Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A latin írás története

A latin írás története - Jakó Zsigmond, Manolescu, Radu - Régikönyvek
(0 vélemény)

A kolozsvári és bukaresti egyetem professzorai az írástörténet kiváló tudósai. 1971-ben Bukarestben közös munkájuk eredményeként jelent meg román nyelven ez a kötet. A paleográfia alapfogalmairól szóló általános bevezetés után a szerzők három fejezetben tárgyalják a latin írás történetét. E fejezetek a középkori latin írásbeliségről, a latin írás fejlődéstörténetéről és segédrendszereiről szólnak. Az ötödik fejezetben egy rövid európai kitekintést találunk, majd a kötetet gazdag könyvészeti jegyzetek zárják, melyek a témakör eleddig teljes európai bibliográfiáját feltárják. A tudományos igényű feldolgozás könnyen érthető stílusa, gazdag szöveg közti illusztrációja és a mellékletben összegyűjtött írástörténeti dokumentumai a latin írás történetének kérdésén túl széles körű művelődéstörténeti tájékoztatást is nyújtanak. A nagy hozzáértéssel fordított magyar nyelvű kötetet a paleográfia iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Kiadó:
Európa Könyvkiadó-Budapest
Kiadás éve:
1987
Kiadás helye:
Budapest
Nyomda:
Kner Nyomda
Nyomtatott példányszám:
2.300 darab
Kötés típusa:
kemény papírkötés, kiadói borítóban
Terjedelem:
313 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 21.00cm, Magasság: 29.00cm
Kategória:
Bevezetés
Általános alapfogalmak
A paleográfia tárgya 7
A paleográfia feladatai 7
A paleográfia ágai 8
A paleográfiai kutatások időhatárainak kitágulása 9
Terminológiai alapfogalmak 10
Szempontok az írás társadalmi szerepének értékeléséhez 12
A latin paleográfia fontossága a romániai történetkutatások szempontjából 13
A latin paleográfia szempontjainak és kutatási módszereinek fejlődése
A paleográfiai kutatások kezdetei 14
Első kísérletek a paleográfiai ismeretek rendszerezésére 14
A paleográfia megújulásának előfeltételei 15
A korszerű paleográfia megalapozása 16
Napjaink latin paleográfiája 21
A latin paleográfia fejlődése Románia területén
A paleográfiai foglalatosságok kezdetei 24
Első kísérletek a tudományos rendszerezésre 24
A latin paleográfia oktatásának kezdetei 26
Paleográfiai tevékenység a forrásközlés szolgálatában 26
A szebeni paleográfiai iskola 29
A kodikológiai tevékenység 29
A latin paleográfia a két háború közti időszakban 30
A romániai latin paleográfia napjainkban 32
Könyvészeti segédeszközök
Bibliográfiák 34
Kézikönyvek 34
Szakfolyóiratok 36
Hasonmásgyűjtemények 36
A középkori latin írásbeliség
Íróanyagok - írószerek - írástechnika
Íróanyagok 41
A viaszos táblácskák 41
A papirusz 44
A pergamen és készítése, fajai 45
A palimpszesztek 46
A pergamen készítése és használata Románia területén 47
A papír eredete, készítése és fajai 48
A papírkészítés és -használat kezdetei Európában 49
A papírhasználat kezdetei Románia területén 50
A Románia területén használt papírfajták és meghatározásuk 51
A papírkészítés múltja Románia területén 53
Írószerek és íróeszközök 56
Tinták és festékek 57
Tollak és ecsetek 58
Kalamárisládák 58
A középkori írástechnika forrásai 59
A középkori írástechnika 61
A régi írásemlékek külalakja
Külalak szerinti csoportosítás 62
A tekercs 62
A tekercs használata Románia területén 63
A kódex 64
Az ívfüzetek 64
Az ívfüzetek és a lapok sorrendjének jelölése 65
A szöveg elrendezése az íróanyagon 65
A cím jelölése 66
A kódexek méretei és formátuma 66
A kódexek díszítése 67
Iniciálék és keretdíszek 67
A miniatúrák 68
A könyvkötések díszítése 70
A cím és a tulajdonos jelölése a kötésen 75
Az oklevelek, levelek és ügyiratok külalakja 75
