Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Tudomány és emberiség Ember / Föld / Mikrovilág / Világegyetem / Műszaki haladás

Tudomány és emberiség - Régikönyvek
Tudomány és emberiség - Régikönyvek Tudomány és emberiség - Régikönyvek Tudomány és emberiség - Régikönyvek
(0 vélemény)

A Szovjetunióban évente megjelentő kötetekből válogattuk össze e gyűjteményt, arra törekedve, hogy a világ tudományos életének legújabb eredményeiről gazdag körképet adjunk, megszólaltatva a legkiválóbb szaktudósokat, többségükben akadémikusokat. A szovjet tudományos élet színe-java mellé felsorakoznak a kötetben lengyel, kolumbiai, holland, svájci, egyesült államokbeli, olasz, indiai finn, német, norvég tudósok egy-egy tanulmánnyal. A nemzetközi szerzői gárda már önmagában is biztosíték arra, hogy valóban a tudományos életet leginkább izgató tudományos gondokkal, eredményekkel ismertetjük meg olvasóinkat, természetesen egyáltalán nem a teljességre való törekvés reményében.

Fordítók:
Tiboldi László
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1978
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Zrínyi Nyomda
ISBN:
9630910799
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
372 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 25.00cm
Súly:
0.79kg
Kategória:
TARTALOMAZ EMBER 7 Mérgező hatás és az emlős állatok 172

Rezisztencia 172
Mihail Nyikolajevics Livanov—Jurij Andre- Veszélyes-e a hormonok jelenléte a bioszférá-

jevics Holodov: Az agyritmusok térbeli ban? 172

szinkronizációja 9 Pillantás a jövőbe 173

Jevgenyij Vlagyimirovics Smidt: Az agy ér- Hans M. Keller: Sebes sodrú hegyi patakok

betegségei : diagnosztikájuk és gyógyításuk 23 az Alpokban 175

Anton Horst: Molekuláris kórtan 37 A magashegységek vízháztartása 175

Veronyika Leonyidovna Voronyina—Numan Erdők a magashegységi körzetekben 177

Nyegmatovics Nyegmatov: Usztrusana fel- A sebes sodrú hegyi patakok kialakulása

tárása 47 és az erdő szerepe. 179

Borisz Alekszandrovics Ribakov: A Moszk- A sebes sodrú hegyi patakok szabályozásá-

vai Nagyfejedelemség XV—XVI. századi nak eszkőzei 181

orosz térképei 71 Befejezés 183

Oganesz Hacsaturovics Halpahcsjan: Az ör- Nyina Trofimovna Nyecsajeva : A sivatagi

mény építészet 87 legelők gazdagítása 185

A növények életfeltételei 185
Yves Chatain: A kofánok haldoklása 109 A sivatagi növények életformái 187

Viktorija Nyikolajevna Jarceva : A tudo- A sivatagok növénytársulásai 190

mány nyelvének fejlődése 117 A sivatagok növénytakarójának gazdagítása 192

A FÖLD 125 MIKROVILÁG 201

Dmitrij Vasziljevics Nalivkin: A szelek és
az emberek 127 Musztafa El-Sayed: FMKR — a molekuláris

fizika új módszere 203
Ivan Theodor Rosenovits: A glejtalajok 139
Az elektronok mozgása és a szerves moleku-
Nyikolaj Nyikolajevics Danyilov—Sztanyisz- lák elektronállapotai 204
lav Szemjonovics Svarc: A biológiai makro- A triplett állapot mikrohullám-elnyelése... 206

rendszerekről 149 A spinbeállás állapota 207
Jan de Wilde: Hormonos védekezés a ro- A molekulák sugárzási tulajdonságai 208

varok ellen 167 A triplett állapotok mágneses tulajdonságai 208

Három fontos hormon 167 A molekuláris kristályok statikus tulajdon-

A juvenilis hormon analógjai 169 ságai 209

A juvenilis hormon alkalmazásának alapjai 169 összetett molekulák sugárzása kristályos

