Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Válogatás Lenin műveiből I-II. kötet

Válogatás Lenin műveiből I-II. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Kossuth Könyvkiadó
Kiadás éve:
1988
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Alföldi Nyomda
ISBN:
9630933039
Kötés típusa:
ragasztott papír
Terjedelem:
457+353 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 16.00cm, Magasság: 21.00cm
Súly:
1.10kg
Kategória:
I. kötet
Előszó 5
Mi a teendő? 7
Mozgalmunk égető kérdései (Részletek). Előszó
A dogmatizmus és a "kritika szabadsága" 8
Mit jelent a "kritika szabadsága"? 8
A "kritika szabadságának" újabb védelmezői 11
A kritika Oroszországban 14
Engels az elméleti harc jelentőségéről 19
A tömegek spontaneitása és a szociáldemokrácia tudatossága 23
A spontán fellendülés kezdete 23
Meghódolás a spontaneitás előtt. A "Rabocsaja Miszl" 26
Az "Önfelszabadítás Csoportja" és a "Rabocseje Gyelo" 32
A Trade-Unionista és a szociáldemokrata politika 39
A politikai agitáció és hogyan szűkítik az ökonomisták 40
A politikai leleplezések és a "forradalmi aktivitásra való nevelés" 47
Miben egyezik az ökonomizmus és a terrorizmus? 50
A munkásosztály mint a demokrácia előharcosa 53
Az ökonomisták kisipari módszerei és a forradalmárok szervezete 63
Mik a kisipari módszerek? 64
A munkások szervezete és a forradalmárok szervezete 67
A szervező munka terjedelme 77
Az "összeesküvő" szervezet és a "demokratizmus" 81
A helyi és az országos munka 87
Egy országos politikai lap "terve" 94
Lehet-e lap kollektív szervező? 94
Milyen típusú szervezetre van szükségünk? 102
Befejezés 106
A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban (Részletek). Előszó 109
A legidőszerűbb politikai kérdés 111
Mit ad nekünk az OSZDMP III. kongresszusának az ideiglenes forradalmi kormányról szóló határozata? 114
Mit jelent "A forradalomnak a cárizmus feletti döntő győzelme? 118
A monachikus rendszer felszámolása és a köztársaság 123
Hogyan kell "előbbre vinni a forradalmat"? 126
Honnan fenyegeti a proletariátust az a veszély, hogy meg lesz kötve a keze a következetlen burzsoázia elleni harcban? 129
Mit jelent szélső ellenzéki pártnak lenni forradalom idején? 138
A "forradalmi kommünök" és a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája 140
Jegyzet 146
Gyengül-e a demokratikus forradalom lendülete, ha a burzsoázia eltántorodik a forradalomtól? 147
Befejezés. Merjünk-e győzni? 153
Utószó 160
Martinov elvtárs újra "elmélyíti" a kérdést. A diktatúra vulgáris polgári ábrázolása és Marx nézete a diktatúráról 166
Marxizmus és revizionizmus 173
A munkáspárt és a vallás 179
A Marxizmus három forrása és három alkotórésze 187
I. 187
II. 189
III. 190
A nemzetek önrendelkezési jogáról (Részletek) 191
Mi a nemzuetek önrendelkezése? 191
A kérdés konkrét történelmi felvetése 195
A nemzeti kérdés konkrét sajátosságai oroszországban és oroszország polgári demokratikus átalakulása 197
"Prakticizmus" a nemzeti kérdésben 200
A liberális burzsoázia és a szocialista opportunisták álláspontja a nemzeti kérdésben 204
Az 1896. évi Londoni Nemzetközi Kongersszus határozata 205
Az utópista Karl Marx és a praktikus Rosa Luxemburg 208
Befejezés 213
A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről 216
Karl Marx (Részlet) 219
A proletariátus osztályharcának taktikája 219
A dialektika kérdéséhez 223
Idegen lobogó alatt (Részlet) 227
I. 228
II. 232
III. 233
A II. internacionálé csődje 238
I. 239
II. 242
III. 245
IV. 249
V. 252
VI. 256
VII. 262
VIII. 268
IX. 272
A szocializmus és a háború (Az OSZDMP állásfoglalása a háború kérdésében) (Részletek) 275
Előszó az 1. (külföldi) kiadáshoz. A szocializmus elvei és az 1914-1915-ös háború 275
A szocialisták állásfoglalása a háborúk kérdésében 275
Az újkori háborúk történelmi típusai 276
A támadó és a védelmi háború közötti különbség 276
A mostani háború imperialista háború 277
A legnagyobb rabszolgatartók közötti háború a rabszolgaság fenntartásáért és megszilárdításáért 278
"A háború a politika folytatása más" (mégpedig erőszakos) "eszközökkel" 279
Belgium példája 280
Miért visel háborút Oroszország? 280
