Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A Debreceni Református Kollégium története

A Debreceni Református Kollégium története - Barcza József - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya
Kiadás éve:
1988
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
ISBN:
9633003016
Kötés típusa:
kemény papírkötés
Terjedelem:
839 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.40kg
Kategória:
Kocsis Elemér: Előszó 5
Történeti áttekintés
Bölcskei Gusztáv: A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig (1660) 9
A reformáció kibontakozása Debrecenben 10
Az iskola közjogi helyzete 14
A Kollégium belső szervezete, önkormányzata (A falakon belüli szabadság) 16
Az oktatás tartalmi kérdései (Tankönyvek - tanárok - módszerek) 23
Jegyzetek 37
Makkai László: Debrecen iskolájából ország iskolája (1660-1703) 43
A kuruckori Debrecen viszontagságai 43
A Debrecenbe menekült váradi iskola múltja 48
Az egyesült debreceni és váradi iskola 1703-ig 51
A nagy tanárok pedagógiai munkássága 54
Jegyzetek 64
Tóth Béla: A kollégium története a XVIII. században 66
A múlt továbbélése (1704-1738) 66
A város és a Kollégium a század elején 66
A Rákóczi szabadságharc kezdetén. Új törvények 67
A város és a Kollégium a szabadságharc alatt 71
A szabadságharc bukása után (Tanítás, tanulás) 73
A tanulók társadalmi rendje, tisztségei 83
A Sedes scholastica működése (Élet a tantermek körül) 86
A felvilágosodás lépcsőin, küzdelem a Habsburg hatalommal 90
A professzorokról 91
Maróthi György 91
Szilágyi Sámuel 96
Szathmári Paksi István 98
Varjas János 99
Hatvani István 101
Sinai Miklós 108
A szorongattatás évei. Harc a Ratio Educationis körül 113
Küzdelem a fennmaradásért 113
Támadás, védekezés 115
A Ratio Educationis és a Methodus 120
Új utakon a jövő felé 125
Új iskolai törvények 125
Élő nyelvek tanítása 134
Egészségügy 135
Viselet 135
A diákság létszáma és összetétele 136
A Kollégium és a felvilágosodás (Összefoglalás) 139
Jegyzetek 142
Bajkó Mátyás: A nemzeti műveltség jelentkezésének és kibontakozásának kora (1804-1849) 151
A kései felvilágosodás ideje (1804-1833) 151
A tanulmányi rendszer 151
A korszak kiemelkedő tanáregyéniségei 159
Budai Ézsaiás 159
Sárvári Pál 162
Kerekes Ferenc 163
A nemzeti reformok időszaka (1833-1848) 165
Az oktatási struktúra fejlődése 167
A reformkor kimagasló professzorai 173
Péczely József 173
Zákány József 175
A többi professzorról 178
A diákság létszáma és részvétele a kollégiumi műveltség nemzeti szellemű megújhodásában 179
A forradalom és a szabadságharc ideje (1848-1849) 183
Jegyzetek 187
Csohány János: A korszakváltások évszázada (1849-1950) 192
A Kollégium története 1849-1860 között 192
A Kollégium jogi helyzete az önkényuralom idején 192
Rendőri intézkedések kereszttüzében 195
Az elemi és a polgári iskola 196
Gimnázium és főiskola tagozatokra bontás előtt 197
Az önálló nyolcosztályos gimnázium 200
Az önálló jogakadémia 204
Az önálló teológiai tagozat 208
Nevezetesebb tanárok, diákok 210
A Kollégium története 1861-1914 között 213
Az elemi és a polgári iskola 214
A gimnáziumi oktatás alakulása 215
A tanítóképző 227
A jogakadémia 232
A bölcsészeti akadémia 242
A teológiai tanszak és a teológiai akadémia 246
Az egyetemmé alakulás története 249
A Kollégium története 1914-1950 között 252
A Lelkészképzőintézet 255
A Református Tanárképzőintézet 258
A gimnázium 260
A Kollégium Leánynevelőintézete, Leánygimnáziuma, Leánylíceuma és Tanítóképzője 264
