Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A Habsburgok és Magyarország 950-1918

A Habsburgok és Magyarország - Dr. Sára János - Régikönyvek
A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek A Habsburgok és Magyarország - Régikönyvek
(0 vélemény)
Borító tervezők:
Gelányi Mariann
Kiadó:
Athenaeum 2000 Kiadó Kft.
Kiadás éve:
2001
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Gyomai Kner Nyomda Rt.
ISBN:
9639261165
Kötés típusa:
fűzött kemény papír
Terjedelem:
736 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.00kg
Kategória:
ELSŐ RÉSZ
A KEZDETTŐL A VILÁGHATALOMIG (10-15. SZÁZAD)
A HABSBURG URALKODÓK KORAI ELŐDEI
A Karolingoktól a Hohenstaufen-családig
Terjeszkedés keletre
A Habsburgok az első, családjukból származó királyig
A Habsburgok hatalomra jutásának előzményei
I. RUDOLF (1273-1291)
A Babenberg-örökség megszerzése
Terjeszkedési kísérlet Keletre
1. Albert belpolitikai intézkedései apja, L Rudolf haláláig
TerületgYarapítási szándék Nyugatra
Rudolf családja
I. ALBERT (1298-1308)
Albert (egyelőre királyi méltóság nélkül), a Habsburg-ház ura
I. Albert mint német-római király
I. Albert családja
III. (SZÉP) FRIGYES (1314-1322)
A kettős királyság
A svájci őskantonok kiválása
Háború Károly Róberttel
III. (Szép) Frigyes családja
A HERCEGEK KORA (1339-1437)
II. ALBERT (élt: 1298-1358)
Külkapcsolatok, belpolitika
Albert családja
1V. RUDOLF (élt: 1339-1365) •
Az Aranybulla és a kiváltságlevelek
Viszály és megbékélés
Tirol megszerzése
Rudolf alkotásai
Rudolf felesége
III. ALBERT (ék: 1349-1395)
A politikai egyenSúly felbomlása
Fordulat az osztrák-magyar kapcsolatban
A Habsburg-birtokok felosZtása


Harc a svájci őskantonok ellen
Ill. Albert házasságái
III. UFÓT (élt: 1351-1386)
Ill. Albert és 111. Lipót gyermekei
Területi és hatalommegosztás
Külpolitika
(V.) II. ALBERT (1397-1439)
Albert magyar és cseh királysága
Albert. családja
V. (POSZTUMUSZ) LÁSZLÓ (1440-1457)
Török elleni hadjáratok
V. László királysága
A Hunyadiak és a Cilleiek viszálya
A HABSBURG-BIRTOKOK EGY KÉZBE KERÜLÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI
1. (Vaserejü) Ernő és IV. (Ürestarisznyájú) Frigyes családja
Ill. FRIGYES (1440-1493)
Keleti politika
Nyugati kapcsolatok
Belpolitikai helyzet
III. Frigyes családja
I. MIKSA (1486-1519)
Küzdelem Franciaországgal, hadjáratok Itáliában
A sváb háború
Kisebb területszerzések
Újabb szerencsés házasság: Spanyolország megszerzése
Feudális anarchia Magyarországon (A Habsburgok keleti céljuk küszöbén) Pénzügyek
Pénzügyek
1. Miksa reformjai
1. Miksa családja
1. (SZÉP) FÜLÖP (1478-1506)
Németalföld uralkodója
Kasztília királyai: Fülöp és Johanna
L (Szép) Fülöp és Johanna gyermekei

MÁSODIK RÉSZ
A SPANYOL ÁG (1500-1700)
V. KÁROLY (1516-1556)
A német-római császár birodaWna
Hatalomgyakorlás
Háború Franciaországgal
Felkelések Spanyolországban
V. Károly és a reformáció
Magyarország tragédiája: MohácS
A magyarországi reformáció
A császár visszavonul
V. Károly családja


