Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Nem és jellem Elvi tanulmány

Nem és jellem - Otto Weininger - Régikönyvek
Nem és jellem - Régikönyvek Nem és jellem - Régikönyvek
(0 vélemény)

Otto Weininger: Nem és jellem. Elvi tanulmány. Fordította Gábor Andor. Bp.,é.n, Dick Manó. 412 p. + [4]

Kiadó:
Dick Manó Kiadása
Kiadás éve:
1913
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
3.
Nyomda:
Budapesti Hirlap nyomdája
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
412 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.10kg
Kategória:
TARTALOM
A fordító előszava 3
Weininger előszava az első német kiadáshoz 9
Első (előkészítő) rész
A nemi változatosság 7
Bevezetés 15
A fogalom fejlődéséről
Férfi és Nő
Ellentmondások
Folytatólagos átmenetek
Anatómia és tehetség
A morfológia nem biztos?
"Férfiak és Nők" 19
Embrionális differenciálatlanság
Csökevények a felnőttnél
A "gonochorizmus" fokai
Az átmeneti formák elve
F. és N.
Bizonyítékok
A tipizálás szüksége
Összefoglalás
Legrégibb sejtések
Arrhenoplazma és thélyplazma (himsejtanyag, nősténysejtanyag) 25
Hol fészkel a nem?
Állásfoglalás Steenctrup mellett
Nemi jellegek
Belső kiválasztás
Idioplazma-himsejtanyag-nősténysejtanyag
Ingadozások
Bizonyítékok a sikertelen kasztrálásból
Átültetés és átömlesztés
Organoterápia
Egyéni különbségek az egyes sejtek közt
A nemi átmeneti formák okai
Agy
Fiu-többség a születéseknél
A nem meghatározása
Összehasonlító patológia
A nemi vonzás törvényei 39
Nemi izlés
A törvényszerűség valószínűsége
Első formula
Első értelmezés
Bizonyítékok
Heterosztilia
Magyarázata
Állatvilág
További tövények
Második formula
Kemotrópia
Analógiák és különbségek
"Lelki rokonság"
Házasságtörés, házasság
Következmények az utódokra
Homoszexualitás és pederasztia
A homoszexuálisok mint nemi átmeneti formák
Velükszületett vagy szerzett? egészséges, vagy beteges?
A törvény speciális esete
Minden ember homoszexuális hajlama
Barátság és nemiség
Állatok
Terápiajavalás
Homoszexualitás, büntető tövény és etika
Hoszoszexualitás és pederasztia megkülönböztetése
Jellemtan és morfológia 65
A nemi átmeneti formák elve, mint az egyéni lélektan sarkalatos alaptétele
Egyidejűség, vagy időszakosság?
A lélektani vizsgálódás módszere
Példák
Egyenlítő nevelés
Egyenlősítés
Morfológia és jellemtan párhuzamossága
A fiziognomika és a pszichofizika elve
A varietás-elmélet módszertana
Uj kérdésfeltevés
Deduktiv morfológia
Korreláció és függvényfogalom
Kilátások
Az emancipált nők 79
Nőkérdés
Emancipációs szükség és férfiasság
Emancipáció és homoszexualitás
Az emancipált n ők nemi izlése
Fiziognómiai adatok róluk
A többi hiresség
A Nő és az emancipáció
Gyakorlati szabály
A zseni férfiassága
Nőmozgalom a történetben
Időszakosság
Biológia és történeti felfogás
A nőmozgalom reményei
Alaptévedés
Második vagy főrész 91
A nemi tipusok
Férfi és Nő 93
Biszexualitás és uniszexualitás
Az ember vagy férfi vagy nő
Ami ebben problematikus és a jellemtan főnehézsége
