Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Világtörténet képekben I. kötet Az őskortól 1940-ig

Világtörténet képekben I. kötet - Hahn István, Szabó Miklós, Kulcsár Zsuzsanna - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Gondolat Könyvkiadó
Kiadás éve:
1980
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
3. bővített
Nyomda:
Kossuth Nyomda
ISBN:
9632806026
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
788
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 29.00cm
Kategória:
I. KÖTET
Előszó (Hahn István) 5
Ős- és ókor
Bevezetés (Hahn István) 11
Az ember megjelenése előtt 19
Az emberré válás útján 20
Az első szerszámok 21
Az ősember élete 22
Az első "értelmes" emberek 23
Gazdagodik a szerszámkészlet 24
Az ember és az állatvilág 25
Mágia és varázslás 26
Istenek, varázslók, törzsfők 27
Egyre könnyebb a vadászat az állatokra... de az emberekre is 28
A gyűjtögetőkből földművesek lesznek 30
A földművelő életmód elterjedése 31
Az első lakóházak 32
A kőipar és az agyagipar sikerei 33
A termékenység és a halál istenei 34
A fémek forradalma 36
A legrégibb államalakulatok 37
Pásztorok, földművesek, harcosok a Nílus völgyében 38
Az egyiptomi állam születése 39
A piramisépítő fáraók 40
A nagy piramisok 42
... s az emberek, akik építették 44
Háború és béke Egyiptomban 46
Az egyiptomi írás 48
Egyiptom istenei 49
A középbirodalom 50
Az egyiptomi dolgozók életéből 51
Mítosz és történelem mezsgyéjén 52
Királyok Ur városában 54
A lagasi templomállam 55
Az akkád birodalom 56
Sumer másodvirágzása 57
A földművelők és nomádok kereskedelmének központja: Mári 58
Hammurapi birodalma 59
Építészet és képzőművészet 60
Termelőmunka - szellemi élet 61
Kisázsia partjain 62
A szigetvilág ébredése 63
Monumentális építkezések Európában 64
Az Indus völgyi kultúra 65
Az újbirodalom fáraói 66
Ehnaton, az eretnek fáraó 67
A reform kudarca 68
II. Ramszesz 69
A Hettita Birodalom... és fővárosa: Hattusas 70
Birodalmak harca 72
Mezopotámia Hammurapi után 73
Mezopotámia kultúrájának kisugárzása 74
Az Asszír állam kezdetei 75
Kréta szigete - a Földközi-tenger úrnője 76
A knósszoszi palota 77
A "Boldogok szigete" 78
Théra: az elsüllyedt sziget 80
Mükéné, Tirünsz, Pülosz 81
Mükéné kincsei 82
Nemesek, írnokok, dolgozók 83
A tengerjáró akhájok... és hírük Kisázsiában 84
A távoli nyugat: Európa bronzkora 86
A tenger népei 87
A távoli kelet: Kína felemelkedése 88
Szent bronzedények 89
A vas felfedezése 90
Az Asszír Birodalom 91
Képzőművészet és propaganda 92
Vallási képzetek 93
Az Asszír Birodalom... hatalma csúcspontján 94
Babilon városa - Mezopotámia gazdasági és kulturális központja... és az Újbabiloni Birodalom fővárosa 96
A Kaukázus legrégibb állama: Urartu 98
Irán népei 100
A szárazföldi kereskedelem központjai: a karavánvárosok 101
Ugarit és Fönícia 102
A föníciai gyarmatosítás 104
Kánaán és a héberek 106
Egyiptom hanyatlása 107
Napata és Meroé 108
Afrika ősi kultúrái 109
A görög városállamok 110
Homorész százada 111
Az Olümposz istenei 112
Archaikus és klasszikus istenábrázolás 114
Atléták Olümpia szent ligetében 115
Hajósok, gyarmatosítók 116
Gyarmatosítók, gyarmatvárosok 118
A pénz megjelenése 120
A termelőmunka 121
Munkák és napok 122
Milétosz: kereskedők, papok, tudósok városa 123
Gyarmatosítók és zsoldosok 124
Szamosz szigete 125
Korinthosz 126
Spárta, a katonaállam 128
Athén 130
Az athéni türannisz és bukása 131
Az Apollón-kultusztól a tudományos gondolkodás kibontakozásáig 132
Az egyéniség felfedezése a költészetben 134
A dráma kezdetei 135
Az archaikus emberábrázolás... szobrászat és vázafestészet 136
Az etruszk városok és társadalmuk 138
Az istenek és holtak tisztelete 140
Az etruszk művészet 142
Itália kis népei 143
Róma kezdetének legendája... 144
... és a történeti valóság 146
Közép- és Észak-Európa népei 148
Szardínia vaskora 150
Midasz és Kroiszosz birodalma 151
Médek és perzsák 152
