Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A biofizika alapjai (Dedikált)

A biofizika alapjai (Dedikált) - Tarján Imre, Dr. Berkes László (szerk.), Györgyi Sándor, Rontó Györgyi, Voszka Rudolf - Régikönyvek
A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek A biofizika alapjai (Dedikált) - Régikönyvek
(0 vélemény)
Illusztrátorok:
Sármai Alajos
Kiadó:
Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve:
1981
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
5.
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
ISBN:
9632401964
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
331+képmelléklet
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Kategória:
1. Anyagszerkezet. A szerkezet és a funkció molekuláris alapjai (Tarján Imre) 13
1.1. Az anyag alapformái 13
1.2. Az atom 15
1.2.1. A kvantumelmélet (kvantummechanika) főbb vonásai 15
1.2.2. Kvantumszámok. A hidrogénatom lehetséges energiaállapotai 16
1.2.3. A periódusos rendszer felépítése 23
1.3. Egyszerű molekulák 27
1.3.1. Kémiai kötések. Kötési energiák 27
1.3.2. Van der Waals-kötések. Hidrogénhíd 31
1.3.3. Egyszerű molekulák energiaállapotai 33
1.4. Kondenzált rendszerek. Rend és rendezetlenség 34
1.4.1. A gáztörvények értelmezése 34
1.4.2. A kinetikus hőelmélet 36
1.4.3. Rácshibák 37
1.4.4. Folyadékok és amorf szilárd testek. Mezomorf állapot 39
1.4.5. A Boltzmann-féle elosztás néhány esete 42
1.4.6. Szilárdtestek (makromolekulák) elektronszerkezete. Energiasáv-modell 44
1.4.7. Energia terjedés kristályokban (makromolekulákban) 47
1.5. Szerkezet és funkció 48
1.5.1. A víz tulajdonságai és szerkezete 48
1.5.2. A fehérjék szerkezete és néhány tulajdonsága 50
1.5.3. A nukleinsavak szerkezete és néhány tulajdonsága 54
1.5.4. Biológiai membránok szerkezete és néhány tulajdonsága 61

2. Sugárzások. A sugárzások orvosi alkalmazásának fizikai alapjai (Tarján Imre) 64
2.1. A teljes elektromágneses spektrum 64
2.2. A fény kölcsönhatása atomi rendszerekkel 65
2.3. A fény mérése 66
2.3.1. A fény mint energiaáram 66
2.3.2. A fény mérésének objektív módszerei (objektív fotometria) 69
2.3.3. A fényérzeten alapuló fénymérés (szubjektív fotometria) 69


2.4. Hőmérsékleti sugárzás 72
2.5. Lumineszcencia 73
2.6. Fényforrások 76
2.7. A fény hatásai 79
2.8. A röntgensugárzásról általában 81
2.9. Röntgensugárforrások és színképeik 82
2.10. A röntgensugárzás gyengülése 85
2.10.1. A gyengülés törvénye 85
2.10.2. A gyengülés részfolyamatai 86
2.10.3. Gyengülési (abszorpciós) színképek 88
2.11. A röntgenszínképek értelmezése 92
2.12. A diagnosztikai röntgenképalkotás néhány kérdése 94
2.13. Radioaktív izotópok. Bomlástörvény. Biológiai felezési idö 97
2.14. Magsugárzások és alkalmazásaik 100
2.14.1. Az a-sugárzás 100
2.14.2. A /3-sugárzás 102
2.14.3. A ^,,-sugárzás 105
2.14.4. Neutron- és protonsugárzás 106
2.14.5. Kozmikus sugárzás 108
2.14.6. Radioaktív izotópok bomlási sémái 108
2.14.7. Részecskegyorsítók a medicinában 108
2.15. Magsugárzások mérése 112
2.16. A dozimetria feladata. Alapvető dózisfogalmak 115
2.16.1. Fizika idózisfogalmak 116
2.16.2. Biológiai dózis. Dózisegyenérték 119
2.17. A dózis mérése 120
2.17.1. Hitelesítésre szolgáló ionizációs kamrák 120
2.17.2. Dózismérés kisméretű ionizációs kamrákkal 121
2.17.3. Egyéb dózistnegha tározó módszerek 124
2.18. Radioaktív izotópok mint nyomjelzők 125
2.19. Az ionizáló sugárzások és az élő szervezet. Sugárártalom—kémiai ártalom 133
2.20. Terápiás sugárforrások 137