Mi a szociálsovinizmus? 281
A bázeli kiáltvány 281
Hamis hivatkozások Marxra és Engelsre 282
A II. Internacionálé csődje 283
A szociálsovinizmus - kiforrott opportinizmus 283
Egység az opportunistákkal annyi, mint a munkások szövetsége "saját" nemzeti burzsoáziájukkal és a nemzetközi forradalmi munkásosztály megosztása 284
A "kautskyzmus" 285
A marxisták jelszava - a forradalmi szociáldemokrácia jelszava 285
A lovészárok-barátkozás példája 286
Az illegális szervezet jelentősége 286
A "saját" kormány vereségéről az imperialista háborúban 287
A pacifizmusról és a béke jelszaváról 287
A nemzetek önrendelkezési joga 288
Az Internacionálé helyreállítása 289
A szociálsoviniszták s a "centrum" módszere 289
A helyzet az ellenzék körében 290
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt és a III. Internacionálé 292
Az Európai Egyesült Államok jelszaváról 294
Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka (Népszerű tanulmány) (Részletek) 297
A termelés koncentrációja és a monopóliumok 297
A bankok és új szerepük 306
Az imperializmus mint a kapitalizmus külön szakasza 317
A kapitalizmus élősdisége és rothadása 324
Az imperializmus helye a történelemben 331
A proletariátus feladatairól a jelenlegi forradalomban (Áprilisi tézisek) 335
Tézisek 335
A kettőshatalomról 339
Állam és forradalom 342
A marxizmus tanítás az államról és a proletariátus feladatai a forradalomban 342
Előszó az első kiadáshoz 342
Előszó a második kiadáshoz 343
Osztálytársadalom és állam 343
Az állam - az osztályellentétek kibékíthetetlenségének terméke 343
Felfegyverzett emberek külön alakulatai, börtönök stb. 345
Az állam - az elnyomott osztály kizsákmányolásának eszköze 347
Az állam "elhalása" és az erőszakos forradalom 350
Állam és forradalom. Az 1848-1851-es évek tapasztalatai 354
A forradalom előestéje 354
A forradalom eredményei 357
Marx kérdésfeltevése 1852-ben 361
Az állam és a forradalom. Az 1871-es párizsi kommün tapasztalatai. Marx elemzése 362
Miben áll a kommünárok kísérletének hősiessége? 362
Mivel kell helyettesíteni az összetört államgépezetet? 365
A parlamentarizmus megsemmisítése 368
A nemzeti egység megszervezése 372
Az állam-élősdi megsemmisítése 374
Folytatás. Engels kiegészítő magyarázatai 375
"A lakáskérdéshez" 376
Polémia az anarchistákkal 377
Levél Bebelhez 380
Az erfurti programtervezet bírálata 382
Marx "A polgárháború Franciaországában" című művének 1891-es előszava 387
Engels a demokrácia túlhaladásáról 390
Az állam elhalásának gazdasági alapjai 392
Marx kérdésfeltevése 392
Átmenet a kapitalizmusból a kommunizmusba 394
A kommunista társadalom első fázisa 397
A kommunista társadalom felső fázisa 400
A marxismus opportunista elsekélyesítése 404
Plehanov polémiája az anarchistákkal 405
Kautsky polémiája az opportunistákkal 406
Kautsky polémiája Panekockkal 410
Az 1905-ös és az 1917-es orosz forradalom tapasztalatai 416
Utószó az első kiadáshoz 416
Függelék 417
Jegyzetek 419
Névmutató 431
II. kötet
A szovjethatalom soron levő feladatai 5
Az oroszországi szovjet köztársaság nemzetközi helyzete és a szocialista forradalom alapvető feladatai 5
A mai helyzet általános jelszava 7
A burzsoázia elleni harc új szakasza 8
Az egész népet felölelő nyilvántartásért és ellenőrzésért vívott harc jelentősége 14
A munka termelékenységének emelése 16
A verseny megszervezése 18
"Összehangolt szervezet" és diktatúra 21
A szovjetszervezet fejlesztése 26
Befejezés 29
A polgári demokráciáról és a proletariátus diktatúrájáról 31
Tézisek és előadói beszéd a kommunista internacionálé I. kongresszusán 31
A pártprogramról 43
Előadói beszéd az OK(b)P VIII. kongresszusán 43
Üdvözlet a magyar munkásoknak 57
Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában 61
1 61
2 62
3 63
4 64
5 66
A "Baloldaliság", a kommunizmus gyermekbetegsége (Részletek) 68
Milyen értelemben beszélhetünk az orosz forradalom nemzetközi jelenségéről? 68
A bolsevikok sikerének egyik alapvető feltétele 70
A bolsevizmus történetének fő szakaszai 72
A munkásmozgalom milyen belső ellenségei ellen vívott harcban nőtt fel, erősödött és edződött meg a bolsevizmus? 75
