Úgy tűnik, hogy a JavaScript le van tiltva, vagy nem támogatja a böngésző. Sajnáljuk, de az oldal néhány funkciójának működéséhez, többek között a rendeléshez engedélyeznie kell a JavaScript futtatását böngészőjében. Köszönjük!

A magyar irodalom története I-II. kötet

A magyar irodalom története I-II. kötet - Pintér Jenő - Régikönyvek
A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek A magyar irodalom története I-II. kötet - Régikönyvek
(0 vélemény)
Kiadó:
Anno Kiadó
Nyomda:
Megapress 2000 Kft.
ISBN:
9639066362
Kötés típusa:
kemény papírkötés, kiadói borítóban
Terjedelem:
389 + 330 oldal
Nyelv:
magyar
Méret:
Szélesség: 17.00cm, Magasság: 24.00cm
Súly:
1.50kg
Kategória:
Lap
Bevezetés 7 A hitvitázó irodalom
Szenczi Molnár Albert
Apáczai Csere János
A pogány középkor. A lírai költészet

A magyar nemzet 9 Zrinyi Miklós
A magyar nyelv 9 A Szigeti Veszedelem
A pogány magyarok műveltség° IO Zrinyi Miklós epikája
A pogány magyarok költészete ro Zrinyi Miklós lírája
Zrinyi Miklós prózája
Gyöngyöst István
A keresztény középkor. Gyöngyösi István munkái

Az általános műveltség 14 Gyöngyösi István epikája
Nyelvemlékeink 1400-íg 17 A kurucvilág költészete
Prózai munkák 1400-1526 18 A prózai elbeszélés és a dráma
Verses munkák : 1400-1526 21
A latinnyelvű irodalom 23
A XVIII. század.

Az általános műveltség
A XVI. század. A történetírás

Az általános műveltség 28 Mikes Kelemen
A protestánsok bibliafordításai 29 Erkölcsi oktatások
A hitvitázó irodalom 30 A politikai irodalom
A lírai költészet 31 Szépirodalmi irányok
Balassa Bálint 31
Balassa Bálint költeményei 32
Az elbeszélő költészet 33 A magyaros írók.
Ilosvai .Selymes Péter 34 A régi költői stílus folytatói
Tinódi Sebestyén 35 Magyaros drámaírók
A prózai elbeszélés és a dráma 36 Dugonics András
Komédia Balassi Menyhártról 37 Gvadányi József
Pálóczi Horváth Ádám

A XVII. század.
Az általános műveltség 40 Az &aux» írók.

Pázmány Péter 41 Faludi Ferenc
Pázmány Péter prózája 42 Olaszos drámaírók


A franciás írók. KiSlcsay Ferenc.

Beasenyel György 74 Kölcsey Ferenc élete 107

Bessenyei György mint író 75 Kölcsey Ferenc verses munkái 107

Beasenyel György társasága 76 Kölcsey Ferenc prózai munkái zo8

Franciás lírikusok és epikusok 76
Katona József.

A deákos írók. Katona József élete izo
Bánk Bán c 11
A három Úttörő 78 Katona József mint drámaíró 122
Virág, Benedek 76

Kisfaludy Károly.
A németes írók.
Kisfaludy Károly élet., 113
kirzeinteA lírikusok 8o
Kármán József 82 Kisfaludy Károly költeményei 125
Kisfaludy Károly elbeszélései 115

Kisfaludy Károly szomorájátékai 116

A XIX. század első fele Kisfaludy Károly vígjátékai 118

Az általános műveltség 84
Széchenyi István 86 A nyelvújítás karának költői.

Kossuth Lajos 87 Kazinczy Ferenc köre 120
' A politikai irodalom 89 Fazekas Mihály 12L

A történetírás 89

Az irodalomtörténet 90 A nyelvújítás korának elbeszélői és

A nyelvtudomány 91 drámalrői.

Lovagregények és kör yvrlrámák 122
Kazinczy Ferenc. Kisfaludy Károly követői 123

Kazinc7y Ferenc élete 94 Filiy András 123

Kazinczy Ferenc fordításai 94

Kazinczy Ferenc eredeti munkái 95 Vörösmarty Mihály.