3. Mikroszkópos és szubmikroszkópos módszerek a biológiai struktúrák vizsgálatában (Tarján
Imre, Voszka Rudolf) 141
3.1. Fénymikroszkópok • 141
3.1.1. A mikroszkóp nagyítása 141
3.1.2. A mikroszkóp feloldóképessége 143
3.1.3. Speciális fénymikroszkópok 144
3.2. Elektronmikroszkópok 147
3.2.1. Elektronlencsék 147
3.2.2. Az elektronmikroszkóp felépítése és feloldóképessége 148
3.2.3. Speciális elektronmikroszkópok 149


3.3. Optikai spektrometria I50
3.3.1. Emissziós spektrum és mérése 150
3.3.2. Abszorpciós spektrum és mérése 151
3.3.3. Fényszórás. Rama n-spekt rometri a 152
3.3.4. Optikai aktivitás 155
3.4. Diffrakció 157
3.4.1. Röntgendiffrakció 157
3.4.2. Elektron- és neutrondiffrakció 159
3.5. Egyéb módszerek 159
3.5.1. Mágneses rezonanciaspektrometria 159
3.5.2. Tömegspektrometria 163
3.5.3. Szerkezetvizsgálat elektronspektrometriai módszerrel 163
3.5.4. Mikrokalorimetria 164
3.5.5. Szedimentáció 165

4. Transzportfolyamatok. Az életfolyamatok termodinamikai alapjai (Tarján Imre, Györgyi
Sándor) 168
4.1. Folyadékok és gázok áramlása 168
4.1.1. Alapfogalmak 168
4.1.2. Bernoulli-törvény 169
4.1.3. Belső súrlódás. Stokes-törvény 170
4.1.4. Hagen—Poiseuille-törvény 171
4.1.5. Lamináris és turbulens áramlás 174
4.1.6. Áramlás rugalmas falú csövekben 175
4.2. Diffúzió és ozmózis 176
• 4.2.1. Fick törvényei 176
4.2.2. Van't Hoff törvénye 178
4.3. A termodinamika elsó főtétele 179
4.3.1. A termodinamikáról általában. Alapfogalmak 179
4.3.2. Az első főtétel megfogalmazása. Belső energia 180
4.3.3. Példák az első főtétel alkalmazására. Kiegészítések az első főtételhez 182
4.4. A termodinamika második főtétele 185
4.4.1. A második főtétel megfogalmazása. Az entrópia statisztikai értelmezése. • 185
4.4.2. Termodinamikai értelemben reverzibilis és irreverzíbilis folyamatok . . • 188
4.4.3. Az entrópia fenomenológiai meghatározása 191
4.4.4. Adiabatikus folyamatok iránya és egyensúlya 193
4.4.5. Izoterm folyamatok iránya és egyensúlya. Szabadenergia és szabadentalpia 193
4.5. Kiegészítések és alkabnazások 197
4.5.1. Elegyek szabadentalpiája. Kémiai potenciál 197
4.5.2. A tömeghatás törvénye. A kémiai affinitás kvantitatív jellemzése 200
4.5.3. Elektródpotenciálok. Nernst-egyenlet 202
4.6. Nercegyensúlyi folyamatok 203
4.6.1. Onsager-féle lineáris összefüggések 204
4.6.2. Elektrolitok diffúziója. Diffúziós potenciál 207