A "Baloldali" kommunizmus németországban. Vezérek - párt - osztály - tömeg 80
Kell-e dolgoznunk a forradalmároknak a reakciós szakszervezetekben? 84
Részt vegyünk-e a polgári parlamentekben? 89
Semmiféle kompromisszumot? 94
Néhány következtetés 100
A nemzeti és a gyarmati kérdésről szóló tézisek első vázlata 111
(A kommunista internacionálé II. kongresszusára 111
Az agrárkérdésről szóló tézisek első vázlata 116
(A kommunista internacionálé II. kongresszusára) 116
Az ifjúsági szövetségek feladatai 125
(Beszéd az oroszországi kommunista ifjúsági szövetség III. összoroszországi kongresszusán) 125
A proletárkultúráról 137
Határozattervezet 137
A pártválság 139
Még egyszer a szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről, Trockij és Buharin elvtársak hibáiról (Részletek) 147
Az elvi nézeteltérésekről 147
Politika és gazdaság. Dialektika és eklekticizmus 149
Befejezés 154
Az egységes gazdasági tervről 160
A "Munkásellenzék"-ről 167
Zárszó a központi bizottság beszámolójához az OK(b)P X. kongresszusán 167
A pártegységről 179
Az OK(b)P X. kongresszusának eredeti határozattervezete 179
A terményadóról 182
(Az új politika jelentősége és feltételei) 182
Bevezetés helyett 182
Oroszország mai gazdaságáról. (Az 1918-ban megjelent brosúráról) 182
A terményadóról, a kereskedelem szabadságáról, a koncessziókról 190
Politikai eredmények és következtetések 202
Összefoglalás 206
Az októberi forradalom negyedik évfordulójára 208
Az arany jelentősége most és a szocializmus teljes győzelme után 214
A szakszervezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politika viszonyai között. A tézisek tervezete 220
Az új gazdasági politika és a szakszervezetek 220
Államkapitalizmus a proletárállamban és a szakszervezetek 221
Az úgynevezett önálló elszámolásra átállított vállalatok és a szakszervezetek 221
A proletariátus osztályharc olyan államban, amely elismeri a föld, a gyárak stb. magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalom a tőkésosztály kezében van, lényegesen különbözik a proletariátus osztályharcától olyan államban, amely nem ismeri el a földnek és a nagyvállalatok többségének magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalom a proletariátus kezében van 222
Visszatérés az önkéntes szakszervezeti tagsághoz 223
A vállalatok igazgatása és a szakszervezetek 223
A szakszervezetek szerepe és részvétele a proletárállam gazdasági és állami szerveiben 224
A tömegekkel való kapcsolat mint minden szakszervezeti munka fő feltétele 225
Ellentmondások a szakszervezetek helyzetében a proletárdiktatúra idején 226
A szakszervezetek és a szakemberek 226
A szakszervezetek és a munkásosztályra gyakorolt kispolgári befolyások 227
A harcos materializmus jelentőségéről 229
A központi bizottság politikai beszámolója az OK(b)P XI. kongresszusán (Részlet) 236
Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom távlatai 249
Előadói beszéd a kommunista internacionálé IV. kongresszusán 249
Beszéd a moszkvai szovjet plénumán 259
Levél a kongresszushoz 265
A KB taglétszámának növeléséről 265
II. 265
Kiegészítés az 1922. december 24-i levélhez 267
III. 267
Az állami tervbizottság törvényhozó funkciókkal való felruházásáról 268
Az állami tervbizottság határozatainak törvényerejű jellegéről szóló levél folytatása 270
Az állami tervbizottságról szóló feljegyzések folytatása 270
(A KB taglétszámának növeléséről szóló részhez) 271
A nemzetiségek kérdéséről avagy az "autonomizálásról" 272
A nemzetiségek kérdéséről avagy az "autonomizálásról" szóló rész folytatása 274
Naplójegyzetek 277
A szövetkezetekről 281
I. 281
II. 284
Forradalmunkról 287
(N. Szuhanov feljegyzéseivel kapcsolatban) 287
I. 287
II. 289
Hogyan szervezzük át a munkás-paraszt felügyeletet 290
Inkább kevesebbet, de jobban 294
Levelek 305
Makszim Gorkijnak 305
Makszim Gorkijnak 307
Lev Kamenyevnek. Az OK(b)P KB politikai bizottsága tagjai részére 309
Lev Trockijnak 311
Ioszif Sztálinnak 311
Budu Mdivaninak, Filipp Maharadzénak és másoknak 311
Függelék 313
Jegyzetek 315
Névmutató 327
Újságok és folyóiratok jegyzéke 343

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...