A tanítóképző 1914-1948 266
A líceum és a tanítóképzőintézet 1938-1948 269
A polgári iskola 274
A Kollégium négyszázéves jubileuma 276
"Szegények iskolája - ország iskolája" 279
Jegyzetek 294
Kocsis Elemér:
Szabó László Ambrus: A kollégium az 1951-1987 közötti években 301
A Kollégium szervezetének alakulása 1951 után 301
A Kollégium feladatai és jelentősége legújabb korszakában 303
A Debreceni Református Teológiai Akadémia megalakulása és működése a Kollégiumban 307
A Debreceni Tudományegyetem Hittudományi Karának megszűnése és a Teológiai Akadémia megalakulása 307
A Teológiai Akadémia elhelyezkedése 310
A tanszékek ügye 310
A szervezet és működés, valamint az oktatás és nevelés rendjét megállapító szabályzatok 312
A teológiai Akadémián folyó nevelői munka szelleme és kerete 321
Az oktatás szelleme az újonnan alakult Debreceni Teológiai Akadémián 322
A Kollégium Gimnáziuma 325
A Magyarországi Református Egyház Diakónusképző Intézete 331
Függelék 332
Jegyzetek 344
Résztanulmányok
G. Szabó Botond: A kollégium épületeinek története 351
Korai századok 352
Az épület fenntartója 353
A XVII. századi nagy építkezések 353
A régi épület környezete és külső megjelenése 354
Auditórium, classis, domus, palatinum, granarium, scoparium, conservatorium, carcer és curia 359
Megújulás és megtorpanás a XVIII. században 363
Auditórium minor 363
Új könyvtárépület 366
Kunyhók 368
A városi támogatás eltiltása és a nyugati szárny újjáépítése 370
Péchy Mihály műve: az új déli főépület 374
A diákság szállás- és higiénés körülményei 381
Az épület jelenlegi formájának kialakulása 382
A Vasél Alajos tervezte három épületszárny 382
Új épületek 384
A négyszázéves jubileumtól napjainkig 384
Jegyzetek 387
Fekete Csaba:
G. Szabó Botond: A kollégium nagykönyvtára 393
Középkori kezdetek és a reformáció kora 393
A XVII. századi fejlődés emlékei 394
Külföldi könyvtárak használata 394
Tanácsi gondoskodás és elszámoltatás 396
Usuavit... 400
Adományok, hétköznapok 402
Szertár és kincstár 405
A XVII-XVIII. század fordulóján és a Rákóczi szabadságharc válságos éveiben 407
Katalogizáló diákkönyvtárosok 411
Az állomány összetételének néhány jellemzője 413
A XVIII. századi változások 415
A könyvkultúra feltételeinek alakulása Magyarországon és az oktatási reform hatása a Kollégium könyvtárára 415
Könyvforgalom, cenzúra, revízió - egy protestáns könyvgyűjtemény létfeltételei 417
Az első Bibliothecae Praefectus, Piskárkosi Szilágyi Sámuel 419
A könyvtárhasználat rendje és a használók köre 424
Külföldi könyvek árusítása a Kollégium könyvtárában 426
Szathmári Paksi István és Hatvani István működése. A könyvtár anyagi helyzete a század végéig 427
A könyvtár virágzása Sinai Miklós és Budai Ézsaiás idején 429
A XIX. századi állapotok 436
Múltszázadi állapotok és változások 436
A könyvtárhasználat jellemzői 438
A változásokra érett könyvtár a század derekán 439
Hogyan katalogizált Lugossy? 442
Az új szakrendszer 444
A könyvtár a XX. században 445
Az anyakönyvtár századunk első felében 445
A II. világháborútól napjainkig 447
Az ötvenes évek szorításában 448
A könyvtár mai arculatának formálódása az 1960-as években 449
Átmeneti évek 450
Jegyzetek 452
Kormos László: A kollégium levéltára 468
A levéltár története 470
A levéltár kialakulása 470
A szervezett levéltári munka kiszélesedése 471
Az egyházkerületi és kollégiumi levéltár egyesítésére törő kezdeményezések (1914-1951) 475
Az egyesített levéltár, mint "gyűjtő levéltár" 477
Az egyházi szaklevéltári munka 479
