Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Teológia és filozófia A két tudomány viszonya és közös története

Teológia és filozófia - Pannenberg, Wolfhart - Régikönyvek
Teológia és filozófia - Régikönyvek Teológia és filozófia - Régikönyvek Teológia és filozófia - Régikönyvek
(0 vélemény)

A könyv egyedi nézőpontból nyújt bevezetést a filozófia történetének tanulmányozásához: az európai filozófia és a keresztény teológia belső kapcsolatát kidomborítva tekinti át a filozófiatörténet jelentős korszakait, a preszókratikus bölcselettől a folyamatfilozófiákig. Megközelítésmódjával nemcsak a filozófiai gondolkodás ritkán figyelemre méltatott dimenzióit világítja meg, de annak történetét is olyan folyamatként mutatja be, amely egyenesen érthetetlen a vallási problematika nélkül. Éppen ezért nélkülözhetetlen segítséget kínál azoknak, akik a filozófiai és a teológiai gondolkodás steril elkülönítésének idejétmúlt programjától függetlenül kívánják megismerni az európai filozófia problématörténetét. A könyv anyagát a szerző egyetemi oktatómunkája keretében évtizedeken keresztül előadta, s a közreadott végső változat nem csupán egy eredeti gondolkodó érett problémalátását tükrözi, de azt is érthetővé teszi, hogy a kortárs teológusok közül miért éppen Pannenbergnek lehetett a legszámottevőbb filozófiai recepciója.

Sorozatcím:
Coram deo
Fordítók:
Görföl Tibor, Gáspár Csaba László
Borító tervezők:
Ujváry Jenő
Kiadó:
L'Harmattan Kiadó
Kiadás éve:
2009
Kiadás helye:
Budapest
ISBN:
9789639457614
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
279
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 22.00cm
Kategória:
ELŐSZÓ

BEVEZETÉS
1. Elöljáróban: a filozófia szerepe a teológiai oktatásban
2. Az Istenről való beszéd lényegi jelentősége a teológia és a filozófia viszonyának
szempontjából
3. Az isteneszmének megfelelő világfogalom, illetve a filozófia és
a résztudományok közötti feszültség

1. FEJEZET. A FILOZÓFIA ÉS A TEOLÓGIA VISZONYÁRÓL KIALAKÍTOTT
ELGONDOLÁSOK TÍPUSAI
1. A teológia ellentétes a filozófiával
2. A valódi filozófia a kereszténység
3. A filozófia a természetfeletti kinyilatkoztatástól megkülönböztetendő
„természetes ész" funkciója
4. Az ész általánossága és a vallás szubjektivitása
5. A vallási képzet megszüntetve-megőrzése a filozófiai fogalomban

2. FEJEZET. A PLATONIZMUS KERESZTÉNY RECEPCIÓJA
1. Az isteneszme és a platonikus princípiumtan
2. Az Istenhez való hasonulás életeszménye
3. Megvilágosodás és kegyelem
4. A platonikus tanok keresztény korrekciói és módosításai
5. A platonikus gondolkodás továbbélése és aktualitása

3. FEJEZET. ARISZTOTELÉSZ HATÁSA A KERESZTÉNY TEOLÓGIÁRA
1. A főbb arisztotelészi gondolatok viszonya a platóni filozófiához
2. Arisztotelész a patrisztikus teológiában
3. Arisztotelész recepciója a középkori Nyugat teológiájában
4. Arisztotelész és az újkor


