Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Világtörténelem

Világtörténelem - Kinder, Hermann, Hilgemann, Werner - Régikönyvek
Világtörténelem - Régikönyvek Világtörténelem - Régikönyvek Világtörténelem - Régikönyvek Világtörténelem - Régikönyvek
(2 vélemény)

E könyv térképgyűjtemény és kronológia egy kötetben, a világtörténet folyását a kezdetektől 1992-ig követi időrendben.

Sorozatcím:
SH atlasz 2
Illusztrátorok:
Harald és Ruth Bukor
Borító tervezők:
Zelemyánszky Zoltán
Kiadó:
Springer Hungarica Kiadó Kft.
Kiadás éve:
1992
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner
ISBN:
9637775471
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
644 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 13.50cm, Magasság: 21.50cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
- -
Jelek és rövidítések Forradalmak, polgárháborúk I.
(Kr. e. 133-79) 88
Óntörténet Polgárháborúk II. (Kr. e. 77-44) 90
Az élet kialakulása 11 A polgárháborúk vége (Kr. e. 44-30),
Őskőkor 12 a principátus 92
Középső és újabb kőkorszak 14 Augustus (Kr. e. 27-Kr. u. 14), irodalom I. 94
Kelet • 16 Császárkor (14-96), irodalom II. 96
A bronzkor Európában-- 18 Adoptált császárok (96-192),
Vaskor, kimmerek és szkíták 20 Severus-dinasztia (193-235) 98
Katonacsászárok, dominátus (235-305)- 100
Magaskultúrák Nagy Konstantin és utódai (4. sz.) 102
Egyiptom I-II. (Kr. e. 3000-332) 22 Gazdaság 104
Mezopotámia (Kr. e. 3-1. évezred) 26 Kereszténység 106
Indoeurópaiak, Kréta (Kr. e. 2600-1425) 32
Kis-Ázsia (kb. Kr. e. 2000-546) 34 Korai középkor
Palesztina I. (Kr. e. 1500-587) 36 Germánok 108
Palesztina II. (Kr. e. 539-Kr. u. 133), Szlávok 110
Főnícia 38 Sztyeppi népek 112
Kína (Kr. e. 1500-Kr. u. 220) Népvándorlás (375-568) 114
India (Kr. e. 3000-kb.-Kr. u. 700) 42 Az első germán államok (4:5. 'sz:). 116
A perzsa világbirodalom (Kr. e. 559-330) 44 Itália (568-1015) 118
Frankok (485-814) 120
Ókor-Görögország A Frank Birodalom felosztása (9. sz.) 124
Műkénéi kor (Kr. e. 2500-1150), vándorlások 46 Frankok III.: Állam, egyház, hűbéri
Államformák, vallás 48 rendszer 127
A gyarmatosítás (KI'. e. 750-550), Iónia- Anglia (1066-ig) 128
(Kr. e. 500-ig) _ 50 Normannok 130
Peloponnészosz (Kr. e. 500-ig) 52 Oroszország (9-13. sz.) 132
Athén (Kr. e. 50040 . 54 Iszlám I. (750-ig) 134
Perzsa háborúk, az alWaitengeri szövetség Iszlám II. (750-13. sz.) 136
(Kr. e. 5. sz.) A Keletrómai Birodalom (Bizánc, 867-ig) 138
A klasszikus kor kultúrája (Kr. e. 5/4. sz) 58 Egyház 140
Athén Periklész korában (Kr. e. 462-429) 59 Szerzetesség 141
Athén, peloponnészoszi háború
(Kr. e. 434-401), Szicília 60 Érett középkor
A polisz felbomlása, Makedónia (Kr. e. Német Birodalom I. (911-1024) 142
4. sz.) 62 Német Birodalom II., az Ottók császársága 144
Német Birodalom III. (1024-1075),
Ókor-Hellenizmus reformpápaság 146
Nagy Sándor (Kr. e. 336-323) 65 Német Birodalom IV. (1075-1125) 148
A diadokhoszok küzdelniei (Kr. e. 323-280), Egyház, szekták, filozófia (12/13. sz.) , 149
diadokhosz-birodalmak I. 66 Keresztes háborúk I-II. \ - 150
Diadokhosz-birodalmak II. 68 Zsidók 154
Gazdaság, kultúra 70 Kultúra 156
Állam 157
Ókor-Róma Franciaország (987-1270) 158
Előidők, etruszkok (Kr. e. 1000-500) 72 Anglia (1066-1272) 160
Állam 74 Skandinávia (10-13. sz:) — -162
Osztályharc, Külpolitika (Kr. e. 494-300) 76 Német BirodalonLV. (1125-1190) -164
Közép- és Dél-Itália (Kr. e. 348-272) 78 Lengyelország (960-1320) - í 166
.összecsapások Karthágóval I. Morvaország, Magyarország, Csehország
(Kr. e. 264-212) 80 (830-1306) 168
Összecsapások Karthágóval II. Német kolonizáció keleten (12/13. sz.) ,-470 -
(Kr. 3.212-202) 82 Német Birodalom VI. (1190-1268) - 172
Kelet (Kr. e:200-133) 84 Bizánc (867-1204) , - 174
Colád, polgár, jog, vallás - 86 Kína (5-13. sz.), Japán (a 13. sz-ig) 176
Művészet 87 Mongol birodalmak (13/14. sz.) 178


