Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Rövid világtörténet fiataloknak Az ősidőktől a közelmúltig

Rövid világtörténet fiataloknak - Gombrich. E.H. - Régikönyvek
Rövid világtörténet fiataloknak - Régikönyvek Rövid világtörténet fiataloknak - Régikönyvek Rövid világtörténet fiataloknak - Régikönyvek Rövid világtörténet fiataloknak - Régikönyvek Rövid világtörténet fiataloknak - Régikönyvek
(1 vélemény)
Fordítók:
Dániel Anna
Illusztrátorok:
Franz Katzer
Borító tervezők:
Molnár Péter
Kiadó:
ÁKV - Budapest Kiadó
Kiadás éve:
1991
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
ISBN:
9632920783
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
331 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
Tartalom

Magyar olvasóimhoz 7

1. Volt egyszer... 11
Múlt és emlékezés — Mielőtt az ember megjelent volna — Óriás-
gyíkok — A Földön még nincs élet — A Nap Föld nélkül — Mi
a történelem?

2. A világ legnagyobb feltalálói 15
A heidelbergi alsó állkapocs — A Neander-völgyi ember — Tör-
ténelem előtti idő — A tűz — A szerszámok — Barlanglakó embe-
rek — A beszéd — A festés — A varázslás — Jégkorszak és ős-,
vagyis csiszolatlan kőkorszak — Új kőkorszak — Cölöpépítmé-
nyek — Bronzkor — Olyan emberek, mint mi

3. A Nílus menti ország 21
Menész király — Egyiptom — Himnusz a Nílushoz — A fáraó —
A piramisok — A régi egyiptomiak vallása — A szfinksz — A hie-
roglifák — A papirusz — Fordulat az ősi birodalomban — Ehnaton
reformjai

4. Vasárnap, hétfő... 29
A mai Mezopotámia — Ásatások Urban — Agyagtáblák és ékírás
— Hammurápi törvényei — Csillagimádás — A hét napjai elneve-
zésének eredete — Bábel tornya — Nabukodonozor

5. Az egy Istenről 35
Palesztina — Az Ur városából való Ábrahám — Az özönvíz — Az
egyiptomi szolgaság — Mózes és a kivonulás esztendeje — Saul,
Dávid, Salamon — A birodalom felosztása — Izrael elpusztítása
— A próféták — A babiloni fogság — Hazatérés — Az Ószövetség
és a Messiás-hit


6. T.U.D.U.N.K. O.L.V.A.S.N.I.
42
A ben-Más - A foniciaiak 6 kereskedelmi településeik
7. Hősök és fegyvereik
44
Homérosz eposzai - Schlieniann ásatásai - Kalózkirályok -
Kréta 6 a labürinthosz - A dórok vándorlása - A hősköltemé-
nyek - A görög törzsek és kolóniáik
8. Egyenlőtlen harc
50
A pennák 6 vallásuk-Kürosz meghóditja Babilont Kambit-
7.éSZ Egyiptomban - Dareiosz birodahna - Az iónok felkelése
-
Az elsó bosszúálló hadjárat - A második bosszúálló hadjárat
6 a marathóni csata - Xerxész hadjárata - A Therrnopülai
szoros — A szalarniszi cuta
9. Két kis város egy kis országban
57
Az olimpiai játékok - A delphoi jóshely - SrOrta 6 a spártai
nevelés - Athén - Drakón és Szolón - Népgyűlés és törannise
-
Periklész kora - Filozófia- Szobrászat és festészet -Épitészer
-
Szirtház
10. A ,megvilágosodott" és országa
65
India - Mohendzsodáro, az Urral egyidős város - Az indusok
bevándorlása - Indogermán nyelvek - A kasztrendszer- Brah-
ma és a lélekvándorlás - „Ez vagy" - Gautarna királyfi -
A megvilágosodás - Megváltás a szenvedéstöl - A nirvána -
Buddha követői
11. Egy nagy nép nagy tanítómestere
72
Kína Krisztus születése előtt - A kínai roávir és a fejedelmek
- A kinai irás jelentősége - Konfucius - A formaságok és

szokások értelme - A család - Uralkodó és alattvaló - loo-ce
-
A Tao
12. A legnagyobb kaland
77
A peloponnészoszi háború - A delphoi háború - Makedóniai
Fülöp - A khaironciai csata - A perzsa birodalom hanyatlása
- Nagy Sándor - Théba feldúlása - Arisztotelész és a tudás -