A kisérlet, az érzékletelemzés és a lélektan
Ditlhey
A tapasztalati jellem fogalma
Mi célja, mi nem célja a lélektannak
Jellem és egyéniség
A jellemtan problémája és a nemek problémája
Férfi- és női nemiség 100
A női lélektan problémája
A férfi a nő pszichológusa
Különbségek a nemi ösztönben
Kontrektációs, detumeszcencás ösztön
Intenzitás és aktivitás
A Nő nemi izgékonysága
A nő nemi életének nagyobb szélessége
A nemiség érzésében való nemi különbségek
A férfi nemiség helyi és időbeli kidomborodása
Különbségek a nemiség tudatosságának fokában
Férfi és női öntudat 109
Érzékelés és érzés
Viszonyuk, Avenarius "elemei" és "karakterei"
A legelső stádiumban a felosztás kivihetetlensége
Forditott viszony megkülönböztetettség és karakterizálás közt
A világosodás folyamata
Sejtelmek
A megértés fokai
Feledés
Ut-törés és tagozottság
A "henid" fogalma
A henid a legegyszerűbb lelki adalék
A tartalmak tagozottságában nemi különbségek
Érzékenység
Az itélet biztossága
A fejlett tudat: férfias nemi jelleg
Tehetség és zsenialitás 120
Zseni és talentum
Zseniális és szellemes
Módszer
Több ember megértése
Mit jelent: egy embert megérteni?
A zseni nagyobb komplikáltsága
Periódusok a lelki életben
Megérteni, megjegyezni
Belső összefüggés fény és ébrenlét között
A megértés feltételeinek végleges megállapítása
A zseni általánosabb tudatossága
Legnagyobb távolság a henid-állapottól, tehát nagyobb férfiasság
Csak univerzális zsenik vannak
A nő nem zseniális és nem tiszteli a hősöket
Tehetség és nem
Tehetség és memória 133
Tagoltság és reprodukálhatóság
Emlékezés élményekre, mint tehetség jele
Emlékezet és apparececpió
A hasonlítás képessége
A zene férfiasságának okai
Rajz, és szín, a zsenialitás fokai: a zseni viszonya a nem zseniális emberekhez
Önéletrajz
Fixa ideák
Emlékezés arra, amit magunk alkottunk
Folytatólagos és hiányos emlékezet
Az életrajzi öntudat egysége csak férfinál
A női emlékezések
Folytonosság és kegyelet
Mult és sors
Mult és jövő
A halhatatlanság szüksége
Eddigi lélektani magyarázó kisérletek
Az igazi gyökerek
Az ember belső fejlődése haláláig
Ontogenetikus lélektan, vagy elméleti biográfia
A nőnek nincs halhatatlansági szükségérzete
Az emlékezettel való összefüggés mélyebb elemzése
Emlékezet és idő
Az időtlen posztulálása
Az érték mint időtlen
Az értékelmélet első törvénye
Bizonyítékok
Egyenlítés és maradandóság az érték fő alkotó elemei
Az érték akarása
A halhatatlanság szüksége mint speciális eset
A zseni hallhatatlansági szüksége, mely összeesik egyetemes emlékezés és művei örökkévalósága által való időtlenségével
A zseni és a történet
A zseni és a nemzet
A zseni és a nyelv
A tett emberei és a tudományéi
Nincs joguk a zsenicímre
A filozófusnak, vallásalapítónak és a művésznek: van
Emlékezet, logika, etika 163
Pszichológia és pszichologizmus
A memória méltósága
Az emlékezet elméletei
Gyakorlási és asszociációs teóriák
Összecserélés az újramegismeréssel
Csak az embernek van emlékzete
