Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A Balkán-probléma fejlődése A Parisi kongresszustól a világháború kitöréséig 1856-1914

A Balkán-probléma fejlődése - Dr. Balanyi György - Régikönyvek
A Balkán-probléma fejlődése - Régikönyvek A Balkán-probléma fejlődése - Régikönyvek A Balkán-probléma fejlődése - Régikönyvek A Balkán-probléma fejlődése - Régikönyvek A Balkán-probléma fejlődése - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Franklin-Társulat
Kiadás éve:
1920
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin-Társulat nyomdája
Kötés típusa:
fűzött egészvászon
Terjedelem:
382
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 11.00cm, Magasság: 15.50cm
Kategória:
téren. Az agrárkérdés rendezetlensége. A.
dákó-román eszme elhatalmasodása_ .111
V. A világpolitikai ellentétek kiéleződése. A
német befolyás erősödése a ennek nyomá-
ban az entente-hatalmak elfordulása Török-
országtól. Olaszország frontváltoztatioa lóIR

4. Viharfelhők.

A korszak általános jellemzése _ 414 41A
I. A szandsák-vasút ügye. A nyomában lé
madt általános felzúdulás. Az angol bo
folyás előtérbe jutása. A revali találkosó,
Jelentősége a Balkán-probléma fejlődésé-
ben. Az ifjú-török forradalom. Előzmény.'
és hatása _ _ _ _ 4141
II. Bosznia-Ifereegovina és Bulgária helynek'
nek megváltozása alt lijú•türök forradalom
következtében. kr annozló ; előkdooll400
lefolyása. Hatása az ontonta•bobolkrilikil41,
Szerbiában és Törökországban. Ás iry∎
törökök kardosörtetése Gs boj kelti onagablis
Iszvolszki frontváltoztatása. Taktikhrhua
tervbevett európai konferenciával. Aeliren
thai meghinsítja a konferenciát. Ami, ao
megegyezik Törökországgal. A 14 zn rl,
állás fokozódása. Kölcsönös mozgónithii.
entento-hatalmak visszavonulása. A ilserb
ellenállás leszerelése. Az annexiós válság
jelentősége- .. _ _ . , ' 11,4
III. Az ifjú-török rezsim belső bajai. Ellenfor
radalom ; rövid sikere és bukása. Alul' ul
Hamid letétele. Újabb válságok. Az Ifjú
törökök parlamenti veresége .. y11N 114
IV. Az ifjú-török rendszer hatása az albfunikva
Az abc-kérdés elmérgesedése. Általános Ml •
kelés. A következő évben megismétlődik
a fölkelés. Török békopolitika. A rigioniond
szelamlik. Újabb zavarok. Az albán mos
galmak jelentősége__ _ ,4114 /11


V. Az annexió hatása Krétára. A lakosság a
nemzetközi csapatok olvonulása után prok-
lamálja a Görögországhoz való csatlako-
zását, de a hatalmak ellenzik. A macedo-
fiai helyzet _ _ _ . 274-282
VI. A Balkán-szövetség történeti előzményei.
Az orosz diplomácia fáradozásai. Török-
ország visszaházódása. A bulgár-görög és
a bulgár-szerb szövetség megkötése. Mon-
tenegró csatlakozása _ _ _282 - 291

5. Katasztrófa.

A korszak általános jellemzése _ . _29'2-294
I. A Balkán-háború kitörése. A szövetségesek
sikerei — _ _ ._ _ _ . _294-300
11'. A központi hatalmak nehéz helyzete. Olasz-
ország magatartása. .A. monarchia jogos
érdekei». Az albán kérdés felvetődése. A
szerbek és moutenegróiak mohásága. Rész-
i leges ruozgósítás. Az általános feszültség
megenyhülése. A londoni béketárgyalások
megindulása. Sikertelenségök. Az iljá-török
párt felülkerekedése. A tárgyalások meg-
szakítása _ ._ _ _ _ ... . _ _300- .310
I. A nagyköveti konferencia összeülése. Az
albán kérdés nehézségei. Az osztrák-magyar
és orosz ellentét kiélesedése. Holionlohe
herceg missziója. A válság enyhülóso.
Nikita makacssága. A konferencia tehetet-
lensége. Szkutari elfoglalása. 13erchtold ha-
tározott fellépése. Szkutari kiürítése __ _310-323
EIV. A béketárgyalások újrakezdése. Az előze-
tes béke aláírása. A háborús veszedelem
kiójulása. Bulgár-görög és bulgár-szerb
ellentét. A bulgár-román viszály elmérge-
sedése. A. pétervári nagyköveti konferencia.
Románia elégedetlensége. A cár Bulgária
ellen dönt. A. háhorá kitörése. Bulgária
teljes veresége. A bukaresti béke _310-334