Diogenész - meghódítása - A gordiusi csomó - Az
Isszosz menti csata - Ttimsz és Egyiptom meghódítása - Ale-
xandria - A gaugamclai csata - Az indiai hadjárat - Porosz -
Nagy Sándor mint a Kelet uralkodója - Nagy Sándor halála 6
utódai - A hellenizmus - Az alexandriai könyvtár
13. Új harcosokról és új harcokról
89
Itália - Róma 6 alapitásának mondája - Osztályharcok -
A ~tér táblás törvények- A római jellem-A gallok elfoglal-
ják Rómát- I tálid meghód tása - Pürrhosz- Karthágó-Az első
pun háború - Hannibál - Menetelés az Alpokon át - Quintus
Fabius Maxim. - Cannae - A végső tartalék - Scipio legyőzi
Hannibált - Hellász meghódítása - Cato - Karthágó elpuszti-
tása
14. A történelem ellensége
97
Csin Si Huang-ti császár - Könyvégetés - Csin fejedelmei és
Kína neve - A kinai fal - A Han-uralkodócsalád - Tudós
hivatalnokok
15. A nyugati világ uralkodói
100
Római provinciák - Utak és vizyczetékek - A légiók - A kér
Gracchus - Kenyér 6 cirkuszi játékok - Marius - A kimberek
és a teutonok - Sulla - Rabszolgaháborúk - Juliul Caesar -
Harcok Galliában - Győzelem a polgárháborúban - Kleopátra
-
A naptár reformja - Caesar meggyilkolása - Augustus 6 a
császárság - A művészetek
16. Az Evangélium
110
Jézus Krisztus - Mire tavit a hegyi beszéd - A kereszt - Pál és
a korinthusbeliek Császárimádat - Nem - Róma felgyújtása
-
Az első keresztényüldözések- A katakombák - Titus elptm-
tirja Jeruzsálemet - A zsidók szérszóródása


17. Hogyan éltek a birodalomban
115
meg a határain
Bérházak és villák - A therrnák - A C.Olosseum - A germánok
- Amunius 6 az ütközet a teutoburgi erdőben - A limesek -

A csapatok különböző istenhitei - Traianm csatái Dáciában -
Marcus Auretius csatái Bécs közelében - Katonacsászárok -
Itália hanyatlása - A kereszténység elterjedése - Diocletianus
birodalmi reformja- Az utolsó keremzényüldözés - Constanti-
nus - Konstantinápoly alapitása - A birodalom felosztása -
A kereszténység államvallás lesz
18.A vihar
122
A hunok - A nyugati gótok - A népvándorlás - Attila - Nagy
Leó - Romulus Augustulus - Odoaker és az ókor vége -
A keleti gótok 6 Theodorik - Ravcnna -Justinianus - A Cor-
pus juris és a Hagia Sophia - A gótok vége - A longobárdok
19.A csillagos éjszaka kezdete
129
Sötét középkori- Hit és babona - Oszlopszentek - A bencések
-
Az antik örökség megmentése - A kolostorok jelentősége
északon- Klodvig megkeresztelése- A papság szerepe a Mero-
vingok birodalmában - Bonifác
20. Egy az Isten: Allah, és Mohamed
135
az ó prófétája
Az arabok sivatagi országa - Mekka és a Kába - Mohamed
származása és élete - Üldöztetés és menekülés - Medina -
Küzdelem Mekkával - Az utolsó prédikáció - Palesztina, Per-
zsia és Egyiptom meghódítása-Az alexandriai könyvtár felége-
tése - Konstantinápoly ostroma - Észak-Afrika és Hispánia
meghódítása- A tours-i és poitiers-i csata - Az arabok kultúrája
-
Az arab számok
21. Egy hódító, aki az uralkodáshoz is ért
144
A Mert ingok és a majordomusok - A frank birodalom -Nagy
Károly - Harcok Galliában, Itáliában és Hispániában - Az
avarok - Harc a szászokkal - A hösköltemények - Harun
a1-Rasid küldöttsége - A Karoling-birodalom megosztása
és hanyatlása - Szvatopluk - A vikingek - A normann biro-
dalmak
22. Küzdelem a kereszténység feletti uralomért 151
Kelet és Nyugat a Karolingok idején - A kultúra virágzása
Kínában - Betörnek a magyarok - Henrik király - Nagy Ottó
-
Ausztria és a Babenbcrg-uralkodóház - Hűbéri rendszer és
jobbágyság - Capet Hugo - A dánok Angliában - Az egyházi
élet- Invesztitúraharc- VII. Gergely és IV. Henrik - Canossa
-
Guiscard Robert és Hóditó Vilmos
23. Lovagias lovagok
159
Lovagok és lovasok - Várak - Jobbágyok - A netnesfiú, az
apród, a lovaggá ütés - A lovag kötelességei- Szerelmi szolgálat
-
Bajvivások - A lovagi költészet - A Nibelung-ének - Az elsó
keresztes hadjárat - Bouillon Gottfried és Jeruzsálem meghodi-
tása - A keresztes hadjáratok jelentősége
24. Császárok a lovagkorban
167
Barbarossa Frigyes - Cserekereskedelem és pénzgazdálkodás -
Az itáliai városok - A császári birodalom - Milánó ellenállása
és bukása- A lovaggá ütés ünnepsége Maimban - A harmadik
keresztes hadjárat - II. Frigyes - A guelfek és a ghibellinek -
III. Ince - A Magna Charta - Szicilia kormányzása - A Ho-
henstaufok vége - Dzsingisz kán és a mongolok betörései -
Császár nélküli időszak és ököljog - A KyfEhiluser-monda -
Habsburg Rudolf - Győzelem Ottokár felett - Megalakul a
Habsburg-dinasztia uralma
25.A városok és polgáraik
180
Vásárok és városok - Kereskedők 6 lovagok - A céh rendsur
-
A székesegyházak épitése - Kolduló barátok és vezeklést
hirdető papok - Zsidó- és eremeküldfizések - A pápák babiloni
fogsága - A százéves háború Angliában - Jeanne d'Arc - Udva-
ri élet - Egyetemek - IV. Károly és Rudolf, az Alapító