4.7. Membrántranszport 209

4.7.1. Membránegyensúlyok és membránpotenciálok 210
4.7.2. Transzportegyenletek membránok esetében 212
4.7.3. Az aktív transzport mint kereszteffektus 214

5. Bioelektronika (Berkes László, Voszka Rudolf) 217

5.1. A jel mint információhordozó 217

5.2. Elektronikus rendszerek 219
5.2.1. Elektronikus építőelemek és alapáramkörök 220

5.3. Alapvető elektronikus funkciók 226
5.3.1. Erősítő, erősítés 226
5.3.2. Megjelenítők és regisztrálók 231
5.3.3. Elektronikus energiaforrások 233

5.4. Szinuszoszcillátorok alkalmazásai 236

5.4.1. Az audiometria fizikai alapjai 236
5.4.2. Ultrahang 238
5.4.3. Nagyfrekvenciás hőkeltés 243

5.5. Elektromos impulzusok alkalmazásai 245
5.5.1. Ingerlés elektromos impulzusokkal 245
5.5.2. Elektromos impulzusok orvosi alkalmazásai 247
5.5.3. Elektromos veszély — elektromos biztonság 248

5.6. Jelfeldolgozás 249
5.6.1. Folyamatos jelek feldolgozása 250
5.6.2. Impulzusjelek feldolgozása 251
5.6.3. Telemetria 253
5.6.4. Orvosi elektronika és a számítógépek 253
5.6.5. Képalkotó eljárások 254

6. Az ingerületi folyamatok biofizikája. Példák a fizikai modellalkotásra (Bontó Györgyi). . . 256

6.1. A nyugalomban levő sejt elektromos tulajdonságai 256

6.1.1. A nyugalmi potenciál értelmezése a Donnan-modell alapján (egyensúlyi mo-
dell) 257
6.1.2. A nyugalmi potenciál értelmezése a Hodgkin—Huxley—Katz-féle modell
alapján (transzportmodell) 258
6.1.3. A hiper- és hipopolarizáció, valamint elektromos modelljük 259

6.2. Az ingerületben levő sejt elektromos tulajdonságai 263
6.2.1. Egyetlen rost akciós potenciálja 263
6.2.2. Az akciós potenciállal kapcsolatos jelenségek és elektromos modellizálásuk 264
6.2.3. Az akciós potenciál terjedése 269
6.2.4. Rostköteg akciós potenciálja. Dipólusmodell 270

6.3. A test felületén regisztrálható feszültségek 271

6.3.1. Az elektrokardiográfia 271
6.3.2. Az agy-, az izomműködéssel, valamint a fényérzékeléssel kapcsolatos feszült-
ségek 274


6.4. A szenzoros működések biofizikai vonatkozásai 275
6.4.1. A szenzoros működésről általában 276
6.4.2. A hallás (példa a szenzoros működésre) 278

7. Hírközlés és szabályozás. A biokibernetika alapjai (Tarján Imre, Rontó Györgyi) 283
7.1. Információtovábbítás 283
7.1.1. Hírközlö rendszerek 283
7.1.2. Az információ mérése 284
7.1.3. Példák az információmennyiség felhasználására 287
7.2. Az irányítás 289
7.2.1. Szabályozás, szabályozó rendszerek funkcionális felépítése 289
7.2.2. Szabályozó rendszerek vizsgálata. Átmeneti függvények 292
7.3. Áttekintés a biológiai modellalkotásról 296
7.4. Számítógépek 298
7.4.1. Digitális számítógépek 299
7.4.2. Analóg számítógépek 303
7.4.3. A számítógépek felhasználása 305

8. Táblázatok 309
Irodalom 319
Tárgymutató 320


Tarján Imre

1912 - 2000
Tarján Imre (Richter, Szabadka, 1912. július 26. – 2000. január 19.) magyar fizikus, egyetemi tanár.

Tarján Imre  további könyvei

60%
Hűségpont:
 
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 480 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 770 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...