II. FÜLÖP (1556-1598)
Háború a franciákkal kába és Németalföld területén
Németalföld szabadságbarca
A mórok felkelése
Küzdelmit a törökök ellen: diadal Lepantónál, 1571
Kudarc Franciaországban
Siker Portugáliában
Tengeri háború Angliával: a spanyol armada megsemmisülése
Gazdasági hanyatlás
11 Fülöp halála
II. Fülöp családja •
III. FÜLÖP (1598-1621)
Változás a kormányzásban. A gazdasági hanyatlás elmélyülése
Külpolitika, háborúk
A mórok kiűzése Spanyolországból
Ill. Fülöp családja
IV. FÜLÖP (1621-1665)
Háború Hollandiával
Háború Hollandiával és Franciaországgal
Portugália elvesztése
Kapcsolat Angliával
Felkelések
1V. Fülöp végrendelete
IV. Fülöp családja
11. KÁROLY (1665-1700)
Francia támadás Belgium megszerzéséért (1667-1668)
A francia-holland háború (1672-1678)
Franciaország további, Habsburgokat érintő hódításai
II. Károly feleségei

HARMADIK RÉSZ
AZ OSZTRÁK ÁG (1521-1918)
i. FERDINÁND (1526-1564)
A magyar korona megszerzése. Magyarország, két részre szakadása
Török támadások. Magyarország három részre szakadása
Egyesítési törekvések. Újabb török támadások
Állami berendezkedés, központi kormányzás
L Ferdinánd családja
II. MIKSA (1564-1576)
A császári korona megszerzése. Részleges szabad vallásgyakorlás
Magyarországon nincs nyugalom
II. Miksa és a magyar rendek
A gazdasági és a társadalmi élet legfőbb irányzatai
II. Miksa családja
II. RUDOLF (1576-1608)
A „békeidőszak" háborúi


A tizenöt éves (hosszú) háború
Bocskai István szabadságharca
Országgyűlések
Testvérviszály: Rudolf lemondatása
MÁTYÁS (1608-1619)
Kompromisszum a rendekkel; az 1608. évi országgyűlés
Mátyás centralizációs törekvései és az ellenrelbrmáció Magyarországon A Protestáns Unió és a Katolikus Liga
n A Protestáns Unió és a Katolikus Liga
Kísérlet Erdély bekebelezésére
Mátyás felesége
II. FERDINÁND (1619-1637)
II. Ferdinánd megválasztása
A harmincéves háború
Az erdélyi fejedelmek bekapcsolódása a harmincéves háborúba
Országgyűlések Magyarországon
A felsőTisza-vidéki parasztvármegyék felkelése
11. Ferdinánd családja
III. FERDINÁND (1637-1657)
A harmincéves háború utolsó szakasza
A vesztfáliai béke
A harmincéves háború „eredményei" a Habsburg-dinasztia mérlegében
111. Ferdinánd konszolidációs rendelkezései
Erdély fejedelmei III. Ferdinánd korában
A török megszállás
Országgyűlések Magyarországon
A magyar gazdaság
III. Ferdinánd családja,
1. LIPÓT (1657-1705)
1. Lipót udvartartása - a spanyol etikett rabságában
Török támadások
A főurak szervezkedése a Habsburg-uralom ellen;
a magyar alkotmány felfüggesztése
Thököly Imre felkelése; az önkényuralom gyengülése
A török hatalom összeomlása Magyarországon.
Lipót abszolutizmusa újra erősödd
11. Rákóczi Ferenc szabadságharca
A spanyol örökösödési háború
L Lipót családja
L JÓZSEF (1705-1711)
11. Rákóczi Ferenc szabadságharca
A spanyol örökösödési háború
L József családja
VI. (III.) KÁROLY (1711-1740)
VI. Károly háborúi
Országgyűlések, törvényalkotások
VI. (111.) Károly valláspolitikája


