Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A dialektikus materializmus

A dialektikus materializmus - Alekszandrov, G. F. - Régikönyvek
A dialektikus materializmus - Régikönyvek A dialektikus materializmus - Régikönyvek A dialektikus materializmus - Régikönyvek A dialektikus materializmus - Régikönyvek A dialektikus materializmus - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Tábor Béla, Varga Dénes
Kiadó:
Szikra
Kiadás éve:
1954
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Kötés típusa:
félvászon
Terjedelem:
512 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 15.00cm, Magasság: 20.00cm
Súly:
0.60kg
Kategória:
TARTALOM

A MAGYAR KIADÁSHOZ 5
Els6 f.e j eze t. A DIALEKTIKUS MATERIALIZMUS A
KOMMUNISTA PART VILÁGNÉZETE 7
1. A DIALEKTIKUS MATERIALIZMUS — AZ EGYEDÜL
TUDOMÁNYOS, FORRADALMI VILÁGNÉZET
A dialektikus materializmus tárgya 9... A dialek-
tikus materializmus keletkezése forradalom a filozófiá-
ban 11... A dialektika és a metafizika alapvető ellen-
téte 16... A materializmus és az idealizmus alapvető ellen-
téte 22... A dialektikus materializmus alkotó jellege 31
2. A DIALEKTIKUS MATERIALIZMUS PÁRTOSSÁGA 33
A dialektikus materializmus a munkásosztály létérdekei-
nek elméleti kifejezése 33... A dialektikus materializ-
mus a szovjet tudomány elméleti alapja 36... A dialek-
tikus materializmus a kommunizmus elméleti alapja 38
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 12
Második f ej e z e t. A MARXISTA DIALEKTIKUS MÓD-
SZER -- A VILÁG MEGISMERÉSÉNEK ÉS FORRADALMI
ÁTALAKÍTÁSÁNAK EGYEDÜL TUDOMÁNYOS MÓD-
SZERE 45
1. A MARX ELŐTTI DIALEKTIKA FŐ TÖRTÉNETI
--"-FORMÁI
Az ókori gondolkodók dialektikája 48... Hegel idealista
dialektikája 53... A forradalmi demokraták dialekti-
kája 57
2. A MARXISTA DIALEKTIKUS MÓDSZER — A DIA-
LEKTIKA LEGMAGASABB, MINŐSÉGILEG ÚJ FOR-
MÁJA 60


3. A MATERIALISTA DIALEKTIKA —A MARXIZMUS-
LENINIZMUS ISMERETELMÉLETE ÉS LOGIKÁJA 70
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 75
Harmadik f ej e ze t. A TÁRGYAK ÉS JELENSÉGEK
EGYETEMES ÖSSZEFÜGGÉSE ÉS KÖLCSÖNÖS FELTÉTELE-
ZIMSÉGE A TERMÉSZETBEN ÉS A TÁRSADALOM-
BAN 77
1. A TERMÉSZETNEK MINT EGYSÉGES EGÉSZNEK
A FELFOGÁSA — ALAPVETŐ ELLENTÉT A DIA-
LEKTIKA ÉS A METÁFIZIKA KÖZÖTT 77
2. A JELENSÉGEK KÖLCSÖNÖS FÜGGŐSÉGE ÉS KÖL-
CSÖNÖS FELTÉTELEZETTSÉGE — A TERMÉSZET
ÉS A TÁRSADALOM EGYETEMES TÖRVÉNYE 80
A természet — összefüggő, egységes egész 81... A tár-
sadalom mint összefüggő egész 84... A jelenségek
függősége a környezeti feltételektől 86
3. A JELENSÉGEK OKSÁGI ÖSSZEFÜGGÉSE 90.
Ok és okozat 90... Az ok és az okozat egymásba Való
kölcsönös átmenete 93... Az oksági összefüggés külön-
bözik két jelenség egyszerű együttlétezésétől 96
• A teleológia és az indeterminizmus a tudomány ellen-
ségei 98... A jelenségek lényegi és nem-lényegi köl-
csönös összefüggései 102
4. TÖRVÉNYSZERŰSÉG. SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÉS
VÉLETLEN 104
A törvény fogalma 104 ... A törvények történelmi jel-
lege 108 ... Szükségszerűség és véletlen 111 ... A tu-
domány a véletlen ellensége 114,
5. A JELENSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSEINEK SAJÁTOS-
SÁGAI A SZOCIALISTA TÁRSADALOMBAN 119
6. A .JELENSÉGEK EGYETEMES ÖSSZEFÜGGÉSÉRŐL
ÉS KÖLCSÖNÖS FELTÉTELEZETTSÉGÉRŐL SZÓLÓ
MARXISTA TÉTEL JELENTŐSÉGE A KOMMUNISTA
PÁRT GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGE SZEMPONT-
JÁBÓL 123
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 131
Negyedik e ejeze L MOZGÁS ÉS FEJLŐDÉS A TERMÉ-
SZETBEN ÉS A TARSADALOMRAN 133