WOLFHART PANNENBERG

4. FEJEZET. A KgRESZTÉNY GONDOLKODÁS ÉS A SZTOIKUS FILOZÓFIA 71 9. FEJEZET. A KORAI IDEALIZMUS
1. A sztoikus iskola rendszerének kiindulási pontja és legfontosabb elemei 71 1. Johann Gottlieb Fichte és az ateizmusvita
2. A keresztény teológia és a sztoa 73 a) Ficthe én-filozófiája a tudománytanban
3. A sztoikus gondolatok és a kereszténységtől elszakadó újkor 80 b) Fichte filozófiájának gyakorlati jellege és az ateizmusvita
2. A fiatal Schelling és a fiatal Hegel
5. FEJEZET. AMIT A KERESZTÉNYSÉG HOZZÁAD A FILOZÓFIA 3. Schleiermacher viszonya az idealizmushoz
TEMATIKÁJÁHOZ 83 a) A vallásfogalom filozófiai aspektusai a vallásról mondott beszédekben .
1. A világ és minden véges létező kontingenciája 83 b) Schelling és Hegel reakciója Schleiermacher Beszédeire
2. Az individualitás kiemelése 87 c) Schleiermacher filozófiai rendszerének Schellinghez
3. A világot történelemnek tekintő szemlélet 93 és Hegelhez való viszonya
4. A végtelen pozitív értékelése 96
5. A megtestesülésbe vetett keresztény hit hatásának nyomai 98 10. FEJEZET. VALLÁS ÉS FILOZÓFIA A HEGELI RENDSZERBEN
1. Alapok és első kivitelezés
6. FEJEZET. AZ ÚJKORI KULTÚRA FÜGGETLENEDÉSE A KERESZTÉNYSÉGTŐL .. 101 2. Reálfilozófia és logika
3. A keresztény teológia válaszai Hegel filozófiájára
7. FEJEZET. A KORA ÚJKOR LEGFONTOSABB FILOZÓFIAI MEGKÖZELÍTÉSEI 4. Maradandó jelentőség és határok
ÉS EZEK TEOLÓGIAI JELENTŐSÉGE 111
1. A filozófiai teológia megújítása René Descartes-nál 112 11. FEJEZET. AZ ANTROPOLÓGIAI FORDULAT
2. John Locke és az empirizmus 122 1. A poszthegeliánus filozófia sajátosságai
a) Ismeretelmélet 123 2. A Hegeltől eltávolodó gondolkodók újszerű filozófiai kísérletei
b) Az istenismeret viszonya a természet megismeréséhez és a keresztény a) Ludwig Feuerbach és Karl Marx
kinyilatkoztatás hitelre méltósága 126 b) Max Stirner és Sören Kierkegaard
c) Locke és a deizmus 130 c) Wilhelm Dilthey és a történelmi tapasztalat hermeneutikája
d) Locke egyéb területeken kifejtett hatása 131 3. Az emberi létezés újfajta meghatározása Isten halála után
a) A nihilizmus filozófusa
8. FEJEZET. KANT ÉS A TEOLÓGIÁRA GYAKOROLT HATÁSA 135 b) Heidegger és az egzisztencializmus
1. Teológiai mozgatórugók Kant filozófiájának alakulásában 135 c) A filozófiai antropológia
a) Kant Istenről alkotott felfogása a korai értekezésekben 136 4. Az antropológiától a természetfilozófiához
b) A világ mint teremtés 137
c) Isten bizonyítása az ész alapján 139 12. FEJEZET. A TEOLÓGIA ÉS A FILOZÓFIA NAPJAINKBAN
2. Isten metafizikai funkcióinak antropologizálása A tiszta ész kritikájában 142 1. Az ember és a vallás
a) A tér és az idő antropológiai értelmezése 2. A filozófiai teológia és a történeti vallás
Kant transzcendentális esztétikájában 143 3. A világ fogalma és az isteneszme
b) Az értelmi funkciók szubjektivitása és objektív érvényességük problémája 146
c) A metaphysica specialis áthelyezése az ész ideáiba 148
3. Kant etikája és vallásfilozófiája 151
4. Kant teológiára gyakorolt hatása 156
a) A szupranaturalista Kant-recepció 156
b) Az ébredési teológia célkitűzése 160
c) Jézus Isten országáról szóló igehirdetésének etíkai értelmezése 162
d) A transzcendentális tomizmus 164


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...