Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Világtörténet képekben I. kötet Az őskortól 1940-ig

Világtörténet képekben I. kötet - Hahn István, Szabó Miklós, Kulcsár Zsuzsanna - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Kálmán Emil
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Kiadás éve:
1972
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
724 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 22.00cm, Magasság: 30.00cm
Súly:
2.40kg
Kategória:
Előszó (Hahn István) 7
Ős- és ókor
Bevezetés (Hahn István) 11
Az emberré válás útján 20
Az első szerszámok 21
Az ősember élete 22
Az első "értelmes" emberek 23
Gazdagodik a szerszámkészlet 24
Az ember és az állatvilág 25
Mágia és varázslás 26
Istenek, varázslók, törzsfők 26
Egyre könnyebb a vadászat az állatokra... de az emberekre is 27
A gyűjtögetőkből földművesek lesznek 28
A földművelő életmód elterjedése 30
Az első lakóházak 31
A kőipar és az agyagipar sikerei 32
A termékenység és a halál istenei 33
A fémek forradalma 34
A legrégibb államalakulatok 35
Pásztorok, földművesek, harcosok a Nílus völgyében 35
Az egyiptomi állam születése 36
A piramisépítő fáraók 37
A nagy piramisok 38
... s az emberek, akik építették 40
Háború és béke Egyiptomban 42
Az egyiptomi írás 44
Egyiptom istenei 45
A középbirodalom 46
A dolgozók életéből 47
Mítosz és történelem mezsgyéjén 48
Királyok Ur városában 49
A lagasi templomállam 50
Az akkád birodalom 51
Az akkád birodalom bukása után 52
Hammurapi birodalma 53
Építészet és képzőművészet 54
Termelőmunka - szellemi élet 55
Kisázsia partjain 56
A szigetvilág ébredése 57
Monumentális építkezések Európában 58
Az Indus völgyi kultúra 59
Az újbirodalom fáraói 60
Ehnaton, az eretnek fáraó 61
A reform kudarca 62
II. Ramszesz 63
A Hettita Birodalom... 64
... és fővárosa: Hattusas 65
Birodalmak harca 66
Mezopotámia Hammurapi után 67
Mezopotámia kultúrájának kisugárzása 68
Az Asszír állam kezdetei 69
Kréta szigete - a Földközi-tenger úrnője 70
A knósszoszi palota 71
Kréta tündöklése és bukása 72
Mükéné, Tirünsz, Pülosz 73
Mükéné kincsei 74
Nemesek, írnokok, dolgozók 75
A tengerjáró akhájok... 76
és hírük Kisázsiában 77
A távoli nyugat: Európa bronzkora 78
A tenger népei 79
A távoli kelet: Kína felemelkedése 80
Szent bronzedények 81
A vas felfedezése 82
Az asszír nagyhatalom kialakuása 82
Az Asszír Birodalom... hatalma csúcspontján 84
Babilon városa - Mezopotámia gazdasági és kulturális központja... 86
...és az Újbabiloni Birodalom fővárosa 87
A Kaukázus legrégibb állama: Urartu 88
Irán népei 90
A szárazföldi kereskedelem központjai: a karavánvárosok 91
A tenger kalmárai: a föníciaiak 92
Kánaán és a héberek 94
Szaisz, Napata és Meroé 95
A görög városállamok 96
Homorész százada 97
Istenek az Olümposzon 98
Atléták Olümpia szent ligetében 99
Hajósok, gyarmatosítók 100
Gyarmatosítók, gyarmatvárosok 102
A pénz megjelenése 104
A termelőmunka 105
Munkák és napok 106
Milétosz: kereskedők, papok, tudósok városa 107
Gyarmatosítók és zsoldosok 108
Szamosz szigete 109
Korinthosz 110
Spárta 112
Athén 113
Az athéni türannisz és bukása 114
Az Apollón-kultusztól a tudományos gondolkodás kibontakozásáig 115
Az egyéniség felfedezése a költészetben... és a képzőművészetben 116
Az etruszk városok és társadalmuk 118
Az etruszk művészet 120
Itália kis népei 121
Róma kezdetének legendája... és valósága 122
Közép- és Észak-Európa népei 124
Szardínia vaskora 126
Midasz és Kroiszosz birodalma 127
Médek és perzsák 128
A Perzsa Birodalom 129
Szellemi élet a Perzsa Birodalomban 130
