Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!
Ingyenes átvétel országosan

A francia civilizáció ezer éve

A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek
A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek A francia civilizáció ezer éve - Régikönyvek
(0 vélemény)
Fordítók:
Ádám Péter, Pataki Pál
Borító tervezők:
Fajó János
Kiadó:
Gondolat Kiadó
Kiadás éve:
1975
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Franklin Nyomda
Nyomtatott példányszám:
8.000 darab
ISBN:
9632800702
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
574 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 18.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
0.90kg
Kategória:
Előszó,(H. Balázs Éva) 11
Első rész:
A KÖZÉPKOR (Georges Duby) 17
I. Az ezredik esztendő 19
I. A föld, a parasztok, az urak 20
A városi civilizáció maradványai, 20. - A föld elfoglalása, 21. - A földművelés,
22. - A földtulajdon megoszlása, 24. - A földesúri rendszer szerkezete, 25. - A
pénz, 26. - A kereskedelem, 26. - A király, 27. - A tekintély fölbomlása, 28.
2. A papság és a tudomány i i 30
A püspök, 30. - Az egyházközség, 31. - A szerzétesek, 32. - A világiak és az egy-
ház, 32. - Vallási szokások és magatartásformák, 35. - Az antik kultúra maradvá-
nyai, 37. - Az iskolák, 38. - A művéSzet, 39. - A kultúra földrajza, 40.
3. A tájegységek szerinti különbSégek 42
A nyelvi határok, 43. - A politikai határok. Észak- és Dél-Franciaország, 43
II. A XI. század. A feudalizmus 46
1. A vár és a hatalom 47
A vár, 47. - A várúr, 49. - A várbirtok, 49.... A rabszolgaság fölbomlása. 50. -
A lovagság, 51. - A parasztok helyzete, 52.
2. A lovagok 53
A lovagi cím örökletessége, 53.- Gondolkodásmód és életforma, 54.- A hadvise-
lés, 56. - A lovagi torna, 57. - A hűbériség, 58. - A hűbérbirtok, 60. - A feudális
intézmények és a közrend, 62. - A jogszokások, 63. - A családi kötelékek, 64. -
A „treuga Dei", 65.
3. A kultúra sorsa " 67
Az egyház és a feudalizmus, 67. - Cluny, 68. - Az iskolai műveltség hanyatlása,
70.
III. A virágzó fejlődés évszázada. 1070-1180 72
I. A mezőgazdasági technika fejlődése 72
A termelékenység növekedése, 72. - A hűbérbirtok átalakulása, 75. - A földmű-
velés kiterjedése. A demográfiai hullám, 76.


