Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Vergilius összes művei

Vergilius összes művei - Vergilius - Régikönyvek
Vergilius összes művei - Régikönyvek Vergilius összes művei - Régikönyvek Vergilius összes művei - Régikönyvek Vergilius összes művei - Régikönyvek Vergilius összes művei - Régikönyvek
(0 vélemény)
Sorozatcím:
Világirodalom klasszikusai
Fordítók:
Lakatos István
Kiadó:
Európa Könyvkiadó
Kiadás éve:
1984
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
Harmadik kiadás
Nyomda:
Kner Nyomda
ISBN:
9630729555
Kötés típusa:
egészvászon
Terjedelem:
508 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 12.00cm, Magasság: 19.00cm
Súly:
0.40kg
Kategória:
EKLOGÁK

I. PÁSZTORI SORS 7
II. REMÉNYTELEN SZERELEM 10
III. DALNOKVERSENY 12
IV. ÚJ ARANYKOR 17
V. HALÁL ÉS MEGDICSÖÚLÉS 19
VI. SILENUS ÉNEKE 22
VII. CORYDON ÉS THYRSIS VETÉLKEDÉSE 25
VIII. SZERELMI VARÁZS 27
IX. AZ ÚJ BIRTOKOSOK 31
X. GALLUS BOLDOGTALANS ÁGA 33

GEORGICA

I. KÖNYV. A FÖLDMIVELÉSRÓL
1-5 sor: A költemény tárgya. 5-42: Bevezető. 43-99: Teen-
dők vetés előtt. (A szántás ideje; a talaj fajtái; a váltógazda-
ság; a talajjavítás.) 100-121: A bevetett föld. 121-146:
A mesterségek születése. 147-159: Hogyan óvjuk a vetést?
160-175: A paraszt szerszámai. Milyen a jó eke? 176-203:
Néhány hasznos tanács: a szérű előkészítése; mikor bő az
aratás? hogyan gondozzuk a vetőmagot? 204-258:
A parasztnaptár. A csillagképek. 259-275: Mivel foglal-
kozzék a gazda rossz időben? 276-286: Szerencsétlen és
szerencsés napok. 287-310: Az éjjeli, a nappali, a nyári
s a téli munkákról. 311-334: Az időjárásról. A vihar.


335-350: Mezei ünnep. 351-460: Az időjóslásról. Mikor IV. KÖNYV. A MÉHEKRÓL
fenyeget zivatar? Mikor lesz jó idő? Légköri fénytünemé- 1-7 sor: Maecenashoz, e könyv tárgyáról. 8-50: Hova tele-
nyek. 461-497: Csodajelek, Caesar halála. 498-514: Bere- pítsük a méhest? milyen legyen a kaptár? 51-66: A hordás;
kesztés 39 a rajzás. 67-87: Méhek csatája. 88-115: A méhek fajtái.
116-148: A legszebb kert. 149-209: A méhek állama, cso-
II. KÖNYV. A FÁKRÓL ÉS SZÓLÓKRÓL dálatos szaporodása. 210-218: A király. 219-227: Az isteni
1-8 sor: Fohász Bacchushoz. 9-38: Hogyan erednek a fák? lélek. 228-250: A mézszüret. 251-280: A méhek betegsé-
39-46: Maecenas segítségül hívása. 47-82: A fák nemesíté- gei. 281-314: A mesterséges méhtenyésztés. 315-558:
séről: az oltásról, a szemzésről, az átültetésről. 83-135: Aristaeus története. Orpheus és Eurydice. 559-566: Befe-
A fák fajtái. 136-176: Óda Itáliához. 177-258: A külön- jezés 89
böző talajnemek: milyen növény milyen földet kedvel.
A talajfajták ismertetőjelei. 259-322: Az iskolahely kivá- AENEIS
lasztása; hova telepítsünk szőlőt? és egyéb tanácsok. 323-
345: A tavasz. 346-375: Hogyan trágyázzunk, kapáljunk, I. ÉNEK. AENEAS KARTHÁGÓBA ÉRKEZIK
gallyazzunk, fonjunk sövényt? 376-396: Bacchus ünnepe. 1-33 sor: Előhang. 34-80: Juno Aeolusnál, a Szelek Bar-
397-419: A szőlőmunkák folytatása. 420-457: A fák ápolá- langjában. 81-156: Vihar a tengeren. 157-222: Hajótö-
sáról. 458-542: A földmíves élet dicsérete 55 rés Libyában. 223-334: Venus Juppiternél. Juppiter jós-
lata. 335-417: Aeneas és Venus. 418-493: A trójaiak be-
III. KÖNYV. AZ ÁLLATTENYÉSZTÉSRÓL vonulnak Karthágóba. Szemlélődés a templomban.
1-48 sor: A költő célja. 49-71: A szarvasmarhákról. 72- 494-636: Dido találkozása a menekültekkel. 637-756:
102: A lovakról. 103-122: A kocsiverseny. 123-156: Apa- A lakoma 109
és anyaállatok nevelése. 157-178: Hogyan kell a borjakkal
bánni? 179-208: Lovak betanítása. 209-218: Állataink II. ÉNEK. TRÓJA PUSZTULÁSA
vágyát zabolázzuk. 219-241: Bikák vetélkedése. 242-283: 1-56 sor: Aeneas elkezdi történetét: A faló. 57-198: Sinon
Az állatok szerelme. Hogyan fogan a kanca? 284-338: cselszövénye. 199-233: Laokoon. 234-267: A faló Trójá-
A juhok és a kecskék tartása. 339-348: Pásztorélet a forró ban. 268-297: Aeneas álma. 298-317: A görögök megro-
Libyában. 349-383: Az örök tél birodalma. 384-403: hanják a várat. 318-334: Panthus. 335-401: Aeneas bele-
Hogyan növeljük a gyapjú-, hogyan a tejhozamot? avatkozik a küzdelembe. 402-437: Cassandra; további har-
404-413: A kutyákról. 414-439: A mérgeskígyókról. cok. 438-505: Priamus palotájának ostroma. 506-566:
440-477: A betegségek jelei; a gyógyítás módjai. 478-566: Priamus halála. 567-623: Helena; Venus ismét megjelenik.
A dögvész 72 624-633: Ilium lángokban. 634-704: Aeneas hazasiet. Az
öreg Anchises. 705-795: Menekülés. Creusa elvesztése.
796-804: A megmaradtak gyülekezése 132


