Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet

Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Mao Ce-Tung - Régikönyvek
Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Régikönyvek Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Régikönyvek Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Régikönyvek Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Régikönyvek Mao Ce-Tung Válogatott művei V. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Magánkiadás
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
517
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 18.50cm
Kategória:
möny csapást kell mérni az ellenforradalmárokra (1950. de-
von bor l 951. szeptember) 45
ronlilmink figyelmet a Vu Hszün élete című film. vitájára
(1951. május 20.) 49
A három nagy mozgalom hatalmas győzelme (1951. október
23,) 51
A „három bün" és az „öt visszaélés" elleni harcról (1951. no-
vember-1952. március) 56
A mezőgazdasági kölcsönös segítési csoportok és szövetkeze-
tek létrehozásával a fontos ügynek kijáró figyelemmel fog-
lalkozzunk! (1951. december 15) 63
Újévi üdvözlet (1952. január 1 . ) 64
A KKP Központi Bizottságának a tibeti munka irányvonalá-
val kapcsolatos útmutatása (1952. április 6) 65
Hazánkban a munkásosztály és a burzsoázia ellentmondása a
fő ellentmondás (1952. június 6) 69
Egyesítsük erőinket és határoljuk el magunkat az ellenségtől!
(1952. augusztus 4.) 70
Éljen a kínai népi önkéntesek nagy győzelme! (1952. október
24.) 74
Szálljunk szembe a bürokratizmussal, az üres parancsolga-
tással, a törvények megszegésével és a fegyelmezetlenség-
geU (1953. január 5.) 76
Bíráljuk a nagyban sovinizmust! (1953. március 16) 79
Oldjuk meg az „öt sok" problémáját! (1953. március 9.) . . 81
Liu Sao-csi és Jang Sang-kun bírálata a fegyelem megszegé-
séért, azért, mert a Központi Bizottság nevében bocsátanak
ki okmányokat (1953. május 19) 84
Az általános irányvonaltól eltérő jobboldali nézetek bírálata
(1953. június 15.) 85
Az ifjúsági szövetség munkájában figyelembe kell venni az
ifjúság sajátosságait (1953. június 30) 87
Az államkapitalizmusról (1953. július 9) 93
A párt általános irányvonala az átmeneti időszakra (1953
augusztus) 94
Szálljunk szembe a pártban jelentkező burzsoá eszmékkel
(1953. augusztus 12 . ) 95


Milyen úton kell haladnia a tőkés ipar és kereslcoclelem litiilii-
kításának? (1953. szeptember 7.) 101
Az amer&ai agresszió ellen, Korea megsegítéséért vívott harc-
ban aratott nagyszerű győzelem és további feladataink
(1953. szeptember 20.) 107
Liang Su-ming reakciós eszméinek bírálata (1953. szeptember
16-18.) 113
Két beszélgetés a mezőgazdasági kölcsönös segítségnyújtási
társulásokról és szövetkezetekről (1953. október, november) 123
A Kínai Népköztársaság alkotmánytervezetéről (1954. június
14.) 134
Harcoljunk országunk szocialista nagyhatalommá építéséért!
(1954. szeptember 15.) . . . , 141
Levél A vörös szoba álma című regény tanulmányozásával
kapcsolatban (1954. október 16.) 143
A kínai nép nem ijed meg az atombombától (1955. január 28.) 145
Felszólalások a Kínai Kommunista Párt országos konferen-
ciáján (1955. március) 147
„A- közvélemény uniformizáltsága" tételének cáfolata (1955 _
május 24.) 165
Előszó és, megjegyzések az Anyagok Hu Feng ellenforradal-
mi csoportjáról című kiadványhoz (1955. május, június) 169
A. szövetkezeti mozgalom kérdései Kínában (1955. július. 31.) 176
A mezőgazdaság szövetkezetesítése során a párttagokra, if-
júsági szövetségi tagokra, valamint a szegény- és alsó kö-
zépparasztokra kell támaszkodni! (1955. szeptember 7.) . . 200
A mezőgazdaság szövetkezetesítéséről folyó vita és a jelen-
legi osztályharc (1955. október 11 ) 203
Előszavak a Szocialista fellendülés a. kínai falvakban című
gyűjteményhez (1955. szeptember és december) 227
Szerkesztői megjegyzések a Szocialista fellendülés a kínai fal-
. vakban című gyűjteményhez (1955. szeptember, december) 231
Véleménykérés a mezőgazdasággal kapcsolatos 17 p(mtről
(1955. december 21 ) 211V
Gyorsítsuk meg a kézműipar szocialista átalakítását! (10110
.'..március 5.) :4'7I
tíz legfontosabb kölcsönviszonyról (1956. április 2 5.) . 1,174
amerikai imperializmus papírtigris (1956. július PL) . 'M