2. Utazások, kereskedelem és pénz 78
A közlekedés, 79. - A hivatásos kereskedők, 80. - A városok kialakulása, 82. -
A pénzforgalom, 84. - A polgárság kialakulása, 84. - Harc a városi önkormány-
zatért, 86.
3. Hitgyakorlat és hittudomány 88
Harc az elvilágiasodás ellen, 88. - Kanonokok és szerzetesek; 89. - A román
építészet, 89. - Festők és szobrászok, 93. - Észak-Franciaország művészete,
95. - Suger és Saint-Denis, 96. - A gótika kibontakozása, 98. - Az iskolák
fejlődése, 100. - A XII. század „reneszánsza", 102. - A logikusok, 103. - A teoló-
gusok, 105. - Vallási nyugtalanság, 106. - Citeaux, 107. - Katarok és valdensek.
109.
4. A világi kultúra kibontakozása 111
A lovagok és a pénz, 111. - A keresztes hadjáratok, 112. - Új ízlés, új igények,,
114. - A gondolkodás fejlődése, 115. - Lövagi eposzok és szerelmi dalok, 116. -
A nő fölmagasztalása és az udvari szerelem, 117. - A regény, 119.
IV. A Capeting egység kialakulása. 1180-1270 121
1. A városok fejlődése 121
A piacok kibővülése, 121. - A kézműipari központok kialakulása. Készpénz és
hitel. 124. - A champagne-i vásárok, 126. - A város arculata, 127. - A céhek,
127.- A városi patríciusok, 128. - A parasztok és a kereskedelem, 129. - A falusi
nemesség nehézségei, 131.
2, A királyi Franciaország 133
Pénz és hatalom, 133. - A királyi méltóság, 134. - A Capeting uralkodók
sikerei, 135. - A király hivatalnokai, 138. - A közbiztonság és az egység ki-
alakulása. 140.
3. Az ile-de-france-i szintézis 142
Párizs, 142. - Az egyetem, 144. - A párizsi kultúra, 145. - A lovagi gondolkodás
megújhodása, 147. - A gótikus klasszicizmus, 149. - A gondolkodás fejlődése,
151. - Kritikai szellem, 152. - A párizsi ízlés elterjedése, 153.
V. A középkor alkonya. A XIV. és a XV. század 155
A keresztény gondolkodás fordulópontja, 155. - A tudományos kutatás új
irányai. 156. - A közigazgatás gépezete, 158. - Háborúk és pénzügyek, 158. -
A király és a rendek, 160. - A gazdasági körülmények átalakulása, 161.
1. A nyomorúság százada 162
Az éhínség, 162. - Az új haditechnika, 164. - A háború pusztításai, 165. - A rabló-
lovagok garázdálkodásai, 168. - Pénzügyi zavarok, 169. - A pestisjárványok,
169. - A mezőgazdaság válsága, 171. - A kereskedelem hanyatlása, 172. - A városi
élet alkonya, 173. - Az általános elszegényedés, 174. - Az újgazdagok, 176. -
Szellemi tanácstalanság, 177. - A hercegek és a királyi hatalom válsága, 178.
2. A gótika hagyatéka 180
;,A rózsa-regény" és Froissart „Krónikája", 180. - A feudalizmus életereje, 182.
- A gótika elevensége, 183. - Az udvari civilizáció, 184. - Az „új művészet", 186.
- Párizs fénykora, 187.
3. A gyógyulás 188


Az üzleti élet megindulása, 189. - Az egyetemek alkonya, 191. A hübériség
felbomlása, 194. - A prédikáció és a színház, 195. - A vallási érzület megváltozá-
sa, 197. - A műpártoló hercegek, 200. - A „lángoló" stílus és a festészet,
200. - A humanizmus előzményei, 202.
1111bliográtia 203
Második rész:
AZ ÚJKORI FRANCIAORSZÁG (Robert Mandrou) 207
Az újkori Franciaországtól a mai Franciaországig 209
VI. A vidék képe és a falusi gondolkodásmód a XV. század végétől a XVIII. század
elejéig 211
1. Anyagi bizonytalanság 212
Önellátó gazdálkodás és kisbirtok, 212. - Technikák és szokások, 214. - Terhek
és járandóságok, 216. -Ínség, éhség, 216.
2. Társadalmi bizonytalanság 218
A várúr, 218. - A papok, 220. - Katonák és haramiák, 221. - A messzi város,
222.
3. Hiedelmek és nézetek 223
A félelem, 223. - Hit és babona, 224. - Az ünnepek. Az oltalmazó király, 226
4. Új elemek 227
A falusi technika fejlődése, 227. - A hit megszilárdulása, 228. - A városok és a
vidék, 229.
VII. A városok fellendülése a XVI. században. 1500-1640 231
1. Városiak - vidékiek 233
Vidéki városok. A városi otthon, 233. - Az asztal, 234. - Éhínség és járvány, 235.
- Hevesség és indulatok, 236.
2. A városok társadalma, mesterségek és társadalmi csoportok 236
Ceremóniák, 236. -A kereskedők és a robe, 237. -Kereskedők és kézmüvewk, 238.
- Jogászok, 243.
3. Szellemi fellendülés a XVI. században: a könyv 245
A város szellemi élete, 245. - Városi parókiák és iskolák, 246. - A könyv és az
olvasás, 248.
4. Gazdasági fellendülés a XVI. században: Amerika kincsei 250
A spanyol arany és ezüst, 251. - Áremelkedés: haszonélvezők és kárvallottak,
252.
VIII. Az tljítóktól a fanatikusokig. A XVI. század arculata 255
1. Az itáliai iskola 257
VIII. Károly és I. Ferenc hadjáratai, 257. - Itáliai műhelyek és kastélyok,259.
2. Merész humanisták 263
Tudósok és filológusok, 263. - Reformátorok? Ateisták? 266. - A tudományok,
268. - óvatosság, 269. - A humanizmus elterjedése, 270.
3. A hitújítók : Kálvintól Loyoláig 272
Lutheránusok, 272. - Kálvin, 274. - Genf és a kálvinisták, 276. - Loyola és az
ellenreforniáció, 277.


