Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok Matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia

Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Hack Frigyes, Fülöp Ferenc, Kungler Sándorné, Radnai Gyula, Urbán János, Szabados László, Nemerkényi Antal, Balázs Lóránt, Büki András - Régikönyvek
Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Régikönyvek Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok - Régikönyvek
(0 vélemény)

A könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. Elektronikus formában elérhető az interneten, az Oktatási Minisztérium Sulinet webhelyén. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. Minden típusú érettségi vizsga követelményeinek megfelel.

Kiadó:
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Kiadás éve:
2007
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Második, javított kiadás
Nyomda:
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
ISBN:
9789631957037
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
368
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
TEMATIKA 5 8.5. Vektorszámítás 61
8.6. Trigonometria 62
L ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 5 8.7. Térgeometria 64
1.1. Néhány állandó 5 9. ANALITIKUS GEOMETRIA
1.2. Görög betűk 5 A SÍKBAN 69
1.3. Jelölések, kapcsolatok 5 9.1. Koordináta-rendszerek 69
1.4. Jelek, rövidítések 6 9.2. Pont 69
GONDOLKODÁSUNK ESZKÖZEI 7 9.3. Egyenes 70
2.1. Matematikai logika 7 9.4. Kör 71
2.2. Halmazok 8 9.5. Parabola 72
2.3. Gráfok 9 9.6. Ellipszis 73
ARITMETIKA, SZÁMELMÉLET 1 I 9.7. Hiperbola 74

3.1. Számhalmazok 11 10. TÁBLÁZATOK 76
3.2. Egész számok 12 10.1. Útmutató 76
3.3. Racionális számok 14 10.2. Számok négyzete 78
3.4. Valós számok 14 10.3. Számok négyzetgyöke 80
3.5. Komplex számok 16 10.4. Számok 10 alapú logaritmusa 84
3.6. Gyakorlati számítások 18 10.5. Szögek szinusza és koszinusza 88
ALGEBRA 20 10.6. Nevezetes szögek szögfüggvényei 90
4.1. Sorozatok, sorok 20 10.7. Szögek tangense és kotangense 90
4.2. Kamatszámítás 21 10.8. Forgásszögek szögfüggvényei 93
4.3. Kombinatorika 22 10.9. Prímszámok 4000-ig 94
4.4. Egyenletek 22 10.10. Összetett számok felbontása 1600-ig
4.5. Egyenletrendszerek 26 (a 2, 3, 5 prímosztók nélkül) 95
5. VALÓS FÜGGVÉNYTAN 26 10.11. A binomiális együtthatók (n = 20-ig)
5.1. Fontosabb valós függvények 26
5.2. Határérték 3I 96
5.3. Differenciálszámítás 31 j

5.4. Integrálszámítás 32 10.12. Pitagorasz-féle számhármasok (c =
6. VALÓSZÍNŰSÉG-SZÁMÍTÁS 34 = 100-ig) 96
6.1. Események 34 10.13. Faktoriálisok (n = 100-ig) 97
6.2. Gyakoriság 34 10.14. A standard normális eloszlás 98
6.3. Valószínűség 35
6.4. Valószínűség-eloszlások 36 INFORMATIKA 99
7. STATISZTIKA 43
7.1. Adatok feldolgozása, ábrázolása 43 1. MÉRTÉKEGYSÉGEK 99
7.2. Mintafüggvények, statisztikák 45 2. FONTOSABB BETŰSZÓK ÉS ÁLLO-
7.3. A szóródás jellemzői 46 MÁNYKITERJESZTÉSEK 99
7.4. Szimmetria és lapultság 47 3. JELÖLÉSEK 100
7.5. Korreláció, regresszió 47 4. VEZÉRLÉSI STRUKTÚRÁK 100
7.6. Idősorok 49 5. ALAPFELADATOK 101
8. ELEMI GEOMETRIA 50 5.1. Sorozatszámítás 101
8.1. Térelemek 50 5.2. Rekurzív sorozat 102
8.2. Szögek 50 5.3. Összegezés 102
8.3. Geometriai transzformációk 52 5.4. Feltételes összegezés 103
8.4. Síkgeometria 54 5.5. Eldöntés 103


