Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

Xenophon emlékiratai Sokratesről (Szemelvények)

Xenophon emlékiratai Sokratesről - Dr. Engelmann Gusztáv (szerk.), Xenophón - Régikönyvek
Xenophon emlékiratai Sokratesről - Régikönyvek Xenophon emlékiratai Sokratesről - Régikönyvek Xenophon emlékiratai Sokratesről - Régikönyvek Xenophon emlékiratai Sokratesről - Régikönyvek
(0 vélemény)

Dr. Engelmann Gusztáv (szerk.). Xenophon emlékiratai Sokratesről. Szemelvények. Budapest, 1881. Franklin-Társulat (Ny.) 375 p. + 1 t. (kihajtható térkép). (Jeles Írók Iskolai Tára).

Sorozatcím:
Jeles Írók Iskolai Tára
Kiadó:
Franklin-Társulat
Kiadás éve:
1881
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin-Társulat nyomdája
Kötés típusa:
fűzött félvászon
Terjedelem:
375
Nyelv:
magyar, görög
Méret:
Szélesség: 13.00cm, Magasság: 19.00cm
Kategória:
TARTALOM.

Lap
Előszó _ _
Bevezetés I. Xenophon élete és művei 8
II. Sokrates élete és tanítása
t. Szemelvények a Kyru paideiából.
.1) Kyros ifjúkora. 1. Kyros eredete és neveltetése a perzsa
törvények szerint _ • _ 35
Kyros meglátogatja nagyatyját, Astyagest, a médusok
királyát — 39
3. Kyros ifjúkori gyakorlatai és játékai Médiában.— ._
13) Kyros mint hadvezér. 4. Kyros mint a módosokhoz
küldött perzsa segítő-sereg vezére. Tábori élet .... _ 47
5. Gobryas segítségért folyamodik Kyroshoz _
6. Kyros meglátogatja Gohryast 54
7. Kyros és Kroisos
8. Babylon ostroma 61
C) Kyros mint uralkodó. 9. Kyros és alattvalói ....
10. Kyros halála _„ _ 68
Szenraelvények az Auabasisból. A) Az ifjabb Kyros.
I. Könyv. I. Az ifjabb Kyros hadi készülődései testvér-
bátyja, Il. Artaxerxes ellen _ _ 73
2. Vonulás a nagy király ellen _ _ _ 75
3. A kunaxai csata. Kyros elesik _ _
4. Kyros jelleme . 92
5. A perzsák és görögök magatartása az ütközet
95
III. Könyv. B) Xenophon vezéri szerepe.
6. Xonophon átveszi a görög sereg vezérletét .... 99
IV. Könyv. 7. A karduehosok — _ 112
8. Vonulás a Theehes-hegyig. Megérkezés Tra-
pezusba _ 124
V. Könyv. 9. A görögök hadi szemléje és a zsákmányosztás
Kerasusban. Xenophonnak a rábízott pénzzel
való lelkiismeretes gazdálkodása _ 128
Szemelvények az Apomnemonetimatából.
1. 1-11 Az önmérséklet és a mértékletlenség_ _ 130
2. A nyegleség vagy kérkedés ..„ _ .._ 131
3. [El Herakles az erény és a bűn útja közt választ .... 132
4.• A szülői szeretet_ __ _ _ 135
5. A testvéri szeretet _ _ 138
6. A barátság . 140


Lap
7, A munka nem szégyen __
_ _
142
8. irj A test ápolásának üdvös tolta... _
144
9. / 41 A műveltség a boldog élet alapja _..
_ 146
10. Solcrates mint a dialektika mestere. Egyes fogalmak
meghatározásai. Néhány szó Sokrates módszeréről _ 147
11. Sokrates jelleme az Emlékiratok alapján
15►
V. Szemelvények az Oikonondkosból, II. rész. Sok-
rates beszélgetése Isohomaohossal
[Caput VII.] 1. A gondos háziasszony kötelességeiről _ 151
Caput XI.] 2. A derék férfiú tiszta _ _ 156
Caput XVI.] 3. A talaj természete és megvizsgálása. Az
ugarföld
161
[Caput XVII.] 4. A vetésről_
._ 162
2. Vonulás a nagy király ellen _
3. A kunarai csata-
-
4. Kyros jelleme
_
5. A perzsák és görögök magatartása
Könyv (tartalmilag) _
II1. Könyv.
II. Xenophon vezérkedése.
6. Xenophon átveszi a görög sereg vezérletét _
.._ 249
Lap
216
228
_ 238
az ütközet után 243
-
246
[Caput
XXI..] 5. Legnehezebb tudomány a parancsolás_ 165
MAGYAR ÁZATOK.
I. Kyru paideia.
A) Kyros 11:jókora.
I. Kyros eredete és neveltetése a perzsa törvények szerint 167
2. Kyros meglátogatja nagyatyját Astyagest, a nádasok
királyát
17
3. Kyros ifjúkori gyakorlatai és játékai Mediában
_
17(i
B) Kyros mint hadvezér.
4. Kyros mint a médusolchoz küldött perzsa segítő-sereg
vezére. Tábori élet
_
179
5. Gobryas menedéket keres Kyrosnál
186
6. Kyros látogatása Gobryasnál
I 88
7. Kyros és Kroisos
_
192
8. Babylon ostroma _
197
C) Kyros mint uralkodó.
9. Kyros és alattvalói
.->02
10. Kyros halála .
206
IV. Könyv.
7. A karduchosok földjén. Hegyi csaták. Átkelés a Ken-
trites vizén
_
263
8. Vonulás
a Theohes-hegyig.
Megérkezés Trapezusba 275
V. Könyv.
9. A görögök hadi szemléje és a zsákmányosztás Kara-
susban. Xenophonnak a' rábízott pénzzel való lelki-
ismeretes gazdálkodása .... _ _ _ 281
VI. és VII. Könyv (tartalmilag)
_
_
_. 283
Fliggelék Xenophon Anahasisához.
A görög hadügy.
1. A szárazföldi csapatok nemei
_ 286
II. A görög sereg
szervezete
különös tekintettel a tízezer
hellén zsoldos-seregére
,
._ 293
111. A tábor
_
_
..
297
IV. Az ütközet _
_ 299
V. Tisztikar
_
--
300
III. Magyarázó jegyzetek az Apomnemoneuniatáltoz.
II. Magyarázó jegyzetek az A nabasishoz.
1. Könyv.
L Az ifjabb Kyros.
1. Az ifj. Kyros hadi készülődései testvérbátyja, 11. Arta-
xerxea ellen ._ 1111
1. Az önmérséklet és a mértékletlenség ... ... .._ ._ „.. 302
2. A nyegleség vagy kérkedés ._ ._ _ _ ._ ._ .... 303
3. Herakles az erény és bűn útja közt választ .._
_.. 30a
. 4. A szülői szeretet