A Perzsa Birodalom 153
Szellemi élet a Perzsa Birodalomban 154
A szkíták 156
Az északi sztyepp népei 158
A szabadság védelmében 160
Marathón 161
A kezdeti vereségtől a döntő győzelemig 162
Athén a görög városok élén 164
A nyugati görögség harcai 165
Az athéni demokrácia 166
Politikai intézmények 167
A nagy építkezések Athénban... 168
... és Athénon kívül 170
Az athéni nagyhatalom összeomlása 172
A történettudomány megszületése 174
Filozófia és szaktudományok 175
Az antik dráma klasszikusai 176
A képzőművészet klasszikusai 178
Thébai felemelkedés 180
Szürakuszai a nyugati görögség élén 181
A poliszrendszer válsága és bukása 182
A válság korának filozófiája 183
Képzőművészet és irodalom 184
A görög világ peremén - Kisázsia 186
Hispania 187
Az Észak-Balkán népei - trákok és illírek 188
A kelta világ 190
Nagy Sándor - a hódító, a szervező és az istenkirály 192
Nagy Sándor birodalmának felbomlása 194
Makedónia 195
A ptolemaioszok birodalma 196
A Szeleukida-Birodalom tündöklése... és hanyatlása 198
A pergamoni állam 200
Rodosz 201
A hellenisztikus kultúra 202
A hellenizmus korának építészete és szobrászata 204
A makkabeusok 206
A hellenizmus hatása keleten 207
Kommagéné 208
A Parthus Birodalom 209
A Parthus Birodalom népei 210
Hatra - egy arab királyság mezopotámia földjén 211
India a hellenizmus korában 212
Kína a Han-dinasztia korában 214
A köztársasági Róma 216
A régi Róma államszervezete 218
A régi Róma vallása 220
Harcok a Samnis hegyi törzsekkel... és Dél-Itália görög városaival 222
Az I. pun háború 224
A II. pun háború 225
Makedónia meghódítása 226
A Földközi-tenger medencéjének meghódítása 227
A köztársasági Róma gazdasága 228
A köztársaság válsága 229
A római rabszolgatartás 230
A gladiátorok 231
A kelet meghódítója... és a nyugaté 232
Március idusa 234
A köztársaság bukása 235
Augustus 236
Augustus külpolitikája: hódítások és békepropaganda 238
Az augustusi aranykor békéje 240
Ünnepek és köznapok 242
A római aranykor szellemi élete 244
Augustus családja 245
A római provinciák életéből 246
Pannonia 247
Savaria: Colonia Pannonia földjén 248
Gorsium és Sopianae, a jellegzetes kisvárosok 249
Aquincum: a helytartói székhely 250
Thracia provincia 251
Gallia, germania, Raetia 252
Hispania és Britannia 254
Az afrikai provinciák 255
Városok és falvak a római afrikában 256
A keleti provinciák 258
Túl a birodalom határain 260
A claudiusok 261
Nero 262
A falviusok 263
Pompeii 264
Domitianus 266
Nerva 267
Traianus, "a legjobb császár" 268
A dákok 270
Hadrianus 272
Antoninus Pius: a nyugalom és tétlenség évtizedei 274
Marcus Aurelius 276
Róma barbár ellenségei 278
Fények és árnyak a Severus-császárok alatt 280
Római katonacsászárok... és germán inváziók 282
A Szaszanida-birodalom 284
Palmyra: egy kereskedőváros virágzása és bukása 286
A válság mélypontján 288
Az illír katonacsászárok 289
A szellemi válság 290
A kereszténység terjedése 292
A dominatus rendjének kialakulása: Diocletanus 294
A négyes uralom: sikerei, nehézségei és felbomlása 296
Nagy Konstantin egyeduralma 297
A dominatus rendszerének kiépítése 298
A pogányság halála 299
A birodalom utolsó harcai 300
Theodosius 301
A kettészakadt birodalom 302
A hanyatló Róma szellemi élete 303
A hunok 304
A Nyugatrómai Birodalom bukása 305
Justinianus százada 306
Európa, Ázsia és Északkelet-Afrika az 5. sz. közepén (térkép) 308
A középkor 311
Bevezetés 313
Szent Benedek és az első kolostorok nyugaton 322
"Megszelídülve hajtsd meg fejed" 324
Róma örököse 327
A régi vetélytárs: A Szaszanida-birodalom 329
Képrombolók - képtisztelők 330
Egy az Isten: Allah, és Mohamed az ő prófétája 334
A szent háború, a Dzsihád 338
A Kalifa uralma alatt 340
Az indiai középkor kezdete 346
A nagy fal mögött 350
Nagy Károly császársága 354
A Frank Birodalom felbomlik 358
A vikingek 360
Anglia megszületik 363
Bizánc és a bolgárok 366
Világuralmi ábrándok 368
Nomád birodalmak a 7-10. században 370
