Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A görög kultúra aranykora Homérostól Nagy Sándorig

A görög kultúra aranykora - Ritoók Zsigmond, Sarkady János, Szilágyi János György - Régikönyvek
A görög kultúra aranykora - Régikönyvek A görög kultúra aranykora - Régikönyvek A görög kultúra aranykora - Régikönyvek A görög kultúra aranykora - Régikönyvek A görög kultúra aranykora - Régikönyvek
(2 vélemény)
Sorozatcím:
Európa nagy korszakai
Borító tervezők:
Rudas Klára
Kiadó:
Gondolat
Kiadás éve:
1969
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kossuth Nyomda
Kötés típusa:
egészvászon kiadói borítóban
Terjedelem:
746 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.26kg
Kategória:
Előszó S

HOMÉROSTÓL MARATHÓNIG

HOMÉROS VILÁGA (Rikók-Sarkady) x3
A görög történelem kezdete - r 3. A mykénéi kultúra - 14. Új világ a régi romjain - 19. A gaz-
dasági élet - 23. A társadalom szerkezete - z6. A királyság és hanyatlása - 29. Az arisztokrácia
uralma - 3z. Az arisztokrácia ideológiája - 34. Két korszak határán - 36. Az istenek - 42. Szó-
beliség és írásbeliség - 47.

A GÖRÖG KÉPZŐ-MŰVÉSZET SZÜLETÉSE (Szilágyi) 51
A homérosi eposzok régészeti hitelessége - 51. A görög templom születése - 54. Sírok és szen-
télyek - 57. Geometrikus művészet - 58. A földrajzi látóhatár - 6z. Epika és képzőművészet - 64

A POLIS KIFORMÁLÓDÁSA (Sarkady) 67
A nagy gyarmatosítás - 67. A gazdasági forradalom - 71. A társadalmi átalakulás - 73. A politikai
forradalmak. A törvényhozás és a tyrannis - 75. A tyrannis az Isthmos-államokban - 78. A tyran-
nis a keleti görögségnél - 8z. Solón reformjai Athénban - 84.

AZ EGYÉNISÉG MEGSZÓLALÁSA (Ritoök) 89
Hésiodos - 9o. Archilochos - 95. A kardal - 97. A felelős egyén: Solón költészete - roo
A lesbosi líra - 103.

A GÖRÖG KÉPZŐMŰVÉSZET „ORIENTALIZÁLÓ" KORA (Szilágyi) 107
Keleti kapcsolatok - 108. Új technikák, új motívumok - z I 2. Epikus kapcsolatok - 114. A geo-
metrikus művészet felbomlása - 116. Protókorinthosi vázafestészet - 118. Városépítés - 1 20.
Kultuszhely és kultuszszobor - 122. Daidalos és a VII. századi görög mesterek - 225. Templom-
építészet - 126. A tyrannusok építkezései; Korinthos - 130. A görög nagyszobrászat születése -
z32. Egyiptomi és görög állószobrok - 133. Görög tájak és városok a VII. század művészeté-
ben - 137.

A DÉMOS GYŐZELME (Sarkady) 142
A megváltozott világhelyzet -z41. A gazdasági-társadalmi élet fejlődése -z42. Peisistratos
tyrannisa Athénban - 144. Polykratés samosi tyrannisa - 148. A spártai államrend és peloponnésosi
szövetség kialakulása - 149. Az athéni tyrannis bukása és Kleisthenés demokráciája - 151.

ÚJ FORMÁK - ÚJ NORMÁK (Ritoók) 156
Az ión filozófia - 156. A pythagoreusok - 159. Az eleai filozófia kezdete: Xenophanés - 161
Kísérletek az arisztokratikus hagyomány korszerűsítésére. A földrajzi világkép fejlődése - 162
Hérakleitos - 163. A líra vége - 165. A démos eszmevilága - 167. A dráma eredete - 170.

ARCHAIKUS MŰVÉSZET (Szilágyi) 173
A városkép - 174. Új épülettípusok - 175. A szentélyek építészete - 176. Dór és ión építésrend -
z78. A samosi Héraion, Rhoikos és Théodóros - 186. Mester-egyéniségek. A chiosi szobrásziskola
- 188. Hagyomány és fejlődés - 19o. Márvány kunosok - 193. Márvány korék. Szoborfestés -


194. Témák és formai problémák a nagyszobrászatban - 196. Dombormű-szobrászat - 197.
Templomdomborművek: metopé, fríz, oromcsoport 198. A szobrászati műfajok és határaik
- 202. Templomépíttetők - 20;. A századvég athéni szobrászatának két iránya - 2o5. Kis-
plasztika - 207. Vázafestészet. Az athéni feketealakos vázák - zo8. Exekias - 212. Vörös-
alakos vázafestészet és a nagyfestészet megújulása - 213. Mester-öntudat. Az esztétikum szüle-
tése - 215. Az archaikus művészet központjai - 217. Az archaikus görög művészet hatása - 219.