Az oklevelek szövegének elrendezése 77
Az oklevelek díszítése 78
A díszoklevelek 79
A missilisek 80
A missilisek külalakja 81
Az ügyiratok (akták) 83
A szöveg elrendezése az ügyiraton 83
Az ügyirat díszítései 84
Helyi hagyományok - osztrák hatások 85
Íráshasználat, írásoktatás, írástudás a középkorban
Az írás a késő antik és a kora középkori társadalomban 86
Az írástudás papi monopóliumának kialakulása 86
Az írás és a latin nyelv összekapcsolódása 87
Az írástudás terjedésének kezdetei a laikus társadalom körében 88
Az oklevelezés és az írástudás terjedése 88
Iskolai írásoktatás és az egyetemek 89
Változások az oklevélíró klerikusok tevékenységében 90
A városok szerepe az írástudás terjedésében 92
Az anyanyelvű írásosság kezdetei 92
Az írástudás terjedése 93
Az írástudás laicizálódása az erdélyi városokban 94
Íráshasználat Moldva és Havasalfölde városaiban 95
A nemesség írástudása 95
A nők írástudása 96
Íráshasználat a mezővárosi lakosság körében 96
A paraszti íráshasználat kezdetei 97
Írástudás a középkor végén 98
A középkori írásosság intézményei: scriptoriumok, kancelláriák 99
A kolostori könyvmásolás 99
A "pennás testvérek" másolóműhelyei 101
Egyetemi másolóműhelyek 102
Világi könyvmásoló ipar 103
Reneszánsz másolóműhelyek 103
A középkori kancellária 105
A kancelláriák személyzete 106
Az erdélyi kancelláriák 107
A kancelláriák szerepe az erdélyi művelődésben 108
A régi írásemlékek áthagyományozása: könyvkereskedelem, könyvtárak és levéltárak
Az írásemlékek utóélete 110
Könyvtárak és levéltárak szétszóródása 110
A könyvkereskedelem kezdetei 111
Könyvkereskedelem a középkori egyetemeken 111
A nemzetközi könyvkereskedelem kialakulása 112
A középkori levéltárszemlélet 114
A levéltárak szétszóródása 115
A középkori levéltárvédelem szempontjai 116
Az írásbeli áthagyományozás intézményei: könyvtárak és levéltárak 118
Kolostori könyvtárak a korai középkorban 118
A középkori egyetemek könyvtárai 120
Világi magánkönyvtárak 120
Az egyházi levéltárak keletkezése 121
A világi levéltárak kezdetei 122
A középkori levéltárak növekedési üteme 122
A külföldi kézirattárakban és levéltárakban való tájékozódás segédeszközei 123
Románia területére vonatkozó anyagot őrző külföldi levéltárak 124
A latin írásos anyagot őrző romániai könyvtárak és levéltárak 124
Kolostori könyvtárak 125
Székesegyházi és plébániai könyvtárak 127
A középkori könyvtárak sorsa a reformáció után 128
Fejedelmek és magánszemélyek könyvtárai 130
Romániai latin kódexgyűjtemények 130
Hiteleshelyi levéltárak 132
Városi levéltárak 133
Családi levéltárak 134
Kormányzati levéltárak 134
A romániai latin betűs iratanyag mennyisége 136
A romániai latin betűs iratanyagot őrző levéltárak 137
A latin írás fejlődéstörténete
A latin írástörténet korszakai, a latin ábécé fejlődése
A latin írástörténet korszakai 141
A latin ábécé kialakulása és fejlődése 141
A római írások kora
Az archaikus római írás 143
A kapitális írás 143
Az unciális írás 144
A félunciális írás 144
A folyóírások 145
A latin írás a római kori Daciában 147
A kapitális írás a római kori Daciában 147
A folyóírás a római kori Daciában 149
A latin írás Daciában a IV-VI. században 149
Az íráshasználat a rómaiak korában 150
A regionális írások kora
Az általános történelmi feltételek 151
Az itáliai írások 152
A nyugati gó írás 153
A frank-gall vagy Meroving-írás 153
Az ír és angolszász vagy insularis írás 154
Íráshasználat a korai középkorban 154
A Karoling-íráskorszak
A pre-Karoling írások 155
A Karoling-írás megjelenése 155
A Karoling-írás jellegzetességei 156
A Karoling-írás elterjedése 157
Az írás a VII-XII. században Románia területén 158
