Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Rendszerek - A kezdetektől a romantikáig

Rendszerek - A kezdetektől a romantikáig - Csetri Lajos, Tarnai Andor - Régikönyvek
(0 vélemény)

"Ha a magyar kritika évszázadait áttekintjük - írja Sőtér István -, drámai küzdelemre ismerhetünk, mely elébb az elmék felvilágosításáért, majd polgárosodásáért, művelődésünk korszerű, európai szintjéért folyik. Ennek a szintnek számonkérésére a magyar kritika talán következetesebben vállalkozott, mint maga az irodalom. Voltak korszakok, amikor kellemesen éreztük magunkat elmaradottságunkban. Ebből a halálos kellemességből csak a kritikai szó ébreszthetett föl, akár a kritika mondta ki, akár az irodalom. Mert az irodalom maga is kritika kell legyen, az élet, a cselekvés kritikája, melyet az irodalmi kritika csak még inkább nyomósítani hivatott." A Magyar Kritika Évszázadai-nak első kötete, a Rendszerek a középkori kezdetektől a romantika eredetiségprogramjának megfogalmazásáig (a 19. század elejéig) mutatja be a magyar esztétikai-kritikai eszmélkedés fázisait; az elemző-megvilágító tanulmányokat és tanulmányok gondolatmenetét igazoló-hitelesítő szemelvényeket olvasva nyomon követhetjük, hogy az eszmélkedés sokszor gyönyörű, de térben és időben többnyire elszigetelt megnyilatkozásait hogyan váltotta fel a fejlődés lehetőségeit jelző, tudatosító vagy éppen meghatározó irodalomszemlélet.