5.6. Kiválasztás 104 3.6. A vákuumbeli elektromágneses me-
5.7. Kiválogatás 104 ző Maxwell-törvényei 162

5.8. Számlálás 105 4. FÉNYTAN 164

5.9. Szétválogatás 105 4.1. Geometriai optika 164

5.10. Metszet 106 4.2. Fizikai optika 168

5.11. Egyesítés 106 4.3. A fotometria alapjai 170

5.12. Összefuttatás 107 5. ATOMFIZIKA 171

6. KERESÉSEK 107 5.1. Az atomok mérete és tömege 171
6.1. Lineáris keresés 107 5.2. Atommodellek 172

6.2. Bináris (logaritmikus) keresés 108 5.3. Kötött részecskék kvantummechani-

7. MAXIMUMFELADATOK 109 kai leírása 173
7.1. Az első maximum kiválasztása 109 6. STATISZTIKUS FIZIKA 175

7.2. Feltételes maximum keresése 109 6.1. Termodinamikai valószínűség 175

7.3. Maximumszámlálás 110 6.2. Maxwell-féle sebességeloszlás 176

7.4. Lokális maximum keresése 111 7. MAGFIZIKA, ELEMI RÉSZECSKÉK. 177
8. RENDEZÉSEK 111 7.1. Az atommag 177

8.1. Beillesztéses rendezés 112 7.2 Radioaktivitás 177
8.2. Buborékos rendezés 112 7.3. Maghasadás 178

8.3. Cserélgetéses rendezés 112 7.4. Magfúzió 179

8.4. Minimumkiválasztásos rendezés 112 7.5. Radioaktív bomlási sorozatok 179

7.6. Sugárzásvédelem 181

8. A SPECIÁLIS RELATIVITÁSELMÉLET
FIZIKA 113
ALAPJAI 182

1. MECHANIKA 113 8.1. Relativisztikus kinematika 182

1.1. A mozgás kinematikai leírása 113 8.2. Relativisztikus dinamika 182

1.2. Dinamika 116
1.3. Munka, energia, teljesítmény 120 9.FIZIKA1 TÁBLÁZATOK 183

1.4. Anyagi pont és merev test egyensúlya 9.1. A Nemzetközi Mértékegységrendszer

(sztatika) 126 (SI) 183
1.5. Rugalmas alakváltozások (deformá- 9.2. Prefixumok 188

ciók) 126 9.3. Fontosabb fizikai állandók 189

1.6. Rezgések 128 9.4. A víz (vízgőz, jég) fontosabb adatai 191
1.7. Mechanikai hullámok 129 9.5. A levegő fontosabb adatai 191

1.8. Folyadékok és gázok mechanikája 132 9.6. Tudósok és feltalálók, akikről fizi-
2. HŐTAN 135 kai mértékegységet neveztek e1 192

2.1. Szilárd testek tágulása 135 9.7. Gázok normálállapotú sűrűsége (0 °C,
2.2. Folyadékok hőtágulása 135 105 Pa) 193
2.3. Gáztörvények 136 9.8. Folyadékok sűrűsége 18 °C-on 194

2.4. Termodinamika 139 9.9. Ömlesztett anyagok halomsűrűsége 194

2.5. Halmazállapot-változások 142 9.10. Szilárd és folyékony elemek sűrűsége
2.6. A hőközlés módjai 143 20 °C-on 195

3. ELEKTRODINAMIKA 145 9.11. Szerkezeti és szerves anyagok, ásvá-

3.1. Időben állandó elektromos mező (elekt- nyok, kőzetek sűrűsége szobahőmérsék-
rosztatíka) 145 leten 196

3.2. Stacionárius (időben állandó) elektro- 9.12. Homogén tömegeloszlású vonalas alak-
mos áram 148 zatok tömegközéppontja 197

3.3. Időben állandó mágneses mező vákuum- 9.13. Homogén tömegeloszlású síkidomok
ban (levegőben) 151 tömegközéppontja 197

3.4. Mozgó vezeték mágneses mezőben 155 9.14. Homogén tömegeloszlású testek és fe-
3.5. Az időben változó elektromos mező 158 lületek tömegközéppontja 198