A levéltár rendezési módszerei és rendszere 481
A Debreceni Református Kollégium iratai 484
A kollégiumi levéltári anyag forrásértéke. A levéltár, mint tudományos kutatóhely 489
Történeti összefüggések 489
Iskolaszervezet 489
Iskolapolitika 490
Iskolatörténet 490
Gazdaságtörténet 491
Tanárok 492
Diákok 492
Függelékek 494
Jegyzetek 495
Takács Béla: Kollégium múzeumai 499
Régiségek gyűjtése a XVIII-XIX. században 499
Múzeumok a Nagykönyvtárban 506
Éremtár 506
Régészeti és néprajzi múzeum 508
Történelmi arcképcsarnok 510
Metszet- és rajzgyűjtemény 513
A főgimnázium gyűjteményei 516
Physicum museum 516
Ásványmúzeum 519
Növénymúzeum 522
Állatmúzeum 523
Klasszika-filológiai múzeum 528
A kollégiumi és egyházművészeti múzeum működése 1967-től 528
Jegyzetek 531
Czeglédy Sándor: A teológia tanítása a kollégiumban 534
A kezdetektől a váradi iskola beolvadásáig 534
Az "illustre collegium" a puritanizmus jegyében (1660-1703) 545
Sub pondere... (1704-1803) 549
Az álmosdi értekezlettől a szabadságharcig (1804-1848) 560
Világostól az első világháború kitöréséig 566
Az egyetemi korszak 572
A jelenről 578
Jegyzetek 581
Gaál Botond: A természettudományok oktatása és művelése a kollégiumban 592
A természettudományok tantárgyi fejlődése 592
A természettudományi tárgyak áttekintése 596
Matematika 597
Fizika 603
Kémia 610
Biológia, orvostudomány 614
Földrajz 618
Függelék 522
Jegyzetek 523
Győri L. János: A kollégium szerepe a magyar irodalom művelésében 627
"Genius loci". A kollégium szellemi arca 627
Debrecen és Kollégiuma 628
A Kollégium mint intézmény 629
Hagyományőrzés 631
Műhely-jelleg 634
Az első két évszázad irodalmim élete 637
A szépirodalom művelésének kibontakozása és virágzása a Kollégiumban 641
A felvilágosodás eszméinek térhódítása 642
A kollégiumi diákköltészet 649
Csokonai és a Csokonai-hagyomány 654
A kései felvilágosodás és Péczely József irodalomszervező tevékenysége 658
A magyar nyelv- és irodalom tantárgyszerű oktatása 664
A diáktársaságok irodalmi tevékenysége 667
Egy új reformkorszak felé 670
Géresi Kálmán kora 671
Az ifjúsági egyesületek virágzásának kora 672
Szűkebb keretek között 684
1920-tól az iskolák államosításáig 686
Az utóbbi három évtized irodalmi élete 692
Jegyzetek 693
Barcza Józsefné: A diáktársaságok és diákegyesületek 697
A reformkor előtti diáktársaságok 700
Önművelő egyesületek 704
Segélyegyletek 729
Becsületszékek 732
Művészeti Egyesületek 733
Sportegyesületek 735
Gyorsíró Egyesületek 737
Társadalmi jellegű egyesületek 740
Ifjúsági Gyülekezetek 741
Országos Egyesületek és Szövetségek kollégiumi csoportjai 742
Jegyzetek 749
Fekete Csaba: A kollégiumi énekkar történetének rövid áttekintése 753
Éneklés, énekkar - énekeskönyv 753
Éneklő diákok, kántorok, szertartás a XVIII. század közepéig 754
Hármóniás zsoltároktól az egyleti életig (Maróthi korától a szabadságharcig) 759
A Főiskolai Énekkar (1846-1951) 764
A Kántus jelene 770
Jegyzetek 772
Dankó Imre: A kolégium partikularendszere 776
Partikula, a partikuláris iskolarendszer 776
A Kollégium partikuláinak, partikularendszerének története 781
A partikulák fenntartása és belső élete 790
Függelék 802
Jegyzetek 805
Névmutató 811
Rövidítésjegyzék és válogatott bibliográfia 831

Barcza József

Barcza József  további könyvei

20%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 500 Ft 1 200 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 500 Ft 1 750 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...