PERIKLÉS SZÁZADA

A SZABADSÁG VÉDELMÉBEN (Sarkady) 225
Görögök és perzsák. Az ión felkelés - 225. Az első támadások. A marathóni csata - 227. Athén bel-
politikája 49o-48o között - 23o. Xerxés hadjárata. A salamisi és plataiai ütközet - 231. A délosi
szövetség. Themistoklés bukása - 236. Kimón vezető szerepe - 239.

PROMÉTHEUS DIADALA (Ritoók) 242
Az elszigetelődő arisztokrácia - 24z. Filozófia-matematika - 243. A régi rend hattyúdala: Pindaros
- 247. A drámai előadások - 25o. Aischylos - 255. A tragédiák valóságábrázolása - 258.
A Perzsák - 259. Heten Thébai ellen - 269. A Danais-trilógia - 262. Szatírdrámák - 263.
Az Oresteia - z66. Prométheus - z68.

„SZIGORÚ STILUS" (Szilágyi) 271
Pondcráció - 271. Az aiginai oromcsoportok - 274. Bronzszobrászat - 277. Szigorú stílus - 279
Pythagoras és szobrászkortársai - 280. A Zsarnokölők - 282. A győzelem emlékműve - 283
Athén Plataiai után - 284. Olympia - z86. Az olympiai Zeus-templom szobordíszei - z88
Az olympiai-mester művészete - 293. Jellemábrázolás - 294. A mester - 295. Művészeti köz-
pontok - 296. Magna Graecia - 297. Athén - ;oo. Festészet, Polygnótos - 302.

PERIKLÉS ÉS ATHÉN (Sarkady) 304
A délosi szövetség átalakulása - 304. A demokrácia intézményei - 309. A népgyűlés - 310
Igazságszolgáltatás - 311. Theórikon és leiturgia - 312. Az athéni demokrácia mérlege - 314

A GAZDASÁGI ÉLET (Sarkady) 316
Mezőgazdaság - 316. Bányászat - 319. Iparágak - 320. Munkamegosztás - 322. Rabszolga-
munka, a rabszolgák helyzete - 323. Metoikosok - 325. A munka értékelése - 326. Kereske-
delem - 327. Athén lakossága - 328.

HÉTKÖZNAPOK - ÜNNEPNAPOK (Ritoók-Szilágyi) 33o
Születés, csecsemőkor - 330. Nevelés - 332. A nők helyzete - 336. Házasság - 338. Szerelem,
barátság - 339• A lakóház - 34o. Berendezés - 344. Háztartás, étkezések - 347. Viselet - 348.
Ünnepek - 351. Vallás, babona - 356. Egészségügy - 36o. Halál, temetés, túlvilághit - 362.

„AZ EMBERNÉL NINCS CSODÁLATOSABB" (Ritoók) 366
Empedoklés - 366. Anaxagoras - 368. Zénón - 372. Dialektika, matematika - 376. Az atomiz-
mus - 381. Physis és nomos - 387. A szofisztika - 389. Prótagoras - 390. Gorgias és a rétorika
- 394• Társadalmi utópiák - 397. A történetírás. Hérodotos - 399. A tragédia. Sophoklés - 409.
Euripidés korai darabjai - 42o. A komédia - 428. A dráma közönsége - 433-

PERIKLÉS MŰVÉSZEI (..Si/elgyi) 435
A Periklés-kor mérlege - 435• Athén vezető szerepe a képzőművészetben - 436. Kimón épít-
kezései. A színes csarnok - 437. A fiatal Pheidias - 439. A periklési építkezések megindulása -
44o. „Hippodamosi" városépítészet - 442. Thurioi - 445. Olynthos - 445. Myrón - 447•
A Diszkoszvető - 448. Pheídias útja a nagy akropolisi építkezésekig - 45o. Számadás-feliratok
- 453• Abbamaradt építkezések a század közepén. Kallikratés és Iktinos - 453. A Parthenón épü-
lete - 458. A Periklés kori művészet alaptörvényei - 462. A Parthenón szobordíszei - 464.
A metopék - 466. A fríz - 471. Athén a Parthenos szobra - 479. Az oromcsoportok - 483•
Pheidias és az oromcsoportok - 487. A Parthenón egysége - 488. A Parthenón rendeltetése
- 491. Pheidias pöre - 493. Pheidias Olympiában - 494. Pheidias késői stílusa - 496. Pheidias
helye a periklési Athénben - 497. Pheidias hatása: a Propylaia - 498. Pheidias hatása: vázafestés
és nagyfestészet - 500. Pheidias hatása a szobrászatban. Polykleitos és Pheidias - 5oz. „Ellenzéki"
művészet - 503. Az Akropolis és Persepolis - 504.