Észak népei 132
A szíkta művészet és kisugárzása 133
A szabadság védelmében 134
Marathón 135
A kezdeti vereségtől a döntő győzelemig 136
Athén a görög városok élén 138
A nyugati görögség harcai 139
Az athéni demokrácia 140
Politikai intézmények 141
A nagy építkezések Athénban... és Athénon kívül 143
Az athéni nagyhatalom összeomlása 146
A történettudomány megszületése 148
Filozófia és szaktudományok 149
Az antik dráma klasszikusai 150
A képzőművészet klasszikusai 152
Thébai felemelkedés 154
Szürakuszai a nyugati görögség élén 155
A poliszrendszer válsága és bukása 156
A válság korának filozófiája 157
Képzőművészet és irodalom 158
A görög világ peremén - Kisázsia 159
Thrákia 160
Hispania 161
A kelta világ 162
Nagy Sándor - a hódító, a szervező és az istenkirály 164
Nagy Sándor birodalmának felbomlása 166
A Ptolemaioszok Birodalma 167
A Szeleukida-Birodalom tündöklése... és hanyatlása 168
A pergamoni állam 170
Makedónia... és Rhodosz 171
A hellenizmus kultúrája 172
A hellenisztikus kor szobrászata 174
A makkabeusok 175
Az ázsiai görögség 176
A Parthus Birodalom 177
India a hellenizmus korában 178
Kína a Han-dinasztia korában 180
A köztársasági Róma 182
a köztársaság első harcai 183
A régi Róma államszervezete 184
A régi Róma vallása 186
Harcok a Samnis hegyi törzsekkel... és Dél-Itália görög városaival 188
Az I. pun háború 190
A II. pun háború 191
Makedónia meghódítása 192
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása 193
A köztársasági Róma gazdasága 194
A köztársaság válsága 195
A római rabszolgatartás 196
A gladiátorok 197
A kelet meghódítója... és a nyugaté 198
Március idusa 200
A köztársaság bukása 201
Augustus 202
Augustus külpolitikája: hódítások és békepropaganda 204
A római aranykor szellemi élete 206
Augustus családja 207
Provinciák - Illyricum, Noricum 208
Germania, Gallia Hispania 209
Pannonia 210
Afrika és kelet provinciái 212
A claudiusok 213
Nero 214
A falviusok 215
Pompeii és Heruclaneum 216
Domitianus 217
A belső béke évszázada 218
A dákok 220
Hadrianus 222
Marcus Aurelius 224
Róma barbár ellenségei 226
Fények és árnyak a Severus-császárok alatt 228
Római katonacsászárok... és germán inváziók 230
A Szaszanida-birodalom 232
A mélypont 234
Az illír katonacsászárok 235
Társadalom és vallás a birodalom válságának korában 236
A dominatus rendjének kialakulása: Diocletanus 238
A négyes uralom: sikerei, nehézségei és felbomlása 240
Nagy Konstantin egyeduralma 241
A dominatus rendszerének kiépítése 242
A pogányság halála 243
A birodalom utolsó harcai 244
Theodosius 245
A kettészakadt birodalom 246
A hanyatló Róma szellemi élete 247
A hunok 248
Justinianus százada 248
Európa, Ázsia és Északkelet-Afrika az 5. sz. közepén (térkép) 250
A középkor
Bevezetés 255
Szent Benedek és az első kolostorok nyugaton 264
"Megszelídülve hajtsd meg fejed" 266
Róma örököse 269
A régi vetélytárs: A Szaszanida-birodalom 271
Képrombolók - képtisztelők 272
Egy az Isten: Allah, és Mohamed az ő prófétája 276
A szent háború, a Dzsihád 280
A Kalifa uralma alatt 282
Az indiai középkor kezdete 288
A nagy fal mögött 292
Nagy Károly császársága 296
A Frank Birodalom felbomlik 300
A vikingek 302
Anglia megszületik 305
Bizánc és a bolgárok 308
Világuralmi ábrándok 310
Nomád birodalmak a 7-10. században 312
"A magyarok nyilaitól... 313
Morvák és csehek 316
A lengyel állam megalakul 318
A kijevi rusz 320
A Clunyi reform 324
Canossa... 325
A csatorna két partján 326
Európa a 11. sz. végén (térkép) 330
Zarándokúton 332
A szent sírért... 334
Az egyházi lovagrendek 336