III. ÉNEK. AENEAS BOLYONGÁSA VI. ÉNEK. AZ ALVILÁGBAN
1-12 sor: Aeneas folytatja történetét: Útrakelés. 13-68: 1-13 sor: Hesperia partfövenyén. 14-41: Trivia szentélye.
Első városalapítás; a vérző bozót. 69-120: Ortygiában. 42-155: A Sibylla barlangjában. 156-210: Misenus bűnhő-
121-146: Ismét a tengeren; az új Pergamus. 147-191: dése. Az aranyág. 211-235: A halotti máglya. 236-263:
Mennyei szózat. 192-269: Harc a hárpiákkal. 270-290: Éjjeli áldozat. 264-294: Az alvilág kapuja. 295-336: Cha-
További vándorút; az actiumi tornajáték. 291-505: Hele- ron, a révész. 337-383: Palinurus. 384-416: Átkelés
nusnál Buthrotumban. Andromache. 506-550: Itália föld- a Styxen. 417-425: Az ebszörny. 426-476: A Könnyek
jén. 551-567: A Charybdis. 568-691: A cyclopsok országá- Rétje. Találkozás Dido árnyával. 477-547: Hősök lelkei.
ban. 692-715: Bolyongás a tengeren. Anchises halála. 548-627: A Tartarus lángpokla. A fúriák. 628-636: Pluto
716-718: Aeneas befejezi történetét 156 ajtajánál. 637-678: Az Elysiumi Mezőkön. 679-723: Talál-
kozás Anchisesszel. A Léthe. 724-751: A világszellemről,
IV. ÉNEK. DIDO SZERELME az életről és a halálról. 752-846: Anchises feltárja fiának
1-53 sor: Dido és Anna. A vallomás. 54-89: Szerelmi seb. népe jövőjét. 847-853: A rómaiak hivatása. 854-887: Mar-
90-128: Házasságok az égben köttetnek. 129-159: A vadá- cellus. 888-901: Az Álmok Csontkapuja. Aeneas és
szat. 160-172: Egy barlangban. 173-197: A Hír. 198-218: a Sibylla elhagyja az alvilágot 225
Őrjöngő Iarbas. 219-278: Mercurius intelme. 279-392:
A szakítás. 393-407: Készülődés. 408-449: Megalázkodás. VII. ÉNEK. PARTRASZÁLLÁS ITÁLIÁBAN
450-473: Baljós jelek, rémképek. 474-521: Alvilági varázs- 1-24 sor: Aeneas eltemeti dajkáját; Circé. 25-36: A Tiberis
lat. 522-553: Utolsó vívódás. 554-583: Mercurius sürge- torkolatában. 37-106: A múzsához. Latinus története.
tése; a menekülés. 584-705: Dido halála 178 107-147: Az asztalevés. 148-285: Aeneas követsége Lati-
nusnál. 286-322: Juno haragja. 323-340: Allecto Junónál.
V. ÉNEK. VERSENYJÁTÉKOK ANCHISES TISZTELETÉRE 341-539: Allecto elhinti a viszályt. Amata őrjöngése. Tur-
1-34 sor: Ismét Szicíliában. 35-41: Vendégségben Acestes- nus dühre gyúl. Silvia szarvasa. 540-570: Allecto visszasu-
nél. 42-103: Aeneas atyja sírjánál. 104-285: Ünnepi játé- han az Orcusba. 571-600: Latinus kétségbeesése.
kok. Evezősök vetélkedése. 286-361: Futók mérkőzése. 601-640: A Janus-templom kapui. 641-817: Seregek
362-484: Az ökölviadal. 485-544: Az íjverseny. 545-603: számbavétele 252
Lovasjátékok. 604-699: A nők lázadása. Tűz a hajókon.
700-718: Nautes tanácsa. 719-745: Anchises szelleme. VIII. ÉNEK. KÉSZÜLŐDÉS HÁBORÚRA
746-761: Városalapítás. 762-778: Búcsú a hátramaradók- 1-17 sor: Venulus útra kel. 18-80: Aeneas álomlátása.
tól. 779-826: Venus Neptunusnál. 827-871: Palinurus 81-101: Kocaáldozat. Hajózás a folyón. 102-183: A trójai-
halála 199 ak Euandernél. 184-279: Hercules és Cacus. 280-305:
Himnusz Herculeshez. 306-368: Az ősi Róma. 369-406:
Venus fegyvereket kér fia számára. 407-453: A kovácsmű-