Morális jelentőség
Hazugság és beszámítás
Átmenet logikára
Emlékezet és azonossági elv
Emlékezés és a megokolás elve
A nő alogikus és amorális
Értelmi és erkölcsi lelkiösmeret: intelligbilis Én
Logika, etika és az Én 175
Az Én-fogalom kritikusai: Hume, Lichtenberg, Mach
A Mach-féle Én és a biológia
Egyénítés és egyéniség
Logika és etika, az Én létezésének tanui
Először a logika: az azonosság és az ellentmondás tétele
Hasznuk és jelentőségük kérdése
A logikai axiómák azonosak a fogalmi működéssel
A logikai fogalomnak, mint az esszencia normájának, definiciója
A logikai axiómák, mint normája ennek az esszenciának, mely egy funkció exisztenciája
Ez az exisztencia, mint az abszolut Lét, vagy az abszolut Én léte
Kant és Fichte
Logicitás mint norma
Gondolatszabadság és akaratszabadság
Másodszor az etikai felelősség
Az etika viszonya a logikához
A logika és etika szubjektum-bizonyítékainak különbsége
Kant egy mulasztása
Dologi és személyi okai
A kanti etika lélektanához
Kant és Neitzsche
Az Én-probléma és a zsenialitás 188
A jellemtan és az Én hite
Az Én-esemény: Jean Paul, Novalis, Schellin
Én-esemény és világnézet
Önbizalom és arrogancia
A zseni véleménye többérő, mint a többi emberé
Végleges megállapítások a zseni fogalmáról
A zseniális személyiség mint a teljes tudatu mikrokozmosz
A zseni természetesen szintétikus tevékenysége
Jelentőség és szimbolika
A zseni definiciója, vonatkozásban a közönséges emberrel
Egyetemesség, mint szabadság
A zseni erkölcse vagy erkölcstelensége
Kötelességünk magunkkal és másokkal szemben
Mi a kötelesség másokkal szemben
A részvétmorál és a szociális etika kritikája
Az erkölcs és a megismerés egyetlen követelménye: az embertárs megértése
Én és Te
Individualizmus és univerálizmus
Erkölcs csak nomádok közt van
A legzseniálisabb ember a legerkölcsösebb
Miért "zoon politikón" az ember?
Tudat és moralitás
A "nagy gonosztevő"
Zsenialitás mint kötelesség
Zseni és gonosztett
Zseni és téboly
Az ember mint önmagának alkotója
Férfi és női lélektan 211
A nő lélektelensége
E megismerés története
A nő teljesen zsenitlen
Voltaképpen nincsenek férfias nők
A nő fogalmiatlan természetének az Én hiánya az oka
A hendielmélet korrekturája
Női gondolkozás, fogalom és tárgy
A tárgy szabadsága, fogalom és ítélet
Az ítélet lényege
A nő és az igazság, mint gondolkozás zsinórmértéke
Az ok tétele és az azonossági elvhez való viszonya
A nő amorális és nem antimorális
A nő és az egyedüllét problémája
Összeolvadtság nem társaság
Női részvét és női szemérem
A nők Énje
Női hiúság
Az önmérték hiánya
Memória bókokra
Önmegfigyelés és bűnbánat
Igazság és irigység
Név és tulajdon
Befolyásolhatóság
Radikális különbség a férfi és nő lelki élete között
Lélektan, lélekkel és lélek nélkül
Tudomány-e a lélektan?
Szabadság és törvényszerűség
A lélektan alapfogalmai transzcendens természetűek
Psziché és pszichológia
A lélektelen lélektan gyámoltalansága
Hol lehetséges csupán a "személyiség hasadás"?