Sorozatcím:
A magyar kritika évszázadai I.
Kiadó:
Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner Nyomda
ISBN:
963151840X
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
546 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.70kg
Kategória:
A magyar kritika évszázadai (Írta: Sőtér István) 5
A kezdetektől a felvilágosodásig (Írta és összeállította: Tarnai Andor)
Szóbeliség - latinság - írásbeliség 11
Gyöngyösi Gergely: Directorium (Déri T. Balázs fordítása) 27
Az obszerváns ferencesek rendtörténete (Déri T. Balázs fordítása) 30
Gyöngyösi Gergely: A pálos rend története (Déri T. Balázs fordítása) 32
Karthauzi Névtelen: Prédikációk (Déri T. Balázs fordítása) 36
A magyar nyelvű irodalom elméleti megalapozása 38
Ivanich Pál: Előszó Vitéz János leveleihez (Boronkai Iván fordítása) 60
Vitéz János levele Pál főesperesnek (Boronkai Iván fordítása) 62
Bekényi Benedek levele Werbőczy Istvánhoz (Kapitánffy István fordítása) 66
Verancsics Antal levele Verancsics Mihálynak (Téglásy Imre fordítása) 68
Verancsics Antal levele Andreas Rapiciusnak (Téglásy Imre fordítása) 70
Baranyai Decsi János levele Telegdi Jánosnak (Csonka Ferenc fordítása) 72
Dévai Bíró Mátyás: Magyar helyesírás 75
Pesti Gábor: Ezópus fabulái (Csonka Ferenc fordítása) 76
Sylvester János: Magyar-latin grammatika (Szörényi László fordítása) 79
Sylvester János: Újtestamentum magyar nyelven 82
Balassi Bálint: Szép magyar komedia 86
Rimay János: Előszó Balassi Bálint verseihez 91
Baranyai Decsi János: Ötezer görög-latin-magyar adagium (Csonka Ferenc fordítása) 98
Baranyai Decsi János: Az Caius Crispus Sallustiusnak két históriája 105
Háportoni Forró Pál: Quintus Curtiusnak históriája 109
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Keresztényi énekek 113
Szilvásújfalvi Anderkó Imre: Előszó Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szójegyzékéhez (Déri T. Balázs fordítása) 116
Szenci Molnár Albert: Magyar zsoltárkönyv 118
Szenci Molnár Albert: Latin-magyar szótár (Borzsák István fordítása) 122
Szenci Molnár Albert: Új magyar nyelvtan (Borzsák István fordítása) 130
Szenci Molnár Albert: Latin-görög-magyar szótár (Borzsák István fordítása) 133
Az irodalomelmélet az egyháziak kezelésében 138
Medgyesi Pál: Praxis pietatis 144
Nagyari Benedek: Igaz vallású keresztény 145
Somosi Petkó János: Igaz és tökéletes boldogságra vezérlő út 146
Balog György: A Cornelius Neposnak híres nevezetes hadi fejedelmeknek életükrül és cselekedetekrül írt könyve 148
Dálnoki Benkő Márton: Lucius Annaeus Florusnak négy könyve 149
Gyöngyösi István: Kemény János emlékezete 151
Szőnyi Nagy István: Magyar oskola 155
Medgyesi Pál: Taníts minket imádkozni, sőt prédikálni is 158
Mikolai Hegedüs János: A mennyei igazság tüzes oszlopa 167
Geleji Katona István: Magyar grammatikácska 171
Medgyesi Pál: Két keresztény embernek egymással való beszélgetések 173
Apácai Csere János: Magyar Encyclopaedia (Orosz Lajos fordítása) 177
Az egyházi értelmiség laicizálódása 188
Pápai Páriz Ferenc: Latin-magyar szótár (Puskás Lajos és Kovács Erzsébet fordítása) 196
Bél Mátyás: Latin nyelvtan (Déri T. Balázs fordítása) 202
Kaprinai István: Egyházi szónoklattan (Déri T. Balázs fordítása) 209
Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae Literatae (Déri T. Balázs fordítása) 218
Bod Péter: Magyar Athenas 222
Czvittinger Dávid: A magyar nyelvművelésről (Déri T. Balázs fordítása) 228
Ribinyi János: Beszéd a magyar nyelvművelésről (Déri T. Balázs fordítása) 232
A Pressburger Zeitung a magyar nyelvről (Szőnyi László fordítása) 239
A bécsi Anzeigen a magyar nyelvről (Tarnai Andor fordítása) 243
A "világosság" korának irodalomszemlélete (Írta és összeállította: Csetri Lajos) 249
Európai kitekintés 251
A magyarországi esztétikai gondolkodás kezdetei 257
Szép János: Aesthetica 259
Pályázat a pesti egyetem esztétikai tanszékének betöltésére (Kenéz Győző fordítása) 264
Bessenyei 270
Bessenyei György: Magyarság 274
Bessenyei György: A magyar néző 277
Bessenyei György: A holmi 279
Bessenyei György: Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék 280