hely. 454-519: Euandrus tanácsot ad. Mezentius története. 647: Lovasok csatája. 648-867: Az amazonok. Camilla
520-607: Égi jel. Aeneas Panasszal az etruscokhoz indul. vérengzése és halála. 868-915: A nap vége 351
608-731: A mennyei fegyverek. Aeneas pajzsa . . . 277
XII. ÉNEK. AENEAS DIADALA
IX. ÉNEK. TURNUS CSATÁT KEZD 1-106 sor: Turnus bajvívásra készül. Lavinia. 107-133:
1-24 sor: Iris Turnusnál. 25-76: Turnus a trójai bástyák A két tábor felsorakozik. 134-160: Juno és Juturna. 161-
előtt. 77-175: A hajók átváltozása. Hadi készülődés. 215: Eskükötés. 216-323: Esküszegés. Aeneas megsebe-
176-449: Nisus és Euryalus. 450-502: A rutulusok gyásza. sül. 324-382: Turnus mészárlásai. 383-440: A csodálatos
Bosszú. Anyai fájdalom. 503-589: Támadás a torony ellen. gyógyulás. 441-499: Turnus üldözése. 500-553: Aeneas és
590-671: Ascanius első hőstette. 672-755: Pandarus és Turnus öldöklése. 554-592: Aeneas hadicsele. 593-613:
Bitias. Turnus a várba szorul. 756-818: Turnus vérengzése Amata öngyilkossága. 614-680: Turnus harci szekerén.
és menekülése 299 681-790: Aeneas és Turnus párviadala. 791-842: Juno
megengesztelése. 843-886: A díra. 887-952: Turnus ha-
X. ÉNEK. VIADAL A PARTON lála 379
1-117 sor: Az istenek gyűlése. 118-145: Az aeneadák szo-
rongattatása. 146-162: Aeneas szövetséget köt az etruscok- UTÓSZÓ (Borzsák István) 409
kal. 163-214: A segítő csapatok felsorolása. 215-255: JEGYZETSZÓTÁR (Lakatos István) 423
Aeneas és a hajók nimfái. 256-307: A felmentő sereg.
308-361: A hadak összecsapnak. 362-438: Pallas vitézke-
dése. 439-509: Turnus megöli Pallast. 510-605: Aeneas
vérengzése. 606-632: Juppiter és Juno. 633-688: Aeneas
köd-alakja. Juno megmenti Turnust. 689-754: Mezentius
mészárlása. 755-790: Mezentius megsebesül. 791-832:
Lausus önfeláldozása. 833-908: Aeneas leszámol Mezenti-
ussszal 324

XI. ÉNEK. A HARCOK FOLYTATÓDNAK
1-28 sor: Győzelmi emlék. 29-99. Pallas gyászmenete.
100-138: Fegyverszünet. 139-181: Euandrus fia ravatalá-
nál. 182-224: A holtak összeszedése. 225-295: A követek
visszatérnek. Diomedes válasza. 296-444: Viták a tanács-
ban. Drances és Turnus. 445-531: Aeneas népe fölkereke-
dik. Hadi készülődések. 532-596: Camilla története. 597—


Vergilius

1970 - 2019
Publius Vergilius Maro (Andes, Mantua közelében, i. e. 70. október 15. – Brundisium, ma Brindisi, i. e. 19. szeptember 21.) A Vergiliusként ismert római költő, Ovidius és Horatius mellett az augustusi aranykor költőtriászának legnagyobb epikus költője. Neve korábban Virgilius alakban volt ismert. Legismertebb művei az Aeneis című eposz, a Georgica című eposz-„tanköltemény” és a Bucolica avagy Eclogák néven ismert tíz eclogából álló bukolikus gyűjtemény.

Vergilius  további könyvei

40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 500 Ft 2 100 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...