"A magyarok nyilaitól... 371
Morvák és csehek 374
A lengyel állam megalakul 376
A kijevi rusz 378
A Clunyi reform 382
Canossa... 383
A csatorna két partján 384
Európa a 11. sz. végén (térkép) 388
Zarándokúton 390
A szent sírért... 392
Az egyházi lovagrendek 394
Újabb keresztes hadjáratok 396
A reconquista 398
Mohamedán hódítók Indiában 400
A Szung-császárok Kínája 404
Kína és szomszédai, 11. sz.-12. sz. első fele (térkép) 408
Khmer 410
A felkelő nap országa 411
A mongol hódítás 414
A mongol hódítás (térkép) 416
Dzsingisz kán örökösei 419
Az orosz nép harca a tatárok ellen 421
Magyarország a 13-14. században 425
Falun 428
Lovagvárak 434
"Légy bátor..." 438
A hűbérúr bíráskodik 444
Lovagi költészet 446
A középkor legszebb virágai: a városok 448
"Kommuna, új és ocsmány szó..." 451
A műhelyek népe 452
Templomok, várak, paloták építése 456
Bányászat 459
Veszélyes a kereskedő élete 460
Zene, tánc, játék 464
Betegek és orvosok 468
Memento mori 471
A keresztény ideál 473
A templom 476
A kolostor falai között 482
A teológia és szolgálólánya 484
Kódexek 488
Deákok és tanítók 492
Eretnekek 494
A "Poverello" 498
A császárság és pápaság újabb küzdelmei 501
A svájci "eskütársak" 504
A német birodalom a további széttagolódás útján 505
Az avignoni "fogság" 506
Kitör a százéves háború 508
"Míg Éva font..." 512
Franciaország végveszélyben 514
Az "orléans-i szűz" 516
A konstanzi zsinat 518
A husziták 520
Humanizmus és reneszánsz 524
A francia királyság megerősödik 536
A rózsák harca 538
A középkori Lengyelország hatalma csúcsán 540
A tatár iga széttörése 542
A növekvő félhold 546
Dzsingisz kán nyomdokain... 550
Konstantinápoly elesik 552
Szerbia és Dalmácia 556
A második bolgár cárság 559
A törökverő 560
Mátyás Magyarországa 561
Magyarország, 1514... 563
A szultánok tovább hódítanak 564
Amerikai magaskultúrák 566
Az európaiak világa kitágul 574
A nagy földrajzi felfedezések, 1488-1597 (térkép) 578
Amerika felfedezése 580
Cortés meghódítja Mexikót 583
Conquistadorok az Inka Birodalomban 584
Irtóhadjárat az indiánok ellen 585
Gyarmatok... gyarmatok... 588
Az áhított zsákmány: Itália 590
Európai viszályok, ligák a 16. század első felében 598
Németország a 15. században és a 16. század elején 601
A wittenbergi tézisek 605
A Birodalmi Gyűlés színe előtt... 607
A nagy német parasztháború 609
Mohács 612
"Akié a Föld, azé a vallás" 616
Terjednek az új tanok 618
Anglia új utakra tér 620
Kiépül az anglikán egyház 622
Kálvin 624
Az ellenreformáció 626
A katolikus hit fő védelmezője - II. Fülöp Spanyolországa 628
Boszorkányok 632
Zsoldosok 633
Az abszolutizmus kezdetei Franciaországban 634
A Szent Bertalan-éj 636
Anglia tengeri nagyhatalommá nő 638
A "koldusok" felkelése 641
Dávid győz... 643
Mohács után... 646
A lengyel "Nemesi Köztársaság" 649
Havasalföld és Moldva 652
Oroszország a felemelkedés útján 656
Lengyel támadás Oroszország ellen 661
A Kaukázus vidékén 664
Az ilkánok, mogul szultánok, szefevidák uralma alatt 666
A mogulok Indiája 668
Kína a mongol uralom lerázása után 672
Az európaiak eljutnak Japánba is 677
Afrika 680
"Párizs megér egy misét" 686
Kiépül a francia abszolutizmus 688
A Spanyol Birodalom elveszti hegemóniáját 690
Hollandia, a "tőkés mintanemzet" 692
A harmincéves háború 696
Anglia a forradalom felé halad 700
Építészet, szobrászat, festészet a 16. és 17. században 702
A barokk zene felé 714
És mégis mozog... 715
A képek jegyzéke 723
A színes mellékletek jegyzéke 772
Névmutató 775

Hahn István

1913 - 1984
Hahn István (Budapest, 1913. március 28. – Budapest, 1984. július 26.) ókortörténész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja (1982).

Hahn István  további könyvei

legjobb ár
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 200 Ft
30%
Hűségpont:
 
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
900 Ft 360 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...