' .


Fokozzuk pártunk egységét, folytassuk hagyományait! (1956.
augusztus 30.) 303
Pártunk néhány történelmi tapasztalata (1956. szeptember 25.) 315
Szun Jat-szen doktorra emlékezve (1956. november 12.) . . 321
Felszólalás a Kínai Kommunista Párt VIII. kongresszusán vá-
lasztott Központi Bizottság második plénumán (1956. no-
vember 15.) 323
Felszólalás a tartományi, tartományi jogú városi és autonóm
területi pártbizottságok titkárainak értekezletén (1957. ja-
nuár) 341
A népen belüli ellentmondások helyes kezeléséről (1957. feb-
ruár 27.) 376
Beszéd a Kínai Kommunista Párt a propagandamunkának
szentelt országos konferenciáján (1957. március 12.) . . . 416
Legyünk továbbra is kitartóak .a harcban, szerények az élet-
ben, tartsunk fenn szoros kapcsolatot a tömegekkel! (1957
március) 431
Az események megváltozóban vannak (1957. május 15.) . 435
A Kínai Kommunista Párt az egész kínai nép vezető magja
(1957. május 25.) 442
Szervezzük meg erőinket az ádáz jobboldali támadás vissza-
verésére! (1957. június 8 ) 443
Meg kell bírálni a Venhuj Pao burzsoá irányvonalát (1957.
július 1.) 446
Verjük vissza a burzsoá jobboldal támadását! (1957. július 9 ) 452
A helyzet 1957 nyarán (1957. július) 468
Legyünk a forradalom előrevivői! (1957. október 9 ) 479
Szilárdan bízzunk a tömegek nagy többségében! (1957. októ-
ber 13.) 494
A párton belüli egység dialektikája (1957. november 18.) . 510
Minden reakciós — papírtigris (1957. november 18 ) 513


Tájékoztató
A kínai kiadó tájékoztatója 4

A SZOCIALISTA FORRADALOM ÉS A SZOCIALISTA ÉP1TÉS
SZAKASZA 7

A kínai nép talpra állt (1949. szeptember 21 ) 9
Éljen a kínai nép nagy egysége! (1949. szeptember 30.) . . 13
Örök dicsőség a nép hőseinek (1949. szeptember 30 ) 15
Tartsunk ki mindvégig a nehéz körülmények között vívott
'harc szelleme mellett! (1949. október 26 ) 16
Gyűjtsük össze a véleményeket a gazdagparasztokkal szemben
alkalmazandó taktikát illetően (1950. március 12 ) 17
Küzdjünk az állam pénzügyi és gazdasági helyzetének alap-
vető megjavításáért! (1950. június 6 ) 19
Ne csatázzunk minden fronton! (1950. június 6.) 26
Legyünk valódi forradalmárok! (195Ó. június 23 ) 30
Önök az egész nemzetnek mutatnak példát (1950. szeptember
25.) 35
Parancs a kínai népi önkénteseknek (1950. október 8.) . . 36
A kínai népi önkéntesek óvjanak Koreában minden hegyet,
minden folyót, minden fűszálat, minden fát (1951. január
19.) 37
A KKP KB Politikai Bizottságának kibővített ülésén hozott
határozat főbb pontjai (1951. február 28 ) 98
Az ellenforradalmárok felszámolása során a párt tömegvona-
lát kell alkalmazni 1951. május) 42
Az ellenforradalom felsZámolása során biztos, pkntos és ke-
'


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...