9.15. Homogén tömegeloszlású testek kü- 9.43. Néhány anyag hóátadási együttha-
lönböző tengelyekre vonatkoztatott tehe- tója
tetlenségi nyomatékai 199 9.44. Néhány anyag átlagos emissziós ténye-
9.16. Súrlódási tényezők 201 zője 222
9.17. Gördülési súrlódási tényezők 201 9.45. Szilárd anyagok relatív dielektro-
9.18. Műanyagok rugalmas adatai szoba- mos állandója 222
hőmérsékleten 202 9.46. Műanyagok relatív dielektromos állan-
9.19. Szerkezeti anyagok rugalmas adatai202 dója 223
9.20. Szilárd elemek rugalmas adatai 203 9.47. Folyadékok relatív dielektromos állan-
9.21. Longitudinális hullám terjedési sebes- dója 223
sége gázokban és gőzökben 20 °C-on, 9.48. Gázok relatív dielektromos állandó-
105 Pa nyomáson 203 ja 0 °C-on, 105 Pa nyomáson 223
9.22. Longitudinális hullám terjedési sebes- 9.49. Szigetelő anyagok átütési feszült-
sége folyadékokban, 20 °C-on 204 sége 224
9.23. Longitudinális hullám terjedése szilárd 9.50. Szigetelt vörösréz vezetékek megen-
anyagokban, 20 °C-on 204 gedhető terhelése 224
9.24. Longitudinális hullám terjedési sebes- 9.51. Szobahőmérsékleten vezető szilárd és
ségének hőmérsékletfüggése vízben 204 folyékony elemek fajlagos ellenállása, az
9.25. Longitudinális hullám terjedésének hő- ellenállás hőmérsékletfüggése 225
mérsékletfüggése levegőben 205 9.52. Szilárd, elektromosan vezető anya-
9.26. Hangskálák hangjainak frekvenciái és gok fajlagos ellenállása ésazellenállás
hangközei 205 hőfokfüggése 227
9.27. Formatényezők (áramlási ellenállá- 9.53. Szigetelő anyagok fajlagos ellenállása
si tényezők) 206 20 °C-on 227
9.28. Néhány folyadék felületi feszültsé- 9.54. Műanyagok fajlagos ellenállása 228
ge 20 °C-on 207 9.55. Néhány anyag relatív permeabili-
9.29. A víz felületi feszültsége levegőkörnye- tása 228
zetben a hőmérséklet függvényében 207 9.56. Néhány elem mágneses Curie-
9.30. Néhány folyadék Eötvös-állandója 208 pontja 228
9.31. Néhány anyag dinamikus viszkozitása 9.57. Keménymágneses anyagok 229
20 °C-on 208 9.58. Lágymágneses anyagok 230
9.32. A levegő és a víz dinamikus viszkozi- 9.59. Elemek elektrokémiai egyenértéke, ké-
tása a hőmérséklet függvényében 208 miailag egyenértékű tömege és oxidá-
9.33. Szilárd elemek hőtani adatai 209 ciósszám-változása 231
9.34. Szilárd anyagok hőtani adatai 212 9.60. Elemek platinával létesített termofe-
9.35. Műanyagok hőtani adatai 213 szültsége 100 °C hőmérséklet-különbség
9.36. Folyadékok hőtani adatai 214 esetén 232
9.37. Gázok, gőzök hőtani adatai 216 9.61. Volta-féle feszültségsor 232
9.38. Gyulladási hőmérsékletek, égéshők, 9.62. Termoelemek elektromotoros ereje
fűtőértékek 218 0 °C-os referenciahőmérsékletre vonat-
9.39. Lánghőmérsékletek 219 koztatva 233
9.40. Gázmolekulák és gázatomók termi- 9.63. Az elektromágneses színkép tartomá-
kus átlagsebessége és közepes szabad út- nyai 234
hossza 20 °C-on, normál légköri nyomá- 9.64. Különféle anyagok levegőre vonat-
son (105 Pa) 219 koztatott törésmutató-értéke három neve-
9.41. Telített vízgőz nyomása és sűrűsé- zetes hullámhosszon, határszöge és disz-
ge, a víz sűrűsége és párolgáshője a hő- perziója 20 °C hőmérsékleten és 105 Pa
mérséklet függvényében 220 nyomáson 235
9.42. A víz forrásponti hőmérsékletének vál- 9.65. A víz diszperziója 20 °C-on, 105 Pa
tozása a nyomás függvényében 221 nyomáson, levegőre vonatkoztatva 236


9.66. A víz levegőre vonatkoztatott tö- CSILLAGÁSZAT 251

résmutatójának hőmérsékletfüggése =
= 589,3 nm-en 236 1. A LEGFONTOSABB CSILLAGÁSZA-