4. A fanatikusok kora 279
A háborúk, 279. - Politika, 280. - A királyság, 281. - A nantes-i ediktum, 282
IX. A „katolikus Franciaország" és az új ember 284
1. Kontrasztok a XVII. század első felében 285
Nemesség és hivatalnok-nemesség, 285. - A protestánsok, 287.-Kereskedők, 287
- Népi felkelések, 289. - Városi fellendülés és szellemi élet, 290. - Spanyol
minták, 292.
2. A katolikus megújulás szentjei 293
Alapítványok, 293. - Vallásos törekvések, 294. -Új szerzetesrendek, 296. -Jezsu-
iták, 297.
3. Az 1636. év hösei 298
Corneille, 298. - Descartes, 501. - Tudós szabadgondolkodók, 302.
4. A janzenisták 304
„A gyakori áldozás" és az „Augustinus", 304. - A Port-Royal és Pascal, 306.
X. A klasszikus korszak: „XIV. Lajos százada" 309
1. A nehéz idők, 1660-1680 310
A colbertizmus, 312. - Társadalmi viszonyok, 313.
2. A király: Versailles 315
Colbert és az intendánsok) 315. - A klérus, 317. - A háborúk, 318. - A kastély,
319. - Az udvari személyzet, 321. - Az ünnepségek. A színház, 324.
3. Az ellenzék 325
A nantes-i ediktum visszavonása, 326. - Titkos összejövetelek a Cévennekben,
328. - A janzenisták, 329. - A karteziánusok, 330.
XI. A XVIII. század gazdasági és demográfiai forradalma 334
1. A vidék fejlődése 335
Gazdálkodási módok, 336. - Újítások, 337. - A halandóság visszaesése, 338. -
Az áruforgalom, 339.
2. A városok virágzása 340
A földjáradékból élők, 341. - A kézműipar virágzása, 343. - A gyarmati keres-
kedelem, 344. - A városkép, 347.
3. Országutak, vízi utak 347
Csatornák és folyók, 348. - Országutak, út- és hídépítés, 348. - Utasközlekedés,
350.
4. A válság, 1775-1790 352
Mezőgazdasági válság, 352. - Városi válság, 353. - Elégedetlenkedők, 354.
XII. Gáláns ünnepségek és felvilágosodás. Európa francia százada 357
1. A régensség légköre 359
Poliszinódus, parlamentek, janzenisták, 360. - Law, 362.
2. Szalonok és gáláns ünnepségek 363
A komfort, 363. - A szalonok, 365. - Akadémiák, könyvtárak, páholyok, 366. -
Watteau és Rameau, 368.
3. A felvilágosodás: a filozófus szellem 370
Az „Enciklopédia", 370. - A vallástalanság, 372. - A mérsékelt monarchia,