A nyelvójító harc 97 Vörösmarty Mihály élete 125
Zalán Futása 126
Csokonai Vitéz Mihály. Vörösmarty Mihály el )eszélő költe-

Csokonai Vitéz Mihály élete 98 ményei 128

Csokonai Vitéz Mihály lírája 98 Vörösmarty Mihály h izafias költe-

Csokonai Vitéz Mihály epikája zoo ményei ' 129

Vörösmarty Mihály szerelmi költe-
ményei 132
Kisfaludy Sándrr. Vörösmarty Mihály bőlcselő költe-

Kisfaludy Sándor élete zoi ményei 134

Himfy Szerelmei 102 Vörösmarty Mihály drámai 135

Kisfaludy Sándor regéi 103 Vörösmarty Mihály jelentősége 136

Berzsenyi. DínicL A szabadságharc korának költői.

Berzsenyi Dániel élete ccu. Bajza József 138

Berzsenyi' Dániel lírája 105 Czuczor Gergely r40

Kati« Janó: Macar irodakantőitinace. 25


Garay János 141
Az alrnanaeli•Iíra 14.2 Arany János.

A magyar népköltés 143 Arany János élete 1
Toldi 1
Toldi Szerelme 2
A szabadságharc korának elbeszélői Toldi Estéje 2
és drámairól. Iltula Halála 2

Neves elbeszélők s 45 A Nagyidai Cigányok 2
Neves drámaírók ►46 Arany János nagyobb elbesz•lő köt-
< József 1.18 temén yci 2
Arany János balladai 2
Arany János lírája 2
Jósika Miklós Arany János jelentőség(' 2
jósika. Miklós élete 150
Jósika Miklós munkái T51
Jósika Miklós regényírás:I 152 Kemény Zsigmond.

Kemény Zsigmond élete
Kemény Zsigmond történeti re-
Eötvös József. •gényei

Eötviis József élete 154 Kemény Zsigmond társarlaIrni re-
Eötvös József munkái 155 gényei 2
Eötvös J 6zse regényírás:i 150 Kemény Zsigmond elheszélő mű-
vészete 2

Petőfi Sándor.
Sándor élete 158 Jókai Mér.

Petőfi Sándor népdalai éec bordalai 159 Júktti Mi». élete 2
Petóti Sándor családi költeményei 160 Jókai Mór novellái és regényei 2
Petőfi Sándor szerelmi költeményei r63 Jókai Mór színművei 2
Petőfi Sándor hazafias költeményei ►bb Jókai Mór elbeszélő művészete z
Pctöft Sándor bölcselő költeményei oti
Petőfi Sándor leíró költeményei ég
életképei 17► Szigligeti Ede.

pctöfi Sánden. v I beszél ő köll eméliyei 174 Szigligeti E-de élete 2
János Vitéz ►75 Szigligeti Ede munkái 2
Az Apostol 178 Szigligeti lile mint népszínmilfró 2
Petőfi Sándor prózai munkái 180
KIM Sándor jelentősége e81
Madách Imre.

Madách Imre élete 2
A XIX. század második fele. Az Ember Tragédiája 2
Al Ember Tragédiájának értéke 2
Az általánog m •oltgÉt! ►84
Deák Ferenc i 8h
A politikai irodalom 187 Az önkényuralom és kiegyezés
A történetírás 188 korának költői.

.Az irodatomtörténet 189 Tompa Mihály 2.
A nyelvtudomány to3 Pető Sándor követői 2.


Lap Lap
Tóth Kálmán 250
Arany János kővető 251 Milmsktb Kálmán.

