Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Szerzetesek, polgárok, trubadúrok A középkor zenéje

Szerzetesek, polgárok, trubadúrok - Gülke, Peter - Régikönyvek
Szerzetesek, polgárok, trubadúrok - Régikönyvek Szerzetesek, polgárok, trubadúrok - Régikönyvek Szerzetesek, polgárok, trubadúrok - Régikönyvek Szerzetesek, polgárok, trubadúrok - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Rácz Judit, Szigeti Kilián
Kiadó:
Zeneműkiadó
Kiadás éve:
1979
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zeneműnyomda Kft.
Nyomtatott példányszám:
6.000 darab
ISBN:
9633303028
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
248 oldal + 48 oldal fekete-fehér képmelléklet
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 20.50cm, Magasság: 23.00cm
Súly:
0.80kg
Kategória:
Előszó a magyar kiadáshoz

Bevezetés
A zene a történelem tükrében • A zene viszonya saját múltjához • A zené-
lés igénye és elterjedtsége „Sötét" középkor ? • Az értékelés kérdései •
Szakkifejezések • Megkésett zeneművészet ? • A hang elszáll • A törté-
neti bizonyítás nehézségei • Lejegyzés és hangzó valóság • A régi zene mai
előadása • Szimbolikus és esztétikai tulajdonságok A régi zene elsajátítá-
sában elkövetett hibák • „Autonóm" zeneként hallgatott funkcionális zene •
Funkciós megkötöttség és esztétikai gazdagság • A felső társadalmi réteg
kényszerű túlsúlya

Az egyszólamú egyházi ének [29]
Vázlat az egyházi ének múltjáról • A kora kereszténység zenéje • A zsol-
tár • A zsoltár-tonusok • Antik és pogány örökség Az istentiszteleti
rend • Kora-keresztény házi zenélés • „Religio simplex et absoluta" •
A pneumatikus dallam • Transzcendencia és paruzia A népi vallás ze-
néje • Az Egyház megerősödése • Milánói Ambrus püspök • A him-
nusz A milánói liturgia A beneventán és a mozarab liturgiaÓ-gal-
likán liturgia A régi római liturgia • Az új római, „gregorián" liturgia •
IMPROVIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK • I. Dallamváltozatok alkalmazása • 2. Cen-
tonizáló eljárás • A „gregorianizálás" történetéről • A „gregorianum" fogal-
mával kapcsolatos problémák • A MISE • A lépcsőima • Introitus • Kyrie •
Gloria • Oratio • Szentlecke (= Epistola) • Graduale • Alleluja • Credo
Offertorium • Praefatio • Sanctus • Agnus Dei • Communio • Benedicamus •
A ZSOLOZSMA (OFFICIUM) • A megtanulás és továbbadás • AZ ELMÉLET •
Egyházi hangnemek • Arezzói Guido • A szolmizáció • A Guido-féle
kéz • A neumák • A tropus • A sequentia


A többszólamúság kezdetei [75]
Előzmények • A „ráerőltetett" gregorianum és a helyi hagyományok
Többszólamú kísérletezések • Út a többszólamú komponáláshoz • A hang-
jegyírás: könnyítés és áttekintés • A legelső források: mintapéldák • Az
„organum" fogalma • A winchesteri tropárium • A régi és az új organum •
Saint-Martial • A conductus Az „új organum" kifejlődése • Santiago
de Compostela • A többszólamúság minőségi és mennyiségi mérlege

„Usus" és „Scientia', [95]
A zenészek értékelése • A két terület egymáshoz való viszonya • Konzer-
vatív elmélet ? • Az elmélet hivatása, feladata és dilemmája • A „spoliák" •
A zene anágogikus értelme • Musica mundana, humana et instrumentalis •
A numerus • Szimbolikus és esztétikai tényezők • Az esztétika emancipá-
ciója • A művészet az általános igazságok szemléltetője • A zene definí-
ciói • A zene mint a Hét Szabad Művészet egyike • Az elmélet határai •
Zenei részletkérdések ideológiai fontossága

A vándorzenész-művészet és a lovagi líra [109]
Az ének hatalma • A vándorélet • Romantizálás Rendi kapcsolat •
A hősi dalok lezárt világa • Történelmi rétegek • Célzatos átformálás, •
A Nibelung-ének • Az epikus előadás zenéje • Nibelung-dallam ? • A ván-
dorzenészek társadalmi megoszlása • A HANGSZEREK • i. Vonós hangsze-
rek • 2. Fúvós hangszerek • ütőhancrszerek • Képi ábrázolások • Társa-
dalmi változások és az ideológia kialakulása • Az első világi költészet •
A Minnesang eredete • A Minnesang mint rendi művészet • A magasabb
rangú hölgy ellentmondásos dicsőítése • A nő emancipációja • A KÖLTŐI
FORMÁK • Cansó • Ballade • Sestina • Lai • Alba • Pastorela • Sirventes •
„Kalenda maya" • A dallamok olvasása • „Hiteles" váltázatok ? Az
„okcitán" (provence-i) líra • Trubadúrnemzedékek • Bernart „Pacsirta-
dala" • A trouvére-ek • Ballade, rondel • „Quant li rossignol " , A mű-
vészi alakítás „eredetiségének" kérdése • A téma és az ábrázolás • Chaste-
lain de Coucy • Navarrai Thibaut • A német Minnesang • Walther Palesz-
tina-dala • Walger von der Vogelweide • A formák • Népies fordulat • El-
polgáriasodás 4;5 •


A Notre-Dame iskola és az Ars Antiqua [15i]
Egy „iskola" új minősége • Az áthagyományozás • A történelmi feltételek •
Új szellem • Út a háromszólamúság felé • Organális és diszkantáló részek •
Leoninus • A modális hangjegyírás • Perotinus • Perotinus „Magnus Liber"-
revíziója • Pótclausulák • A „color" • Az organum mint gótikus művészet •
A conductus • Rondellus • Anglia • A motetta • Társas zenélés • A zene-
darab „additív" szerkezete • A Franco-féle hangjegyírás • Hangjegyírás és
zenei felfedezések • Petrus de Cruce • Differenciálódás és integráció • A kéz-
iratok

Ars Nova és Ars Subtilior [177]
Li4e-i Jakab • „Ars nova" • Az „Ars nova" hangjegyírása • Az ütemjelzés
mint zenei „programozás" • „Elitművészet" • A művész új autonómiája •
Szekularizálódás • A „rossz kor" • Az izoritmikus eljárás • A tantus konst-
ruktív bekapcsolása • Az időérték világos tagolódása • A szövegek egymáshoz
való viszonya • A többszólamú mise • A világi többszólamúság • Machaut •
A ballade • Költészet és valóság • Felszabadult művészetfelfogás • Műalko-
tás-jelleg • Előadás • Irodalmi források és ábrázolások • Ars subtilior

A trecento zenéje [203]
Boccaccio Dekameronja • A firenzei társaság • A Trecento zenéjének előzmé-
nyei • A trubadúrok öröksége • A vallásos népmozgalom; a laudák • Az egy-
házi többszólamúság • A világi többszólamúság első emlékei • A madrigál
A caccia • Az olasz notáció • Francesco Landini • Landini ballatája • A zene
mint a „vita contemplativa" része • A polgári fejlődés és a művészet auto-
nómiája • Feudális vagy polgári művészet ? • Nyitottság és elidegenedés

Kitekintés [2 21]
Könyvünk általános korlátai • Időbeli lehatárolás • Nemzeti elemek
A korszakváltások datálása


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...