Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Neveléstörténet szöveggyűjtemény

Neveléstörténet szöveggyűjtemény - Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla - Régikönyvek
(0 vélemény)

A kötet a Neveléstörténet. Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe című tankönyv főbb témáihoz kapcsolódó szöveggyűjtemény, amelyhez a nevelés történetének legfontosabb alkotóitól válogattak forrásszövegeket a szerkesztők. Ezek segítségével követhetik nyomon az olvasók, hallgatók az oktatási-nevelési intézmények kialakulásának és máig ívelő történetének fontosabb eseményeit.

Sorozatcím:
Osiris Tankönyvek
Kiadó:
Osiris Kiadó
Kiadás éve:
2003
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Dürer Nyomda Kft.
ISBN:
9633895170
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
533
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
Bevezető 9

I. A MODERN PEDAGÓGIA TÖRTÉNETI GYÖKEREI

L 1. A „tábla háza" 13
I. 2. Ptahhotep intelmeiből 18
I. 3. Buddha útmutatásai 19
I. 4. Lao-ce: Az Út és Erény könyve (Tao-te-King) 19
Wu-wei — Lao-ce útmutatásai 23
I. 5. Plutarkhosz: Lükurgosz 25
I. 6. Platón: Prótagorasz 28
I. 7. Platón: Menón 29
I. 8. Platón: Állam 33
I. 9. Arisztotelész: Politika 37
I. 10. Plinius: Episztola
I. 11. Martialis: Epigramma 39
I. 12. Cicero: Retorika 40
I. 13. Apuleius: Az iskolai nevelés fokozatai 41
I. 14. Quintilianus: Szónoklattan 41
I. 15. Szent Ágoston: A megkeresztelendők oktatásáról 44
I. 16. Szent Jeromos: Levél Laetához 49
I. 17. Szent Ágoston: Vallomások 53
I. 18. Szent Benedek Regulája 56
I. 19. A szerzetesnek szánt gyermekek nevelése a kolostorban 57
L 20. Alcuin levele Nagy Károlyhoz 58
I. 21. Hrabanus Maurus: A hét szabad művészet 58
I. 22: A prágai egyetem alapítása 60
I. 23. Lovagi nevelés 60
I. 24. Castiglione: I1 Cortegiano 61
I. 25. Erasmus: A gyermekek korai erkölcsös és tudományos nevelése 62
I. 26. Vives: A tanulmányok rendszere vagy a keresztény nevelés 65
I. 27. Vives: A keresztény nő nevelése 67
1. 28. Rabelais: Gargantua 69
I. 29. Montaigne: Esszék 74


I. 30. Luther: Valamennyi németországi város tanácsos uraihoz,
hogy keresztyén iskolákat állítsanak és tartsanak fönn 77
I. 31. Comenius Ámos János Nagy oktatástana 83
L 32. Comenius: Pampaedia 91
I. 33. Comenius: Játszó iskola (Schola Ludus) 95
I. 34. Locke: Gondolatok a nevelésről 99
I. 35. Rousseau: A magányos sétáló álmodozásai 108
I. 36. Rousseau: Emil vagy a nevelésről 110
I. 37. Helvetius: Az emberről, értelmi képességeiről és neveltetéséről 138
I. 38. Felbiger: Módszerkönyv 145
I. 39. Basedow műveiből. 1. Módszerkönyv - 2. Elemi mű 147
I. 40. Salzmann: Okosdi Sebestyén - Rák-könyvetske 150
I. 41. Pestalozzi: Egy remete esti órái 155
I. 42. Pestalozzi: Lénárd és Gertrúd 157
I. 43. Pestalozzi levele egy barátjához stansi tartózkodásáról 160
I. 44. Pestalozzi: 1. Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? - 2. Beszámoló
a szülők és a nagyközönség számára Pestalozzi yverdoni intézetének
helyzetéről és nevelési eljárásairól 165
I. 45. Kant pedagógiai előadásai 166
I. 46. Fröbel: Embernevelés 170
I. 47. Herbart: Pedagógiai előadások vázlata 173

II. A MODERN PEDAGÓGIA KIALAKULÁSA
ÉS FEJLŐDÉSE
II. 1. Comte: A pozitív szellem 183
II. 2. Spencer: Értelmi, erkölcsi és testi nevelés 189
II. 3. Bain: Neveléstudomány 194
II. 4. Rein: Az anyag feldolgozása 199
II. 5. Willmann: Mi az appercepció és mi a didaktikai értéke? 202
II. 6. Nietzsche: Korszerűtlen elmélkedések 206
II. 7. Peirce: Hogyan tegyük világossá eszméinket? 210
II. 8. Dewey: Pedagógiai hitvallásom 211
II. 9. Dewey: Az iskola és a társadalom 217
II. 10. Claparéde: Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia 223
II. 11. Claparéde: A funkcionális autonómia törvénye 226
II. 12. Key: A gyermek évszázada 227
II. 13. Montessori: Módszerem kézikönyve 233
II. 14. Montessori: A gyermek felfedezése 234
II. 15. Kerschensteiner: A jövő iskolája a munkaiskola 241
II. 16. Steiner: A waldorf-iskola pedagógiai alapja 244
II. 17. Freinet: A modern iskola technikája 250
II. 18. Parkhurst: A Dalton-terv 256
II. 19. Petersen: Kis Jena-Plan 260