HARC A HEGEMÓNIÁÉRT (Sarkady) 509
A peloponnésosi háború előzményei - 509. A háború kitörése - 512. Kleón Athén ellen - 513.
A Nikias-féle béke - 516. Alkibiadés - 516. Aszicíliai kaland - 518. Az arisztokrata államcsíny -
519. Aigospotamoi- 521. A harminc zsarnok uralma - 521. A demokrácia restaurálása - 522.

A VÁLSÁG A SZÍNPADON (Ritottk) 5z5
Látszat és valóság: Sophoklés Oidipus királya - 525. Egyén és közösség konfliktusa: A Philok-
tétés - 532. Természet és törvény - 535. Az erőszak igazsága - 537. Valláskritika- 538. Sophok-
lés búcsúja: Oidipos Kolónosban - 54o. Emésztő ellentétek: Euripidés Hippolytosa - 543•
Az értelmetlen szenvedés: Euripidés Héraklése - 545• Csalódás és kiábrándultság - 549• Kiút-
talanság: Bakchánsnők - 551. A régi formák felbomlása. Régi és új zene - 556. Aristophanés -
558. Aristophanés és Sókratés - 562. Aristophanés esztétikája - 566.

AZ ILLÚZIÓK MŰVÉSZETE (Szilágyi) 568
Művészet és történelem Athénban - 568. A Nikias-béke évei - 571. Művész és megrendelő - 572
Síremlékek - 573. Megváltozott vallási formák - 574. Portrészobrászat - 576. Győztes-szob-
rok - 577. A magánház művészete - 578. Új műfajok: a mozaik - 580. Festészet a lakóházban
- 581. A művész új helyzete - 582. Festőfejedelmek -584. Művészek és kézművesek - 586.
Athén képzőművészetének szerepe a görög világban- 587. Építészet - 588. Az Erechtheion - 59o.
A phigaliai Apollón-templom - 593. Nagyszobrászat - 595. Alkamenés - 596. Agorakritos -
598. Paiónios - 599. Kallimachos - 600. Démétrios - 6o2. Szobrászat és festészet - 602. Az új
festészet úttörői - 603. A festészet technikai megújulása - 6o5. Az emlékanyag tanulsága - 6o6.
Valóság és illúzió - 6ó7. Vázafestészet - 609.

A TUDOMÁNY SZÁMVETÉSE (Rikók) 611
Démokritos - 611. Hippókratés és az orvostudomány - 617. Thukydidés - 622. A beszédek -
626. A hatalom kényszere - 627. A mélosi dialógus - 631. Athén Thukydidés mérlegén - 633•

A HELLENIZMUS FELÉ

A POLIS BOMLÁSA (Sarkady) 637
Spártai uralom - 637. Thébai hegemóniája - 639. Vagyon-koncentrálódás - 642. A társadalmi el-
lentétek kiéleződése - 644. Zsoldos hadseregek - 645. Makedónia felemelkedése és görög vissz-
hangja - 646. Philippos és a görög városállam-rendszer bukása - 647.

ÚJ UTAK KERESÉSE (Ritotlk) 651
A reménytelenség: Aristophanés kései művei - 651. Menekülés az ideák világába - 655. Mate-
matika - 658. Történetírás - 66o. A kultúra tagadása: a kynikusok - 661. Az egyéni boldogság
keresése: Aristippos - 66z. Vissza a régi pofishoz: Démosthenés - 663. Előre az új politikai egység
felé: Isokratés - 664. A valóság rendszerezése: Aristotelés - 666.

FÉNYEK ÉS ÁRNYÉKOK (Szilágyi) 672
Protohellenizmus - 673. Új mecénások a polir helyében - 674. Múltba-fordulás - 677. A „szilárd
pont" keresése - 678. Szobrászat - 68/. Praxitelés - 682. Skopas -.684. Lysippos - 686. Nagy
Sándor és a görög művészet - 687.

BIBLIOGRÁFIA 689

IDŐRENDI TÁBLÁZATOK 707

NÉVMUTATC, 739


Ritoók Zsigmond

Ritoók Zsigmond  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 1 000 Ft
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
2 000 Ft 800 Ft

Az Ön ajánlója

Vélemények a könyvről

  • 2018. 11. 30. 19:09

    Szuper és hasznos:)

  • 2018. 11. 25. 1:24

    Kiváló kutatók összeállításában, csakis szuper lehet ez a könyv:)