÉS A RÖGHÖZ KÖTŐ TENDENCIA FELÜLKERE-
KEDÉSE. AZ 1514. ÉVI PARASZTHÁBORÚ. MOHÁCS. (1490—
1526) 368

L A központoulas eredményeinek összeomlása 36 8
A bárói rend uralma 36 g
A központosítás intézményeinek hanyatlása 37 2
A középnemesség harca a hatalomban való nagyobb részesedésért.
A „köznemesi párt" ;7


A török veszély előtérbe kerülése, a Habsburg hatalmi törekvések fel-
újulása 378
A jobbágyság helyzete a parasztháború küszöbén 381
A városi és bányavárosi lakosság helyzete 387
Helyi antifeudális mozgalmak 389
2. Az 1514. évi magyarországi parasztbáború 392
A keresztes hadjárat. Dózsa György 92
A parasztháború • kirobbanása 395
A parasztháború ideológiája 396
A parasztháború felfelé ívelő szakasza 399
A parasztháború hanyatlása 406
Utolsó ellenállási kísérletek 409
A városi lakosság és a bányamunkások szerepe a parasztháborúban . . . 411
A nemesi megtorlás 412
;. A török hódítók elleni védelem összeomlása 415
Az államszervezet további bomlása a parasztháború leverése után 415
A török támadások megélénkülése 421
A rendi küzdelmek k'éleződése 424
A besztercebányai bányamunkásmozgalmak t 5 z5-26 426
A török veszély növekedése és az európai politika 429
A feudális hadvezetés csődje. A népi ellenállás kezdetei 430
Időrendi áttekintés 436
Képmelléklet 463


Székely György

Székely György  további könyvei

60%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 840 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...