Szász Károly 252 Mikszáth Kálmán élete 27o
Thaly Kálmán 253 Mikszáth Kálmán novellái 271
Mikszáth Kálmán regényei 272
Az önkényuralom és kien ezé/ korá. Mikszáth Kálmán elbeszélő művé-
nak elbaszálő. drámaírói. szete 274

Neves elbeszélők 255
Rákosi Jenő . 257 A millenturn korának
Neves drámaírók .258 költői.
Tóth Ede 26o Reviczky Gyula 277
Kiss Józsel 278
Gyulai Endrődi Sándor 279
Gyulai Pál élrte 2("2 Neves költők ^8o
Gyulai Pál költeményei 263
Gyulai Pál novellái 264 A millenium korának elbeszélői és

drámák-6i.
Vajda János. Csiky Gergely 282
Vajda János élete 266 Tolnai Lajos 284
Vajda János lírai költeményei 267 Eötvös Károly 284
Vajda János elbeszélő költeményei 26$ Neves elbeszélők szininőírók 285


KI ti(Í kitsz. Oláh Gábor
Lap
A fejlődés útja Patai József

Harsányi Lajas

NiAsonii: "(Ész. Szép Ernő
Tóth Árpful

A közérdekű irodalom művelői. Keményik Sándor
Végvári
Irodalomtörténetírók és kritikusok2'2 Áprily Lajos

'történetírók 2() Mécs László

Politikai szónokok 30 Neves költők

Egyházi szón' kkok 52
Publicistá k 35
Naturaliaták.

HARMADIK KÉSZ. A szocialista költészet

A futurista költészet

Költők.

Idea listák. Realisták. N F.GN'El /IK KÉSZ.

Vargha Gyula 39 Elbeszélők és színműírók.

Jakab fádön 44
Kozma Andor Idealisták. Realisták.
48
Szabo lcska Mihály 5 Gárdonyi Géza

Szávay Gyula 54 Herczeg Ferenc

Kadó Antal 55 Rákosi Viktor
Palágyi Lajos 56 Benedek Elek
Zempléni Árpád 56 Bársony István

Sajó Sándor .57 Pekár Gyula t
Bárd Miklós 58 Tarczai ,György t

Harsányi Eálmáie 59 1,15rinczy György
Sik Sándor ho Tormay I

;yón Szemere György
Költők a cégi nemzedékhö 1 61 Móra Ferenc

Költők :17. cíj nemzedékhól 65 Komáromi János

Csathá Kálmán

artóky József
Impresszionisták. Szimbolisták. Zilahy Lajos

Ady Endre b9 A régi nemzedék elbeszélői és dráma-

Babits Mihály 78 írói

Kot:ztolányi Dezső .Az Új nemzedék elbeszélői és dráma -
Juhász Gyula 85 írói


I mp reaszion istá k. Szimbolisták. OTO-mh
ur.
Molnár Ferenc i38 Ifjúsági írók

Heltai Jenő 1 40
Kóbor Tamás 141 HATnI)IK KÉSZ.

Ambrus Zoltán 142
Krudy Gyula ►43 TvIí'ef())-(lítók

Erdős René 144
affka Margit 146
Biró iájoet 147 I<ÉSZ.

Lengyel IVIenyhért 148 Az elcsatolt országrészek irodalma
Szomory Dezső ►49 Az erdélyi magyar irodalom ....
Laczkó Géza tso A felvidéki magyar irodalom ....

Karinthy Frigyes tsi A délvidéki magyar irodalom ...

Surányi Miklós tsz Az amerikai magyar irodalom ...
Neves elbeszélők ős drámaírók 154

NYOLCADIK KÉSZ.
Naturalisták.
A további ótjelz6%.
Móricz Zsigmond 159

Révész Béla tőt Költők. elbeszélők, szinmIllrók
Szabó Dezső 162 Irodalomtörténetirók, irodalmi ta-

Kassák Lajos t 63 nulmányok írói, szépirodalmi kri -

Tersáuszky Jenő 164 tikusok

Neves elbeszélői< és drániairok tó; Szónokok, publicisták, emlékírók


Pintér Jenő

1881 - 1940
Pintér Jenő (Cegléd, 1881. január 25. – Budapest, 1940. november 7.) irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1916), majd rendes (1928) tagja.

Pintér Jenő  további könyvei

50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
600 Ft 300 Ft
40%
Hűségpont:
 
Kiadás éve: 1999
Antikvár könyv
1 000 Ft 600 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
10 000 Ft 5 000 Ft
50%
Hűségpont:
 
Antikvár könyv
3 200 Ft 1 600 Ft

Az Ön ajánlója

Még nincs vélemény a könyvről, legyen Ön az első aki véleményt ír róla...