II. 20. Lay: Kísérleti didaktika 265
II. 21. Meumann: Kísérleti pedagógia 269
II. 22. Dilthey: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban 273
II. 23. Dilthey: A pedagógia története 278
II. 24. Spranger: Az ifjúkor lélektana 281
II. 25. Kerschensteiner: Állampolgári nevelés 284
II. 26. Rickert: Módszertan - ontológia - antropológia 286
II. 27. Natorp: Szociálpedagógia 294
II. 28. Natorp: Nevelés és közösség 295
II. 29. Durkheim: Nevelés és szociológia 300
II. 30. Barth: A nevelés- és oktatástan elemei 306
II. 31. Foerster: Iskola és jellem 309
II. 32. Illich: A társadalom iskolátlanítása 312
II. 33. Neill: Summerhill 321

III. A MAGYAR ISKOLA EZER ÉVE

III. 1. Térítés és tanítás Szent István korában 337
III. 2. Egy tankönyv hosszú útja a 11. század elején 338
III. 3. Erkölcsi tanítás a trónörökös számára (1013-1015 körül) 339
III. 4. Esztergomi diákjegyzet a 12. századból 342
III. 5. A nagyváradi káptalani iskola belső élete (1374) 343
III. 6. Felügyeleti látogatás az esztergomi káptalani iskolában (1397) 346
III. 7. Egy középkori magyar lovagregény 349
III. 8. Egy Anjou-kori diáklevél 352
III. 9. Janus Pannonius itáliai humanista tanulmányai (15. század közepe) 352
III. 10. Három tananyagrészlet a Szalkai-kódexből (1489-1490) 355
III. 11. Szerződés a káptalan és a város közös gimnáziumáról 357
III. 12. Első rendelkezés a népiskolákról 361
III. 13. A csepregi evangélikus iskolamester díjlevele 1585-ben 362
III. 14. A lőcsei kollégium 1589-i tanrendje 364
III. 15. Római jezsuita anyakönyvekből (17. század) 367
III. 16. Az erkölcsös magatartás szabályai a sárospataki kollégiumban (1621) 375
III. 17. Bethlen Gábor fegyelmi utasításai (1615 körül) 378
III. 18. Pázmány Péter magyar nyelvű beszédei a nevelésről (1636) 382
III. 19. A nagyszombati egyetem alapítólevele (1635) 388
III. 20. Apáczai műveiből (1653, 1656) 390
III. 21. Zrínyi Miklós a katonai nevelés hibáiról (1661) 405
III. 22. Mikes Kelemen kudarcot vallott diákokról 407
III. 23. Egy piarista kollégium tanulmányi rendje 410
III. 24. Diákpálya-diáksors, 1708-1742 411
III. 25. A debreceni kollégium elemi osztályának tananyaga (1770) 417
III. 26. Az első királyi rendelkezés a magyar iskolaügyről, 1777. 418
III. 27. Tessedik Sámuel: Önéletírás 428


III. 28. Bezerédy Amália: Flóri könyve 435
III. 29. Fáy András: Nevelési rendszer 437
III. 30. Az ausztriai gimnáziumok és reáliskolák szervezeti terve
(Organisationsentwurf) 441
III. 31. 1868: XXXVIII. Törvényczikk a népiskolai közoktatás tárgyában 455
III. 32. XXX. Törvényczikk a középiskolákról
és azok tanárainak képesítéséről 461
III. 33. A budapesti állami felsőbb leányiskola programmja
és tanterv-javaslata 465
III. 34. Ranschburg Pál előadása a Társadalomtudományi Társaság
1905. március 31-én tartott ülésén 468
III. 35. Fináczy Ernő: Négy hónap a magyar közoktatás történetéből 472
III. 36. Klebelsberg Kunó válogatott beszédei és írásai 475
III. 37. 1924: XXVII. törvénycikk a középiskolai tanárok képzéséről
és képesítéséről 477
III. 38. Nagy László: Az Új Iskola céljai, pedagógiai és didaktikai
alapelvei, tantervének megokolása 481
III. 39. Emlékezés az Új Iskolára 485
III. 40. Nemesné Müller Márta: A Családi Iskola életkeretei,
nevelő és oktató munkája 487
III. 41. Dolch Erzsébet: Az „Új Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai 489
III. 42. Szilasy János: Bevezetés a' Nevelés' Tudományába 491
III. 43. Kármán Mór: A pedagógia helye a tudományok sorában 494
III. 44. Fináczy Ernő: Elméleti pedagógia 497
III. 45. Weszely Ödön: A pedagógia alapkérdései 509
III. 46. Prohászka Lajos: Műveltség és egyéniség 513
III. 47. Felméri Lajos: A neveléstudomány kézikönyve 517
III. 48. Schneller István: Székfoglaló 520
III. 49. Imre Sándor: Neveléstan 526
III. 50. Mitrovics Gyula: A neveléstudomány alapvonalai 528

Mészáros István

Mészáros István  további könyvei

Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 400 Ft
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 800 Ft 1 080 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 000 Ft 1 500 Ft
50%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...