Újabb keresztes hadjáratok 338
A reconquista 340
Mohamedán hódítók Indiában 342
A Szung-császárok Kínája 346
Kína és szomszédai, 11. sz.-12. sz. első fele (térkép) 350
Khmer 352
A felkelő nap országa 353
A mongol hódítás 356
Dzsingisz kán örökösei 361
Az orosz nép harca a tatárok ellen 363
Magyarország a 13-14. században 367
Falun 370
Lovagvárak 376
"Légy bátor..." 380
A hűbérúr bíráskodik 386
Lovagi költészet 388
A középkor legszebb virágai: a városok 390
"Kommuna, új és ocsmány szó..." 393
A műhelyek népe 394
Templomok, várak, paloták építése 398
Bányászat 401
Veszélyes a kereskedő élete 402
Tánc, játék 406
Zene 408
Betegek és orvosok 410
Memento mori 413
A keresztény ideál 415
A templom 418
A kolostor falai között 424
A teológia és szolgálólánya 426
Hogyan él a világi tudós? 429
Kódexek 430
Deákok és tanítók 432
Eretnekek 436
A "Poverello" 440
A császárság és pápaság újabb küzdelmei 443
A svájci "eskütársak" 446
A német birodalom a további széttagolódás útján 447
Az avignoni "fogság" 448
Kitör a százéves háború 450
"Míg Éva font..." 454
Franciaország végveszélyben 456
Az "orléans-i szűz" 458
A konstanzi zsinat 460
A husziták 462
Humanizmus és reneszánsz 466
A francia királyság megerősödik 478
A rózsák harca 480
A középkori Lengyelország hatalma csúcsán 482
A tatár iga széttörése 484
A növekvő félhold 488
Dzsingisz kán nyomdokain... 492
Konstantinápoly elesik 494
Szerbia és Dalmácia 498
A második bolgár cárság 501
A törökverő 502
Mátyás Magyarországa 503
Magyarország, 1514... 505
A szultánok tovább hódítanak 506
Amerikai magaskultúrák 508
Az európaiak világa kitágul 516
A nagy földrajzi felfedezések, 1488-1597 (térkép) 520
Amerika felfedezése 522
Cortés meghódítja Mexikót 525
Conquistadorok az Inka Birodalomban 526
Irtóhadjárat az indiánok ellen 527
Gyarmatok... gyarmatok... 530
Az áhított zsákmány: Itália 532
Európai viszályok, ligák a 16. század első felében 540
Németország a 15. században és a 16. század elején 543
A wittenbergi tézisek 547
A Birodalmi Gyűlés színe előtt... 549
A nagy német parasztháború 551
Mohács 554
"Akié a Föld, azé a vallás" 558
Terjednek az új tanok 560
Anglia új utakra tér 562
Kiépül az anglikán egyház 564
Kálvin 566
Az ellenreformáció 568
A katolikus hit fő védelmezője - II. Fülöp Spanyolországa 570
Boszorkányok 574
Zsoldosok 575
Az abszolutizmus kezdetei Franciaországban 576
A Szent Bertalan-éj 578
Anglia tengeri nagyhatalommá nő 580
A "koldusok" felkelése 583
Dávid győz... 585
Mohács után... 588
A lengyel "Nemesi Köztársaság" 591
Havasalföld és Moldva 594
Oroszország a felemelkedés útján 598
Lengyel támadás Oroszország ellen 603
A Kaukázus vidékén 606
Az ilkánok, mogul szultánok, szefevidák uralma alatt 608
A mogulok Indiája 610
Kína a mongol uralom lerázása után 614
Az európaiak eljutnak Japánba is 619
Afrika 622
"Párizs megér egy misét" 628
Kiépül a francia abszolutizmus 630
A Spanyol Birodalom elveszti hegemóniáját 632
Hollandia, a "tőkés mintanemzet" 634
A harmincéves háború 638
Anglia a forradalom felé halad 642
Építészet, szobrászat, festészet a 16. és 17. században 644
A barokk zene felé 656
És mégis mozog... 657
A képek jegyzéke 665
A színes mellékletek jegyzéke 705
Névmutató 707

Hahn István

1913 - 1984
Hahn István (Budapest, 1913. március 28. – Budapest, 1984. július 26.) ókortörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (1982).

Hahn István  további könyvei

legjobb ár
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 700 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...