• 1. A DIALEKTIKA ÉS A METAFIZIKA ELLENTÉTE A
FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSÉBEN 133
2. A MOZGÁS ÉS A FEJLŐDÉS — A TERMÉSZET ÉS A
TÁRSADALOM EGYETEMES TÖRVÉNYE 138
A jelenségek változása a szervetlen természetben 139 ..
A jelenségek változása a szerves természetben 142 .*
A társadalmi jelenségek változása 145 . . . Mozgás és
nyugalom 148 . . . A mozgás alapformái 151
3. A FEJLŐDÉS MINT A RÉGI ELHALÁSA ÉS AZ ÚJ
KELETKEZÉSE 157
A régi elhalása és az új keletkezése a természetben 158 . .
A régi elhalása és az új keletkezése a társadalomban 159
4. AZ ÚJ, A HALADÓ LEGYŐZHETETLENSÉGE 160
Az új legyőzhetetlensége a természeti jelenségek fejlődésé-
ben 160 . . . Az új legyőzhetetlensége a társadalom fej-
lődésében 162 . . . Lehetőség és valóság 163 . . . A lehe-
tőség valósággá válása a társadalomban 165 . . . A tudo-
mány szerepe a lehetőség valóraváltásában 168
5. AZ ÚJ LEGYŐZHETETLENSÉGE ÉS A LEHETŐSÉG
VALÓRAVÁLTÁSA A SZOCIAL ISTA TÁRSADALOM-
BAN 169
6. A MOZGÁSRÓL ÉS FEJLŐDÉSRŐL SZÓLÓ MARXISTA
TÉTEL JELENTŐSÉGE A KOMMUNISTA PÁRT GYA-
KORLATI TEVÉKENYSÉGE SZEMPONTJÁBÓL . . 173
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 177
Otödik f o j e z o t. A FEJLŐDÉS MINT A MENNYISÉGI
VÁLTOZÁSOK ATCSAPASA GYÖKERES, MINŐSÉGI VÁLTO-
ZÁSOKBA 178
1. A DIALEKTIKA ÉS A METAFIZIKA ALAPVETŐ
ELLENTÉTE A FEJLŐDÉS JELLEGÉNEK ÉRTEL-
MEZÉSÉBEN 178
2. A MENNYISÉGI VÁLTOZÁSOK ÁTCSAPÁSA GYÖ-
KERES, MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOKBA — A FEJLŐ-
DÉS EGYETEMES TÖRVÉNYE 182
A jelenségek minőségi meghatározottsága 182 . . . A meny-
nyiség 186 . . . A jelenségek minőségi és mennyiségi
oldalának egysége 188 . . . Mennyiségi változások át-
csapása minőségi változásokba a természetben 189 .. .
Mennyiségi változások átcsapása minőségi változásokba


a társadalom fejlődésében 192 ... A fejlődés evolúciós
és revolúciós formája 194
3. A MENNYISÉGI VÁLTOZÁSOK GYÖKERES, MINŐ-
SÉGI VÁLTOZÁSOKBA VALÓ ÁTCSAPÁSÁNAK
UGRÁSSZERÜ JELLEGE 195
Ugrások a természetben 196 ... Ugrások a társadalom
fejlődésében 197 ... Az ugrások sokfélesége 198 . . .
Robbanásszerű átmenet a régi minőségből az új minő-
ségbe 202 ... Átmenet a régi minőségből az új minőségbe
az új minőség elemeinek fokozatos felhalmozódása és a
régi minőség elemeinek fokozatos elhalása útján 203
4. A RÉGI MINŐSÉGBŐL AZ 11J MINŐSÉGBE VALÓ
ÁTCSAPÁS SAJÁTOSSÁGAI A SZOCIALISTA TÁRSA-
DALOM VISZONYAI KÖZÖTT 206
5. .A FEJLŐDÉSI FOLYAMAT ELŐREHALADÓ JEL-
LEGE 209
6. A FEJLŐDÉSRŐL MINT A MENNYISÉGI VÁLTOZÁ-
SOK MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOKBA VALÓ ÁTCSAPÁ-
SÁRÓL SZÓLÓ MARXISTA TÉTEL JELENTŐSÉGE A
KOMMUNISTA PÁRT GYAKORLATI TEVÉKENY-
SÉGE SZEMPONTJÁBÓL 216
RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS 226
Hatodik fejezet. A FEJLŐDÉS MINT AZ ELLENTÉTEK
HARCA 228
1. A MARXISTA DIALEKTIKUS MÓDSZER ÉS A META-
FIZIKA ALAPVETŐ ELLENTÉTE A FEJLŐDÉSI
FOLYAMAT FORRÁSÁNAK ÉS BELSŐ TARTALMÁ-
NAK KÉRDÉSÉBEN 228
2. A FEJLŐDÉSRŐL MINT AZ ELLENTÉTEK HARCÁ-
RÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYETEMES JELLEGE 233
Belső ellentmondások a szervetlen természetben 234 .
Belső ellentmondások a szerves, élő természet jelenségei-
ben 237 ... Belső ellentmondások a társadalmi élet
jelenségeiben 240 ... Belső ellentmondások a megisme-
rés fejlődésében 245
3. BELSŐ ÉS KÜLSŐ ELLENTMONDÁSOK 247
4. ANTAGONISZTIKUS ÉS NEM-ANTAGONISZTIKUS
ELLENTMONDÁSOK 251


Alekszandrov, G. F.

Alekszandrov, G. F.  további könyvei

60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 440 Ft
akár 70%
Hűségpont:
 
40%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 100 Ft 660 Ft
30%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 200 Ft 840 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...