Késő középkor Oroszország (1613-1740) 272
Egyetemek, egyház (14/15. sz.) 180 Kína (1644-1796), India (1658-1750) 274
Hanza, Velence, Genova (13-15. sz) 182 Amerika (17/18. sz.) 276
Skolasztika, misztika, devotio moderna 184 Felfedezések, találmányok (17/18. sz.) 278
Városok, felségterületek 185 Franciaország, Poroszország (1713-1748) 280
Spanyolország (11-15. sz.) 186 A hétéves háború (1756-1763) 282
Anglia (1272-1485) 188 Oroszország, Lengyelország (1763 után) 284
Franciaország (1270-1498) 190 A felvilágosult abszolutizmus (18. sz.) 286
Svájc, Burgundia (14/15. sz.) 192
Német Birodalom I-II. (1273-1493) 194 A nagy forradalmak kora
Német Lovagrend, Skandinávia (14-15. sz.) 198 Állam- és gazdaságelméletek 288
Litvánia, Lengyelország, Magyarország USA I-II. (1763-1817) 290
(14/15. sz.) 200 Franciaország (1774-1799) 294
Oroszország (1325-1613) 202 Európa (1792-1799) 300
Balkán (13-15. sz.) 204
Bizánc (1204-1453) 206 Napóleon kora
Oszmánok (1300-1660) 208 Európa I. (1799-1809) 302
Kína (1264-1368), India (999-1526) 210 Franciaország (1799-1801) 304
Német Birodalom (1797-1806 [9]) 306
Korforduló Nagy Britannia (1783-1815) 308
Humanizmus 212 Németország I. (Kultúra, tudomány) 310
Reneszánsz 213 Németország II. (1807-18145 311
Gazdaság 214 Európa II-IV. (1808-1815) 312
Itália (14/15. sz.) 216
Német Birodalom (1493-1519), Itália Restauráció és forradalom,
(1494-1516) 218 Politikai eszmék 318
Találmányok, felfedezések, Afrika Nagy-Britannia I. (1800-1840) 320
(a 16. sz-ig) 220 Európa I. (1815-1830) 322
ősi amerikai kultúrák 222 Németország I. (1815-1848) 324
Amerika (16. sz.) 224 Nagy Britannia II. (1815-1848) 326
Kína (1368-1644, Japán (1338-1639) 226 Franciaország I. (1815-1848) 327
India (1526-1658) 228 Európa II. (1830) 328
Latin-Amerika (1800-1830) 330
A hitszakadás kora Európa III. (1848) 332
Egyházi viszonyok (15. sz.) 230 Németország II. (1848) 334
A reformáció kezdetei (Luther, Zwingli) 231 Ausztria, Németország III. (1848-1849) 336
Anabaptisták (16. sz.), parasztháború Németország IV. (1848-1862) 338
(1525-ig) 232
Német Birodalom I. (1521-1555) 234 Nemzetállamok kora
V. Károly birodalma (1519-1556) 236 Zsidóság 340
Kálvinizmus, anglikanizmus 238 Kultúra, tudomány 342
Katolikus megújulás (16. sz.) 239 Tudomány, technika 343
Európa (16/17. sz.) 240 Szocializmus 344
Spanyolország (1556-1659) 242 Munkásmozgalom, szociálpolitika 345
Németalföld (1477-1648) 244 Oroszország (1815-1874) 346
Franciaország (1547-1610), Anglia Franciaország (1852-1871) 348
(1485-1603) 246 Itália (1850-1871) 350
Lengyelország (1506-1621), Némétország I-II. (1859-1890) 352
Svédország (1513-1629) 248 Ausztria-Magyarország (1867-1914) 356
Német Birodalom II. (1555-1618) 250 Balkán (1871-1908) 358
A harmincéves háború I-II. (1618-1648) 252 Európa I. (1871-1914) 360
Európa II-III. (1815-1914) 362
A felvilágosodás kora Nyugat-Ázsia (1763-1914) 364
Barokk, racionalizmus 256 India (1750-1916) 366
A felvilágosodás 257 Japán (1680-1853), Kína (1797-1911) 368
Franciaország (1610-1697) 258 Latin-Amerika (1830-1914) 370
Francia abszolutizmus (17. sz.) 260 USA (1817-1865) 372
Nrinrl Bilimillom (1648 után) 262 Afrika (19. század) 374
u.,, rvI ;in';1 ország (1663-1740) 264
111M) 266 Az imperializmus kora
`t lir 113 II I II}ti}{ 1112), spanyol Kolonializmus, fejlett kapitalizmus
ili,a4Oslé%1 liaborü (17(11-1714) 268 (1880-1914) 376
I (1632 1721) 270 Munkásmozgalom 378