Az irodalmi élet és a magyar nyelvű sajtó kezdetei 285
Verstani kérdések 288
Rájnis József: A magyar Helikonra vezérlő kalauz 293
Révai Miklós: A versszerzés két különböző módjáról 294
Földi János: A versírásról 296
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igazi poéta? 298
A fordítás elméletéről 301
Batsányi János: A fordításról 303
Pétzeli József: A fordításokról 307
Rájnis József: Magyar Virgilius 309
Földi János levele Kazinczy Ferencnek 311
Műfajelméleti kérdések 312
Földi János: A versírásról 315
Kazinczy Ferenc: Geszner idylliumi 317
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey 319
Kazinczy Ferenc előszava Ivánkai Vitéz Imre A tiszta és nemes szeretet ereje című regényéhez 321
Kazinczy Ferenc Lanassza című drámájának ajánlása 322
Kazinczy Ferenc bírálata Barczafalvi Szabó Dávid Szigvárt-fordításáról 323
Esztétikai kérdések 326
Rájnis József: Magyar Virgilius 328
Batsányi János: Toldalék a Magyar Muséum III-dik negyedéhez 330
Verseghy Ferenc: Mi a poézis? és ki az igazi poéta? 333
A nemzeti azonosság érzése. Eredetiség. Kármán 336
Kármán József: A nemzet csinosodása 340
Csokonai 351
Csokonai Vitéz Mihály: Lilla 355
Csokonai Vitéz Mihály: Jegyzések és értekezések az Anákreoni dalokra 360
Csokonai Vitéz Mihály: Előbeszéd az alkalmatosságra írott versekhez 364
Csokonai Vitéz Mihály: A magyar verscsinálásról közönségesen 367
Csokonai Vitéz Mihály: Az epopoeáról közönségesen 370
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya 374
Csokonai Vitéz Mihály levele Koháry Ferencnek 376
Csokonai Vitéz Mihály levele Kazinczy Ferencnek 377
Az irodalmi élet feltétele a XIX. században 379
A nyelvújítás és nyelvszemlélet általános kérdései 381
Magyar grammatika, melyet készített Debrecenben egy magyar társaság 388
Révai Miklós: A szép magyar toll 391
Verseghy Ferenc: A tiszta magyarság 393
Verseghy Ferenc: Analytica 395
Kazinczy Ferenc levele Kis Jánosnak 397
Kazinczy Ferenc levele Révai Miklóshoz 399
Kazinczy a XIX. század első évtizedében 400
Kazinczy Ferenc levele Virág Benedekhez 408
Kazinczy Ferenc levele Cserey Farkasnak 410
Kazinczy Ferenc: Magyarázó jegyzések a Csokonai sírköve iránt tett jelentésre 411
Dessewffy József levele Kazinczy Ferencnek 413
Kazinczy Ferenc recenziója Kisfaludy Sándor Himfy szerelmei című könyvéről 414
A nyelvújítási harcok évtizede 416
Dessewffy József levele Kazinczy Ferencnek 421
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek 423
Kazinczy Ferenc levele Berzsenyi Dánielnek 425
Berzsenyi Dániel levle Kazinczy Ferencnek 426
Kazinczy Ferenc: Baróczy Sándor élete 427
Kisfaludy Sándor levelei Ruszek Józsefhez 429
Kazinczy Ferenc: Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél 433
A nyelvújítás ellenzékének irodalomszemlélete 437
Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei 439
Kisfaludy Sándor: Regék a magyar előidőkből 442
Kisfaludy Sándor levele Dessewffy Józsefnek 444
Az Erdélyi Múzéum 447
Döbrentei Gábor: Eredetiség és jutalomtétel 452
Döbrentei Gábor: Magyar literatúrát illető jegyzések 458
Zsombori József: Egy-két észrevétel a magyar nyelv mostani állapotáról 464
Döbrentei Gábor: A kritikáról 466
Döbrentei Gábor: Az első füzetbéli jutalom kihirdetésére beküldött szomorú-játékokról 470
Buczy Emil: Értekezés az elmének magasb kifejlődése körül, az ízlés munkáiban 479
Berzsenyi irodalomszemlélete 483
Berzsenyi Dániel levele Kazinczy Ferencnek 487
Berzsenyi Dániel levele Dukai Takách Juditnak 489
Berzsenyi Dániel: Észrevételek Kölcsey Ferenc recenziójára 491
Berzsenyi Dániel: A versformákról 495
Berzsenyi Dániel: Bírálatok 499
Berzsenyi Dániel: Kritikai levelek VI. 500
Berzsenyi Dániel: A kritikáról 501
Berzsenyi Dániel: Poétai Harmonistika 503
Jegyzetek 509

Csetri Lajos

1928 - 2001
Csetri Lajos (Kisújszállás, 1928. március 16. – Szeged, 2001. december 25.) a 20. század egyik legjelentősebb magyar irodalomtörténésze, a Szegedi Egyetem iskolateremtő professzora.

Csetri Lajos  további könyvei

30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 050 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...