Pszichofizikai párhuzamosság és cserehatás
A férfi lelki nemi jellemzőinek hatása a nőre
Anyaság és prostitució 246
Speciális női jellemtan
Anya és ringyó
A prostitució hajlama: a nővel született, de nem egyedül döntő
A férfi befolyása
"Megcsodálás"
A két típus viszonya a gyermekhez
A nő poligám
Házasság és hűség
Szokás és jog
Anyaság és nemiség analógiái
Az anya és a faji cél
Az "alma" mater
Az anyai szeretet etikailag közömbös
A ringyó kívül van a faji célon
A prostituált és a társadalmi morál
A prostituált, a gonosztevő és a hódító
Az "akarat embere" és a zsenihez való viszonya
Hetéra és imperátor
A ringyó motivuma
A koitusz öncél
Kacérság
A nő érzései a koituszban, vonatkozással egyéb életére
Anyai jog és atyaság
A "megcsodálás" és az infekciós-elmélet
A ringyó mint ellenség
Tagadás és igenlés
Nincs prostitució az állatoknál
Az eredet rejtélye
Erotika és esztétika 276
Nők és nőgyülölet
Erotika és szexualitás
Plátói szerelem és érzékiség
A szerelem Eszméjének problémája
A nő szépsége
Viszonya a nemi ösztönhöz
Szerelem és szépség
Az esztétika különbözik a logikától és etikától, mint normatudományoktól
A szerelem lényege
Projekciós-tünemény
Szépség és erkölcs
Szépség és tökéletesség
Természet és etika
Természeti és művészeti szépségek
Természeti és művészeti törvény
Természeti és művészeti célszerűség
Az egyes-szépség
A nemi szerelem mint bűn
Gyűlölet és szerelem, mint az erkölcsi törekvés megkönnyítései
Az ördög megteremtése
Szerelem és részvét
Szerelem és szemérem
Szerelem és a megváltás szükségérzete
A nő az erotikában: A cél eszköze
Gyermek és szerelem, gyermek és nemiség összefüggésének problémája
Kegyetlenség nemcsak a kéjben, hanem még a szerelemben is
Szerelem és gyilkosság
A szerelem mint gyávaság, igazságtalanság, tévedés
A Madonna-kultusz
A Madonna a férfi gondolati koncepciója: nincs alapja a reális nőiességben
A valóságos nőbe bepillantani a férfi nem akar
A férfinak a nőhöz való szerelme, mint speciális eset
A nő csak szexuális, nem erotikus
A nők szépérzéke
Szép és csinos
Szeretni és beleszeretni
Mivel hat a férfi a nőre?
A nő fátuma
Az uj megismerés besorozása a korábbiak közé
A szerelem jellemző az emberiség lényegére
Miért szereti a férfi a nőt?
Lehetőségek
A nő lényege és értelme az univerzumban 301
Egyenlőség és egyenjogusítás
Moebius
A nőiség értelme vagy értelmetlensége
Kerités
Ösztön
A férfi és a kerités
Mely jelenségek tartoznak még a keritéshez
A koitusz sokratartása
A saját nemi ösztön, mint speciális eset
Anya- ringyó
A nő lényét csak a keritésben fejezi ki
Kerités = nőiesség = egyetemes nőiség
Ellenvetések és ellentmondások rendszere
Befolyásolhatóság és passzivitás
Ennek következménye a saját természet megtagadása
A nő szerves hazugvolta
A hisztéria
A hisztéria "mechanizmusának" lelki szkémája
A hisztéria definiciója
A hisztéria állapota
Különös csere: az idegen természet, mint a nő saját természete, a saját természet mint idegen
Az idegen test
Kényszer és hazugság
A hisztérika heteronómiája
Az igazság akarása és erő az igazságra
A hisztériás paroxizmus
Mit hárít el a nő?
A hisztériás kostitució
Cseléd és megéra
A megéra a hisztérika ellentéte
A hisztérika igazságszeretete: a hisztérika hazugsága
A hisztérika szüzessége és vonakodása a nemi aktustól
A hisztériás bűntudat és önmegfigyelés
A látó-nő és az alvalátó a nőben
A hisztéria és a nő rabsága
A nő sorsa és reménytelensége
Egy végső elvre való visszavezetés szükségessége
Különbségek ember és állat, férfi és nő között
Áttekintési tábla
A második, vagy magasabb élet, az ember metafizikai Léte
Analógiák az alacsonyabb élettel
Szabadság és boldogság
A boldogság és a férfi
A boldogság és a nő
A nő és az élet problémája
A nő nem-léte
Ebből: a hazugság és a kerités lehetősége, amoralitás és alogicitás
Mégegyszer a kerités
Közösség és nemiség
Férfi- és női barátság
Kerités azonos a nőiességgel
Miért emberek a nők?