Tartalom 7

3-.79 Tengeri és légiháború; gazdaság
Munkásmozgalom, pacifizmus
Nagy-Britannia I. (1814-1914) 380 (1939-1945) ,478
Nagy-Britannia II. (1848-1914) 3 ,582 Észak-Afrika, Balkán (1940-1942) 480
3 b83 Náci antiszemitizmus és »Endlösung«
Franciaország I. (1870-1914)
3884 (1933-1945) 482
Franciaország II. (1830-1914)
Németország I. (1871-1914) 3886 A keleti front (1941-1942) \ 484
88 Ellenállás (1939-1945) 486
Németország II. (1890-1914)
89 A szövetségesek konferenciát (1941-1945) 487
Oroszország I.: Belpolitika (1874-1914)
390 Észak-Afrika, Olaszország, Balkán
Oroszország II. (1815-1914)
392 (1942-1945) 488
Japán (1853-1912)
394 Keleti és nyugati hadszíntér (1941-1944) 490
USA (1685-1914) -396. A Német Birodalom össszeomlása (1945) 492
Olaszország (1872-1915)
- 398 Csendes-óceáni hadszíntér (1941-1945) 494
Balkán (1908-1913) -

A második világháború után
Első világháború
400 Nemzetközi politika 496
Okai, felelősség, júliusi válság (1914)
401 Menekültek 498
Szövetségek, háborús célok (1914-1918)
402 ENSZ (1945-1965) 500
Nyugati és keleti hadszíntér (1914-1917)
Szovjetunió I-II. (1945-1965) 504
Mellékhadszínterek, béketörekvések
404 Európa I. (1945-1965), Közel-Kelet I.
(1914-1917)
406 (1945-1965) 507
Politikai válságok, orosz forradalom (1917)
408 Népi demokráciák MII. (1945-1965) 508
A háború vége (1918)
410 Kína, Japán (1945-1965) 512
Békekötések (1918-1920)
Korea, Indokína (1945-1965) 514

Szövetségi rendszerek (1945-1965-ig) 516
A két világháború között
412 USA I. (1945-1960) 518
Politikai problémák (1918-1939)
Népszövetség (1919-1946) — 414 USA II. (1961-1965) Kanada (1945-1965) 520
416 Európa II-III. (1945-1965) 521
Európa I. (1919,1936)
418 Nagy-Britannia (1945-1965), Francia
Nemzetközi kommunizmus
420 ország I. (1944-1946) 524
Szovjetunió I. (1918-1924)
422 Franciaország II. (1946-1965), Benelux
USA I. (1919-1933)
424 államok (1945-1965) 525
Nagy-Britannia I. (1918-1929)
426 Németország I-IV. (1945,1965) 526
Németország I,II. (1918-1930)
430 Közel-Kelet II. (1945-1965) 534
Európa II-III. (1918-1939)
432 Palesztína-Izrael (1933-1965) 536
Lengyelország (1914-1939) 434 Fejlődő országok (1945-1965) 538
Európa IV-V. (1918-1938)
435 Délkelet-Ázsia I. (1945-1965) 540
Olaszország (1919-1939),
Dél-Ázsia I. (1945-1965) 542
Spanyolország (1917-1939), Portugália
438 Afrika (1945-1965) 544
(011-1945)
440 Latin-Amerika (1945-1965) 548
Európa VI-VII. (1918-1939) ,
444 Leszerelés (1945-1990) 550
'Törökország (1918-1945)
446 Szövetségi rendszerek (1966-1990) 551
Nyugat-Ázsia (1916-1941)
447 ENSZ III. (1966-1990) 552
Közép- és Délkelet-ázsia (1918-1944)
448 Európa IV. (1966-1990) 554
Brit közösség (1919-1939) 450 Szovjetunió III. (1966-1990) 556
Kína (1912-1945)
452 Népi demokráciák IV-V. (1966-1990) 558
Japán (1912-1941)
454 Európa V-VIII. (1966-1990) 561
Lalin-Amerika (1918-1945)
456 Németország V-VII. (1966-1990) 568
Afrika (1914-1939)
458 Közel-Kelet III-IV. (1966-1990) 574
'I'a nulmányok és felfedezések
460 Dél-Ázsia II. (1966-1990) 577
Ikisizmus Olaszországban 461 Távol-Kelet (1966-1990), Ausztrália
Nemzetiszocializmus Németországban
462 (1966-1990) 578
Világgazdaság és válság (1919-1939)
464 Délkelet-Ázsia II. (1966-1990) 580
USA II. (1933-1945)
466 Észak-Amerika (1966-1990), karibi térség
Szovjetunió II. (1924-1939)
Nagy-Britannia II. (1919-1940) 468 (1966-1990) 582
469 Latin-Amerika (1966-1990) 584
I .ranciaország II. (1931-1940)
Németország (1930-1940) 470 Afrika (1966-1990) 587
Európa IX. (1991-1992) 592

Második világháború
476 Mutató 595
«V illámháborúk« (1939-1940)

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2020.10.31. 21:38

    Hasznos-segéd könyv

  • (1994Springer Hungarica) 2018.10.17. 7:40

    Nagyon hatékonyan rendszerezett, érthető, lényegre törő és ami a legszemléletesebb - rengeteg színes térkép! :)