Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A katolikus egyház története II.

A katolikus egyház története II. - Dr. Szántó Konrád - Régikönyvek
A katolikus egyház története II. - Régikönyvek A katolikus egyház története II. - Régikönyvek A katolikus egyház története II. - Régikönyvek A katolikus egyház története II. - Régikönyvek A katolikus egyház története II. - Régikönyvek A katolikus egyház története II. - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Ecclesia
Kiadás éve:
1988
Kiadás helye:
Budapest
Kiadás:
2. kiadás
Nyomda:
Egyetemi Nyomda
ISBN:
9633634954
Kötés típusa:
nyl-kötés kiadói borítóban
Terjedelem:
935 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.40kg
Kategória:
rE'őszó 11
kitalános bevezetés 13
A KERESZTÉNY ÚJKOR
1517-1914
k keresztény újkor első korszaka: a reformáció és a katolikus megújulás kora
1517-1648)
A reformáció és katolikus megújulás korának jellemzése 19
I. rész: A reformáció története
Bevezetés 21
A reformáció okai 22
A lutheri reformáció története Luthernek az egyházzal való teljes szakításáig
(1517-1520) 27
A reformáció megerősödésének folyamata a német parasztháború leveréséig
(1521-1525) 35
Hitújítás a német Svájcban. A Zwingli-féle reformáció 43
A vallási elkülönülés fokozódása és Németország politikai szétszakadása (1525-1532) 48
A reformáció további sikerei Luther haláláig (1532-1546) 53
A reformáció végleges győzelme Németországban 59
A protestantizmus elterjedése az európai szárazföldön 65
Kálvin és a genfi reformáció 71
Egyházszakadás és hitújítás Angliában 78
A kálvinizmus elterjedése Európában 84
A reformáció Magyarországon 94
A reformáció öröksége és jelentősége (Összefoglalás) 106
II. rész: A katolikus megújulás története
Bevezetés 113
Katolikus reformtörekvések a Trienti Zsinat előtti időkben 115
A Trienti Zsinat 123
A reformpiik mint a katolikus megújulás legfőbb irányítói 136
A főpapság és a szerzetesség a katolikus megújulás szolgálatában 143
A katolicizmus megerősödése Európában 152
A katolikus egyház magára találása Magyarországon 160
Az egyház megszentelő tevékenysége és a valláserkölcsi élet fellendülése a katolikus
megújulás időszakában 171
Az egyházi tudományosság felvirágzása a katolikus restauráció korában 178
A katolikus megújulás kapcsolata a kor művészetével és irodalmával 187
A hitterjesztés története az újkorban 193
A harmincéves háború és a katolikus előretörés megállása 205


A keresztény újkor második korszaka: a fejedelmi abszolutizmus és a felvilágosodás kora
(1648-1789)
A keresztény újkor második korszakának általános jellemzése 217
A francia egyház története az európai francia hegemónia időszakában 223
A pápaság a francia hegemónia korában 231
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége az abszolutizmus és a felvilágosodás
korában 236
A protestantizmus a XVII—XVIII., a keleti ortodoxia a XVI—XVIII. században 244
A felvilágosodás 254
A pápaság a felvilágosodás és az államegyházi törekvések fokozódása korában 261
Az egyház helyzete Európában 268
A német birodalmi egyház és a német episzkopalizmus 275
Az államegyházi rendszer kiépítése a német birodalom világi főhatósága alatt álló or-
szágaiban 280
A magyar katolikus egyház története 1648-1711 között 285
A magyar katolikus élet felvirágzása 1711-1780 között 294
A keresztény újkor harmadik korszaka: a kapitalizmus kiteljesedésének és az egyház vi-
szonylagos elszigetelődésének kora (1789-1914)
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése időszakának álta-
ános jellem zése 319
A kapitalizmus kiteljesedése és az egyház viszonylagos elszigetelődése korának első sza-
kasza: a francia forradalom, a restauráció, a liberalizmussal való összeütközés és a belső
erők összefogásának időszaka (1789-1878)
Bevezető áttekintés 329
Az 1789-es francia forradalom és az egyház 331
Az egyház helyzete Napóleon uralma idején 340
Az Egyházi Állam helyreállítása és a restaurációs pápák egyházpolitikája 349
XVI. Gergely és a liberalizmus 358
IX. Pius pápasága (1846-1878) 363
Az I. Vatikáni Zsinat 369
A katolicizmus megerősödése Németországban, s az egyház sorsa Ausztriában, vala-
mint Svájcban 376
Az egyház helyzete Európa többi országában 387
A magyar katolicizmus története 1790-1875 között 398
A katolikus egyház Amerikában 415
Az egyház missziós tevékenysége és az egyesült keleti egyházak helyzete 1914-ig 422
A keresztény újkor harmadik korszakának második szakasza: az egyház fokozódó útke-
resésének és belső fejlődésének időszaka a vallástalanná vált fejlett tőkés társadalomban
(1878-1914)
Bevezetés 437
XIII. Leo pápasága (1878-1903) és a szociális kérdés 440
X. Pius konzervatív reformpápasága (1903-1914) 450
A teológia helyzete, fejlődése és téves irányzatai 1789-1914 között 458
Az egyház belső élete és megszentelő tevékenysége 1789-1914 között 467
Az egyház helyzete Európa és Amerika államaiban 1878-1914 között 479
A magyar katolikus egyház története 1875-1914 között 492
A különböző protestáns és a keleti egyházak története 1914-ig 513


A KERESZTÉNY LEGÚJABB KOR
1914-től napjainkig
Az elszigeteltségből való kilépésnek és a modern egyház megerősödésének a kora
Bevezetés 529
A két világháború korának pápái 534
Az egyház életének főbb eseményei Európában 550
A magyar katolikus egyház legújabb kori története 572
Az egyház sorsa a többi világrészen 621
A II. Vatikáni Zsinat és pápái: XXIII. János és VI. Pál 651
Az egyház belső élete: szervezete, tanítása, liturgiája, papsága, lelkipásztorkodása, vallá-
sos buzgósága és művészete a legújabb korban 676
A különböző keresztény egyházak helyzete 1914 után 711
Zárószó 731
Függelék
I. rész: Rövidítések jegyzéke és általános irodalom 737
II. rész: Jegyzetek és speciális irodalom 746
III. rész: Időrendi táblázat 862
IV. rész: A római pápák és a jelentősebb államok uralkodóinak jegyzéke 883
V. rész: Az I. és II. kötet térkép- és képjegyzéke, valamint az I. kötet hibajegyzéke 886
Név- és tárgymutató 889


Dr. Szántó Konrád

Dr. Szántó Konrád  további könyvei

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...