A nemi ellentét lényege
Ellentétek
Alany és tárgy = alak és anyag = férfi és nő
Kontrektáció és tapintási érzék
A beszédek értelmezése
A nő non-entitása; ennek következménye: általános fogékonyság
A férfi alakitja és képezi a nőt
Törekvés exisztenciára
Nemi dualizmus és a világi dualizmus
A nő értelme az Univerzumban
A férfi: Valami; a nő: Semmi
A nőtől való félelem lélektani problémája
A Semmi és a tagadás
A nőt a férfiban levő gonosztevő teremti?
A nő a férfi nemiségének igenlése
A nő a férfi bűne
Mi a nőnek a férfihoz való szerelme, legmélyebb alapjában?
A nőiesség dedukciója
A zsidóság 352
Különbség a férfiak közt
Az erre alapított ellenvetések visszautasítása
Az átmeneti formák és a fajantropológia
A nőiességnek a zsidósággal való amfibóliái
A zsidó, mint eszme
Az antiszemitizmus
Wagner
Zsidóság nem azonos a nőiességgel
Megegyezéseik: tulajdon, állam, társadalom, nemiség, személyiség és önérték hiánya, amoralitás, antimoralitás nélkül, faji élet, család, kerités
A zsidókérdés egyetlen megoldása
A zsidó istenfogalma
Lélektelenség s ezért a halhatatlanság szükségének hiánya
Zsidóság a tudományban
A zsidó, mint kemikus
Az angol és a zsidó
Angolok a filozófiában, zenében, építészetben
Különbségek
A zsidó humortalansága
A humor lényege
Humor és szatira
A zsidó nő
Nem-lét, teljes változékonyság, közvetettség a zsidónál csakúgy, mint a nőnél
A legnagyobb megegyezés s a legnagyobb különbségek
A zsidó aktivitása és fogalmisága
A zsidóság legmélyebb lényege
Hitetlenség és belső támasztatlanság
A zsidó nem misztikátlan, hanem áhitatlan
Komolyság, lelkesedés, buzgóság hiánya
Belső többértelműség
A hit együgyüségének hiánya
Belső méltóságtalanság
A zsidó mint a hős ellenpólusa
Kereszténység és zsidóság
A kereszténység eredete
A vallásalapító problémája
A vallásalapító magát tiszítja meg a gonosztettől és az istentelenségtől
A teljes ujjászületés csak benne valósul meg
A vallásalapító bűnterhe a legsúlyosabb
Krisztus legyőzte önmagában a zsidót
Kereszténység és zsidóság mint végső ellentétek
A vallásalapító a legnagyobb ember
A zsidóság legyőzésére minden vallásalapítónak szüksége van
A zsidóság és a jelen
Zsidóság, nőiesség, kultura, és emberiség
A nő és az emberiség 389
Az emberiség eszméje s a nő, mint keritő
A Goethe-kultusz
Férfiak elnőiesedése
Virginitás és szüzesség
Az ideálok férfiúi eredete
A nő nem érti az erotikát
Érti a szeuxalitást
Koitusz és szerelem
A nő az emancipáció ellensége
Az aszkézis erkölcstelen
A nemi aktus az embertárs megvetése
A zsidó problémája = a nő problémája = a rabszolgaság problémája
Mi az erkölcsös viselkedés a nővel szemben?
A férfi, mint a nőemancipáció ellenzője
A nőkérdés, mint az emberiség kérdése
Etikai posztulátumok
Két lehetőség
A nő pusztulása
Tartózkodás és az emberiség kihalása
A nemi közlekedés erkölcstelenségének voltaképeni okai
A földi atyaság
Bele kell foglalni a nőket az emberiség eszméjébe
Az anya és az emberi nem nevelése
Végső kérdések

Otto Weininger

Otto Weininger  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
5 000 Ft 3 000 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...