_ ... _ _.
._
309
5. A testvéri szeretet _
._. 311
6. A barátság _ .... .... - - -
314
7. A munka nem szégyen ._ ._
.... 315
8. A test ápolásának üdvös volta 5 -
.... 317
- 9. A műveltség a boldog élet alapja ... ..... .... .....

.5 318


Lap
Lry
10. Sokrates mint a dialektika mestere. Néhány szó Sok- Karpereez (90,tor) _ .__ 238
rates módszeréről 320 Ephebosok ehlamysben és kalappal _ _ 239
11. Sokrates jellemének képe az Emlékiratok alapján .. 324 Hadi kocsi az aranysassal _ 245
A d romos Spártában . . 279
Birkózás (nd4) és kocsiverseny (ízutod'Op) 280
IV. Magyarázó jegyzetek az Oikonornikoshoz. Korinthosi- és attikai sisak. - -Hoplita . - 287
Érezplinezél ; pikkelyes pánczól; bőr-ing (ano).ciI;); lábvért
1. A gondos háziasszony kötelességeiről _ :126 (xvqp.49-- - 288
2. A derék férfiú tiszte._. _ _ _ 332 Tojásdadalakú pajzs; kerek pajzs a karon és magúban;
3. A talaj természetéről és megvizsgálásáról. Az ugarföld dárda ((MM- _ 289
megmunkálásáról - - _ 337 Egyenes kard tokjával (ró VTo0. - Gerelyes (c'exerriorii) 290
_ 339 1,j (ri4o1) és tegez (TaeérQa)._ - _ 291
4. A vetésről _ . 292
5. Legnehezebb tudomány a paraneSolás _ _ 312 Parittyás (■rwröop))rw). - Peltasta. Sisakviselet _
A görög hadügy vázlatos képe 1-8 _ 346 1-P1.c-tető (x4e14) - - 298
Mértékek táblázata _ 334 AMozattétel (Ovula).- Trombita (adkay0.- Kört (P.;a1rq) 299
Az Olympiasok táblázatos kimutatása _ _ 356 (rektatov) ..„ 300

Tulajdonnevek jegyzéke_ _ _ 358

Rajzok.

Vázlatok, képek, rajzok és térképek. Zárt rend p.bzoc)_ _ _ 348

Enomotin- honi lokzat. -'0cOun Mxor (had-lábak; mély- oszlop) 349
Magyarázó térrajz-vázlatok az Anabasishoz. Oszloprend v. keskeny-oszlop _ - 350
Szabályos négyszög (n).alate'v loónhvQor) és liwwzúkás négy-
szög (n),atator kFolyopyt.)..., „.. ..„ _ 351
1. Kyros szárazföldi és hajósseregének útja a syriai szo-
rosoknál. [Magyarázó térkép az I. k. 4. fej. 4. §-é,lioz.] 77
2. A Kyros-féle zsoldos had iitközeto a perzsákkal Kunax4- Térkép.
nál Magyarázó térkép az 1. k. 8. fej. 4. skk. §§-aihoz.] 89
3. A KYros-féle görög-barbár had és a perzsa sereg az Imporia, Macedeninn ot Porsarum (A 10.000 hellén utjának
Ütközet után. A Kyros-féle görög zsoldosok rohama feltüntetésével).
Artaxerxes serege ellen [Magyarázó térkép az I. k.
10. fej. 6. skk. §§-aihoz.] _

4. A hazatérő görög sereg útja a kardueliosok hegyvidé-
kein [Magyarázó térkép a IV. k. 2. fej. 2. skk. §§-ailioz.j 1 I G
5. A görög zsoldosok átkelése a Kentrites folyón [Magya-
rázó-térkép a IV. k. 3. fej. 3. skk. §§-aihoz.] _ 1 I

Képek.

Ágy (x).1vy)
Satrapa_ _
Teherhajó (Uxt4) . -

Kézi őrlőmalom (53,o c'e),.:;r/q)
Négykerokü terhes szekér (4.4aa) 119

Egyes bőrtömlőkön úszó emberek.._
Tümlő-tutaj (axedía

Dr. Engelmann Gusztáv (szerk.)

Dr. Engelmann Gusztáv (szerk.)  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 420 Ft
akár 60%
Hűségpont:
 

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...