26. Új idők
188
A firenzei polgárok - Humanizanus - Az ókor újjászületése -
A művészet virágzása - Leonardo da Vinci - A Mediciek -
A reneszánsz pápák - Új eszmék Németországban - A könyv-
nyomtatás- A lőpor-Merész Károly bukása - Miksa, az utolsó
lovag - Zsoldosok - Harcok Itáliában - Miksa és Dürer
27. Új világ
197
Az iránytű- Spanyolország és Granada meghóditása - Kolum-
busz és Izabella - Amerika felfedezése- Az újkor- Kolumbusz
sorsa - A konkvisztádorok - Femando Cortez - Mexikó -
Monteztima pusztulása - A portugálok Indiában
28. Új hit
205
A Szent Péter-templom épitése - Luther kiszögezi tételek -
Luther elődje, Husz - A pápa levelének elégetése - V. Károly
és birodalma - Róma kifosztása - A wormsi Birodalmi Gyűlés
-
Luther Wartburgban - A bibliaforditás - Zwingli - Kálvin
-
VIII. Henrik - A törökök sikerei - A birodalom felosztása
29. A harcos egyház
212
Loyolai Ignác - A Meri zsinat - Ellenreformáció - Szent
Bertalan éjszakája - Spanyol Fülöp - A lepantói ütközet -
Németaltőld elszakadása - Angliai Erzsébet - Stuart Mária -
Az Armada pusztulása - Angol kereskedelmi települések Ame-
rikában- Az indiai kereskedelmi társaságok-Az angol világbi-
rodatom kibontakozása
30. Szörnyű idők
219
Defenesztráció, vagyis zuhanás az ablakból Prágában - A har-
mincéves háború, Gusztáv Adolf - Wallenstein - A vesztfáliai
béke - Németország feldúlása - Boszorkányüldözések - Létre-
jön a tudományos világkép- Természeti törvények - Galilei és
Kr.
31. Egy szerencsétlen és egy szerencsés király 226
I. Stuart Károly -Cromwell és a puritánok- Anglia fellendülé-
se - A „dicsöséges" forradalom esztendeje - Franciaország
gazdagsága - Richclieu politikája - Mazarin - XIV. Lajos -
A király „lever"-je - Versailles - A kormányzás pénzforrásai -
A parasztság nyomora - Rablóháborúk
32. Ami időközben Európa keleti részén
233
történt
A törökök hóditisai - Felkelés Magyarországon-Ikes ostroma
- Sobieski János és Bécs felmentése - Savoyai Jenö herceg -

Rettegett Iván -Nagy Péter - Pétervár alapitása - XII. Károly
svéd király - Lovaglás Stralsundba - Az orosz hatalom Iriter-
jésztése
33. A valóban új idő
240
A felvilágosodás-Türelem, értelem, emberség - A felvilágoso-
dás birálata - Poroszország felemelkedése - Nagy Frigyes -
Mária Terézia - A porosz hadsereg - A nagy szövetség -
A hétéves háború - II. József - A jobbágyság eltörlése - Elha-
markodott reformok - Az amerikai függetlenségi háború -
Franklin Benjámin - Emberi jogok és a feketék rabszolgasága
34. Forradalom hozta a változást
248
Nagy Katalin - XV. Lajos és XVI. Lajos - Az udvarnál -
Földesúri törvénykezés - A rokokó- Marie Antoinette - A ren-
di gyűlés összehívása - A Bastille megrohamozása - Népfelség
- A nemzetgyűlés - A jakobinusok - Nyaktiló és forradalmi

törvényszék -Danton -Robespierre - A rémuralom - A királyt
halálra ítélik- Győzelem a külföld felett - Az Ész- A direktóri-
um - Szomszédos köztársaságok
35. Az utolsó hódító
256
Napóleon Korzikán - Párizsban - Toulon ostroma - Itália
meghóditása - Az egyiptomi hadjárat - Az állambirodalom -
A konzulátus és a Code Napoléon - A franciák csávára - Az
austedird gyözelem - A Német-Római Szent Birodalom vége

Az Ön véleménye

Vélemények a könyvről

  • (2001Vince Kiadó) 2019.05.19. 13:22

    Nagyon jó könyv!!