A Karoling-írás Erdélyben 158
A gótikus íráskorszak
A gótikus írás eredete 160
A gótikus írás elterjedése 161
A gótikus írástípusok és változataik 162
A gótikus írásfejlődés fontosabb eredményei 164
A gótikus írás Erdélyben 165
A gótikus írás elterjedése Erdélyben 165
A gótikus írás típusai és változatai Erdélyben 167
A könyvírások 168
Az oklevélírások 169
A latin írás Moldvában és Havasalföldén a XIV-XVI. században 172
Latin írástudók és deákok a XIV-XVI. századi Moldvában és Havasalföldén 173
A gótikus írástípusok és változataik Moldvában és Havasalföldén 182
A humanista íráskorszak
A humanista írás eredete és elterjedése 176
A humanista írástípusok és változataik 177
A humanista írás Románia területén 179
A humanista írás Erdélyben 179
Humanista írástípusok és változataik Erdélyben 180
A humanista írás Moldvában és Havasalföldén 182
Az újkori írásfejlődés
A latin írás újkori fejlődésének főbb irányai 183
A latin írás újkori típusai és változatai 184
Az újkori írásfejlődés Romániában 186
Az újkori írásfejlődés Erdélyben 186
Az újkori írásfejlődés Moldvában és Havasalföldén 188
A latin írás használata román nyelvű szövegekhez Erdélyben 189
A latin írás használata román nyelvű szövegekhez Moldvában és Havasalföldén 195
A latin írás segédrendszerei
Rövidítési rendszerek, Tiro-félel jelek, titkosírások
A rövidítési rendszerek kialakulása és fejlődése 199
Rövidítés elhagyással vagy csonkítással 200
Rövidítés összevonással. Nomina sacra 201
Rövidítés fölül írott betűkkel és betűfűzéssel 201
Rövidítés különböző egyezményes jelekkel 201
A Tiro-féle jelek 202
Titkosírások (criptografia) 203
Központozás és a latin írás segédjelei
A központozás rendszerei 206
A római számjegyek használata 207
Az arab számjegyek használata 207
Metrológiai és numizmatikai jelek 210
Hangjegyírás 210
Európai kitekintés 213
Könyvészeti jegzyetek 219
Rövidítések 221
Bevezetés 223
Általános alapfogalmak
A latin paleográfia szempontjainak és kutatási módszereinek fejlődése
A latin paleográfia fejlődése Románia területén
A középkori latin írásbeliség 225
Íróanyagok - írószerek - írástechnika
A régi írásemlékek külalakja
Íráshasználat, írásoktatás, írástudás a középkorban
A régi írásemlékek áthagyományozása: könyvkereskedelem, könyvtárak és levéltárak
A latin írás fejlődéstörténete 247
A latin írástörténet korszakai, a latin ábécé fejlődése
A római írások kora
A regionális írások kora
A Karoling-íráskorszak 4
A gótikus íráskorszak
A humanista íráskorszak
Az újkori írásfejlődés
A latin írás segédrendszerei 251
Rövidítési rendszerek, Tiro-féle jelek, titkosírások
Központozás és a latin írás segédjelei
Kézírások a IX-XVIII. századból 255
Szómagyarázatok 309
A lábjegyzetek latin idézeteinek fordításai 313

Jakó Zsigmond

1916 - 2008
Jakó Zsigmond Pál (Jakó Zsigmond, román nyelvű publikációiban Sigismund Jakó); (Biharfélegyháza, 1916. szeptember 2. – Kolozsvár, 2008. október 26.) Széchenyi-díjas romániai magyar történész, művelődés- és gazdaságtörténész, levéltáros, paleográfus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja (1988). Az erdélyi magyar történettudomány egyik legmeghatározóbb alakja volt a 20. század második felében, levéltári kutatásain alapuló nagyszabású forrásgyűjteményei és ‑közlései, valamint Erdély történetére, művelődéstörténetére vonatkozó munkái hiánypótló jelentőségűek.

Jakó Zsigmond  további könyvei

60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
1 000 Ft 400 Ft
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
6 000 Ft 2 400 Ft
60%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
4 000 Ft 1 600 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...