374. - .,A társadalmi szerződés", 376. -1 felvilágosodás terjedése, 378.
Harmadik ré.u;
A MAI FRANCIAORSZÁG. XIX-XX. SZÁZAD (Robert Mandrou) 383
XIII. A gyüzedelmeskedő polgárság. 1789-1845 385
A Forradalom arculata, 386. - Párizs és a vidék, 389. - A Konvent, 390.
I. A Forradalom mérlege: az egyenlőség 391
Polgári egyenlőség, 392. - Gazdasági egyenlőség, 393.
2. A Forradalom mérlege: a szabadságjogok 395
Egyéni szabadság, 396. - A gondolatszabadság, 397. - Szabad vélemény-nyilvání-
tás, 398. - A jakobinus hagyomány, 399.
3. Napóleon 402
Az új frank és a Polgári Törvénykönyv, 403. - A Konkordátum, 405. - Császári
udvar és civilizáció, 406. - A napóleoni Európa, 407. - 1815, 409.
•. A polgári Franciaország 410
A hanyatlás, 411. - Egyetemek és gimnáziumok, 414. - Az elemi iskola, 416. -
A politikai vezető szerep, 416.
XIV. A romantikus lázadás 418
1. A kép másik oldala: nyomor a polgári Franciaországban 419
A Napóleon-mítosz, 420. - A kongregáció, 421. - Gazdasági pangás, 422. -
A nép nyomora, 423.
2. A francia romantika témái és stílusa 425
Az ellenzék, 426. - A romantikus szív, 427. - A romantikus művészet, 428. -
A népek és a Nép, 428. - A történelem, 430.
3. A társadalmi gondolkodás 431
Saint-Simon, 432. - Fourier, 433. - Proudhon, 434. - Lamennais, 436.- A mun-
kásszervezetek, 437. - A L'Atelier, 438.
4. Az 1848-as forradalom 440
Február-március, 440. - Június, 442. - Thiers és Falloux, 443.
XV. A pozitivista Franciaország. 1850-1900 446
L Az első ipari forradalom: a gazdaságilag és társadalmilag megújult Francia-
ország 447
A vasút, 448. - Bankok és részvénytársaságok, 450. - Az áruházak, 453. -
Specializáció és újdonságok a mezőgazdaságban, 454. - Az 1873. évi válság, 456.
2. A tudomány. Hit a pozitív tudományokban 458
A tudomány jövője, 458. - A matematika diadala, 459. - Az antiklerikalizmus,
461. - A kultúra pangása, 463. - Az impresszionizmus, 464.
3. Közélet és demokratikus érzelmek 465
A tanító és a plébános, 466. - A Dreyfus-ügy, 467.-Az állampolgári érzület, 469
4. A munkásság élete és ideológiája 469
Az osztályharc, 470. - A munkások életkörülményei, 470. - Munkásmozgalom
473. - Marx és Proudhon, 474. - A Kommün, 475.
XVI. A tudományos forradalom hajnalán. 1895-1914 478
1. A tudomány megújulása 479


2. A katolicizmus újjáéledése 482
A katolikus megújulás főszereplői, 484.
3. Az anarchista individualizmus 486
Politika és szindikalizmus, 486. - A művészetek, 488.
XVII. A tudományok és a művészetek a XX. század első felének Franciaországában.
1919-1939 492
I. Szellemi légkör 494
Sajtó, könyv, rádió, mozi, 496. - A laicitás, 497.
2. Életszínvonal 499
Az átlagos életszínvonal fejlődése, 499. - Parasztok, 500. - Polgárok, 501. -
Városi tömegek, 503.
3. Tömeg és elit 505
Osztályharc, 505. - Kultúra, 507. - Népi kultúra, 507.- A munkásmozgalom,
509. - A hangosfilm, 510.
XVIII. Francia civilizáció — világövi izáció 513
1. A franciák világszemléletének kitágulása 514
A háború és a felszabadulás, 514. - A dekolonializáció, 516. - A gazdasági meg-
újulás, 517. - Oktatás, tájékoztatás, 520.
2. Francia civilizációk 521
A falvak, 521. - A városok, 523. - Szellemi élet, 526. - Párizs, 528.
Bibliográfia, 533
Időrendi áttekintés (Ádám Péter) 539
Névmutató (Ádám Péter—Szamosi Ivájné) 543


Duby, Georges

1919 - 1996
Georges Michel Claude Duby (Párizs, 1919. október 7. – Aix-en-Provence, 1996. december 3.) Az egyik legnagyobb hatású középkortörténész, az Annales-iskola tagja. Több állam tudományos akadémiája is soraiba fogadta: 1974-től a Francia Tudományos Akadémia a Brit, Belga Királyi, Amerikai Középkori, olasz Lincei Akadémiák, az Amerikai Filozófiai Társaság, brit Királyi Történelmi Társaság, 1986-tól pedig a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja.

Duby, Georges  további könyvei

Az Ön véleménye

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...