►M.
Murád letétele. Abd ul Hamid folytatja a
szerb háborút. Gorcsakov beavatkozásra
ösztönzi Andrássyt. De siker uólkill. %sárt
Bismarckot akarja megnyerni. Közben
szerbek megsemmisítő vereséget nzanyad
nek. A cár közbelépése. A nagyköveti
konferencia. A török alkotmány. A buda•
pesti titkos konvenció. Az orosz liatinzeind MII Int
III. A háború szerencsés: kezdete. Az előre•
nyomulás inegakadása. Plev a. Ilillostrlw
megszállása. Átkelés a Balkánon. A 1111414
haderő összeroppanása. Fogyvorsznind. A
san stefanoi beke. Anglia ős Aunwlrin
Magyarország magatartása. A berlini hon
gresszus és főbb határozata' ION
IV. A kongresszus határozatainak végreliaj
tusa. Bosznia én Hercegovina lungssállitin.
A Montenagrétiuk florngorniágnak sitno
ítélt határkligazitfnisal kaposotatos
dalmak. A krétalak újabb stinmobiliáia III/ HM
V. Az önálló Bulgária megalakulása és barom
dezkedése. Battenberg Hám'« fejedelmi'.
Küzdelmei. Az orosz befolyás megintéss.
A kelet-ruméliai puccs. A. cár haraia,
Milán király jogtalan támadása én 'márna
veresége. Orosz intrikák. Nándor fejedelem
bukása és távozása. Az orosz politika ura
F17. akoad,ga . Ausztria-Magyarország Immo.
dalma. Bismarck magatartása, Kqlows
Ferdinánd fejedelemmé választása. Iljabb
orosz intrika. Háborús voszodeleiii.' 111r
marok határozott fellépése IV, 110
VI. A török alkotmányosság bukása. Milán
király hibás kormányrendszere.
dása. Románia belső fejlődése. Csatlaka
zása a hármasszövetséghez_ 1•1 Ing


3. A bosszú béke kora.
Lap
A korszak általános jellemzése _ _ _134 -157
I. Újabb krétai mozgalmak. Európa magatar-
tása. Görög-török háború. A hatalmak meg-
akadályozzák Törökországot győzelme ki-
aknázásában. Meghasonlásuk a krétai kér-
désben. György herceg kormányzósága 157-1 114
II. A macedóniai helyzet. A nemzetiségi ós
felekezeti ellentétek fokozatos kiélesedése.
A bandaliareok elfajulása. A bulgár és
török kormányok tehetetlensége. Ausztria-
Magyarország és Oroszország közbelépése.
Az első reformtervezet. Sikertelenség°. A
miirzstegi prog•ann. Alkalmazásba vétele.
Megvalósításának nehézségei. A porta ellen-
kezése. Flottatiintetés. A nemzetközi csend-
Őrség továbbfejlesztése. Újabb szerződések.
A nemzetközi akció meghitumlása. Anglia
előtérbe jutása _ _ _ . _ __ 164 —181
III. A nagyszerb eszme kialakulása és megiz-
mosodása. Irodalmi és politikai előzményei.
A radikalizmus gyökerei. A. gazdasági hely-
zet kihatásai. A különböző forrásokból
eredő behatások egyesülése a monarchia•
ellenes hangulatban. Milán és Sándor feje-
delmek képtelensége a beteg közállapotolt
orvoslására. A nemzet növekvő elkesere-
' déle. A belgrádi királygyilkosság. Kara-
gyorgyevies Péter trónrajutása. Feltétlen
csatlakozása a monarchiaellenes irányzat-
hoz. A nagyszerb és délszláv izgatások el-
hatalmasodása. Vámuniós törekvés 131114-
riával. Meghiusulása. Várnháboró Ausztria-
Magyarországgal _ . _ _181—'203
IV. Bulgária gyors fejlődése Fordinánd ural-
kodása alatt. Kibékülés° Oroszországgal.
Nemzetközi tekintélyének emelkedése. Ál-
lásfoglalása a macedón kérdéssel szemben.
Románia haladása gazdasági és szellemi


Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...