9.67. Normálállapotú gázok abszolút törés- TI ÁLLANDÓK ÉS MÉRTÉKEGYSÉ-

mutatói 237 GEK X51

9.68. Referenciának tekinthető Fraunhofer- 2. A NAP, A FÖLD ÉS A HOLD LEGFON-
TOSABB ADATAI 251
vonalak hullámhossza levegőben, 15 °C
3. A NAPRENDSZER NAGYBOLYGÓINAK
hőmérsékleten és 105 Pa nyomáson 237 FIZIKAI ÉS PÁLYAADATAI 253

9.69. A látható tartományban átlátszó és át- 4. HOLDAK A NAPRENDSZER NAGY-

tetsző anyagok áteresztési, visszaveré- BOLYGÓ! KÖRÜL 255

si és elnyelési értékei 238 5. A LEGNAGYOBB KISBOLYGÓK 259

9.70. A látható tartományban átlátszat- 6. A LEGKÖZELEBBI CSILLAGOK 259

lan anyagok visszaverési értékei 238 7. A SZABAD SZEMMEL LÁTHATÓ LEG-

9.71. Néhány fényforrás fényerőssége 239 FÉNYESEBB CSILLAGOK 260

9.72. Az emberi szem spektrális érzékeny- 8. A CSILLAGKÉPEK NEVE ÉS RÖVIDÍ-

sége 239 TÉSE 262

9.73. Szabad atomok első ionizációs ener- 9. A TEJÚTRENDSZER FONTOSABB JEL-

giája 240 LEMZŐI 263
10. A LEGGYAKORIBB KÉMIAI ELE-
9.74. Néhány atommag egy nukleonra jutó MEK ELŐFORDULÁSI ARÁNYA AZ
kötési energiája 241 UNIVERZUMBAN 263

9.75. Néhány, a gyakorlatban használt vagy

előforduló radioaktív izotóp felezési ideje,
bomlásának neme és a sugárzás maximális FÖLDRAJZ 264

energiája 242 1. A FÖLD NÉHÁNY ADATA 264
9.76. Szilárd elemek és a higany kilépé- 2. A NAP DELELÉSI SZÖGE NEVEZE-

si munkája, határhullámhossza és kristály- TES SZÉLESSÉGEKEN A NAPÉJEGYEN-

szerkezete 243 LŐSÉGEK (III. 21., IX. 23.) ÉS A NAP-

9.77. Diffúziós együtthatók és aktiváci- FORDULÓK (VI. 22., XII. 22.) IDEJÉN264

ós energiák 244 3. A NAP DELELÉSI SZÖGÉNEK KISZÁ-

9.78. Félvezető anyagok tilos sávszélessé- MÍTÁSI MÓDJA AZ ÉSZAKI SZOLÁ-

ge 0 K és 300 K hőmérsékleten, töl- RIS MÉRSÉKELT ÖVEZETBEN A NAP-
téshordozó mozgékonyságai és olvadás- ÉJEGYENLŐSÉGEK (III. 21., IX. 23.) ÉS

pontjai 245 A NAPFORDULÓK (VI. 22., XII. 22.)
9.79. Elemek és vegyületek szupravezeté- IDEJÉN 264
4. AZ EGYES FÖLDRÉSZEK MÉRETEI 265
si hőmérséklete 246
5. A FÖLD 8000 MÉTERNÉL MAGASABB
9.80. Az anyagot összetartó kölcsönhatások HEGYCSÚCSAI 266

jellemzői 247 6. AZ EGYES ÓCEÁNOK MÉRETEI 266

9.81. A standardmodell részecskéi 247 7. A VILÁGÓCEÁN 10 000 MÉTERNÉL

9.82. A fermionok generációi 247 MÉLYEBB PONTJAI 266

9.83. Az erőhordozó bozonok tulajdon- 8. A FÖLD LEGNAGYOBB SZIGETEI 267

ságai 248 9. A FÖLD LEGNAGYOBB FÉLSZIGE-
9.84. A hadronok felépítése és tulajdon- TEI 267

ságai 248 10. A FÖLD LEGHOSSZABB FOLYÓI 267

9.85. A fizikai Nobel-díj kitüntetettjei 249 11. A FÖLD LEGBŐVIZOBB FOLYÓI 268
12. EURÓPA LEGNAGYOBB FOLYÓI 268

13. A FÖLD LEGNAGYOBB TAVAI 269

Hack Frigyes

Hack Frigyes  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 700 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 750 Ft
50%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1967
Antikvár könyv
2 500 Ft 1 250 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...