Magyarország. társadalmi és gazdasági helyzete
VI. (III.) Károly családja
MÁRIA TERÉZIA (1740-1780)
Az osztrák örökö,södési.h.áborti "
A hétéves háború
A birodalom területgyarapítása
Belső területátrencleződés
Mária Terézia reformjai
A magyar gazdaság fejlődésének főbb irányai •
Mária Terézia családja
II. JÓZSEF (1780-1790)
Reformok
Parasztfelkelés Erdélyben
II. József külpolitikája
II. József családja
II. LIPÓT (1790-1792)
11. Lipót politikája a rendi mozgalommal szemben
Külpolitika
11. Lipót családja
I. FERENC (1792-1835).
A magyar jakobinus mozgalom
A napóleoni háború előzményei Franciaországban. A francia forradalom
A monarchia Napóleon elleni küzdelme
A magyarok részvétele a háborúban
Háborús terhek, reformküzdelmek
Magyarország gazdasága
I. Ferenc családja
I. (V.) FERDINÁND (1835-1848)
Reformküzdelmek
Az európai forradalmak
Az áprilisi törvények. Az elsó független felelős kormány
A nemzetiségek
-Az első népképviseleti országgyűlés
Bécs ellenforradalmi fellépése
A magyar gazdaság Fejlődése
I. (V.) Ferdinánd felesége.
FERENC JÓZSEF (1848-1916)
A magyar nemzet szabadságharca.
Hadmozdulatok a főváros megszállásáig
A debreceni országgyűlés
A téli hadműveletek (1849. január-március)
A tavaszi hadjárat (1849. április-május) . .
A Függetlenségi Nyilatkozat és a belpolitikai helyzet
A szabadságharc bukása
Az önkényuralom évei
Az önkényuralom első szakasza (1849-1859)


Az önkényuralom válsága (1859-1861)
A kiegyezés előkészítése (1861-1866)
A kiegyezés (1867)
A dualizmus kora
A dualista államrendszer kiépítése (1867-1875)
Tisza Kálmán kormányzati rendszere (1875-1890)
A dualizmus válsága
A világháború
A világháború első éve (1914)
A világháború második éve (1915) f
A világháború harmadik éve ( 191.6)
A magyar gazdaság fejlődése Ferenciózsef uralkodása idején Ferenc József családja
n Ferenc József családja
1. (IV.) KÁROLY (1916-191.8)
Kül polip ika
A világháború negyedik éve (1.917)
A világháború ötödik éve (1918)
Belpolitika
Visszatérési kísérletek
Az utolsó hónapok
I. (IV.) Károly családja
NEGYEDIK RÉSZ MELLÉKÁGAK
NEGYEDIK RÉSZ MELLÉKÁGAK
MELLÉKÁGAK
MODENA-ESTEI ÁG
1V. FERENC (1806-1846)
IV. Ferenc testvérei
1V. Ferenc családja
V. FERENC (1846-1859)
V. Ferenc családja
TOSCANAI ÁG
111. FER.DINÁND(1790 -1.824)
11.1. Ferdinánd családja
1.1. L1PÓT (1824.-1.850)
1L Lipót családja
IV. FERDINÁND (1859-1870) \
Ferdináncl családja
KÁROLY FöllERCEG ÁG .1
KÁROLY (1.771-1817)
Károly családja
MAGYAR ÁG
JÓZSEF ANTAL (1776-1817)
A lielytar«5
A nádori méltóság
József nádor családja


JÓZSEF KÁROLY LAJOS (1833-1905)-
József családja
RAINER-ÁG
RAINER JÓZSEF (1783-1853).
Rainer József családja

FÜGGELÉK (HABSBURG-STATISZTIKA)
HABSBURG URALKODÓK A SZENT RÓMAI BIRODALOM
CSÁSZÁRAI (KIRÁLYAI) SORÁBAN
HABSBURG URALKODÓK A MAGYAR KIRÁLYOK SORÁBAN
A Habsburg uralkodók családi kapcsolata. )(XXIII. tábla
A Habsburg-ház rokoni és politikai kapcsolatai
1 Magyarországgal (1273-1526). XXX1V. tábla
A HABSBURGOK ÉLETKORA
A Habsburg uralkodók (családfők) és elsó leszármazottaik megélt
életkorának korcsoportok szerinti megoszlása XXXIX. tábla ......
A HABSBURG URALKODÓK HÁZASSÁGAI ÉS GYERMEKÁLDÁSAI
Házasságok
Gyermekáldás
Keresztnevek a Habsburg uralkodók családjában
A HABSBURG-HÁZ TEMETKEZÉSI HELYEI
HELYNEVEK AZONOSÍTÁSA
RÖVIDÍTÉSEK
IRODALOM


Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...