A dózis és a hatás eredménye közőtti össze- állapotban 210

függés 170 Molekulák és kristályok dinamikus tulajdon-

Szelektivitás 171 ságai 211

Reziduális aktivitás és fitotoxicitás 171 Intermolekuláris folyamatok 212

371


Francesco Calogero: A fázismódszer 215 Térképezés az „Apollók" készítette felvéte-

Bevezetés 215 lek alapján 278
Az S-hullám szórási fázisának meghatáro- Befejezés 280

zása és kiszámítása 216 Oleg Vasziljevics Dobrovolszkij—Vlagyimir
A fázisegyenlet fizikai értelme 217 Szergejevics Getman: Üstökösök és meteo-
A fázisfüggvények módszere mint „beágya- rok kutatása 283

zási módszer" 218 Oleg Alekszandrovics Melnyikov—Viktor
Andrej Sztanyiszlavovics Borovik-Roma- Szemjonovics Popov: A korszerű optikai
nov—Ljudmila Andrejevna Prozorova : Spin- távcső 295

hullámok az antiferromágneses anyagokban 221

Antiferromágneses rendeződés 223 MŰSZAKI FEJLŐDÉS 309
Könnyű mágneseződési irányú és könnyű
mágneseződési síkú antiferromágneses anya- Jurij Nyikolajevics Gyenyiszjuk : A holog-
gok 225 ráfia 311
Spinhullámok a magnetikumokban 226 A vizuális kép és kapcsolata az objektummal 311
Antiferromágneses rezonancia 231 Lehetséges módok a tárgy illúziójának kelté-
k # 0 vektorú spinhullámok keltése 232 sére 312
Gopalasamudram Ramachandran: A mo- A hullámok és terjedési sajátosságaik 316
lekuláris fizika és a biológiai aktivitás . 237 Holográfia kétdimenziós közegben való rög-
A biopolimerek konformációjának (téralka- zítéssel (Gábor-féle módszer) 318
tának) alapvető sajátosságai 239 Holográfia háromdimenziós közegben való
A hélixszerkezetek 241 rögzítéssel 321
A kollagén 242 Az objektum összefüggése materiális leképe-
Feltekeredett hélix 244 zésével 325
A globuláris fehérjék szerkezete 246 A holográfiai kísérlet alapja — a lézer .... 326
A nukleinsavak szerkezete és a molekuláris A holográfia alkalmazásai 328

genetika 246 Alekszandr Andrejevics Szamarszkij—Jurij
A poliszacharidok szerkezete 247 Petrovics Popov: Számítási kísérlet a fiziká-
A biológiai aktivitás általános elvei 249 ban 332

Esko Suomalainen : Poliploidia, szűznemzés Wolfgang Schirmer: Az anyagszétválasztási
és a fejlödés 251 folyamatok tudományos alapjai és műszaki
felhasználhatóságuk 345

Az anyagszétválasztási folyamatok népgaz-
dasági jelentősége 345
VILÁGEGYETEM 263 Hagyományos anyagszétválasztási folyama-

tok 345
Frederick Joseph Doyle: Az „Apollo" űr- Szelektív anyagszétválasztási folyamatok 347
hajók fényképészeti rendszerei és holdtér- A szétválasztási folyamatok termodinamikai
képezés 265 alapjai 348

Hold-topográfiai fotokamera 266 Folyadékfázisos extrakció 349

A SIM-bay fotokarnerák 267 Anyagszétválasztás szelektív adszorpcióval.
Kartográfiai fotokamera-rendszer 270 vagy zárványvegyületek segítségével 351
A lézeres magasságmérő 272 Anyagszétválasztás hártyák segítségével 355
A nagylátószögű (panoráma-) fényképező- Összefoglalás 359

gép 274 Ivan Filippovics Obrazcov: Héjszerkezetek
Az „Apollo" fototranszformátora 277 mechanikája és a repülőkészülékek 361

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...